تاریخ انتشار : یکشنبه 7 فروردین 1401 - 9:06

بازدید مدیرکل راه آهن فارس از واحدهای کشیک همزمان با اولین روز نوروز ۱۴۰۱

عکس: اداره کل راه آهن فارس