بلاتکلیفی دوماهه مهمترین معاونت استان فارس

بلاتکلیفی دوماهه مهمترین معاونت استان فارس

چند هفته از استعفای پیامکی معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گذشته و امورات مهمترین معاونت استان همچنان در هاله‌ای از ابهام است و انتشار متن نامه استعفای وی نیز ابعاد تازه‌ای از این مساله را بیان می‌کند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی