برگزاری  73 عنوان نمایشگاه  تا پایان سال
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس خبر داد:

برگزاری 73 عنوان نمایشگاه تا پایان سال

مهندس فرهادی با تاکید بر تلاش حداکثری مجموعه نمایشگاه ها با هدف حمایت از تولید کنندگان،گفت: امسال 73 عنوان نمایشگاه در این مجموعه برگزار خواهد شد.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی