پوستر؛ سه عنصر اصلی انقلاب اسلامی
به بهانه سالروز قیام خونین 15 خرداد:

پوستر؛ سه عنصر اصلی انقلاب اسلامی

در 15 خرداد سه عنصر وجود داشت. یکی عنصر مردم بود، یکی عنصر رهبر و امام بود و سومی عنصر انگیزه ی مذهبی و  روح شهادت طلبی و  فداکاری برای خدا بود.نطفه ی انقلاب ما با  این سه عنصر بسته شد. 

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی