شاخص‌های فرهنگی فارس اولویت‌بندی شود
استاندار فارس:

شاخص‌های فرهنگی فارس اولویت‌بندی شود

محمد هادی ایمانیه تاکید کرد: شاخص‌های فرهنگی استان‌ باید برای احصای مسائل و رفع آنها باید اولویت‌گذاری شود تا مشخص شود در زمان حاضر کدام مورد نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام شود.

احیا سابقه مردم فارس در تمام امور مرتبط با قرآن
استاندار فارس:

احیا سابقه مردم فارس در تمام امور مرتبط با قرآن

محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه سابقه طولانی مردم شیراز و فارس در همه امور مرتبط با قرآن باید مجدداً احیا شود، گفت: مدیریت استان هم وظیفه دارد تا در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی