عدالت محوری ملاک دولت در خدمت رسانی است
معاون استانداری فارس:

عدالت محوری ملاک دولت در خدمت رسانی است

محبی پور گفت: ملاک عمل دولت سیزدهم در خدمت رسانی به مردم ایران و جوامع هدف خدمت، عدالت محوری است و هیچ تفاوتی بین افراد با هر گرایش سیاسی قائل نیستیم.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی