فتنه‌ای که در مرز کشورمان با ریختن خون شهدا ناکام ماند
یادداشت؛

فتنه‌ای که در مرز کشورمان با ریختن خون شهدا ناکام ماند

رژیم صهیونیستی بعد از ناتوانی در مهار غزه که آن را شروعی برای مهار ایران دانسته و با واژه سر مار در پی تهدید ایران بعد از تصرف غزه و رفع خطر حزب الله لبنان بود، این بار با همدستی مزدوران خود تلاش کرد تا با برافروختن آتشی در ایران نگاه‌ها را از سوختن خود و نرسیدن به اهدافش منحرف کند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی