آغاز تست انسانی واکسن اختصاصی اُمیکرون/ مطالعه بالینی برکت پلاس روی ۲۱۰ داوطلب

آغاز تست انسانی واکسن اختصاصی اُمیکرون/ مطالعه بالینی برکت پلاس روی ۲۱۰ داوطلب

بعد از موفقیت و اثربخشی  ۱۰۰ درصدی واکسن جدید کوو ایران برکت ویژه سویه اُمیکرون در مرحله تست حیوانی و ارسال مستندات، صبح امروز مجوزهای لازم و قانونی توسط سازمان دارو و غذا و کمیته اخلاق وزارت بهداشت برای آغاز تست انسانی این واکسن صادر شد. به دنبال صدور مجوزهای قانونی، امروز تزریق بر روی

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی