کمبودهای آموزشی شهر صدرا با حضور مدیر آموزش و پرورش و مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان فارس بررسی شد.
طی نشستی به میزبانی شورای اسلامی شهر صدرا:

کمبودهای آموزشی شهر صدرا با حضور مدیر آموزش و پرورش و مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان فارس بررسی شد.

کمبودهای آموزشی شهر جدید صدرا طی جلسه مشترک مدیران شهر جدید صدرا، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز و مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان مورد بررسی قرار گرفت.

حضور دانش‌آموزان در مدارس باعث ایجاد شور و نشاط می شود
شهردار صدرا:

حضور دانش‌آموزان در مدارس باعث ایجاد شور و نشاط می شود

بهزاد پرنیان با اشاره به بازگشایی مدارس بعد از دو سال،گفت: تمامی امکانات خدمات شهری، ماشین آلات ،آتش نشانی و همکاران پاکبان تلاش می کنند در روزهای باقیمانده به بازگشایی مدارس خدمات مورد نیاز را به مدارس و شهروندان ارائه دهند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی