۹ دی پاسخ به «انقلاب‌نمایی» عده‌ای بود
رهبر انقلاب اسلامی:

۹ دی پاسخ به «انقلاب‌نمایی» عده‌ای بود

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: انقلابی‌نمایی غیر از انقلابی‌گری است. انقلابی‌نمایی یعنی آدم جوری عمل کند که کأنّه ما انقلابی هستیم. انقلابی‌گری کار سختی است؛ پایبندی لازم دارد. 9 دی که این‌قدر عظمت دارد، پاسخ ملت به همین بازی‌ها بود.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی