تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 فروردین 1401 - 8:28

بازدید شهردار شیراز از ایستگاه استقبال از مهمانان نوروزی شهرداری منطقه ۱۰

بازدید مهندس اصنافی، شهردار شیراز، به همراه معاونین  از ایستگاه استقبال از مهمانان نوروزی شهرداری منطقه ۱۰

منبع: شهرداری منطقه  ۱۰