شروع به کار نمایشگاه گردشگری و  صنایع  دستی
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس:

شروع به کار نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

علی فرهادی گفت: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به همراه ششمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی قهوه،دمنوش ها و صنایع وابسته از دیروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس آغاز به کار نموده است.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی