تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 - 13:40

دغدغه این روزهای اهالی گویم: سرنوشت دبیرستان دخترانه شهید رجبی به کجا ختم می شود؟

پایگاه خبری نسیم شیراز به عنوان  تریبونی برای مردم منطقه شمال غرب شیراز  بعد از دریافت  گزارش مربوط به تخریب های  انجام شده در دبیرستان  دخترانه  شهید  رجبی گویم،از مسئولین محترم مربوطه تقاضا دارد جهت اطلاع رسانی و  اقناع  افکار  اهالی شهرک گویم، توضیحات  لازم  را  درباره ی این  اقدامات ارائه نمایند.