آبگرفتگی و خسارت به ۶۱ خانه در شمال غرب شیراز
فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز خبر داد:

آبگرفتگی و خسارت به ۶۱ خانه در شمال غرب شیراز

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز از آبگرفتگی و خسارت به ۶۱ خانه در شمال غرب شیراز خبر داد و گفت: پاکسازی خانه های مدفون شده به گل و لای توسط گروه های جهادی بسیج در حال انجام است.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی