مهار آتش سوزی در هتل نیمه ساخته خیابان پزشکان شیراز
رئیس سازمان آتش نشانی شهر شیراز :

مهار آتش سوزی در هتل نیمه ساخته خیابان پزشکان شیراز

محمد هادی قانع با اشاره به  آتش سوزی گسترده در هتل نیمه ساخته خیابان پزشکان شیراز، گفت: به دلیل تجمع مواد قابل اشتعال در طبقه منفی سه این ساختمان، آتش سوزی به سرعت فراگیر شده  و موجی از نگرانی‌ها را به وجود آورد.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی