تسریع در حل مشکلات شهر جدید صدرا
رئیس شورای شهر صدرا خواستار شد؛

تسریع در حل مشکلات شهر جدید صدرا

رئیس شورای اسلامی شهر جدید صدرا با اشاره به مشکلات متعدد این شهر جدید، خواستار رفع سریع و تاثیرگذار مسائل چهارده‌گانه این شهر شد.

جدی گرفتن ایمنی در محیط های صنعتی و کار
رئیس‌‌ اورژانس فارس هشدار داد:

جدی گرفتن ایمنی در محیط های صنعتی و کار

دکتر محمدجواد مرادیان گفت: به کارگران توصیه می کنیم برای جلوگیری از بروز حوادث شغلی و آسیب های جسمی شعار «اول ایمنی بعد کار» را جدی بگیرند.