اخطار نهایی به مالکین مسکن مهر صدرا

اخطار نهایی به مالکین مسکن مهر صدرا

مالکان واحد‌های تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند، موظفند تا پایان خرداد امسال جهت فروش اقساطی و همچنین تحویل واحد خود، به شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه کنند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی