توزیع ۵۰ هزار قرص نان طی ۱۳ مرحله در شهرک قصرقمشه
برای اولین بار همزمان با ماه مبارک رمضان:

توزیع ۵۰ هزار قرص نان طی ۱۳ مرحله در شهرک قصرقمشه

مسئول مرکز نیکوکاری و گروه جهادی شهید چراغی گفت: پنجاه  هزار قرص نان طی سیزده روز و  با اعتبار بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان در ایام ماه  مبارک رمضان در شهرک  قصرقمشه  توزیع گردید .

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی