خرید و فروش مسکن طرح نهضت ملی غیرقانونی است
مدیرعامل شرکت عمران صدرا:

خرید و فروش مسکن طرح نهضت ملی غیرقانونی است

مهدی پوربهی تاکید کرد: هرگونه واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، تحت هریک از عناوین حقوقی؛ غیرمعتبر و ممنوع است و براساس مقررات افراد مرتبط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

آخرین وضعیت نهضت مسکن در فارس
مدیرکل راه و شهرسازی فارس بیان کرد:

آخرین وضعیت نهضت مسکن در فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس، با اشاره به ارتقاء جایگاه این استان در شاخص‌های طرح نهضت ملی مسکن، به تشریح آخرین وضعیت این طرح ملی و شرایط و چگونگی احداث واحدهای مسکونی پرداخت.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی