تجلی هنر ناب ایرانی در تار و پود فرش دستباف
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس:

تجلی هنر ناب ایرانی در تار و پود فرش دستباف

علی فرهادی گفت: نوزدهمین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف شیراز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس اغاز به کار نموده است.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی