جدی گرفتن ایمنی در محیط های صنعتی و کار
رئیس‌‌ اورژانس فارس هشدار داد:

جدی گرفتن ایمنی در محیط های صنعتی و کار

دکتر محمدجواد مرادیان گفت: به کارگران توصیه می کنیم برای جلوگیری از بروز حوادث شغلی و آسیب های جسمی شعار «اول ایمنی بعد کار» را جدی بگیرند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی