تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردین 1401 - 22:50

دیدار مردمی شهردار صدرا و معاونین با شهروندان

عکاس: محمد ستار

روابط عمومی شهرداری صدرا