ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بجز حق بیمه و هزینه کتاب در مدارس فارس
مدیرکل آموزش و پرورش فارس خبرداد:

ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بجز حق بیمه و هزینه کتاب در مدارس فارس

عسکری گفت: در هنگام ثبت نام دانش اموزان در مدارس فارس، دریافت هرگونه وجهی توسط مدرسه بجز حق بیمه و هزینه کتاب ممنوع بوده و در صورت مشاهده افراد می توانند از طریق ادارات اموزش و پرورش سراسر استان پیگیری نمایند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی