تاریخ انتشار : شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 13:51

آب که باشه زندگی دوست داشتنی تره …

به گزارش نسیم شیراز، شمارو دعوت میکنیم به تماشای صحنه های متفاوت از بچه‌هایِ مهربونِ سیستان‌و‌بلوچستان بعد از احداث خطوط انتقال آب به روستاهای فاقد آب شرب و اجرای پروژه های برق رسانی و تجهیز ایستگاه های پمپاژ  توسط گروه جهادی شهید مالکوم ایکس در سیستان و بلوچستان.