بسیج  در همه ی عرصه ها پیشتاز است
مسئول  نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز :

بسیج در همه ی عرصه ها پیشتاز است

عباس حاجی پور گفت: بسیج هر جای که احساس نیاز باشد ورود پیدا می کند و در بسیاری زمینه ها موفق عمل کرده است .

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی