اعلام هشدار نارنجی در فارس

اعلام هشدار نارنجی در فارس

هواشناسی فارس اعلام کرد :با ورود یک سامانه بارشی جدید به استان از امروز،هشدار سطح نارنجی برای فارس صادر شده است.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی