شیرازی‌ها، تخریب باغات و قطع درختان را گزارش کنند
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر:

شیرازی‌ها، تخریب باغات و قطع درختان را گزارش کنند

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شهروندان شیرازی گزارشات و مشاهدات عینی خود درباره قطع درختان و تخریب باغات شیراز را به سامانه مردم رسی اعلام کنند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی