برپایی نخستین نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس:

برپایی نخستین نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی

محسن نهاوندی گفت: در نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی تلاش شده است ضمن حمایت از کسب و کارهای خانگی زمینه فروش این محصولات به بهترین نحو ارائه شود.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی