یارانه آرد پرداخت می شود
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به گرانی ها:

یارانه آرد پرداخت می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دلیل ایجاد بحران امنیت غذایی در دنیا و افزایش قاچاق آرد در کشور، قیمت این کالا افزایش پیدا کرده است.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی