نیازمند اجتهاد و نظریه‌پردازی در مسائل اقتصادی هستیم
امام جمعه شیراز:

نیازمند اجتهاد و نظریه‌پردازی در مسائل اقتصادی هستیم

نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با یادآوری اینکه امروز گرانی بسیار محسوس شده است اما ابعاد مختلف اقتصادی اثرگذار براین شرایط باید روشن شود، خاطرنشان کرد که برای این مهم نیازمند یک اجتهاد و نظریه‌پردازی اقتصادی هستیم.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی