تا ساعتی دیگر جایگاه ها به صورت دستی فعال می شوند
مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی فارس گفت:

تا ساعتی دیگر جایگاه ها به صورت دستی فعال می شوند

تیم‌ها برای تصریح این اتفاق اعزام شدند و به‌زودی جایگاه‌ها در مدار قرار می‌گیرند و تا ساعتی دیگر مشکل رفع خواهد شد و جایگاه‌ها به‌صورت دستی فعال می‌شوند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی