آشنایی با بزرگترین تروریست بشریت با انجام بیش از ۲۷۰۰ ترور هدفمند در جهان
به بهانه ترور شهید سید رضی موسوی:

آشنایی با بزرگترین تروریست بشریت با انجام بیش از ۲۷۰۰ ترور هدفمند در جهان

ترور سردار سید رضی موسوی که از جمله قدیمی‌ترین فرماندهان سپاه در سوریه و از همراهان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، بهانه ای شد تا به معرفی بزرگترین تروریست جهان بشریت بپردازیم.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی