ایجاد اغتشاش برای کشور برنامه ریزی شده بود
واکنش رهبر انقلاب به حوادث اخیر؛

ایجاد اغتشاش برای کشور برنامه ریزی شده بود

مقام معظم رهبری فرمودند:واکنش بدون تحقق، ایجاد اغتشاش و ناامنی برای مردم و حمله به قرآن و مسجد و حجاب و بانک و ماشین مردم عادی نبود و برنامه‌ریزی شده بود.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی