تقدیر از واحد روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع) به عنوان روابط‌ عمومی برتر

تقدیر از واحد روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع) به عنوان روابط‌ عمومی برتر

دکتر سیدمحمد مهدی اصلانی افزود: واحد روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) با کسب مقام سوم در رتبه بندی انجام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،عضو روابط عمومی های برتر شناخته شده است.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی