تاریخ انتشار : چهارشنبه 31 فروردین 1401 - 12:56

پیگیری و بررسی چگونگی سیر قطارها در محور ریلی اقلید به یزد

با حضور مدیر کل راه آهن فارس و مدیر  پروژه محور ریلی اقلید – یزد، چگونگی سیر ایمن قطار ها در این محور بررسی شد.

عکس: روابط عمومی اداره  کل راه آهن فارس