در کنار تیم فجر شهید سپاسی خواهیم بود
استاندار فارس تاکید کرد:

در کنار تیم فجر شهید سپاسی خواهیم بود

دکتر ایمانیه گفت: در کنار تیم فجر شهید سپاسی خواهیم بود و مشکل «زمین های ورزشی» شیراز با عنایت خداوند طی چند ماه آینده حل خواهد شد و با پیروزی تیم فجر در هر مسابقه، از همه بازیکنان، حمایت ویژه صورت خواهد گرفت.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی