دیدار شهروندان صدرا با شهردار

دیدار شهروندان صدرا با شهردار

در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم و چهره به چهره با شهروندان جلسه ملاقات مردمی با شهردار صدرا امروز برگزار شد.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی