اخبار-پایگاه فرهنگی و اجتماعی نسیم شیراز http://nasimeshiraz.ir/news kavesh fa-IR Thu, 14 Dec 2017 00:29:08 GMT وقتی زنان در نتیجه خودخاموشی دچار افسردگی می‌شوند/ در برخی از فرهنگ‌ها مردان از یک رژیم عاطفی سخت‌گیرانه تبعیت می‌کنند/ تبیین‌های روانشناسی برای تحلیل عاطفه کافی نیستند http://nasimeshiraz.ir/news/show/8880/-وقتی-زنان-در-نتیجه-خودخاموشی-دچار-افسردگی-می‌شوند/-در-برخی-از-فرهنگ‌ها-مردان-از-یک-رژیم-عاطفی-سخت‌گیرانه-تبعیت-می‌کنند/-تبیین‌های-روانشناسی-برای-تحلیل-عاطفه-کافی-نیستند به گزارش نسیم شیراز، یک پژوهشگر اجتماعی گفت: جامعه احساسات افراد را براساس جنسیت آن‌ها کانالیزه می‌کند و احساساتی را مجاز و احساسات دیگری را غیرمجاز می‌داند. برای مردان اتفاقی می‌افتد به‌عنوان عاطفه محدودشده که احساساتی مانند ناامیدی، غم، شرم و ترس برای آن‌ها ممنوع است و به همین دلیل تحقیقات نشان می‌دهد که سوءمصرف مواد و اعتیاد به الکل شاید بتواند نسخه افسردگی مردانه باشد.   نشست "مطالعات عاطفه در ایران" با حضور دکتر محمدسعید ذکایی؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر ابوتراب طالبی؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حسین میرزایی؛ انسان‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر نهال نفیسی؛ پژوهشگر و فارغ‌التحصيل رشته انسان‌شناسي از دانشگاه رايس آمريکا و دکتر زینب محمودآبادی؛ پژوهشگر اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر ذکایی به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با نسبت مطالعات فرهنگی و عواطف پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: در این‌جا منظور از عاطفه بیشتر emotion است و وجه اجتماعی این مفهوم برایمان اهمیت دارد. طبیعی است که احساس از فیزیولوژی خارج نیست و فیزیولوژی در احساس و تداوم هیجانات و بازنمایی آن‌ها تأثیر دارد اما عواطف علاوه بر معنای روان‌شناسی، معنای فرهنگی و اجتماعی هم دارند. در این‌جا بحث ما فضای عمومی عواطف و سویه اجتماعی آن است. در این فضای مفهومی طیفی از مقولات و مفاهیم مانند خیرخواهی، نوع‌دوستی و... به ذهن متبادر می‌شوند و به‌مثابه تجربه فردی و اجتماعی ما را متأثر می‌کنند. جلوه‌های مختلفی عواطف در زندگی روزمره عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که عواطف زندگی روزمره ما جلوه‌های مختلفی دارند، بیان داشت: کنش‌ها و مناسک مذهبی، آیین‌های سوگواری، جشن‌ها، رفتارهای کارناوالی، رفتارهای ملی و محلی و عواطف بدنی و هیجانی را می‌توان بخشی از این جلوه‌ها دانست. دلهره و اضطراب از شمایل ایده‌آل خود و تغییرات بدنی جلوه دیگری از بحث عواطف است. بخش دیگری از این مسأله به ارتباط جدی و مواجهه با فضای مجازی و عواطفی که از آن متأثر می‌شویم برمی‌گردد. جلوه این امر را می‌توان در بازی‌های آنلاین، چت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، سبک‌های زندگی به‌ویژه سبک‌های نمایشی و بدنی‌شده مشاهده کرد. امتداد هیجانات را در فهم تغییرات اجتماعی در جامعه می‌توان درک کرد. ذکایی در ادامه اظهار داشت: حوزه مطالعات عواطف در ایران با تأخیر راه خود را پیدا می‌کند که این مسأله دلایل مختلفی دارد. می‌توان گفت روان‌شناسان مدعی حوزه عواطف هستند و اصرار دارند که مسأله عواطف را به حوزه فردی کاهش دهند. پس در این زمینه نگاه خرد‌نگر روان‌شناسی متهم است. در بحث‌های کلان‌تر درباره عواطف هم از هویت اجتماعی و وجوه سیاسی و اجتماعی فرهنگ صحبت می‌کنیم. در این زمینه بیشتر نگاه‌های توصیفی حاکم است و نگاه‌های تحلیلی در حاشیه قرار دارند. او با اشاره به این‌که در علوم اجتماعی بیشتر سنت ساختارگرایی کارکردی بحث عواطف را مطرح کرده است، گفت: ما در کشورمان گنجینه‌ای غنی داریم که می‌توانیم به مسایل مربوط به هیجانات و عواطف بپردازیم. در این زمینه می‌توان به حوادث طبیعی مانند زلزله، تحولات تاریخی و اجتماعی، قرار گرفتن در منطقه پرالتهاب خاورمیانه، تنوع قومی و فرهنگی و... اشاره کرد. در جامعه‌شناسی فرهنگی هنوز چارچوب‌ها و مفاهیم ایده‌آل که قالبی برای پژوهش در این حوزه را فراهم کنند وجود ندارند. مطالعات فرهنگی با مبانی معرفتی و شناختی عواطف سروکار دارد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نسبت میان مطالعات فرهنگی و عواطف بیان داشت: نگاه مطالعات فرهنگی کاری به این ندارد که جنس و ذات هستی‌شناختی عواطف چیست و بیشتر از آن‌که با هستی‌شناختی عواطف سروکار داشته باشد، با مبانی معرفتی و شناختی آن سروکار دارد. درواقع، مطالعات فرهنگی با این مسأله سروکار دارد که چه فضایی، فرآیندی، فرهنگی، ایدئولوژی و گفتمانی پشتیبان عواطف است، عواطف چگونه نقش می‌بندند و ترویج می‌شوند و چگونه با معانی فرهنگی و اجتماعی پیوند می‌خورند. تفاوت معانی اجتماعی عواطف از متنی به متن دیگر ذکایی افزود: در مطالعات فرهنگی علاقه‌مند به این هستیم که معانی رقیب را هم استخراج کنیم؛ یعنی از یک نگاه ذات‌گرایانه و یکسان‌‌سازنده از فرهنگ و در دل آن، عواطف فاصله‌گرفته و تنوع در معانی را مفروض بگیریم. مفروض بگیریم که عواطف می‌تواند موضوعی در میدان‌های مختلف زندگی روزمره باشد، مثلاً آن‌چه برای ما خوشایند و لذت‌بخش است یا اندوه و غم را در ما ایجاد می‌کند، ممکن است در یک میدان دیگر اجتماعی این معانی را نداشته باشد و معانی اجتماعی از متنی به متن دیگر متفاوت باشند. بنابراین، به دنبال فهم گفتمان‌های متنوعی نسبت به عواطفی هستیم که در متن‌های مختلف اجتماعی وجود دارد و این نگاه با نگاهی که جامعه‌شناسی به عاطفه دارد متفاوت است.   او با اشاره به این‌که در نگاه مطالعات فرهنگی باید از اقتصاد عاطفه صحبت کرد، خاطرنشان کرد: در این نگاه، عواطف انباشته و متراکم می‌شوند؛ موضوعی برای مبادله و ارزش‌گذاری می‌شوند و سلسله مراتب دارند. در اقتصاد عاطفه از غنا و ضعف و بیشتر و کمتر بودن آن می‌توان سخن گفت و می‌توان در این رابطه صحبت کرد که این اتصال در چه جاهایی رشد پیدا می‌کند، در چه جاهایی در حاشیه فرو می‌رود، چگونه می‌تواند مبنایی برای مشروعیت و یا حتی فرصتی برای کنار گذاشته شدن یا بی‌عدالتی اجتماعی و فرهنگی باشد. مطالعات فرهنگی عواطف را میدانی می‌داند که از طریق آن می‌شود عمل سیاسی را نقد کرد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: مطالعات فرهنگی در فهمی که از مسأله عاطفه دارد تلاش می‌کند از مفاهیم نزدیک طیفی از رشته‌های علوم انسانی مانند روانکاوی، سنت‌های نقد ادبی، تاریخ و... بهره بگیرد. ذات بین رشته‌ای دانش جدید و به‌ویژه مطالعات فرهنگی خیلی با نگاه تک‌بعدی سازگاری ندارد و عواطف را بیشتر میدانی می‌داند که از طریق آن می‌شود عمل سیاسی را نقد کرد. چرا مردم ما عصبانی هستند و پرخاشگری آن‌ها زیاد است؟ چرا از یک واقعه ساده و به ظاهر طبیعی، خشم‌های فروخفته در فضای واقعی و مجازی به سمت برخی از آدم‌ها هدایت می‌شود؟ چرا این عواطف گاهی اوقات به صورت متناقض کنار هم زیست می‌کنند؟ هم صبوریم و تحمل بالایی داریم، هم به‌صورت ناگهانی رفتار انفجاری از ما سر می‌زند. توضیح این پارادوکس‌ها، تنوع‌ها، تفاوت‌ها و همزیستی‌ها بخشی از رسالتی است که مطالعات فرهنگی مدعی آن است. بستر بسیاری از جلوه‌های استعماری را باید در عاطفه و رژیم‌های عاطفی جست‌وجو کرد ذکایی خاطرنشان کرد: سنت مطالعات فرهنگی مدعی است که بستر بسیاری از جلوه‌های استعماری را باید در عاطفه و رژیم‌های عاطفی جست‌وجو کرد. گافمن از کار صورت صحبت می‌کند و من تعبیر کار عاطفه را از عبارت او جعل کرده‌ام. وقتی هم از استعمار صحبت می‌کنیم منظور ما تنها معنای دور آن نیست بلکه استعمار به معنای هر نوع بهره‌کشی، تولید و توزیع نابرابری و تحمیل آن است. نقدی که به روان‌شناسی غربی اثبات‌گرا می‌شود این است که همیشه ما را تشویق می‌کند که شاد زندگی کنیم، به حال امروز و زندگی خوب و خوش توجه داشته باشیم و ابزاری فراهم کنیم که به پیشرفت و توسعه ما کمک می‌کند. اما این نگاه می‌تواند افراد را به مصرف‌گرایی هدایت و از قناعت و سایر ویژگی‌هایی که در تعالیم دینی و سنتی ما مرجح شناخته می‌شود، دور کند و کمکی برای تحکیم نظام سرمایه‌داری غربی باشد. توجه مطالعات فرهنگی به این است که چرا عاطفه‌ورزی‌های ما تغییر می‌کند؟ چرا تنوع نشان می‌دهیم و چرا نسبت به دوره‌های تاریخی نزدیک، عاطفه‌ورزی ما متفاوت و متغیر شده است؟ لنگرگاه‌ها و تکیه‌گاه‌های عاطفه او با اشاره به برخی از دستورکارها و برش‌هایی که مطالعات فرهنگی نسبت به آن‌ها حساس است، بیان داشت: عاطفه لنگرگاه‌ها و تکیه‌گاه‌هایی دارد که در آن‌جا مستقر می‌شود. لنگرگاه‌های عاطفه امروز تنوع، سیالیت و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است. انسان امروز خیلی باید بیشتر تلاش کند تا عواطف را بیابد، مدیریت کند، ارتقا بدهد، آن را بفهمد، درباره آن گفت‌وگو کند و آن را موضوعی برای معناسازی قرار دهد. دلیل این اتفاق به تحولاتی که در فرهنگ و فضای جهانی رخ داده مانند مبادلات سریع و تکنولوژی‌های مختلف به‌ویژه تکنولوژی‌های مجازی و دیجیتال برمی‌گردد. دلیل دیگر این اتفاق ترس‌ها، ریسک‌ها و مخاطراتی است که جامعه جدید را در سطوح مختلف آن دربرگرفته است. این روزها شبکه‌های اجتماعی مجازی لنگرگاه مهم دیگری برای عواطف محسوب می‌شوند و مجالی ایجاد می‌کنند تا هیجانات فروخفته را تخلیه کنیم و تسویه حساب‌هایی در حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ورزش و... انجام دهیم. مسأله خارج‌نشین‌ها و مطالعات فرهنگی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب که بحث دایاسپورا یا غربت‌نشین‌ها هم موضوع جالبی برای پژوهشگران حوزه مطالعات فرهنگی است، گفت: حدود 5 میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند. فضای مجازی پنجره‌ای است که آن‌ها از طریق آن هویت ملی، ایرانی، اسلامی و تاریخی‌شان را درک می‌کنند، بر غم غربت خود غلبه می‌کنند و با جامعه خودشان مشارکت عاطفی برقرار می‌کنند. درواقع، فضای مجازی، مجراهایی برای عواطف و انتقال حسی ایجاد می‌کند که بسیار مهم و ارزشمند است. ذکایی در ادامه اظهار داشت: همچنین، از طریق فضای مجازی درک ما از دایاسپورا شکل می‌گیرد. سه نوع نگاه نسبت به خارج‌نشین‌ها وجود دارد. نگاه خوش‌بینانه این است که آن‌ها ایرانیانی هستند که می‌توانند حداقلی از اعتبار را برای ما به همراه بیاورند و سرمایه اجتماعی کشور ما محسوب می‌شوند. نگاه بدبینانه هم این است که این افراد از خوشی زیاد از کشور بیرون رفته‌اند و حالا چرا برای آن‌ها دل بسوزانیم؟ آن‌ها دیگر ربطی به ما ندارند. در نگاه بینابینی این افراد هم می‌توانند فرصت و هم تهدید تلقی شوند. او خاطرنشان کرد: چه کسی یا چه چیزی در این بازنمایی‌ها نقش دارد؟ چه چیزی این بازنمایی‌ها را شکل می‌دهد؟ این نگاه‌ها و تلقی‌ها چگونه شکل می‌گیرد؟ به ظن قوی می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این مسأله را باید در فضای مجازی جست‌وجو کنیم زیرا ژانرهای عاطفی متفاوتی در فضای مجازی شکل می‌گیرد. ما تعابیر و استراتژی‌هایی مانند موفقیت، شکست، خوش‌بینی، امید، ناامیدی، ترس، زندگی خوب، زندگی بد و... را در فضای مجازی می‌یابیم و منتقل و منعکس می‌کنیم. فضای مجازی عاطفه ما را هم از طریق توجه دادن به حافظه بازاریابی می‌کند. درواقع، ما حافظه را از طریق شبکه‌های مجازی کالایی می‌کنیم. تبیین‌های روان‌شناسی برای تحلیل عاطفه کافی نیستند به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این نشست دکتر ابوتراب طالبی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. او در ابتدای سخنان خود گفت: می‌توانیم این بحث را از دورکیم شروع کنیم. در آن زمان پدیده‌های اجتماعی را از منظر روان‌شناسی تبیین می‌کردند اما نقد اساسی دورکیم این بود که این تبیین‌ها کافی نیستند. در سنت کارکردگرایی، پارسونز و در سنت تضاد، زیمل به بحث احساسات پرداختند اما به‌طور مشخص از اوایل دهه 80 مطالعات عاطفه در علوم اجتماعی تبدیل به یک حوزه مطالعاتی مهم شد. طالبی با اشاره به این‌که علاوه بر عاطفه (emotion) باید راجع به احساسات (feeling) نیز صحبت کرد، اظهار داشت: باید ببینیم در حوزه علوم اجتماعی چگونه می‌توانیم مطالعات عاطفه داشته باشیم و چه در مقام توصیف و چه در مقام تبیین، چگونه این کار قابل انجام است. باید به وجه جمعی احساسات و عواطف و نحوه شکل‌گیری آن‌ها توجه داشت. اساساً عواطف و احساسات امری اجتماعی هستند و در مواجهه با دیگری به‌وجود می‌آیند. وقتی راجع به افسردگی براساس شدت و میزان آن صحبت می‌کنیم، این موضوع یک امر اجتماعی است. موقعیت‌ها و آدم‌ها هستند که احساسات را به‌وجود می‌آورند. فشارهای اجتماعی نیز تأثیر زیادی بر بروز یا عدم بروز احساسات دارند. نظریه‌های مطالعات احساس عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب که نظریه‌های مطالعات احساس شامل 3 دسته می‌شوند، گفت: دسته اول، رویکردهای اثبات‌گرایانه هستند که عموماً براساس درک واحد از ماهیت عواطف و براساس مبانی فیزیولوژیکی هستند و معتقدند عواطف بر اساس این مبانی فیزیولوژیکی بنا شده و در شکل جمعی و اجتماعی بروز پیدا می‌کند. مثل احساس گرسنگی، تغییر فشار خون و... . طالبی افزود: در سنت اثبات‌گرایی نظریه‌های مختلفی به این موضوع می‌پردازند که یکی از آن‌ها نظریه مبادله است. نظریه مبادله می‌گوید مثلا! پرخاشگری براساس منطق محرک احساس عمل می‌کند. در این صورت وقتی فردی رفتاری انجام می‌دهد و در ازای آن انتظار دارد پاداشی به او داده شود، اگر این اتفاق نیفتد، احساس پرخاش و خشم خواهد داشت. تئوری‌های تضاد از جمله رویکرد کوزر و کالینز نیز به این موضوع می‌پردازند. تحلیل کوزر در مورد خشونت این است که درگیری آدم‌ها منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود. کالینز نیز احساسات را از انرژی احساسی جدا می‌کند. به عقیده او انرژی احساسی زمینه تغییرات را ایجاد می‌کند. او در این رابطه از مفهوم آیین‌های همبستگی استفاده می‌کند و همچنین، می‌گوید این انرژی احساسی تحت‌تأثیر موقعیت‌هاست. کسانی که در موضع قدرت هستند انرژی عاطفی بیشتری دارند و کسانی که در موضع ضعف قرار دارند، از انرژی عاطفی کمتری برخوردار هستند و دچار مشکلاتی مانند افسردگی می‌شوند. درواقع، انرژی احساسی کمتر منجر به افسردگی بیشتر می‌شود و این مسأله در مورد افراد فرودست بیشتر است. انرژی احساسی در شکل‌گیری هویت جمعی نیز تأثیرگذار است. او دسته دوم از نظریه‌های مطالعات احساس را نظریه‌های برساخت‌گرایانه دانست و بیان داشت: براساس این نظریه‌ها عواطف برساخت اجتماعی و فرهنگی هستند و ماهیت آن‌ها بیرون از زندگی روزمره نیست. درواقع، عواطفی مانند تنفر، خشم، عشق و... در مناسبات اجتماعی ساخته می‌شوند. کتاب برگر و لاکمن به این موضوع می‌پردازد و در این زمینه رویکرد کنش متقابل نمادین را مطرح می‌کنند. براساس این رویکرد، کنشگر براساس تفسیری که از موقعیت دارد عمل می‌کند. این‌ها پایه‌هایی برای تحلیل عواطف هستند. مثلاً وقتی در جایی قرار می‌گیریم که احساس مثبت یا منفی داریم این احساس به دلیل تفسیر ما از موقعیت‌ است. احساس بد ناشی از عدم هماهنگی احساس ما با آن موقعیت است. در این‌جا مفهوم کار احساسی یا عمل کردن بر مبنای احساس شکل می‌گیرد. این جامعه‌شناس اظهار داشت: دسته سوم از نظریات نیز رویکردهای ترکیبی مانند رویکرد ترنر است. ترنر تقابل انتظارات با تجارب واقعی و تأثیری که این موضوع بر شکل‌گیری احساسات دارد را مورد توجه قرار می‌دهد. طالبی خاطرنشان کرد: از منظر مطالعات فرهنگی وجه قوی‌تری وجود دارد و آن، مطالعات بازنمایی عاطفه است. در رسانه‌ها بازنمایی از عواطف صورت می‌گیرد و در این زمینه سیاست‌گذاری می‌شود مانند این‌که چقدر باید در رسانه به غم و شادی بپردازیم یا نپردازیم. با سویه انتقادی می‌توانیم به نحوه بازنمایی عاطفه در رسانه‌ها نگاه کنیم. دین‌داری ایرانیان بسیار جنبه احساسی دارد او بیان داشت: ما در جامعه ایرانی با غلیان احساسی مواجه هستیم و می‌توانیم از احساساتی مانند بیگانگی، تنهایی، بی‌قدرتی، بیزاری از خود و دیگری، بیزاری فرهنگی و... نام ببریم. براساس مطالعاتی که در ایران انجام گرفته از جمله چهار موج ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همچنین براساس رساله دکتری که دکتر رمضانی، دانشجوی جامعه‌شناسی فرهنگی انجام داده است، رفتارهای دینی و چگونگی دین‌داری ایرانیان بسیار جنبه احساسی دارد. تجربه دینی یا احساس دینی دارای بیشترین پوشش در چهار موج ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان بوده و احساس دینی از شناخت دینی بالاتر است. همچنین، یافته‌های این رساله نشان می‌دهد که احساس رنج با دین‌داری آدم‌ها رابطه‌ای بسیار قوی دارد و کسانی که تجربه رنج دارند گرایش‌شان به معنویت‌گرایی جدید و جنبش‌های جدید دینی بیشتر است. به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این نشست دکتر نهال نفیسی؛ پژوهشگر و فارغ‌التحصيل رشته انسان‌شناسي از دانشگاه رايس آمريکا بود که به ایراد سخنانی با موضوع "کار دل، گیر و دارها و کارهای احساسات در تشکل‌های مردم‌نهاد" پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: منظور من از تشکل‌های مردم‌نهاد در این‌جا NGOها، جمع‌های دانشجویی، خیریه‌ها و... است و جمع شدن انسان‌ها به‌ شکل مدنی حول یک محور خاص برای من جذاب است. انگیزه‌هایی که باعث فعالیت افراد در تشکل‌های مردم‌نهاد می‌شوند او خاطرنشان کرد: فعالیت‌ در این تشکل‌ها کاریست که افراد برای دلشان انجام می‌دهند تا حال خودشان و جامعه بهتر شود. بسیاری از اوقات این فعالیت‌ها از سر احساس وظیفه اجتماعی است. مثلاً افرادی که خانه‌دار یا بازنشسته هستند در جمعی قرار می‌گیرند که حس با هم بودن داشته باشند و این حس به زندگی آن‌ها معنا بدهد. برخی برای رسیدن به حس آرامش، برخی برای بهبود جراحت‌ها و صدمه‌هایی که دیده‌اند و برخی برای ثواب اخروی این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. برخی هم می‌گویند با حضور در این جمع‌ها و دیدن مشکلات دیگران بیشتر به زندگی خودشان امیدوار می‌شوند. حضور در این جمع‌ها برای جوانان نیز حس فعالیت، اعتراض، جنب‌وجوش و ارضای این حس که بخشی از فرآیند تغییر در جامعه هستند را به همراه دارد. برخی ممکن است با حضور در این تشکل‌ها مشق شهروندی و کار جمعی کنند. برخی هم ممکن است در این تشکل‌ها به دغدغه‌هایی بپردازند که در جمع‌های خانوادگی به آن دغدغه‌ها پاسخ داده نمی‌شود. بسیار هم دیده شده کسانی که از فعالیت‌های سیاسی سرخورده شده‌اند به این نتیجه می‌رسند که به فعالیت‌های مدنی بپردازند. در تشکل‌های مردم‌نهاد با حجم زیادی از سرمایه‌گذاری عاطفی روبه‌رو هستیم نفیسی اظهار داشت: افراد سرمایه‌های عاطفی زیادی مانند جراحت، آسیب، دیگرخواهی، شکر، وصل، میل به تغییر، امید، خشم، نیاز و... را با خود به تشکل‌ها می‌آورند. پس در این تشکل‌ها با حجم زیادی از سرمایه‌گذاری عاطفی روبه‌رو هستیم و فعالیت‌ در این تشکل‌ها کار دل است. بسیاری از اوقات در این تشکل‌ها سرمایه‌های دیگر افراد مانند تخصص، مقام یا سن آن‌ها در برابر سرمایه‌ای که از دلشان می‌گذارند کم معنا می‌شود. مثلاً کسی که پزشک است تأکید می‌کند که در قالب NGOای که فعالیت دارد تخصص او دیده نشود چون می‌خواهد در آن‌جا مشق شهروندی کند. این پژوهشگر گفت: دل نقش مهمی در تشکل‌ها ایفا می‌کند اما این موضوع به این معنا نیست که برای پیوستن به این تشکل‌ها انگیزه‌ای جز دل در میان نباشد. حتی گاهی اوقات در قالب این تشکل‌ها می‌توان از عواطف سوءاستفاده کرد؛ به این معنا که مثلاً حس‌ها دستاویزی شود تا برخی پروژه‌ها را پیش ببرند. این به این معنا نیست که ساحت دل فراتاریخی و فراسیاسی است. احساسات کارهایی انجام می‌دهد که اتفاقاً می‌تواند بسیار سیاسی باشد. مسؤولیت من نسبت به دیگری نباید موکول به پیدا کردن نقطه اشتراک با او شود او با اشاره به این‌که احساسات هم حاصل و هم شکل‌دهنده ارتباط با دیگری است، بیان داشت: لونیاس نقدی از همدلی ارایه می‌کند و می‌گوید همدلی همچنان بر اشتراک و شباهت با دیگری تأکید دارد یعنی از طریق فهم دیگری و نزدیکی به او می‌توانیم خودمان را به جای او بگذاریم و با توجه به این اشتراکات با او همدلی داشته باشیم اما به عقیده لونیاس نباید مسؤولیت من نسبت به دیگری موکول به پیدا کردن نقطه اشتراک با او شود. حسی که افراد با خود به تشکل‌ها می‌آورند هم بسیار غنیمت است و هم ممکن است بسیار شکننده باشد؛ پس در نقد کار دل باید احتیاط کرد. به گزارش مهرخانه، دیگر سخنران این نشست دکتر حسین میرزایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که طی سخنانی به موضوع انسان‌شناسی عواطف و احساسات پرداخت. خرد تمدنی ما را از فضای عاطفی دور کرده است او در ابتدای سخنان خود گفت: دورکیم معتقد است بچه‌ها از حسی به حس دیگر و از مشغولیتی به مشغولیت دیگر با سرعت عبور می‌کنند، خلق آن‌ها به هیچ عنوان پایدار نیست و از حس نزدیکی تا نفرت مرز باریکی برای آن‌ها وجود دارد. بچه‌ها هنوز در لایه‌های تمدن فرونرفته‌اند و با احساسات شناخته می‌شوند. به عقیده دورکیم خرد تمدنی ما را از فضای عاطفی دور کرده است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: سؤالی که مطرح می‌شود این است که ما اصولاً عواطف و احساسات جهان‌شمول داریم یا این‌که عواطف از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌شوند؟ آیا می‌توانیم از انسان‌شناسی عواطف صحبت کنیم؟ کتابی به نام "دانش و شور" اثر میشل روزالدو در آمریکا منتشر شده که مفاهیم ایلونگوت (یک زبان استرالیایی) در باب خود و زندگی اجتماعی را منعکس کرده است. این کتاب با تأکید بر نقش عواطف بر شکل‌گیری و ساخت خود نوشته شده است. تمرکز بر عواطف در انسان‌شناسی مسبوق به سابقه بوده است. مثلاً در فرانسه لوی برول با مفهوم تفکر ابتدایی یا در آمریکا با مکتب موسوم به فرهنگ و شخصیت با پژوهشگرانی مانند مارگارت مید این سابقه از نظر پژوهش در مطالعات عواطف وجود داشته است. میرزایی با اشاره به این‌که دو گانه وحشی – متمدن یا تمدن – توحش در آثار دورکیم دیده می‌شود، بیان داشت: توسعه تمدن خرد ما را از فضای عاطفی دور کرده است. درواقع، دورکیم می‌گوید خرد تمدنی یا خرد اروپایی، خود را از عواطف انسانی تطهیر کرده است. در انسان‌شناسی همیشه این سنت وجود داشته که نقدی به خود می‌کرده و این‌جا هم نگاه انتقادی به دستگاه نظری خود دارد. خطری که وجود دارد "انسان‌شناسی در خانه" است یعنی مثلاً من در ایران بنشینم و درباره فرهنگ افغانستان کتاب بنویسم. این خطر بیشتر زمانی ما را تهدید می‌کند که بخواهیم در مورد جامعه‌ای غیر از جامعه خودمان پژوهش کنیم. در انسان‌شناسی روان‌شناختی و روان‌کاوانه، عواطف به‌عنوان امور جهان‌شمول تلقی می‌شدند که از اساس در بین جوامع مختلف یکسان هستند. تمایز بین عواطف اولیه و عواطف ثانویه او اظهار داشت: روان‌شناسانی مانند اکمن با بررسی بیان‌های کالبدی ابراز عواطف در چهره کوشیدند بین عواطف اولیه مثل خشم، ترس، حزن، اندوه، تنفر، شادی و عواطف ثانویه همچون عشق یا نوستالژی تمایز قائل شوند. در یک تجربه طبیعت‌گرایانه با واردکردن عواطف در نظریه‌های تحول‌گرایانه که بیشتر روان‌شناسان با گرایش‌های داروینی در آن فعالیت‌ داشتند، در جست‌وجوی شباهت‌های عاطفی و احساسی از شکل ظاهری برآمدند؛ مثلاً رابطه بین چین بینی و احساس تنفر را در برخی از حیوانات بررسی کردند تا ببینند آیا می‌شود ارتباطی بین این احساسات بین انسان و حیوانات پیدا کرد یا خیر. میرزایی افزود: این رویکرد تعمیم‌گرایانه با تأکید بر وجود نیازهای عاطفی فطری و ضروری مثل نیاز به دوست داشتن یا دوست داشته شدن همراه بود. برخی از انسان‌شناسان تأکید می‌کنند که این نگاه طبیعت‌گرایانه به احساسات و عواطف می‌تواند رابطه بین حیات عاطفی و بستر اجتماعی و فرهنگی را بپوشاند و این ارتباط را از بین ببرد. آن‌ها تأکید می‌کنند که عواطف را باید با نگاه تطبیقی و در بستر خودشان بررسی کنیم نه به شکل طبیعت‌گرایانه. در این‌جا عواطف به‌عنوان برساخت‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که کاملاً به برخی از شرایط اجتماعی و فرهنگی پاسخ می‌دهند. همچنین، عواطف نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری همان بسترها دارند. به‌ عبارت دیگر، می‌توان گفت عواطف یک اثر پراگماتیک در گفتمان‌ها و بسترهای مختلف دارند و با توجه به یک بستر، عواطف می‌توانند حتی آن بستر را ایجاد کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بسیاری از انسان‌شناسان، عواطف را به‌عنوان گفتمان به معنای فوکویی آن مطالعه می‌کنند اما بدون در نظر گرفتن ابعاد سخت‌گیرانه‌ای که فوکو دارد و بدون تأکید بر ابعاد سیاسی این پدیده این کار را انجام می‌دهند. مثلاً در رابطه با گفتمانی درباره عواطف و گفتمانی که عواطف را ایجاد می‌کند در این‌جا تفاوت‌یابی بین گفتمانی که از احساسات صحبت می‌کند با گفتمانی که از ابراز این احساسات سخن می‌گوید، صورت نمی‌گیرد و تعاملات بین بازنمایی‌ها و بیان عواطف در نظر گرفته نمی‌شود. او در ادامه گفت: می‌شود این سؤال را مطرح کرد که آیا گفتمان، گفته یا سخنی که حامل بار عاطفی نباشد، اصلاً وجود دارد؟ مسلماً هر گفته‌ای بعدی از عواطف را با توجه به سبک بیان در خود جا می‌دهد. ایده گفتمان عاطفی باید به‌عنوان سازنده نظریه یا ایدئولوژی عواطف درون یک جامعه در نظر گرفته شود. چارچوب‌های عمومی مثل عواطف، احساسات، علایق و زیرچارچوب‌هایی مثل عشق، خشم، نفرت، تمایل به‌عنوان بازنمایی‌های حالت روانی و ذهنی و به‌عنوان بسترسازنده‌ها عمل می‌کنند. میرزایی بیان داشت: برخی انسان‌شناسان ایده شکل ملایم برساخت‌گرایی را به نقد می‌کشند، یعنی نقد موقعیت برساخت‌گرا که عنوان می‌کند ایده‌ها از خلال برخی چیزهای از پیش موجود ساخته می‌شوند و از این‌رو ساخت‌هایی ناب نیستند. پس این‌جا تمایزی بین عواطف پیشافرهنگی و احساسات فرهنگی قائل می‌شوند. مثلاً با تأکید بر واژه‌ای که یک حس را در فرهنگ و زبانی مشخص می‌کند که آن زبان از نظر گرامری چندان حول نام‌گذاری نمی‌چرخد یعنی که یک حس را در قالب یک نام نمی‌گنجانند. در این‌جا این خطر وجود دارد که دیگران نگرش دیگری را در برابر عواطف آن‌ها بسازند و به دیگری‌ها روان‌شناسی دیگری را تحمیل کنند؛ یعنی برای یک حس یک نام‌گذاری کنند و به شکل دیگری این حس منعکس شود. تقسیم‌بندی رویکردهای گفتمان‌های عاطفی در انسان‌شناسی این انسان‌شناس با اشاره به این‌که در انسان‌شناسی رویکردهای گفتمان‌های عاطفی به دو دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته اول رویکردهایی هستند که گفتمان را به‌عنوان نوعی از تک‌گویی یا مونولوگ می‌دانند؛ جایی‌که مفهوم گفتمان جایگزینی برای مفاهیم کل‌گرای فرهنگی است. رویکرد دوم رویکردی است که به شکل پویا عواطف را در بستری مخاطب‌گرایانه در نظر می‌گیرد. رویکرد اول تمایل دارد عواطف را با محدود کردن به فرد، از بستر اجتماعی آن جدا کند و رویکرد دوم بر بازی میان مخاطبان تأکید می‌کند؛ جایی که باید بستر بیان عاطفه و احساس، ارزش‌گذاری عاطفی بیان مخاطبان، ویژگی‌های مخاطبان، موقعیت افراد در برابر هم مشخص شود. این رویکرد بر ابعاد سیاسی و روابط قدرت هر گفتمان عاطفی تأکید می‌کند. او در ادامه بیان داشت: محتمل است که در سطح نظری رویکرد اول که در این‌جا از نظر ایدئولوژیک به‌عنوان نشانه‌ای از فردگرایی در جوامع معاصر تلقی می‌شود، با تأکید بر تمرکز بر یک احساس در یک فرد نشان رتوریک بیان‌ها و ابراز عواطف را نادیده بگیرد. به عبارت دیگر، سیاست خرد عواطف را پنهان می‌کند. در فرهنگ‌های دیگری که فردگرایی خیلی عمومیت پیدا نکرده، سیاست پنهان‌سازی عواطف مانند جوامع فردگرا رعایت نمی‌شود و در هنجارهایی که بر روابط اجتماعی حاکم است می‌توانید آن را ببینید. با رهاسازی ارزش پراگماتیک عاطفه و احساس حتی در این جوامع رقابتی بین مخاطبان می‌بینیم که این عواطف به چه کسی تعلق دارد. در برخی از فرهنگ‌ها مردان از یک رژیم عاطفی سخت‌گیرانه تبعیت می‌کنند میرزایی خاطرنشان کرد: در برخی از فرهنگ‌ها مردان از یک رژیم عاطفی سخت‌گیرانه تبعیت می‌کنند که مانع از آن می‌شود که همه عواطف و احساسات خودشان را بروز دهند؛ چون در این‌گونه فرهنگ‌ها این زنان هستند که آزادانه می‌توانند احساساتشان را بروز دهند. پس مرد احساسش را بیان نمی‌کند به این دلیل که تصویر قدرت و اقتداری که از خودش دارد ممکن است زیر سؤال برود. اما در همین جوامع که جامعه ما هم به‌نوعی همین‌گونه است، برخی اشعار و ترانه‌ها به مردان اجازه می‌دهند احساسات خودشان را در قالب ادبیات بیان کنند. این زمینه قابل انتقال به زمینه دیگری نیست و فقط در این شرایط است که این‌ها می‌توانند به این شکل احساساتشان را ابراز کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: انسان‌شناسی عواطف به ما می‌گوید بهتر است به جای استفاده از واژه "فرهنگ" از عبارت "تجربه فرهنگی" استفاده کنیم؛ چراکه فرهنگ چیزی بسته و در "آن‌جا" نیست بلکه چیزی است که همواره و به‌طور پیوسته در عمل و در "این‌جا" رخ می‌دهد. انسان‌شناس هم باید خودش را در لحظات و مکان‌های شدن فرهنگ قرار دهد. این تصور از فرهنگ باعث می‌شود رویکرد پویاتر و نرم‌تری نسبت به مسایل و رخدادهای فرهنگی داشته باشیم. روش مردم‌نگاری هم دقیقاً به این دلیل تبدیل به روش انسان‌شناسی شده که می‌تواند این پویایی‌ها و پیچیدگی‌های فرهنگی را بررسی کند و نشان دهد. ادراکات حسی همان ادراکات فرهنگی هستند او در ادامه گفت: همچنین انسان‌شناسی عواطف نشان می‌دهد که حضور و عمل انسان‌ها در جامعه و فرهنگ پیش از هر چیز با ادراک حسی و عاطفی ممکن است. ادراکات حسی همان ادراکات فرهنگی هستند و انسان از طریق احساس خود هم جهان را می‌فهمد و هم در مورد خود و جهان سخن می‌گوید. بنابراین، روابط عاطفی و حسی همان روابط فرهنگی هستند؛ یعنی نوع رابطه حسی و عاطفی و تجارب حاصل از آن است که تجربه فرهنگی انسان‌ها را به‌وجود می‌آورد. به همین دلیل برخی از انسان‌شناسان، فرهنگ را شیوه‌های حس‌کردن جهان تعریف کردند چون ما جهان را همان‌گونه می‌فهمیم که آن را حس می‌کنیم. به گزارش مهرخانه، سخنران پایانی این نشست، دکتر زینب محمودآبادی بود که پیرامون موضوع "جامعه‌شناسی اندوه و جنسیت" سخن گفت. محمودآبادی در ابتدای سخنان خود بیان داشت: جامعه‌شناسی عواطف اساساً احساس را امری فرهنگی و اجتماعی می‌داند و کلید واژه اجتماعی‌شدن احساسی را به این منظور استفاده می‌کند. یعنی مادامی که افراد و کودکان درگیر اجتماعی‌شدن هستند در این فرآیند، اجتماعی‌شدن احساس را هم طی می‌کنند و یاد می‌گیرند در چه موقعیت‌هایی چه احساساتی مجاز و چه احساساتی غیرمجاز هستند، چگونه احساس خود را بروز دهند و چگونه نسبت به بروز احساسات دیگران واکنش مناسب نشان دهند. رویکردهای موجود در زمینه جامعه‌شناسی احساسات و جنسیت او با اشاره به این‌که در زمینه جامعه‌شناسی احساسات و جنسیت سه رویکرد کلی "علیت اجتماعی"، "ساختگی و مصنوع" و "برچسب اجتماعی" وجود دارد، گفت: در رویکرد علیت اجتماعی این سؤال مرکزی مطرح می‌شود که آیا جامعه و عوامل اجتماعی باعث ایجاد برخی احساسات در زنان و برخی دیگر از احساسات در مردان هستند؟ اگر جواب این سؤال مثبت است و اگر جامعه بر نوع احساسی که افراد بر اساس جنسیت خود دارند، تأثیرگذار است، این عوامل چه چیزهایی هستند؟ رویکرد ساختگی و مصنوع این سؤال را مطرح می‌کند که وقتی می‌گوییم تفاوت احساسی بر حسب جنسیت وجود دارد، آیا حالت برساخته نیست و قضاوت‌ها بی‌طرف هستند؟ دیدگاه برچسب اجتماعی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا این‌گونه نیست که ما برچسب می‌زنیم و مثلاً می‌گوییم زنان احساسات منفی بیشتری نسبت به مردان دارند؟ این پژوهشگر خاطرنشان کرد: من بحثم را روی دیدگاه اول یعنی رویکرد علیت اجتماعی متمرکز می‌کنم. ایده اصلی من این است که جوامع بر عوامل اجتماعی و بر نحوه احساسی که زنان و مردان دارند، تأثیرگذار هستند. در زمینه جامعه‌شناسی عواطف و جنسیت یک‌سری تئوری‌های اصلی مثل طرح‌واره‌های جنسیتی، نقش‌های جنسیتی، جامعه‌پذیری، قدرت، جایگاه و احساسات، جنسیت و قدرت، مدل فرآیندهای استرس و تئوری خود خاموشی وجود دارد. زنان و باورهای فرهنگی در زمینه احساسات زنانه محمودآبادی با توضیح پیرامون تئوری خودخاموشی اظهار داشت: ایده اصلی این تئوری این است که روابط صمیمی افراد بر میزان ابتلای آن‌ها به اندوه و آشفتگی‌ها تأثیرگذار است. خودخاموشی شکاف بین چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد، با چیزی که عمل می‌کند و می‌گوید. یعنی فرد چیزی را احساس می‌کند اما بر اثر هنجارهای کنترلی چیز دیگری را می‌گوید یا چیزی را می‌خواهد اما براساس انتظارات، کار دیگری را انجام می‌دهد. ایده این تئوری این است که باورهای فرهنگی زنان را ترغیب می‌کنند که در روابطشان از ایجاد تضاد و اختلاف پرهیز کنند، نیازهای دیگران را به نیازهای دیگران ارجح بدانند و خود را با استانداردهای بیرونی ارزیابی کنند. درواقع، جامعه الگویی می‌سازد که زنان باید دلپذیر، دیگرخواه، با گذشت و دوست‌داشتنی باشند. رابطه میان افسردگی و سرکوب نظرات او افزود: تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که صرفاً شرایط سخت و ناگوار زندگی نیست که باعث احساس اندوه و افسردگی می‌شود بلکه اگر افراد امکان اعتراض به شرایط را نداشته باشند و نظرشان سرکوب شود، اندوه از سرکوب به‌وجود می‌آید. تحقیقات تجربی نشان دادند که در آمریکای شمالی افرادی که در تهیدستی و ناامنی زندگی می‌کردند میزان بالایی از افسردگی را نداشتند و به این صورت تبیین شده که در آن فرهنگ زنان خودابرازی بالایی داشته‌اند یعنی هماهنگ بودن و همنوا بودن یک ارزش اجتماعی برای آن‌ها محسوب نمی‌شد. درواقع، عدم اجازه اعتراض، میزان کنترل فرد بر زندگیش را کاهش می‌دهد و نوعی فقدان خویشتن از آن به‌وجود می‌آید. وقتی زنان در نتیجه خودخاموشی دچار افسردگی و اندوه می‌شوند این پژوهشگر اظهار داشت: زنان با توجه به هویتی که دارند، ارزش‌های اجتماعی و جامعه‌پذیری جنسیتی، برقراری روابط نزدیک و صمیمی برایشان یک انگیزه اساسی و یک رسالت در زندگی محسوب می‌شود اما این رابطه باید به صورت صمیمی، ایمن و حفظ باقی بماند. یکی از راهکارهایی که برای حفظ این رابطه پیشنهاد می‌شود، جلوگیری از اعتراض و ایجاد تنش و ترجیح نیازها و نظرات دیگری بر نظر خود است. اما این‌جا تناقضی به‌وجود می‌آید چون زنان برای حفظ رابطه این کار را انجام می‌دهند اما در نتیجه، خودخاموشی با کاهش اعتماد به نفس، فقدان خویشتن، احساس اندوه برای آن‌ها همراه است و باعث می‌شود آن‌ها کیفیت آن رابطه را هم از دست بدهند. درواقع، پاداشی که زنان از خاموش کردن صدای خود انتظار دارند، پذیرش اجتماعی آن‌ها از طرف دیگران و افراد نزدیک است. اما مشکلی که این تئوری به آن اشاره می‌کند این است که این مسأله یک بازی باخت باخت است. چون دو حالت وجود دارد؛ یا زن باید آن احساس را ابراز کند یا باید آن را به نفع احساسات دیگران سرکوب و خاموش کند. در حالت اول اگر آن خشم و نارضایتی ابراز شود، یک مشکل پیش می‌آید؛ برای این‌که خود آن فرد با این هنجارهای جنسیتی اجتماعی شده و تصوری از زن ایده‌آل در ذهن او وجود دارد اما وقتی مخالف آن رفتار کند، نوعی احساس نارضایتی و خودخواهی در وجود خود می‌بیند و دچار احساس اندوه می‌شود. اما از آن طرف، اگر اعتراض نکند و با جریانی که تشویق به سازگاری و سکوت می‌کند، همنوا شود دوباره در دام خودخاموشی، فقدان خویشتن و اندوه می‌افتد. محمودآبادی خاطرنشان کرد: تئوری خودخاموشی چهار بعد "ارزیابی بیرونی خود، دیدن و قضاوت کردن خود براساس معیارهای خارجی"، "مراقبت از دیگران به قیمت قربانی کردن خود"، "ایمن کردن پیوندها با ترجیح دادن نیازهای دیگران به نیازهای خود" و "خاموش کردن خود به معنای جلوگیری از ابراز وجود و اقدام جهت ممانعت از برخورد و قطع احتمالی رابطه" را در نظر می‌گیرد. خود تقسیم شده، ارایه یک خود بیرونی است که با تجربه و خواسته‌های درونی تفاوت دارد و تجربه چندپارگی درونی را ایجاد می‌کند. وقتی فرد چیزی را حس می‌کند و چیزی را می‌خواهد و بنا به ملاحظات اجتماعی و انتظاراتی که وجود دارد چیز دیگری را می‌گوید و کار دیگری را انجام می‌دهد، یک خود چند پاره اتفاق می‌افتد و احساس نارضایتی از خود و اندوه را به وجود می‌آورد. مردان هم دچار خودخاموشی می‌شوند این پژوهشگر بیان داشت: تئوری خودخاموشی ابتدا در مورد زنان ارایه شد اما بعدها برای تبیین مسایل مردان هم گسترش پیدا کرد. این انتظارات برای مردان هم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها برای هم‌نوایی با کلیشه‌های جنسیتی مردانه مثل کنترل، عدم بروز احساس، پذیرش خطرات، نشان دادن مسؤولیت‌پذیری، اتکای به نفس و استقلال باید یک‌سری از احساسات و نظراتشان مثل شرم، ترس و خجالت را خاموش کنند. چون اگر به بروز این احساسات بپردازند با آن مرد ایده‌آلی که هنجارهای اجتماعی‌ ساخته فاصله می‌گیرند و نارضایتی برایشان ایجاد می‌شود که این نارضایتی با اندوه و افسردگی در ارتباط است. او ضمن اشاره به این مطلب که زنان و مردان به دلایل مختلف به خاموش‌سازی خود می‌پردازند، گفت: زنان برای حفظ و ابقای روابطی که هویتشان با آن‌ها تعریف می‌شود و سازگاری با نقش‌های جنسیتی زنانه، خاموش‌سازی صدای خود را انجام می‌دهند و در مقابل، مردان برای حفظ موقعیتی که دارند که در این موقعیت شکایت کردن و نارضایتی جایی ندارد و برای ابقای قدرت و تظاهر به کنترل، به پنهان کردن احساسات خود می‌پردازند. اما تحقیقات تجربی و این تئوری نشان می‌دهد که برای هر دو جنس با این‌که این خاموش کردن خود با مکانیسم‌ها و سازوکارهای متفاوتی اتفاق می‌افتد اما نتیجه آن افسردگی است. چه زنان و مردانی احساس شادی و به‌زیستی می‌کنند؟ محمودآبادی اظهار داشت: خشم و بروز خشم در جامعه احساسی مردانه تعبیر می‌شود اما وقتی زنی خشم خود را بروز دهد، غیرعادی محسوب می‌شود. یا در مورد گریه کردن در فرهنگ ما می‌گویند مرد که گریه نمی‌کند و گریه کردن آن‌ها پذیرفته نمی‌شود. این تئوری و تئوری طرح‌واره جنسیتی این ایده اصلی را دارند که اگر شما جنسیت را به‌صورت یک طیف ببینید، به میزانی که افراد نقش‌های جنسیتی را درونی می‌کنند، در یک سر طیف فردی باشد که به صورت افراطی نقش‌های جنسیتی زنانه را درونی کرده و در طرف دیگر مردی که به‌صورت افراطی نقش‌های جنسیتی مردانه را درونی کرده است، هر چه به میانه این طیف نزدیک می‌شویم احساس شادی و به‌زیستی افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی زنی که هم بروز احساس دارد و هم استقلال و جرأت‌ورزی دارد و از دو سر طیف انتخاب می‌کند یا مردی که در کنار استقلال، بروز احساس دارد و رابطه خوبی با نوع احساساتش و بیان کردن آن‌ها دارد، می‌توانند احساس شادی بیشتری داشته باشند. این پژوهشگر خاطرنشان کرد: تئوری‌های دیگر نیز به همین مبحث می‌پردازند؛ مثلاً تئوری حالت انتظار می‌گوید ساختارهای اجتماعی باعث می‌شوند افراد متناسب با جنسیت خود رفتار کنند و احساس داشته باشند. این تئوری بحث انحراف احساسی را مطرح می‌کند و می‌گوید موقعیت‌هایی پیش می‌آید که افراد نمی‌توانند هم‌نوایی داشته باشند و انتظاری که وجود دارد را برآورده کنند. مثلاً زنی که ناگهان خشمگین می‌شود در این‌جا انحراف احساسی به‌وجود می‌آید و فرد برچسب اختلال روانی می‌خورد. او با اشاره به این‌که همه تئوری‌ها هم‌نظر هستند که افراد در جامعه زنانگی و مردانگی را می‌آموزند، گفت: تئوری طرح‌واره‌های جنسیتی این سؤال را مطرح می‌کند که افراد دقیقاً چه چیزی را در جامعه به‌عنوان زنانگی و مردانگی می‌آموزند و یک‌سری شاخص ارایه می‌دهد. مثلاً برای مردان احساساتی مانند جرأت‌ورزی، تسلط، پرخاشگری، ریسک‌پذیری و برای زنان احساساتی مانند حمایت، شادابی، محبت احساساتی هستند که از طرف جامعه پذیرفته شده‌اند. تحقیقات تجربی هم این مسأله را تأیید می‌کنند. مثلاً نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که پسران پرخاشگر دوست‌داشتنی‌تر ارزیابی می‌شوند و با مهارت اجتماعی بالاتری در ذهن دیگران تداعی می‌شوند. اما دختران پرخاشگر افرادی محسوب می‌شوند که آداب اجتماعی را نمی‌دانند. جامعه احساسات افراد را براساس جنسیت آن‌ها کانالیزه می‌کند محمودآبادی در ادامه بیان داشت: جامعه احساسات افراد را براساس جنسیت آن‌ها کانالیزه می‌کند و احساساتی را مجاز و احساسات دیگری را غیرمجاز می‌داند. برای مردان اتفاقی می‌افتد به‌عنوان عاطفه محدودشده که احساساتی مانند ناامیدی، غم، شرم و ترس برای آن‌ها ممنوع است و به همین دلیل تحقیقات نشان می‌دهد که سوءمصرف مواد و اعتیاد به الکل شاید بتواند نسخه افسردگی مردانه باشد. یعنی اگر افسردگی‌ای که می‌شناسیم را به‌عنوان الگوی زنانه در نظر بگیریم، الگوی مردانه آن با توجه به نوع مجاز بودن احساسات و درون‌ریزی که اتفاق می‌افتد، می‌تواند سوءمصرف مو info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8880/-وقتی-زنان-در-نتیجه-خودخاموشی-دچار-افسردگی-می‌شوند/-در-برخی-از-فرهنگ‌ها-مردان-از-یک-رژیم-عاطفی-سخت‌گیرانه-تبعیت-می‌کنند/-تبیین‌های-روانشناسی-برای-تحلیل-عاطفه-کافی-نیستند Wed, 13 Dec 2017 10:16:53 GMT تاثیرات غذای حلال بر زندگی/ دنیای پُرسود فرآورده‌های حلال http://nasimeshiraz.ir/news/show/8879/تاثیرات-غذای-حلال-بر-زندگی/-دنیای-پُرسود-فرآورده‌های-حلال به گزارش نسیم شیراز، معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در این همایش میزبان شخصیت‌های برجسته ای همچون دکتر احسان اووت - دبیر کل موسسه استاندارد و متدولوژی کشورهای اسلامی از ترکیه (OIC-SMIIC)، علامی عبدالعزیز - رئیس دپارتمان بازاریابی و تجارت از مراکش (OIC-ICOT) و دکتر مشار حسین - پژوهشگر ارشد SESRIC از پاکستان خواهیم بود. دبیر اجرایی نخستین همایش بین المللی فرآورده‌های حلال از برگزاری پنج کارگاه در حاشیه این هماش خبر داد و نوآوری در فرآورده‌های حلال؛ فعالیت‌های اجتماعی تاثیرگذار در حوزه حلال؛ هدایتگران و پیشکسوتان حوزه حلال را از جمله عناوین مشمول جوایز عنوان و یادآور شد: در نخستین همایش بین المللی فرآورده‌های حلال از فعالان برتر در حوزه حلال و فرآورده‌های حلال و همچنین هدایتگر و پیشکسوت برتر حوزه حلال با نظر و بررسی اعضای کمیته اجرایی و علمی تقدیر به عمل خواهد آمد. گفتنی است در راستای رویداد مشهد؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017، اهمیت مسئله استفاده از حلال و آثار آن بر زندگی مادی و معنوی مؤمنان و ابعاد فقهی و دینی آن از یک سو و ضرورت بهره گیری از پژوهش‌ها و فناوری‌های نوین در تولید و نظارت فرآورده‌های حلال از سوی دیگر و نیز توسعه صادرات و واردات محصولات متعدد با برچسب حلال در حوزه تجارت بین الملل و اقتصاد در نخستین همایش بین المللی فرآورده‌های حلال بررسی خواهد شد. همچنین سرمایه قابل توجه در گردش در این حوزه در سطح بین المللی نیز با هدف بررسی مسائل و خلاءهای پژوهشی در حوزه غذا، دارو، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی؛ پوشاک حلال در سه محور شریعت و فرآورده‌های حلال، پژوهش، فناوری و فرآورده‌های حلال، اقتصاد فرآورده‌های حلال؛ در نخستین همایش بین المللی فرآورده‌های حلال برگزار خواهد شد. منبع: خبرگزاری تسنیم info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8879/تاثیرات-غذای-حلال-بر-زندگی/-دنیای-پُرسود-فرآورده‌های-حلال Wed, 13 Dec 2017 10:05:15 GMT «اعتیاد» و «مشاغل کاذب» پدیده‌های رو به افزایش در زنان ایرانی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8878/«اعتیاد»-و-«مشاغل-کاذب»-پدیده‌های-رو-به-افزایش-در-زنان-ایرانی به گزارش نسیم شیراز، زنان جزء نخستین قربانیان بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی‌اند. در این میان اعتیاد اگر نه اولین و عمده‌ترین، بلکه یکی از مهمترین آنان است. تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتیاد این است که مواد مخدر و سوء مصرف مواد، عمدتا پدیده‌ای مردانه است اما این درحالی‌ست که تعداد زنان معتاد هم کم نیست.   درباره پدیده اعتیاد در زنان، با دکتر امین رفیعی پور پزشک متخصص روانشناسی سلامت گفتگو کردیم. وی در این باره به خبرنگار طنین یاس گفت: هم اکنون آمار دقیقی از اینکه اعتیاد در ایران چقدر است و میزان افزایش آن چگونه بوده، در دست نداریم. اما می‌توان بیان کرد که عمده دلیل گرایش زنان به سوی اعتیاد به خاطر این است که نقش زن و مرد به خوبی تفکیک نشده و درک نشده که نقش زن و مرد کاملا مجزاست و این دو باید مکمل یکدیگر باشند و نباید جای دیگری قرار بگیرند. وی ادامه داد: احساس بازنده بودن در رقابتهای شغلی و به دنبال آن، احساس ناتوانی در نیل به موفقیت، احساس ناامنی، ناعادلانه دانستن نظام اجتماعی، احساس خشم و بی اعتمادی در خانه، محل کار و مدرسه نیز در گرایش زنان به اعتیاد و مواد مخدر موثر است.  قوی نشان دادن خود با روی آوردن به اعتیاد رفیعی پور با بیان اینکه گرایش به اعتیاد یک موضوع چند فاکتوری است که عوامل زیادی در این گرایش‌ها نقش دارند ادامه داد: برخی زنان احساس می‌کنند با روی آوردن به اعتیاد، وجهه خود را بالاتر می‌برند. در واقع در برخی از زنان معتاد، احساس بدست آوردن هویت و اثبات اینکه ما با مردها هیچ تفاوتی نداریم، عامل اعتیاد آنها بوده است. درحالی‌که زن باید بداند قرار نیست جایگاه او با مرد یکسان باشد.   این متخصص روانشناسی سلامت اشاره کرد: عرضه و تقاضا نیز بر این معضل اجتماعی دامن می‌زند. مواد مخدر همچنان در کشور وجود دارد و زمان دسترسی به آن نیز کوتاه است و از طرفی آموزش‌های لازم برای مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آن را نیز نداشته‌ایم. آموزش رفتار باجرات و توانایی نه گفتن به بچه هایمان نیز همیشه ضعیف بوده است. وی ادامه داد: یک اشتباه در نشان دادن عاقبت اعتیاد که در فیلم ها و رسانه‌ها مرتبا تکرار می‌شود اینست که فرد معتاد را یک فرد کارتن خواب و فقیر نشان می‌دهند درحالی که اعتیاد بیشتر براساس اصل لذت بوجود می‌آید یعنی انسان از مصرف مواد مخدر در ابتدای کار پاداش می‌گیرد. این موضوع در آرایشگاه های زنانه بسیار اتفاق می‌افتد. مثلا گفته می‌شود اگر فلان کپسول را بخورید، انرژی‌تان را زیاد می‌کند. البته در روزهای اول مصرف دقیقا همین گونه است و عوارض اعتیاد پس از مدتی خود را نشان می دهد. پیروی از این قبیل دستورالعمل ها سبب می شود یک زن به راحتی در دام اعتیاد بیافتد. رفیعی پور گفت: بنابراین ما باید بدانیم اعتیاد در ابتدای امر مسیر لذت بخشی دارد. غفلت از این موضوع در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، سبب شده تا فردی که خود را با یک کارتن خواب بسیار متفاوت می بیند، باور نکند که روزی ممکن است او نیز به چنین شرایطی دچار شود.   ارتباط مشاغل کاذب با گرایش به اعتیاد در ادامه این گفتگو به موضوع « اشتغال زنان» و ارتباط مشاغل کاذب با گرایش به اعتیاد پرداختیم. موضوع افزایش اشتغال، درحالی است که زنانی برای اثبات و رسیدن به جایگاه خود در بازار کار، از حق و حقوق خود هم گذشتند. هستند زنانی که در آمار شاغلین جایشان خالی است اما برای ماهی 500 - 400 هزار تومان جان می‌کنند و ساعت‌های طولانی کارهای طاقت فرسا را به جان می‌خرند. نه برای آنکه خودشان رابه جامعه ثابت کنند بلکه اینان زنانی هستند که بار اقتصاد خانواده را به دوش می‌کشند و از حداقل مزیت فعالیت اقتصادی که بیمه است، محرومند. آنها نه آینده‌ای دارند، نه سلامتی آنچنانی و نه حتی آب باریکه بازنشستگی. این زنان گاه با معضلات بسیار مجبورند دست و پنجه نرم کنند اما دم برنیاورند. آنها زنانی هستند که در پستوی کارفرمایان خاک می‌خورند و هر روز رنجورتر از دیروز، سخت کار می‌کنند. دکتر رفیعی پور گفت: توزیع ناعادلانه منابع در آمد نیز از دلایل اعتیاد در زنان است. اشتغال کاذب با حقوق کم، بدون بیمه و به نوعی بیگاری کشیدن از زنان، یک معضل اجتماعی است.زنان باید اشتغال به کارهایی داشته باشند که حتما در حیطه سطح فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی آنها باشد که اگر این موضوع محقق شود خود زمینه ساز پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.   سرمایه گذاری بر روی افزایش مهارت در زنان این متخصص روانشناسی سلامت بیان کرد شغل آبرومندانه و مناسب برای یک زن، حتما این نیست که او باید کارمند دولت شود و خاطرنشان کرد: کار مناسب یعنی اینکه ما می توانیم به سمت تولید پیش برویم. تولید در زمینه پوشاک، کشاورزی، صنایع دستی و غیره.  در واقع بخش خصوصی باید حمایت شود و از دولت انتظار می‌رود که با حمایت از بخش خصوصی قدم های مثبتی در اشتغال زنان بردارد. برای اشتغال مناسب بانوان بیشتر باید روی تقویت مهارتها سرمایه گذاری کرد نه فقط سطح علمی و تئوری افراد را بالا برد درصورتی‌که الان می‌بینیم فارغ التحصيل دانشگاهی زیاد داریم اما مهارت‌ها بسیار ضعیف است.   اشتغال نامناسب زنان و آسیب‌های سلامت روان به خانواده وی درخصوص آسیب‌های سلامت روان که اشتغال نامناسب زنان به خانواده‌هایشان وارد می‌کند، گفت: یک خانواده دارای اصول و مرزبندی است که باید از آن محافظت شود. زن باید در ساعات خاصی از روز، نقش مادر بودن را برای فرزندان و نقش زن بودن را برای همسر خود ایفا کند. روابط عاطفی اعضای خانواده با یکدیگر باید حفظ شود و مادر وقت برای تربیت بچه ها بگذارد تا آسیب‌ها سلامت خانواده را کمتر تهدید کند. رفیعی پور افزود: شیفت کاری نامناسب، کار سختی که روحیه زن را خشن کند، اشتغال به کارهایی که متناسب با سطح سواد، فرهنگ و شان اجتماعی یک زن نیست، همگی سبب آسیب به روحیه زن می‌شود و نتیجه آن به همسر و فرزندانش بازمی‌گردد.   زنان فروشنده در مترو یکی از مشاغلی کاذبی که امروزه بسیار در میان زنان رواج یافته است، فروشندگی در مترو است. كمتر ايستگاهي را خالي از حضور زنان فروشنده مي‌بينيم. تقريبا در همه ايستگاه‌ها، در داخل يا خارج از قطارهايي كه به سرعت مي‌آيند و به كندي مي‌روند، زنان دستفروش مشغول فروش خرده‌ريزهايي هستند براي چرخيدن چرخ زندگي‌شان. حسین باهر فوق دکترای رفتارشناسی درباره افزایش پدیده زنان فروشنده در مترو به عنوان رواج یک شغل کاذب  گفت: علت افزایش زنان فروشنده در خطوط مترو، در درجه اول می‌تواند نیازهای مالی این افراد به دلیل بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن و یا جور نبودن دخل و خرج زندگی باشد. قطعا گروهی از دستفروشان از روی بی‌سوادی و نداشتن مهارت خاص رو به فروشندگی می‌آورند و گاهی شکل تفنن و فرار از بیکاری به خود می‌گیرد اما دستفروشی عمدتا از روی جبر اقتصادی و نیاز به تامین معیشت انجام می‌شود. وی بیان کرد: به دلیل اینکه همه اقشار از مترو استفاده می‌کنند بنابراین برای این زنان احتمال برخورد با سوء استفاده گران وجود دارد که آنها را در معرض انواع تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی قرار می دهد. از طرفی برخی از فروشندگان هم می توانند جزو فروشندگان ناسالم و سوء استفاده‌گر باشند که در این فضا آزادی عمل پیدا می‌کنند. این دکترای رفتارشناسی یادآور شد: بهتر است باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، به جای جمع کردن فروشندگان مترو و برخورد فیزیکی، در مبادی ورودی و خروجی ایستگاه ها مکان هایی تعبیه شود تا بدین شکل از عبور و مرور و مزاحمت فروشندگان در درون واگن های مترو و احیانا مشاجرات لفظی جلوگیری به عمل آید. وی در پایان تاکید کرد: اگر مدیریت برای ساماندهی این افراد بیشتر شود احترام و کرامت بشری و امنیت زنان فروشنده بیشتر حفظ می شود.   منبع: طنین یاس info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8878/«اعتیاد»-و-«مشاغل-کاذب»-پدیده‌های-رو-به-افزایش-در-زنان-ایرانی Wed, 13 Dec 2017 10:03:22 GMT 8 درمان خانگی برای مبارزه با معده ملتهب و دردناک http://nasimeshiraz.ir/news/show/8877/-8-درمان-خانگی-برای-مبارزه-با-معده-ملتهب-و-دردناک به گزارش نسیم شیراز، التهاب معده خود را با درد شکم و نفخ شدید نشان می‌دهد و این در حالی است که تغییر عادات غذایی در کنار برخی از درمان‌های خانگی ساده، می‌تواند متوسل شدن به داروها را کاهش داده و التهاب معده را از بین ببرد: رازیانه: در برخی فرهنگ‌ها، افراد عادت دارند که تقریباً بعد از هر وعده غذایی دانه رازیانه را بجوند. دانه رازیانه به شکسته شدن و تجزیه غذاها در معده کمک کرده و سرعت هضم را افزایش می‌دهد به همین دلیل سریعاً نفخ را مهار می‌کند. رازیانه بنا بر بسیاری دلایل، دم‌نوشی فوق‌العاده برای دوران قاعدگی محسوب می‌شود. طعم رازیانه مشابه طعم شیرین بیان بوده با این تفاوت که از آن خوش طعم تر است. این گیاه به خاطر طعم و مزیت‌هایی که برای گوارش دارد معمولاً در آشپزی ایتالیایی استفاده می‌شود. نعناع: نعناع همواره گیاهی شناخته شده و یکی از بهترین گیاهان برای جلوگیری از نفخ محسوب می‌شده است. نعناع هم به شکسته شدن غذاها در معده شما کمک کرده، حالت تهوع را از بین برده و نفخ را کاهش می‌دهد. این گیاه همچنین مزاج شما را تقویت کرده که این امر می‌تواند ترشح آنزیم‌های هضمی را تحریک کند. بابونه: نوشیدن دم کرده آن شب‌ها قبل از خواب، بعد از شام یا هر زمان دیگری در طول روز و مخصوصاً هنگامی که استرس دارید بسیار سودمند است. استرس هضم غذاها را متوقف می‌کند، نفخ را افزایش می‌دهد و می‌تواند باعث حالت تهوع شود.   آنتی‌اکسیدان‌ها: مواد غذایی غنی از آنتی‌اکسیدان به مبارزه با التهاب شکم می‌روند و تحقیقات نشان داده مصرف روزانه ۲ تا ۴ وعده آنتی‌اکسیدان موجود در زغال اخته، سیب، پیاز، سیر، کرفس و ... منجر به از بین رفتن علائم نفخ نیز خواهد شد. این خوراکی‌ها همچنین حاوی فلاوونوئیدها برای جلوگیری از رشد هلیکوباکترپیلوری هستند. فیبر کافی: یک رژیم غذایی غنی از فیبر به هضم مؤثرتر مواد غذایی و کاهش التهاب معده کمک می‌کند. سبزیجات و میوه‌ها، غلات کامل، آرد کامل و برنج قهوه‌ای غنی از فیبر هستند. میخک: نوشیدن ۲۰ قطره از عصاره میخک همراه با نیم لیوان آب، هر روز صبح با معده خالی یک راه مؤثر برای مبارزه با نفخ شکم و از بردن التهاب معده است. میخک می‌تواند ترشح مایع گوارشی را تحریک کند که این امر به حرکت غذا در طول لوله گوارش و تجزیه مواد غذایی دیرهضم مانند پروتئین‌ها، چربی‌ها و نشاسته کمک می‌کند. آب لیمو: لیمو دارای خواص قلیایی است و این یعنی مصرف لیمو می‌تواند اسید معده را خنثی کند. اسید معده خود آغازگر بسیاری از مشکلات گوارشی است. نوشیدن یک لیوان آب لیموی گرم با معده خالی و در اوایل صبح برای دستگاه گوارش بسیار مفید است. دارچین: دارچین به‌عنوان ادویه‌ای برای کاهش قند خون بالا شناخته شده است (درمان‌های گیاهی و طبیعی دیابت)، اما این ادویه همچنین برای سرعت دادن به هضم، تجزیه مواد غذایی و برطرف کردن نفخ نیز فوق‌العاده مؤثر است. دارچین به هضم هر غذایی که شما می‌خورید کمک می‌کند، بنابراین اضافه کردن آن به غذاها راهی مطمئن برای جلوگیری از نفخ از همان ابتداست. هرچند، طعم دارچین با هر غذایی متناسب نیست، ولی در عوض می‌توانید آن را بعد از غذا یا هر زمانی از روز با چای گرم میل کنید.   منبع: آوای سلامت info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8877/-8-درمان-خانگی-برای-مبارزه-با-معده-ملتهب-و-دردناک Wed, 13 Dec 2017 09:40:19 GMT از بین بردن دائمی موهای زائد در خانه http://nasimeshiraz.ir/news/show/8876/از-بین-بردن-دائمی-موهای-زائد-در-خانه- به گزارش نسیم شیراز، زیاد بودن موهای زائد باعث می‌شود فرد مجبور باشد به طور مرتب با روش‌های موقتی اقدام به رفع موهای زائد بدنش کند. وجود محصولات تجاری متنوع در این زمینه، گویای اهمیت مساله در بین افراد جامعه است. گرچه محصولات تجاری زیادی در زمینه‌ی حذف دائم موهای زائد بدن وجود دارد ولی ظاهرا تنها روش مؤثر و اثبات شده برای این‌کار روش‌هایی مانند لیزر و الکترولیز می‌باشند. به طور کلی برای از بین بردن موهای بدن، دو انتخاب خواهید داشت: 1.      روشهای موقت 2.      روشهای دائم روش های موقتی حذف موهای زائد بدن شامل استفاده از تیغ، کرم‌های موبر، موم، اپلاسیون و … است و روشهای دائمی از بین بردن موهای اضافی شامل لیزر و الکترولیز می‌باشد که همانطور که ذکر شد پرهزینه می‌باشند. البته روش‌هایی نیز وجود دارند که با استفاده از آنها، می‌توانید تا حدودی به نتایج دلخواه برسید که البته هزینه زیادی را نیز برای شما در پی نخواهند داشت. در این مطلب روش‌های سنتی حذف دائم موهای زائد بدن را که می‌توانید در منزل مورد استفاده قرار دهید، بررسی شده است ولی پیش از آن باید بدانید که مو، نقش محافظتی برای پوست بدن دارد، و تنها در صورتی دیگر رشد نخواهد کرد که فولیکول آن تخریب شده باشند. (عملی که در لیزر و الکترولیز انجام می‌شود.) در زیر به چند روش  سنتی برای کم کردن و از بین بردن موهای زائد بدن می پردازیم: ۱. ترکیب شکر و لیمو برای موهای صورت مخلوط شکر با  آب و آب لیمو در لایه برداری پوست به شما کمک می کند و به صورت یک سفید کننده طبیعی برای  پوست صورت شما عمل می کند. این مخلوط موهای زائد صورت را روشن می کند. این ترکیب ها به شکل مؤثری موهای کم پشت صورت و نواحی دیگر را از بین می برد. بهتر است کسانی از این مواد استفاده کنند که به آنها حساسیت ندارند. مواد لازم: دو قاشق غذاخوری شکر ده قاشق غذاخوری آب دو قاشق چای خوری آب لیمو یک ظرف کوچک دستور کار: شکر و آب را در کاسه بریزید. وقتی شکر خوب حل شد لیمو را در ظرف بریزید و خوب مخلوط کنید. حالا این مخلوط شکر و آب لیمو را در جهت رشد موهای صورت بزنید. بگذارید این مخلوط ۱۵-۲۰ دقیقه روی صورت بماند. بعد از ۲۰ دقیقه آن را با آب بشویید و به آرامی ماساژ دهید. این کار را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید تا موهای صورت شما کم شود. زردچوبه و شیر زردچوبه می تواند به پاکسازی موهای زائد صورت کمک کند. یک قاشق غذاخوری پودر زردچوبه را با مقداری شیر مخلوط کنید. این خمیر را روی محل مورد نظر گذاشته و اجازه دهید خشک شود. پس از خشک شدن آن را با مالش از پوست جدا کنید. استفاده از سنگ پا خلل و فرجی که بر روی سنگ پا وجود دارد می‌تواند برای از بین بردن و تخریب فولیکول‌های مو مورد استفاده قرار گیرد.بعد از اینکه سطح مورد نظر را با صابون یا سایر نرم کننده‌ها پوشاندید، به آرامی و بدون فشار خیلی زیاد سنگ پا را بر روی پوست ناحیه بکشید. توجه کنید که عدم استفاده از نرم کننده (مثل صابون) و یا فشار خیلی زیاد بر ناحیه می‌تواند باعث پوسته پوسته شدن بدن و همچنین ایجاد جوش و لکه های قرمز در سطح پوست شود. استفاده منظم از سنگ پا در زمان استحمام می‌تواند به مرور زمان حجم موهای زائد را کم و حتی به کلی از بین ببرد.توجه داشته باشید که استفاده از سنگ پا برای نواحی بدن که پوست نازک و حساس دارند (نظیر زیربغل، صورت و نواحی تناسلی) مناسب نمی‌باشد. ماسک موبر تخم مرغ سفیده تخم مرغ مانند شکر، لیمو و ماسک عسل یک ماده چسبنده است. این ماسک وقتی روی پوست خشک می شود به آسانی موهای زائد را از ریشه بیرون می کشد و گرچه که ممکن است کمی درد داشته باشد اما خیلی مؤثر خواهد بود. مواد لازم: نیم قاشق غذاخوری آرد ذرت یک عدد تخم مرغ یک قاشق غذاخوری شکر یک کاسه متوسط دستور کار: تخم مرغ را بشکنید و سفیده آن را از زرده جدا کنید و در ظرف بریزید. آرد ذرت و شکر را به آن اضافه کنید. مواد را هم بزنید و یک خمیر صاف بسازید. حالا این ماسک را روی صورت بمالید و بگذارید کامل خشک شود. حالا محکم ماسک تخم مرغ را از روی پوست بکنید با این کار موهای صورت را از بین ببرید. دو تا سه بار در هفته این روش را تکرار کنید تا کامل از موهای زائد خلاص شوید. زرد چوبه زردچوبه برای درمان بیماری های پوستی طی قرن ها در هند مورد استفاده قرار می گرفته است. علاوه بر خواص ضد باکتری و ضدعفونی کننده از رشد موهای زائد هم جلوگیری می کند. این یک روش ساده اما بسیار مؤثر برای خلاصی از موهای زائد است. روش های مختلفی برای نازک کردن موهای زائد و در نهایت نابودی آنها وجود دارد. فرایند نازک شدن مو  یک یا دو قاشق چای خوری پودر زردچوبه یا به اندازه ای که برای پوشش موهای زائد نیاز هست را در مقداری گلاب، شیر یا آب حل کنید تا به یک خمیر صاف دست پیدا کنید تا به راحتی قابل استفاده باشد.خمیر را بر روی ناحیه ای که لازم است بگذارید و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه بگذارید تا خشک شود سپس آن را با آب گرم خوب بشویید. برای موهای زخیم تر برای از بین بردن موهای زخیم تر می توانید از آرد یا جو یا آرد برنج همراه با شیر استفاده کنید تا روند نازک شدن موها را به خوبی مشاهده کنید. کاغذ سمباده استفاده از این روش همانند روش سنگ پا به هیچ عنوان در نواحی با پوست حساس توصیه نمی‌شود و ممکن است در برخی افراد ایجاد حساسیت کند و یا دردناک باشد. برای بکارگیری این روش، کاغذ سمباده نرم را انتخاب کنید و به آرامی بر روی پوست بکشید، همچنین به جای اینکه از کاغذ سمباده نرم استفاده کنید می‌توانید از کیسه حمام (در کنار لیف) استفاده کنید. هیچوقت کیسه حمام یا کاغذ سمباده را بر روی پوست صورت نکشید. این روش ممکن است در برخی نواحی موهای زیادی را حذف نکند ولی میتواند تا حدودی مؤثر باشد. در بکارگیری روشهای ذکر شده جانب احتیاط را رعایت کنید و صبور باشید، برای اینکه نتیجه‌ی کار را ببینید شاید لازم باشد ماه‌ها به طور منظم این روش‌ها را مورد استفاده قرار دهید. روش‌هایی که در این مطلب گفتیم سال‌هاست که در میان اقوام مختلف در جهان مورد استفاده قرار گرفته و کمترین عوارض جانبی و کمترین هزینه را برای شما دربرخواهد داشت.   منابع : دکتر سلامت / برترینها / asreelm.com info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8876/از-بین-بردن-دائمی-موهای-زائد-در-خانه- Wed, 13 Dec 2017 09:38:32 GMT چه زمانی طلاق عاطفی رخ می دهد؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8875/چه-زمانی-طلاق-عاطفی-رخ-می-دهد؟ به گزارش نسیم شیراز، زمانی که همسران احساس می کنند از کنار هم نشستن، از کنار هم بودن لذت نمی برند و هر کدام نقطه ای از خانه را برای مشغول کردن خود به کاری انتخاب می کنند. و این اول راهی است که اگر برای بهبود آن هیچ تلاشی نشود، انتهایش طلاق است.  وقتی فضای خانه سردتر از زمستان می شود، به گونه ای که حتی گرمای عشق اولیه ای که بین زوجین بوده هم نمی تواند گرمابخشی برای آنها باشد، زنگ خطری است برای طلاقی به عنوان طلاق عاطفی؛ در طلاق عاطفی، همسران از زندگی مشترک جدا شده و تنها به داشتن یک سقف مشترک بسنده می کنند. تنها وجه اشتراکی که به عنوان همسر بین آنها وجود دارد زیستن در یک خانه است اما از عشق و محبت دوطرفه و مشترک خبری نیست. زندگی زناشویی خاموش، جدایی روحی- روانی و به عبارت بهتر طلاق خاموش مترادف‌هایی مناسب برای واژه  طلاق عاطفی اند؛ پس آن‌گاه که وجود زن و شوهر از احساساتی دلنشین و آرامش‌بخش خالی می شود و همچون دو جزیره جدا افتاده از لحاظ روحی- حسی از هم بیگانه می شوند، می توان گفت طلاق عاطفی پدیدار شده است. اما تا قبل از رسیدن به این جدایی عاطفی باید هزاران راه را که مانع از آن می شود طی کرد. اگر این احساس ها را در زندگی خود مشاهده می کنید، تلاش کنید تا آنها را از بین ببرید تا دچار طلاق عاطفی نشوید. حرفی برای گفتن ندارید کمی گذشته‌ها را مرور کنید، زمانی که شما و همسرتان پس از طی مقدمات ازدواج و شناخت یکدیگر تصمیم گرفتید زندگی مشترک‌تان را آغاز کنید، در آن برهه و به هنگام عشق ورزیدن، هیچ گاه از سخن گفتن با یکدیگر خسته نمی شدید؛ وقتی درباره مسائل مختلف صحبت می کردید از کنار هم بودن و اوقات را با هم دیگر سپری کردن واقعاً لذت می بردید؛ حتی گاهی که حرف و سخنی برای گفتگو باقی نمی ماند، به دنبال بهانه­ا­ی می گشتید تا دوباره سر صحبت را باز کنید و راهی به صندوقچه دل همسرتان پیدا کنید. اما اکنون که چراغ مهر و عاطفه دلتان از نسیم سرد بی محبتی به خاموشی گراییده است، به تدریج دقایق گفت و گوی شما و همسرتان کم می شود و از همنشینی با یکدیگر کمتر لذت می برید، دیگر نه می توانید و نه می خواهید و نه حوصله ای دارید که رشته سخن را ادامه دهید و اصلاً حرفی برای گفتن به همسرتان ندارید؛ این وضعیت ناخوشایند، توصیف دقیق یکی از نشانه های طلاق عاطفی است. بی توجهی همسران به یکدیگر باز هم کمی گذشته ها را مرور کنید، یادتان هست، آن روزهایی که همه دغدغه شما کشف علاقه‌های همسرتان بود؛ همیشه رنگ لباس، مدل مو، گفته ها و رفتارهایتان را به گونه ای تنظیم می کردید که خوشایند او باشید و به عبارت بهتر، در ذهن و زبانش به تحسین شما بپردازد؛ اما چه شده که مهربانی ها و دلسوزی‌هایتان نسبت به یکدیگر کمرنگ شده است و دیگر همانند گذشته به نیازهای هم توجه نمی کنید؛ چه شده که شادی های او مایه شادی شما و ناراحتی های او، موجب دل‌نگرانی شما نمی شود؛ اگر احساس می کنید دیگر خواسته های همسرتان برای شما اهمیت و اولویتی ندارد، یکی از نشانه های زندگی سرد و بی عاطفه که آغازی است بر طلاق عاطفی بر زندگی شما سایه افکنده؛ پس باید چاره‌ای بیاندیشید و دوباره عشق و صفا را به زندگی خویش باز گردانید. عشق‌ها مرده‌اند آنگاه که عشق سراسر قلب‌تان را فرا گرفته بود و شعله های مهر و عاطفه در وجودتان زبانه می کشید،  هر لحظه دل و جان‌تان سرشار از محبت همسرتان می گشت و همه دل خود را نثار او می کردید؛ اما پس از چند سال مهربانی ها و عشق های زندگی‌تان کم سو شده است و به یکدیگر عشق نمی ورزید؛ هر کدام‌تان تنها خویشتن و نیازهای شخصی خود را می بینید و دیگری را به ورطه فراموش سپرده اید و از آنجایی که احساسات عاشقانه‌تان فرو کاسته شده، پس به فکر یکدیگر نبوده، در صدد شاد کردن همسرتان بر نمی آیید؛ در نتیجه دیگر برای او فداکاری نمی کنید. به عبارت بهتر چراغ عشق‌های ناب همسری در زندگی‌تان بی نور و بی‌نورتر شده و دیگر صفا و صمیمیت حضور پر رنگی ندارد. غروب عشق در خلوت در آغاز زندگی، هر گاه که در پی تنهایی و در پس پرده خلوت، جسم ها به هم می آمیخت و روح ها یکی می شد، آن‌قدر زیبا و لذت‌بخش می نمود که اکنون نیز خاطره اش عشق آفرین است؛ آن روزها اگر از جمع فاصله می گرفتند، علتی نداشت جز بازیابی خاطره لحظات خوش لذت و خلوت. اما در زندگی سرد و بی روح وقتی شعله عشق و عاطفه، ملایم و کم جان می شود، عمق صمیمیت در رابطه زناشویی، کاهش یافته و رابطه مهرآفرین جنسی به حداقل می رسد و به ناگاه زن و شوهر همانند هم خانه هایی می شوند که فقط زیر یک سقف زندگی می کنند و دیگر از صمیمیت های عاطفی و عاشقانه زندگی مشترک در میان‌شان خبری نیست. گوشه گیری و انزواطلبی یاد و خاطره آن روزها را دیگر بار مرور کنید، وقتی از هم جدا می شدید دلگیر و دل‌تنگ از جدایی، لحظه ها را می شمردید تا دوباره لحظه وصل، فراهم شود؛ چرا که لحظه ها و ساعت های فراق سخت و غم‌بار می نمود، آن زمان‌ها و حتی لحظه تنهایی را با خاطره یکدیگر می گذراندید؛ اما اکنون که در سراشیبی طلاق عاطفی حرکت می کنید، کم کم از یکدیگر فاصله گرفته، گاه آنقدر گوشه گیر می شوید و به انزوای درون خود پناه می برید که تنها بودن را بر با هم بودن ترجیح می دهید، حتی ممکن است به این نتیجه برسید که جایگزینی برای همسرتان بیابید و به راه‌های دیگری برای سرگرم شدن خویش پناه ببرید؛ در این صورت است که طلاق عاطفی با سرعتی بیشتر به پیش می رود و شما را به سوی تصمیم هایی گزنده و نه چندان درست سوق می دهد. برگرفته از کتاب صمیمانه با همسران نوشته محمدعلی قاسمی  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8875/چه-زمانی-طلاق-عاطفی-رخ-می-دهد؟ Wed, 13 Dec 2017 09:33:56 GMT بابا و پرنسس خانم http://nasimeshiraz.ir/news/show/8874/بابا-و-پرنسس-خانم به گزارش نسیم شیراز، داشتن فرزند، نعمتی است که از سوی خدا به همسران اعطا می شود. اما زمانی که خداوند فرزند دختر به خانواده ای اعطا می کند، برق نگاه پدر متفاوت می شود. از همان جا است که می گویند دختران بابایی اند. دختر داشتن از آن دسته نعمت هایی است که روایات و احادیث مختلفی از سوی معصومین (ع) در ارتباط با آن نقل شده است. پیامبر (ص) می فرمایند: هر كه دختري داشته باشد و خوب تربيتش كند و او را به خوبي دانش بياموزد و از نعمتهايي كه خداوند به او عطا كرده به وفور بهره مندش سازد، آن دختر، سپر و پوشش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود. تاثيرگذارترين افراد در زندگي و سرنوشت هر کودکي، والدين او هستند. معمولا بيشتر از نقش، مسئوليت و اهميت مادر در تربيت کودک سخن گفته مي شود و کم تر پيش مي آيد اهميت پدر و تاثير او در زندگي فرزندان بررسي شود. اما باید به این نکته اشاره کرد که در زندگی یک دختر، پدر اولین مردی است که او با آن مواجه می شود و معمولا از دريچه قياس با او، ديگر مردان را ارزيابي مي کند. پدر؛ مرد اول دنیا دختر بچه ها شیرین تر و نازتر هستند و خود را بیشتر پیش پدر محبوب و لوس می کنند و در یک کلمه بسیار مورد علاقه پدر هستند. ناز و نوازش پدرانه نسبت به دختر برای همه آشناست و پدر سعی دارد تا نهایت عشقش را به پرنسس کوچولو ابراز کند. وقتی آن پرنسس کوچولو به مرور زمان به یک دختربچه، دخترخانم، خانم تبدیل می شود در لحظه از این دوره رشد خود پدر را کوه حمایت گر و قوی ترین مرد دنیا تصور می کند. دختر؛ تایید شده پدر نقش پدر برای دختر نوعی «تایید» است (تایید داشته‌های او، خصوصیات او، و کلّیت شخصیت او) و روابط بین آن دو به طور ناخودآگاه برای هر دو طرف اهمیت و برتری خاصی دارد. مهم این است که معمولاً این رابطه که از همان ماه اول تولد آغاز می‌شود همیشه تعادل ندارد و گاهی یک رابطه بسیار نزدیک و عاطفی و گاهی یک رابطۀ با فاصله بین پدر و دختر شکل می‌گیرد.   پدران باید بدانند که، دخترتان باید حضور پررنگ شما را در زندگی خود حس کند، بنابراین از همان روزتولد، در زندگی او نقش فعالی داشته باشید. هر قدر در دوران کودکی با او زمان بیشتری بگذرانید، در ایجاد روابط خوب با دخترتان در بزرگسالی موفق تر خواهید بود. پدر باید با صحبت و رفتارهای صحیح این مسئله را مدیریت کند. دختر بچه ها در یک برهه زمانی آرزو دارند پدر را فقط برای خود داشته باشند. آنها حتی دوست دارند مادر را نیز از این رابطه دور نگه دارند؛ چرا که او را برای خود رقیب می دانند. در این شرایط پدر باید هوشمندانه بر این رفتارها کنترل داشته باشد و به او بگوید: " من تو را خیلی دوست دارم، اما همسر مادرت نیز هستم. تو نیز وقتی بزرگ شدی با مردی متناسب خودت ازدواج می کنی". دختر به پدری نیاز دارد که او را دوست داشته باشد و در ضمن با عشق ورزیدن به مادر، به دختر بیاموزد که باید تبدیل به زنی دوست‌داشتنی توسط مرد در آینده شود. مردی که به همسرش اظهار عشق نمی‌کند، این احساس را به دختر آموزش نداده و عشق را در آینده در او خفه می‌کند. دوست‌داشتن‌ها خوب است تا با جملات هر چند ساده هر از چندگاهی برای اعضای خانواده ابراز شوند. شناخت پدر از حالات زنانگی دختر یکی از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت است. به عنوان مثال، او باید به دخترش بگوید که زیباست، چه لباسی به او می آید، برای تولدش هدایایی مثل عروسک، گردنبند و... بدهد. اگر دختر از طرف پدر احساس شناخت و توجه نکند و یا بر عکس، به شیوه ای افراطی خانم ها را جنس برتر و ارزشمندتر بداند، در رشد شخصیت او در آینده و حتی پذیرش جنسیت خود دچار مشکلاتی می شود. اغلب دخترها دوست دارند زیاد حرف بزنند. در واقع، آن ها برای بزرگ شدن در مقایسه با پسرها به صحبت کردن بیشتری نیاز دارند. بنابراین، به افکارشان، آرزوهایشان و هر آنچه که می گویند به دقت گوش کنید. در ضمن، هر چیزی را که به عنوان یک موضوع خصوصی با شما مطرح می کنند، هرگز جایی بازگو نکنید؛ در غیر اینصورت، اعتمادشان را از دست می دهید و درست کردن این اعتماد از دست رفته کار بسیار سختی خواهد بود. یکی از موضوعاتی که امروزه مطرح است رابطه پدر و دختر و مقدار زمانی است که با هم صرف می‌کنند و از مشکلات، خوشی‌ها، و نگرانی‌های یکدیگر آگاه می‌شوند. بعضی از پدرها این‌گونه احساس می‌کنند که تربیت فرزندان چه دختر و چه پسر برعهده همسران‌شان است و خودشان تنها و تنها وظیفه برآورده کردن هزینه‌های مادی خانواده را برعهده دارند، درحالی که نقش پدر در کمک کردن به فرزندان شناخت آنها از دنیا و آدم ها بسیار مهم است. منابع: زندگی آنلاین- قدس آنلاین info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8874/بابا-و-پرنسس-خانم Wed, 13 Dec 2017 09:31:06 GMT تازه مادرها و آشپزی های هول هولکی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8873/تازه-مادرها-و-آشپزی-های-هول-هولکی به گزارش نسیم شیراز، از وقتی مادر می‌شوید و پای یک موجود کوچک به زندگی‌تان باز می‌شود باید با غذاهای وقت‌گیر خداحافظی کنید. اگر تا دیروز آدمی بودید که ساعت‌های زیادی را در آشپزخانه صرف پخت و تزئین غذا و سالاد و دسر و مخلفاتِ دیگر سفره می‌کردید، از امروز باید نیم ساعت زمان برای آماده کردنِ غذا کنار بگذارید و بقیه را کنارِ نوزادِ کوچکی باشید که حتی برای خوابیدن هم به شما نیاز دارد، البته باید کارهای منزل و خودتان را هم انجام دهید، علاوه بر این بیشتر از قبل به استراحت نیاز دارید. البته این دوران کوتاه است، و بعد از حدود هشت الی نه‌ماهگی فرزند می‌توانید مجدداً به همان کدبانوی سابق تبدیل شوید. از این نکته هم نباید به‌سادگی گذشت که بچه‌ها از همان روزهای آغازینِ تولد باهم فرق دارند و ممکن است خواب نوزاد کوچک شما انقدر زیاد باشد که تغییری در روند عادی زندگی شما ایجاد نشود جز اینکه یک فرشته‌ی کوچک در خانه داشته باشید. در این نوشته قصد دارم شما را با غذاهایی آشنا کنم که علاوه بر مقوی بودن، زمان کمی برای آماده‌سازی از  شما می‌گیرد.   چی بپزم؟ شما باید از غذاهایی استفاده کنید که در کوتاه‌ترین زمان آماده شوند، نیازی به خمیرگیری و استراحت و موادِ اولیه‌ی زیادی نداشته باشد . برای نمونه کباب تابه‌ای از آن گزینه‌هایی ست که می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده و میل کنید. کافی ست صبح که از خواب بیدار شدید یک بسته گوشت چرخ‌کرده از فریزر بیرون بگذارید و یک ساعت مانده به ناهار یا هر وقت که بچه خوابید گوشت را با پیاز رنده شده و ادویه‌هایی که دوست دارید ورز دهید و در ماهیتابه‌ای که روغن کف آن ریخته‌اید به شکل دلخواه بچینید و روی کباب‌ها گوجه‌ی حلقه‌ای بگذارید و اجازه دهید با شعله‌ی ملایم بپزد. این غذا را بسته به میلِ خود می‌توانید با نان یا برنج میل کنید. بدن شما بعد از زایمان و با توجه به اینکه خون زیادی ازدست‌داده‌اید و دوران شیرین شیردهی را می‌گذرانید به گوشت زیادی نیاز دارد. چلو گوشت یکی دیگر از غذاهای مقوی ست که می‌توانید با چندتکه گوشت خورشی درست کنید. کافی ست وقتی از خواب بیدار می‌شوید چندتکه گوشت خورشی و پیاز خردشده را بگذارید باکمی آب بپزد و بعد از سه ساعت پخت که هیچ نیازی به سر زدنِ شما به گاز و غذا ندارد، (یا اگر از زودپز استفاده می‌کنید یک ساعت پخت) کمی برنج را بشویید و داخلِ آب‌گوشت باکمی نمک بپزید و یک غذای بسیار خوشمزه و پرانرژی میل کنید. طرفِ غذاهای سرخ‌کردنی نروید یا اگر هوس کرده‌اید کمی کوکو و کتلت درست کنید زمانی این کار را انجام دهید که کسی مراقب بچه باشد و شما با خیال راحت به آشپزی بپردازید.غذای ساده‌ی دیگر درست کردنِ ماکارونی با قارچ است، که اگر کمی قارچ در خانه یا فریزر داشته باشید می‌توانید در زمان کمی ماکارونی با قارچ بخورید و ببینید چه طعم متفاوتی نسبت به گوشت دارد. یک غذای بسیار مقوی که به افزایش قوای بدن و شیر شما کمک می‌کند کله‌جوش است که در ماه‌های دوم و سوم بعد از زایمان بسیار توصیه می‌شود. برای تهیه‌ی این غذا پیازداغ و نعنا داغ فراوان درست کنید و ادویه‌های دلخواه را بزنید و بعد کشک و آب را اضافه کنید و بگذارید تا بجوشد و بعد به‌صورت تلیلت میل کنید. این غذا کلسیم فراوانی دارد. استامبولی از دیگر غذاهایی ست که وقت کمی از شما می‌گیرد و باکمی برنج و رب و سیب‌زمینی درست می‌شود و برای تنوع می‌توانید رب گوجه را از آن حذف و شوید به آن اضافه کنید و غذای خوش‌طعمی داشته باشید. با اهل منزل چه کنیم؟ از همسر و فرزندِ اولتان بخواهید در این دوران با شما همراه باشند و درخواست غذاهای وقت گیر را نداشته باشند. مطمئن باشید آنها شما و وضعیتِ جدیدتان را به خوبی درک خواهند کرد. می توانید روزهای تعطیل و زمانی که همسرتان می تواند در نگهداری نوزادتان به شما کمک کند ، پختن غذایی که مورد علاقه دیگر اعضای خانواده بوده و کمی وقت گیر تر است ، می تواند کمک کند این چند ماه آنها هم همراهی بهتری داشته باشند. غذاهای این مقاله کاملا پیشنهادی بود و شما می توانید با کمک همسر و فرزند بزرگ ترتان هر هفته لیستی تهیه کنید و و در تهیه ی آن هم به علاقه ای همه ی اعضا و هم به وقت گیر نبودن آن توجه کنید.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8873/تازه-مادرها-و-آشپزی-های-هول-هولکی Wed, 13 Dec 2017 09:15:47 GMT خاتون قصه‌های قدیمی! ‌ای با دلم همیشه صمیمی! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8872/-خاتون-قصه‌های-قدیمی!-‌ای-با-دلم-همیشه-صمیمی! نسیم شیراز یک سال از دوری برادرت را بیشتر تاب نیاورده بودی که با کاروانی از همراهان راهی خراسان شدی برای دیدار برادرت، برای دیدار ولی‌ات، جان جانت! از بین تمام فرزندان پدرت امام موسی کاظم (ع) فقط تو و حضرت رضا (ع)، مادرتان یکی بود. نجمه خاتونی که بعد از تولد برادرت به «طاهره» ملقب شده بود. به شهر ساوه که رسیدی عوامل حکومت بنی‌عباس کاروانت را دوره کردند و عده‌ای از همراهانت را به شهادت رساندند؛ غمگین و مریض شدی. شیخ مرتضی عاملی می‌گوید که تو را مسموم کردند. خواستی تو را از ساوه به قم ببرند؛ چراکه از پدر بزرگوارت شنیده بودی شهر قم مرکز شیعیان شماست. 23 ربیع‌الاول سال 201 قمری بود که به شهر قم وارد شدی و مورد استقبال عده زیادی از دوستاران آل‌الله قرار گرفتی. شهر قم قبل از ورودت از آبادی ظاهری بی‌بهره بود و اهالی شیعه آن در اثر بی‌توجهی حاكمان مورد آزار و اذيت‏ بودند، اما از لحاظ ايمان و اعتقاد مذهبی، آنقدر منزلت داشت که گاهی اجدادت با فرستادن تحفه‌ها و هدايا اهل قم را مفتخر می‌ساختند (1). در گفته‌های ائمه‌اطهار نام‏‌های مختلفی برای شهر قم ذکر کرده‌اند: قم (شهر قيام)، حرم اهل بيت، شهر امن و امان، مركز ياران ائمه، قطعه‌ای از بيت‌المقدس، كانون شيعيان، آسايشگاه انسان‌های باايمان، مجمع انصارالمهدی(ع)، سرزمين مقدس، پرتگاه و محل سقوط ستمگران و گردن‌كشان، منبع علم و فضيلت و تقوی، سالم‌ترين شهرها و... شاید به همه این دلایل بود که شهر ساوه نماندی؛ خدا می‌داند. جد بزرگوارت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: «اذا اصابتكم بليه و عناء فعليكم بقم فانه ماوی الفاطميين» (3) هرگاه در تنگناهای زندگی قرار گرفتيد و بلاها و مصيبت‌ها به شما روی‌آورد، به سوی قم برويد؛ چون آن‌جا پناهگاه فرزندان فاطمه (س) است. رسولِ تلخ‌ترین لحظه‌های مدینه بودی برای اهالی شهر قم و زائر غریب خراسان، فاطمه ثانی بودی برای آن سینه‌هایی که داغ پنهان‌بودن قبر فاطمه (س) دختر پیامبر را با زیارت تو، پر از رحمت و نور می‌کردند و عشق و محبت‌شان را هدیه ارادتی به بارگاه تو می‌نمودند. فقط 17 روز در این شهر نفس کشیدی، ولی قرن‌هاست که شهر، نفس‌کشیدن‌های تو را در خود زنده نگه داشته که حقیقتاً آن‌چه باقی به بقای خداست، از بین نمی‌رود. بزرگان قم ارادت خاصی به تو دارند. بزرگان شیعیان هم. مقام و منزلت تو از فهم ما پنهان است. علامه طباطبایی فیلسوف، عارف و مفسر المیزان روزه‌های ماه رمضانش را با بوسه بر ضریح تو افطار می‌کرد، عشق و دلباختگی به اهل بیت او را در سنین پیری و دوری راه، به حرم تو می‌کشاند و سپس به خانه می‌رفت و غذا می‌خورد. اگر قد کوتاه فهم ما به بلندی بلندای تو نمی‌رسد، ولی امام خمینی (ره) در قصیده‌ای 44 بیتی مقام تو را با مقام مادرت فاطمه (س) مقایسه کرده و هر دویتان را به یک اندازه ستوده است: ای ازلیت به تـــــربت تـــــو، مخمـــّر                       وی ابــدیت بــه طلعت تو، مقرّر عصمت تو تا كشید پرده به اجسام                       عالَـــماجســامگرددعالَمدیگر وین نه عجب؛ زانكه نور اوست ز زهرا                     نور وی از حیدر است و او ز پیمبر این است آن نور كز تجلّـــی قدرت                         داد به دوشیزگـــــان هستی، زیور شیطانْ عالِم شدی، اگر كه بدین نور                     ناگفتی "آدم است خاك و من آذر " گر كه نگفتی "امام هستم بر خلق"                      موسی جعفـــر، ولّــی حضرت داور فاش بگفتم كه این رسول خدای است                   معجزه اش مـــی بـوَد همانا دختر "لَمْ یلِد"م بسته لب وگرنه بگفتم                          دخت خــــداینــــــد این دو نور مطهّر آن یك، كوْن و مكانْش بسته به مَقْنَع                      وین یك، مُلكِ جهانْش بسته به معْجَر چادر آن یك، حجاب عصمت ایزد                             معْجــــــَرِ این یك، نقـــــاب عفّت داور آن یك، بر مُلك لا یزالی تارُك                                  وین یك، بـــــر عرش كبــــریایی افسر آن یك، خاكِ مدینه كرده مزّین                                صفحه قــــــم را نمــــوده، این یك انور خاك قم، این كرده از شرافتْ، جنّت                         آب مــــــدینه نمــــــــوده آن یك، كوثر عرصه قم، غیرت بهشت برین است                        بلكـــــه بهشتش یساولی است برابر… بعد از ورود و دفن پيكر مطهرت در اين شهر، آثار و بركات فراوانی به همراه داشت. علويان و سادات بيشتری به اين شهر روی آوردند، توجه شيعيان و علما و مشاهير شيعه در طول تاريخ به اين نقطه فزونی يافت و موقعيت مذهبی قم، تثبيت و استحكام تاريخی يافت و مرکز روحانیت شیعه شد. تأثير وجود حضرت‌ات در تحولات تاريخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی نه تنها در محدوده يك شهر، بلكه گاهی در كل كشور ايران بوده است. امروز پس از سال‌ها از ورودت به شهر قم، مردم این شهر در حرکت نمادین با شاخه‌های گل تا حرم مطهر تو به راه افتاده‌اند تا اردت و محبتشان را نثارت کنند و از زمان ورودت تا زمان وفاتت در این خاک که به وجودت مقدس شده، به نام ایام معصومیه نام‌گذاری کرده‌اند. پی‌نوشت 1.    از جمله می‌‌توان به ابی جرير زكريا بن ادريس و زكريا بن آدم و عيسی بن عبدالله و چند نفر ديگر اشاره کرد كه به افتخار اخذ هدايای ارزشمندی همچون انگشتری و جامه و كفن از دست مبارك ائمه هدی عليهم‌السلام نایل شدند. تاريخچه قم، ص‏16. 2.    تاريخ مذهبی قم، ص‏92. 3.    بحارالانوار، ج‏57، ص‏216.   منبع: مهرخانه info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8872/-خاتون-قصه‌های-قدیمی!-‌ای-با-دلم-همیشه-صمیمی! Wed, 13 Dec 2017 09:05:37 GMT وعده وزیر در حمایت از استارت‌آپ‌ها شامل زنان هم می‌شود؟/ چالش‌های زنان ایرانی در فعالیت‌های استارت‌آپی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8871/-وعده-وزیر-در-حمایت-از-استارت‌آپ‌ها-شامل-زنان-هم-می‌شود؟/-چالش‌های-زنان-ایرانی-در-فعالیت‌های-استارت‌آپی به گزارش نسیم شیراز، «نمایشگاه باکوتل» یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن هفته گذشته در باکوی آذربایجان برگزار شده و ۱۴ شرکت از بخش خصوصی حوزه ICT ایران در این نمایشگاه شرکت کردند. در روزهای برگزاری این نمایشگاه، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی خود از حمایت ویژه دولت از استارت‌آپ‌ها برای حضور در بازارهای جهانی خبر داد. با توجه به این‌که فضای استارت‌آپ‎‌ها، فضایی قابل توجه و مؤثر برای راه‌اندازی کسب و کار توسط زنان است، باید دید این حمایت، از زنان چگونه خواهد بود.      وزیر ارتباطات در توئیتی در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: "حمایت از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا برای حضور در بازارهای جهانی در دستور کار قرار دارد. کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی، امسال تشکیل‌دهندگان غرفه ایران در نمایشگاه «باکوتل» هستند و حمایت دولت از این کسب و کارها برای حضور در بازارهای بین‌المللی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد". شکل‌گیری اکثر استارت‌آپ‌ها، حول فناوری اطلاعات استارت‌آپ به شرکت‌های نوپایی گفته می‌شود که با یک ایده اولیه و ساده شروع می‌کنند و به سرعت رشد می‌یابند و به مرحله درآمدزایی می‌رسند. اگرچه در تعریف استارت‌آپ بر این مسأله تأکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فناوری اطلاعات باشد، اما به دلیل این‌که بسیاری از استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر، حول کسب و کار تحت وب تعریف شده‌اند، به همین خاطر کلمه استارت‌آپ برای بسیاری از افراد یادآور فضای وب و تعدادی جوان فعال آشنا به این فضا است. فرصت اشتغال زنان بدون سقف شیشه‌ای در تمام دنیای کسب و کار، سقف شیشه‌ای تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است و سبک‌های مدیریتی بسیار ساختار‌یافته و ذهنیت‌های قدیمی کماکان در بسیاری از بخش‌ها وجود دارد. اما استارت‌آپ‌ها به‌واسطه ماهیتشان از قابلیت تدوین قوانین منحصر به فرد خود و ایجاد فرهنگ و ساختارهای مدیریتی برخوردارند؛ به گونه‌ای که راه را برای رهبران زن باز کرده‌اند. در نتیجه، زنانی که رهبری و مدیریت استارت‌آپ به‌خصوصی را برعهده دارند، می‌توانند قوانینی متفاوت با کسب و کارهای سنتی ایجاد کنند و محدودیت‌های محیط‌های عمومی فضای اشتغال را دور بزنند؛ این بدان معناست که بسیاری از زنان موانعی در سر راه صعود خود مشاهده نکرده و فرصت نمایش رهبری خود را در حرفه‌شان دارند. افزایش استارت‌آپ‌های زنانه در دنیای امروز آمارها نشان می‌دهد، زنان نقش بی‌بدیلی در راه‌اندازی استارت‌آپ‌های موفق در دنیا دارند؛ به استناد اطلاعات سایتThe Story Exchange  که در سال ۲۰۱۱ توسط یک مستندساز برجسته برای جمع‌آوری اطلاعات درباره زنان استارت‌آپی از سراسر دنیا ایجاد شد، بیش از ۲۲۴ میلیون زن در دنیا در ۶۷ حوزه اقتصادی، استارت‌آپ‌های مختلفی را راه‌اندازی کرده‌اند که از این میان، ۱۱۲ میلیون، قادر به ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی با میلیاردها دلار سود شده‌اند. درحال حاضر کشورهای آمریکا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، کانادا، انگلستان و هند بیشترین استارت‌آپ‌های زنان را در خود جای داده‌اند که عوامل متعددی مانند رشد فرهنگ کارآفرینی، کیفیت زندگی، فضای آزاد تجاری و مساعد بودن شرایط برای پرورش خلاقیت زنان، موقعیت مناسب کارآفرینی زنان را در این کشورها ایجاد کرده است. جالب است بدانید اکثر زنانی که استارت‌آپ‌های مختلف را راه‌اندازی کرده‌اند در رده سنی بسیار جوان قرار دارند که ۳۵ درصد استارت‌آپ‌های آن‌ها کمتر از 2 سال و ۳۴درصد بین ۲ تا ۵ سال عمر دارند. این استارت‌آپ‌ها اغلب کوچک و محدود بوده و ۳۵ درصد آن‌ها تک‌نفره و ۴۱ درصد، دو تا ۵ نفر پرسنل دارند. زنان به اندازه مردان، شبکه‌های ارتباطی قوی برای جذب سرمایه ندارند اما بیشتر زنان صاحب استارت‌آپ در سرتاسر دنیا نسبت به نحوه تأمین سرمایه اولیه کسب وکار خود بی‌اطلاع‌ بوده و اغلب نسبت به کسب سود مالی در نتیجه فعالیت‌هایشان بی‌توجه هستند. بررسی‌های انجام‌شده از سوی مؤسسه بابسون در ایالت ماساچوست نشان می‌دهد، در آمریکا استارت‌آپ‌هایی که زنان تأسیس می‌کنند، تنها موفق به دریافت بخش اندکی از «سرمایه‌گذاری‌های جسورانه» می‌شود. در مجموع استارت‌آپ‌هایی که بنیان‌گذار آن زنان بوده‌اند، معادل ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند، در حالی‌که استارت‌آپ‌هایی با بنیان‌گذار مرد، ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نصیب‌شان شده است. این در حالی است که استارت‌آپ‌هایی که مردان تأسیس می‌کنند، لزوماً موفق‌تر از مؤسسان زن نبوده‌اند و در عین حال تعداد کارآفرینان زن در آمریکا نیز چندان کمتر از مردان نیست. پروفسور کاندیندا بروش، که مدیر تهیه این گزارش است، در این‌باره می‌گوید:‌ «به اعتقاد من، زنان به اندازه مردان شبکه‌های ارتباطی قوی برای جذب سرمایه ندارند و حقیقت این است که در آمریکا، تسلط مردان بر بازار سرمایه‌های جسورانه ۹۲ درصد است!» حمایت‌ دولت‌ها از استارت‌آپ‌های زنان در ماه سپتامبر، انتشار کتابی که عنوان می‌کرد ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری کسب وکارهای اینترنتی در چین توسط سرمایه‌گذاران زن انجام می‌شود، نگاه‌های جهانی را به خود خیره کرد. صرف‌نظر از صحت و میزان دقت علمی این برآورد، تأکید این کتاب بر این موضوع از آن جهت صورت گرفت که دولت چین یک سال قبل اعلام کرده بود از کسب وکارهای خلاقانه زنان حمایت خواهد کرد. در آمریکا، طرح «Startup America» از سوی کاخ سفید ترتیبی داده است تا در راستای حمایت از استارت‌آپ‌ها در سطح ملی، استارت‌آپ‌های زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته و حمایت از آنان برای دسترسی به آموزش مهارت‌های مربوطه و ارتباط با سرمایه‌گذاران تسهیل شود. این در حالی است که شرکت تجاری گلمن ساچ از سال ۲۰۰۸ از طریق معرفی طرح «۱۰۰۰۰ زن» حمایت خود از کارآفرینان زن در کشورهای گوناگون از طریق تسهیل دسترسی آنان به آموزش، شبکه‌سازی و دسترسی به سرمایه را اعلام کرده است. این طرح در حال حاضر به سقف ۱۰۰۰۰ زن تعیین‌شده در ۵۶ کشور دست یافته است. موقعیت زنان ایرانی در فعالیت‌های استارت‌آپی شروع به کار گسترده استارت‌آپ‌ها در ایران به حدود سال 91 بازمی‌گردد. در آن سال‌ها نهاد مدنی به نام «کانون کارآفرینی ایران» در تهران ثبت شد و اعضای این نهاد تلاش کردند در کنار تولید محتوا و معرفی نمونه‌ استارت‌آپ‌های موفق، یک‌سری رویداد را در دانشگاه‌های کشور به نام «استارت‌آپ ویکند» تعریف کنند که یک اردوی آموزشی و یک مسابقه سه روزه بود. این دوره‌ها هم‌اکنون در دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور برگزار می‌شود و به‌طور فشرده نحوه راه‌اندازی یک استارت‌آپ به شکل عملی آموزش می‌دهد.     زنان نیز همزمان با ورود مردان به حوزه کسب و کار استارت‌آپ‌ها وارد این عرصه شدند و با وجود این‌که بیش از 30 تا 40 درصد مدیریت استارت‌آپ‌ها در کشور را زنان برعهده دارند اما کمتر به عنوان یکی از محورهای اثرساز این عرصه معرفی می‌شوند. این حضور کمرنگ باعث شد که نهمین رویداد «استارت‌آپ ویکند» در سال 93 ویژه زنان برگزار شود و مدیران کسب و کارهای استارت‌آپی برای معرفی خود در این رویداد حاضر شوند. به این ترتیب در این جلسه ۷۲ ساعته بسیاری از تیم‌ها گرد هم آمدند و زنان فعال و کارآفرین به عنوان مربی به شرکت‌کنندگان مشاوره دادند تا آن‌ها موفق شوند ایده‌ای که در ذهن دارند را پیاده‌سازی کنند. به هر حال حضور زنان ایرانی در حوزه استارت‌آپ‌ها و راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا باعث‌ شده است که آنان بتوانند در این عرصه جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهند و در این مسیر سرآمد باشند و با وجود موانع و مشکلات بسیار زیاد، کسب و کارهای نوینی را ایجاد کنند که در ادامه به معرفی تعدادی از استارت‌آپ‌های زنانه می‌پردازیم. تخفیفان؛ اولین استارت‌آپ با مدیریت زنان ‌تخفیفان، اولین استارت‌آپ بزرگ ایرانی است که یک زن، آن را راه‌اندازی کرده و مدیریت می‌کند. نازنین دانشور، این سایت را سال ۹۰ راه‌اندازی کرد و منابع انسانی‌اش طی چهار سال، از 2 به ۶۰ نفر رسید و حالا بیش از ۲ میلیون کاربر از خدمات این سایت استفاده می‌کنند. نیک‌پرینت؛ ارائه خدمات سرویس طراحی و چاپ آنلاین سال‌ها تجربه در حوزه چاپ و گرافیک و مواجه شدن با کمبودها و مشکلات فرآیند سفارش، طراحی، چاپ و تحویل محصولات که در مراکز طراحی و چاپ رخ می‌داد، گروهی را برآن داشت تا این فرآیند پیچیده و پردغدغه را با ایجاد بستری یکپارچه و در دسترس برای طراحان گرافیک راحت کند. تیم نیک‌پرینت فعالیت استارت‌آپی خود را با مدیریت نیکو نیکنام آغاز کردند که درواقع یک سرویس طراحی آنلاین و سفارش ساده چاپ است. به این شکل که یک فایل چاپی برای کارت ویزیت، پیکسل، لیوان، مگنت یا هر چیزی را که مرتبط با چاپ است توسط مشتری در سیستم بارگذاری می‌شود و هزینه آن نیز به صورت آنلاین پرداخت می‌شود. به گفته مدیر این استارت‌آپ، زمان تحویل کار نهایتاً هشت روز کاری طول می‌کشد. به گفته نیکو نیک‌نام، این کسب وکار ابتدا در سال 94 با 25 میلیون تومان سرمایه اولیه شروع به کار کرد و درحال حاضر درآمدی حدود 20 تا 30 میلیون تومانی دارد. توسعه سلامت در بستر موبایل در استارت‌آپ "تله طب" هدی دوست‌محمدی، ایده‌پرداز استارت‌آپ "تله طب" است که با پیگیری ایده‌اش، توانسته در عرصه ارائه خدمات در حوزه سلامت، گام بردارد. "تله طب" ، با هدف تسهیل دسترسی به پزشک، کاهش هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در وقت در قالب توسعه سلامت در بستر موبایل، تصمیم گرفته تا برای حرکت جامعه به سوی زندگی سالم گام‌های مؤثری بردارد و اولین محصول آن در حوزه پوست، مو و زیبایی در دسترس کاربران قرار گرفته است و مدیران این استارت‌آپ وعده داده‌اند که به زودی محصولات جدید "تله طب"به بازار خواهد آمد. استارت‌آپ مامان‌پز "مامان‌پز"، یک سایت آنلاین توزیع خدمات غذا است که دست‌پخت واقعی مادران را در تهران به مشتریانی که غذای خانگی را به کنسرو و غذاهای بسته‌بندی ترجیح می‌دهند، ارائه می‌دهد و روزانه حدود ۲۰۰ نفر از خدمات این سایت بهره مي‌برند. تبسم لطیفی، متولد۱۳۶4 و دارای فوق لیسانس MBA، بنیان‌گذار این استارت‌آپ است. او در یکی از رویدادهای استارتاپ ویکند تهران ایده تهیه غذای خانگی برای مشتریان تهرانی را ارائه می‌کند که نتیجه آن راه‌اندازی وب سایت مامان‌پز بوده است که هم اکنون اشتغال‌زایی خوبی را برای زنان هنرمند خانه‌دار فراهم کرده است. رویه تهیه غذا در "مامان‌پز" به این صورت است که زنان عموماً‌ خانه‌داری که دست‌پخت خوبی دارند، نمونه غذاهای خود را برای "مامان‌پز"می‌فرستند و مسؤولان این وب‌سایت پس از کنترل کیفیت و چشیدن طعم غذا و بررسی فاکتورهای مورد نظرشان، صلاحیت فرد مورد نظر را تأیید می‌کنند. در آخر هم غذاها را با بسته‌بندی جذاب به دست مشتری می‌رسانند. اکثر این آشپزها زنان خانه‌دار و مادر هستند و هیچ مردی برای همکاری با مامان‌پز پذیرفته نمی‌شود. توجه به مسؤولیت اجتماعی در استارت‌آپ "مهربانه" استارت‌آپ مهربانه در سال 1392 با مدیریت گلرخ بحری شروع به کار کرد و در سال 95 به عنوان استارت‌آپ برگزیده «الکام استارز» انتخاب شد. به گفته گلرخ بحری، "مهربانه" درواقع یک استارت‌آپ خانوادگی‌ست که در تلاش است احساسات و رؤیاهای انسان‌دوستانه را در فضایی آنلاین به هم نزدیک کند و از طریق مشارکت افراد، دردی از جامعه را حل کند. استارت‌آپ "مهربانه" در طی سالهای فعالیت خود توانسته است با جمع‌آوری ۴۲۳ میلیون تومان از ۸۱ پروژه‌ای که در آن تعریف شده ۷۲ پروژه را به موفقیت برساند.     چالش‌های زنان ایرانی در حوزه فعالیت‌های استارت‌آپی علی‌رغم این‌که در سال‌های اخیر فعالیت‌های زنان و جوانان ایرانی برای راه‌اندازی شرکت استارت‌آپی بسیار افزایش یافته است، اما در بسیاری از موارد مشکلات و موانعی بر سر راه موفقیت این شرکت‌ها وجود دارد که مانع سوددهی و موفقیت آنان می‌شود. به طورکلی 5 چالش پیش‌روی استارت‌آپ‌ها در ایران به این ترتیب است: فقدان حقوق مالکیت معنوی و حق کپی‌رایت در کارآفرینی، فقدان صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ ریسک‌پذیر، فقدان زیرساخت‌های لازم در حوزه فناوری اطلاعات، نامناسب بودن فضای کسب و کار، ضعف اکوسیستم استارت‌آپی (به این معنا که در ایران مراکز سرمایه‌گذاری، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سیستم‌های دولتی و نظام‌های حقوقی حمایت لازم را از فعالیت‌ استارت‌آپی نمی‌کنند.) این مشکلات و چالش‌ها برای همه مدیران استارت‌آپی بدون توجه به جنسیت وجود دارد اما برای مدیران زن فضا محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کند؛ به این سبب که بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً به‌واسطه زن بودن فرد ریسک سرمایه‌گذاری در ایده‌‌های آنان را نمی‌پذیرند و یا با سخت‌گیری بیشتری حمایت‌ مالی خود را برای زنان فعال در حوزه استارت‌آپ اعمال می‌کنند. علاوه بر این فضای فرهنگی حاکم در حوزه کارآفرینی زنان و نگاه مردمحورانه‌ای که بر شرایط کسب و کار کشور حاکم است، قطعاً بر روی اعتماد به نفس زنان تأثیر می‌گذارد که در این خصوص علاوه بر حمایت‌های مالی، حمایت و پشتیبانی معنوی نهادهای متولی نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. حال باید دید در طرح و برنامه‌های جدید وزارت ارتباطات برای توسعه فعالیت‌های استارت‌آپی، زنان چه جایگاهی داشته و آیا این برنامه‌ها، ممیزه‌های جنسیتی را نیز در نظر خواهند گرفت یا خیر.   منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8871/-وعده-وزیر-در-حمایت-از-استارت‌آپ‌ها-شامل-زنان-هم-می‌شود؟/-چالش‌های-زنان-ایرانی-در-فعالیت‌های-استارت‌آپی Wed, 13 Dec 2017 09:03:25 GMT احساس ناامنی شدید زنان در هم‌بالینی/ زنان اغلب برای این‌که فردی در زندگی‌شان باشد، وارد این رابطه می‌شوند http://nasimeshiraz.ir/news/show/8870/-احساس-ناامنی-شدید-زنان-در-هم‌بالینی/-زنان-اغلب-برای-این‌که-فردی-در-زندگی‌شان-باشد،-وارد-این-رابطه-می‌شوند به گزارش نسیم شیراز، یک پژوهشگر اجتماعی گفت: با 15 نمونه هم‌بالین مصاحبه کردم. 2 نفر از این نمونه‌ها، تجربه هم‌بالینی را داشتند و در حال حاضر جدا شده بودند. کسانی که در رابطه بودند نیز احساس ناامنی شدیدی داشتند و از عدم امکان فرزندآوری ناراحت بودند. رابطه را دوست داشتند و به ازدواج علاقه‌مند بودند اما نمی‌توانستند برای رسیدن به آن قدمی بردارند. دنیای وهم‌آلود و مبهمی برای زنان بود. احساس می‌کردند بین زمین و آسمان هستند. یکی از نمونه‌ها، خواستگار داشت و نمی‌دانست باید چه کار کند.  نشست "رویکردی تفسیری بر هم‌بالینی در بستر پژوهش" عصر روز گذشته با حضور عالیه شکربیگی، مدیر گروه علمی-تخصصی خانواده در انجمن جامعه‌شناسی و فرزانه فرامرزی، پژوهشگر علوم اجتماعی برگزار شد. در ابتدای نشست، فرامرزی به ارایه پایان‌نامه دکتری خود با عنوان «برساخت هم‌بالینی، الگویی نوین در هم‌زیستی دو جنس» پرداخت و گفت: اولین نکته‌ای که در بررسی cohabitation در پایان‌نامه‌ام برایم مطرح شد، نداشتن نگاه آسیب‌شناختی به مسأله بود؛ به همین دلیل رویکرد تفسیرگرایانه را انتخاب کردم. برای شناخت باید با افرادی صحبت می‌کردیم که در این وادی قدم گذاشته‌اند. در برخی جوامع غربی شکل‌های سنتی ازدواج کمرنگ شده‌اند او با بیان این‌که ازدواج عامل پیدایی خانواده بوده و از دیدگاهی نشان و نماد اجتماعی و انعکاسی از جامعه است، افزود: این مفهوم در برخی جوامع غربی مخدوش شده است؛ یعنی شکل‌های سنتی ازدواج کمرنگ شده‌اند و شکل‌های نوین پا به عرصه گذاشته‌اند. زندگی هم‌بالینی هم به‌عنوان یکی از شکل‌های جدید است که در بسیاری از موارد فاقد دو ویژگی مشروعیت و قانونی‌بودن است. این پدیده در بسیاری از کشورهای صنعتی آن‌قدر رشد کرده که اغلب کسانی که وارد زندگی تأهلی می‌شوند، می‌دانند قبل از تأهل حتماً دوره‌ای هم‌بالین بوده است. این پژوهشگر علوم اجتماعی با اشاره به نظریه گیدنز گفت: گیدنز معتقد است که خانواده در سراسر جهان در مسیر خاصی در حال تغییر است. کلان‌ها و خویشاوندان نفوذ خود را از دست داده‌اند. روند جدید در جهت انتخاب آزادانه همسر است. نفوذ اندیشه‌های غربی باعث شده عشق رمانتیک مطرح شود و حقوق زنان نیز از نظر حق انتخاب در امر ازدواج و تصمیم‌گیری بیشتر رشد پیدا کرده است. بیشتر ازدواج‌ها در فرهنگ‌های سنتی، ازدواج‌های خویشاوندی بوده که امروز کم‌کم در حال رنگ باختن است و حقوق کودکان نیز بیشتر پذیرفته می‌شود. سال 91 برای اولین‌بار موضوع هم‌بالینی مطرح شد فرامرزی با تأکید بر این‌که اگر راجع به ازدواج و خانواده صحبت می‌کنم، اصلاً نظرم این نیست که آن را در تقابل با هم‌بالینی قرار دهم، تصریح کرد: ازدواج و خانواده را در قالب الگوی سنتی هم‌زیستی دوجنس متفاوت در ایران می‌بینیم. در استان تهران از سال 90 تا 94 میزان ازدواج از 101 هزار و 829 به 86 هزار و 883 مورد کاهش یافته و میزان طلاق در این مدت از 3.2 به 2.8 رسیده است؛ یعنی در سال 94 از هر 2.8 ازدواج در تهران یک مورد به طلاق می‌انجامیده است. پس کاهش ازدواج و افزایش طلاق داریم. در سال 1391 مرتضی طلایی، رییس وقت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران علناً اعلام کرد که برخی زنان و مردان بدون این‌که ازدواج کنند، با یکدیگر زندگی می‌کنند. احساس ناامنی شدید زنان در روابط هم‌بالینی او به جزئیاتی از پژوهش خود اشاره کرد و ادامه داد: بی‌تردید فرآیند تجددگرایی در جوامع بشری باعث رشد شهرنشینی، افزایش سواد و رسانه‌ها می‌شود که تأثیر این‌ها در تمام حوزه‌های زندگی انسان وجود دارد. حال ببینیم تأثیر این روند در حوزه خانواده چیست. آیا باید این پدیده را به‌عنوان تهدیدی جدید برای نهاد خانواده ببینیم؟ آیا در آینده خانواده شکل واقعی خود را از دست می‌دهد؟ پژوهش مذکور در تهران انجام شد. با 15 نمونه هم‌بالین مصاحبه کردم. 2 نفر از این نمونه‌ها، تجربه هم‌بالینی را داشتند و در حال حاضر جدا شده بودند. کسانی که در رابطه بودند نیز احساس ناامنی شدیدی داشتند و از عدم امکان فرزندآوری ناراحت بودند. رابطه را دوست داشتند و به ازدواج علاقه‌مند بودند اما نمی‌توانستند برای رسیدن به آن قدمی بردارند. دنیای وهم‌آلود و مبهمی برای زنان بود. احساس می‌کردند بین زمین و آسمان هستند. یکی از نمونه‌ها، خواستگار داشت و نمی‌دانست باید چه کار کند. این پژوهشگر علوم اجتماعی افزود: در نمونه‌ها، مردان نیز بودند. آن‌ها به لحاظ روانی خیال راحت‌تری داشتند. البته یکی از نمونه‌ها مطرح می‌کرد که اگر فرد بسیار خوبی باشم، همچنان می‌گویند فلانی خانم‌باز است؛ زیرا این موضوع وجهه بیرونی ندارد. یکی از موارد زنی بود که با مرد متأهل هم‌بالین بود که نتوانستم با آن مرد صحبت کنم. زنان بسیاری از اوقات، فقط برای این‌که فردی در زندگی‌شان باشد، وارد این رابطه می‌شدند فرامرزی درباره چگونگی برقراری ارتباط با نمونه‌ها گفت: نحوه ارتباط‌گیری بسیار مشکل بود؛ حتی برخی صرفاً تلفنی صحبت می‌کردند؛ اما زمانی که صحبت می‌کردند گویی گوشی برای شنیدن پیدا کرده بودند. زیرا این رابطه بسیار پردرد است و فرد بین هست و نیست قرار دارد. در این میان به‌ویژه زنان بسیار در استرس بودند تا همسایه و دوستان‌شان نفهمند. آن‌ها ممکن است سقط‌های مکرر داشته باشند که به لحاظ بهداشت جسمانی و روانی برای‌شان دشوار است. ترس در زندگی آن‌ها بسیار پررنگ بود اما گویا چاره‌ای جز این نداشتند. بسیاری از اوقات، فقط برای این‌که فردی در زندگی‌شان باشد، وارد هم‌بالینی می‌شدند. یکی از موارد زنی بود که از همسرش جدا شده بود. همسرش خشونت داشت و به گفته خودش تا مرگ تحمل کرد و در نهایت با داشتن دو فرزند جدا شده و خانه‌ای جدا گرفته بود. پس از آن بدون هیچ قرارداد ازدواجی دوباره با همسرش زندگی می‌کرد و فقط در یک جمله می‌گفت امنیت این سقف بهتر از آن است که در خیابان بمانم. فاصله 25 ساله بلوغ جنسی و اقتصادی چگونه باید پر شود؟ او با بیان این‌که به همین دلایل بالا قوانین باید به سمت حمایت از زنان مطلقه بروند، افزود: امنیت اقتصادی نیز بسیار مطرح بود. یکی از موارد زنی دانشجو بود که به تهران آمده و از خانواده جدا شده بود. هر دو کار می‌کردند تا بتوانند زندگی‌شان را بگردانند. هم‌بالینی با تمام سختی‌هایش در حال رشد است. باید به چند مورد توجه کرد. در این افراد عقلانیت از ازدواج خارج شده و به سمت عقلانیت در رابطه رفته است. به شکلی که می‌گویند در این موقعیت بهترین کار برایم هم‌بالینی است. عموم پسران می‌گویند دوست دارم ازدواج کنم اما شرایطش را ندارم. وام ازدواج مشکلی را حل نمی‌کند. فاصله 25 ساله بلوغ جنسی و اقتصادی چگونه باید پر شود؟ از دیگر نکاتی که به دست آمد، این بود که این افراد به شدت با صیغه مشکل داشتند و با مطرح کردن این موضوع تصور می‌کردند به آن‌ها توهین شده است. 4 خصلت اساسی ازدواج این پژوهشگر علوم اجتماعی به فرآیندهای پژوهش اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به این افراد سه هدف مطرح کردیم؛ هدف کلی این طرح شناخت شرایط، تعاملات و پیامدهای هم‌بالینی است. هدف اصلی آن، علل پیدایش، گسترش و پیامدهای احتمالی شکل‌گیری هم بالینی است. هدف جزئی این است که آیا مفهوم ازدواج و خانواده در بین افراد جامعه ما در حال تغییر است یا خیر. چهار خصلت اساسی ازدواج رابطه جسمانی، تفاوت جنسیت، پایایی و قرارداد اجتماعی است. گاردنر معتقد است که اگر ازدواج صورت نگیرد، میل جنسی به قدری آشفته می‌شود که تمام افراد به حیواناتی تبدیل می‌شوند که دنبال جفت خود هستند و این تعهد و مسؤولیت فقط در خانواده تعریف پیدا می‌کند. کاستلز سال 89 اعلام می‌کند که این طلاق و جدایی‌هایی که در حال شکل‌گیری و رشد است، اولین شاخص نارضایتی از الگوهای خانواده‌ای است که بر تعهد بلندمدت تأکید دارد. فرامرزی درباره چگونگی ترجمه Cohabitation بیان کرد: در ترجمه این واژه در دو فرهنگ لغت آکسفورد و لانگمن نوشته حالتی از زندگی یک مرد و زن که حتماً روابط جنسی در آن برقرار است؛ بدون این‌که ازدواج کرده باشند. بهترین ترجمه‌ای که برای این لغت در نظر گرفتم هم‌بالینی است؛ زیرا در فرهنگ آلن بیرو نیز هم‌بالینی ترجمه شده است. گیدنز نیز همین تعریف را دارد که مواردی است که زوجی بدون ازدواج با یکدیگر، با هم زندگی می‌کنند و رابطه جنسی دارند. من این لغت را با کسانی که زبان‌شناسی اجتماعی خوانده بودند به اشتراک گذاشتم و آن‌ها این ترجمه را تأیید کردند. الگوهای هم‌بالینی 5 نوع است او در مورد الگوهای هم‌بالینی تصریح کرد: از نظر مک‌مین الگوهای هم‌بالینی 5 نوع است؛ رابطه موقت، آشنایی و همراهی عاطفی، ازدواج آزمایشی، جانشین موقت ازدواج و جانشین دائم ازدواج. البته امروزه در غرب از دو نوع الگوی هم‌بالینی یاد می‌شود؛ هم‌بالینی‌های پیش از ازدواج و هم‌بالینی‌های بدون ازدواج. که مشخص می‌کنند اصلاً قرار نیست این رابطه به ازدواج ختم شود؛ یا ما با هم زندگی می‌کنیم و به قصد این است که آیا بتوانیم این رابطه را ادامه دهیم و منجر به ازدواج شود. ریشه هم‌بالینی در انقلاب جنسی اواخر دهه 1960 این پژوهشگر علوم اجتماعی با اشاره به ریشه هم‌بالینی اظهار کرد: ریشه هم‌بالینی را در انقلاب جنسی اواخر دهه 1960 جست‌وجو می‌کنند. وقتی که این گفتمان‌ها مطرح می‌شود و تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها و رفتارهای جنسی در بسیاری از کشورهای غربی، منجر به این می‌شود که دیدگاه‌های جدیدی مطرح شود. یعنی تا دهه 60 میلادی مردم همه اعتقاد داشتند برای رفع نیازهای جنسی حتماً باید ازدواج صورت پذیرد. این تغییر گفتمان و انقلاب جنسی باعث شد برطرف کردن نیازهای جنسی به قبل از ازدواج منتقل شود؛ یعنی بدون ازدواج نیز شرایط مهیا باشد. این باعث شد که تغییر فلسفی معنای ازدواج نیز اتفاق بیفتد و سن ازدواج بالا برود زیرا نیازها برطرف می‌شد. این روند به رشد پدیده‌ای جدید به نام هم‌بالینی کمک کرد. وضعیت هم‌بالینی در جهان فرامرزی به آمار جهانی هم‌بالینی اشاره کرد و گفت: آمریکا در دهه 70 نزدیک به 400 زوج هم‌بالین داشته که در دهه 80 به 1 میلیون و 500 هزار زوج رسیده است. طی سال‌های 1995 تا 2002 زنان هم‌بالین آمریکایی 10 درصد رشد کرده‌اند و در سال 2010 ، 7 میلیون زوج به‌صورت هم‌بالین در این کشور زندگی می‌کردند. در سال 2000 در کانادا 1 میلیون و 400 هزار هم‌بالین و در 2001 میزان 16 درصد از زوج‌ها به‌صورت هم‌بالین با یکدیگر زندگی می‌کردند. در بریتانیا تا سال 1997 تنها 3 درصد زنان هم‌بالین بودند که این رقم در 1998 به 26 درصد می‌رسد. در برزیل در سال 1970، 7 درصد جوانان به‌صورت هم‌بالین زندگی می‌کردند که سال 2000 نزدیک به 40 درصد می‌رسد. در کشور کوبا و کلمبیا در سال 2012، 60 درصد جوانان به‌صورت هم‌بالین زندگی می‌کردند. در ژاپن در سال 1987، 3 درصد جوانان، در سال 2005، 8درصد و در سال 2006، 20 درصد مردم به‌صورت هم‌بالین زندگی می‌کردند. در فیلیپین در سال 2007، 2 میلیون زوج هم‌بالین بودند. این آمارها نشان می‌دهد که در سراسر جهان هم‌بالینی در حال رشد بوده است. در بلغارستان 53 درصد کودکان متولدشده از پدر و مادر هم‌بالین هستند. دانمارک، نروژ و سوئد بیش از 50 درصد؛ فنلاند 31 درصد؛ انگلستان 25درصد؛ فرانسه 17.5 درصد و آمریکا 22.5 درصد کودکان‌شان از پدر و مادر هم‌بالین هستند. او با اشاره به نبود آماری در ایران بیان کرد: زمانی که به سازمان‌ها مراجعه کردیم هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. به همین دلیل بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای شروع کردیم. تنها دو مقاله راجع به هم‌بالینی در ایران دیدم. برای شناخت بهتر، به نظرم رسید از روش تفسیرگرایی استفاده کنم. طبق این پارادایم، مطالعات پدیده‌های اجتماعی مستلزم فهم اجتماعی که افراد شکل داده‌اند است و در آن روابط‌شان را با اشیا، اجتماع و افراد دیگر تفسیر و بازتفسیر می‌کنند و معنا می‌بخشند. در روش تفسیرگرایی، طبیعت‌گرایی بسیار مهم و یکی از مشخصه‌های این روش است. سیلورمن در مورد تفسیرگرایی می‌گوید اجتناب از تحمیل معنا به ابژه‌ها و اولویت‌بخشی به بیرون رفتن و مشاهده میدان است. بلومر نیز بر مفاهیم حساس تأکید می‌کند و می‌گوید که مفاهیم حساس، سرنخ‌ها در مورد آن‌چه باید پی آن باشیم را به ما می‌دهد. 285 مفهوم اولیه، 54 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی استخراج شد این پژوهشگر علوم اجتماعی ادامه داد: برای این پژوهش از نظریه زمینه‌ای استفاده کردم. این نظریه یکی از روش‌های رویکرد تفسیرگرایی است. داده‌هایی که در حین تحقیق جمع‌آوری می‌شوند، همزمان تحلیل نیز می‌شوند. تحلیل به سه طریق انجام می‌شود؛ کدگزاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی و انتخابی که در نهایت تبدیل به نظریه‌پردازی می‌شود. فرآیند نمونه‌گیری تا جایی ادامه پیدا می‌کند که محقق به اشباع نظری برسد و ابهامی برایش نباشد. تعداد مفاهیم اولیه که استخراج کردیم در کدگذاری باز 285 مفهوم است. بعد این مفاهیم را بر حسب مشابهت‌ها و تفاوت‌های‌شان دسته‌بندی می‌شوند که به آن مقوله می‌گوییم. در نتیجه پس از شکل‌گیری مفاهیم اولیه، مقولات فرعی استخراج می‌شوند و از آن‌جایی که تعداد مقولات فرعی زیاد است، مقولات اصلی استخراج می‌شوند. در این تحقیق 285 مفهوم اولیه، 54 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی استخراج شد. بررسی پدیده سنت‌گریزی فرامرزی درباره مقوله‌های اصلی اظهار کرد: 6 مقوله اصلی، سنت‌گریزی، خوانشی نو از مفهوم ازدواج، فردگرایی، تعهدگریزی، امنیت اقتصادی، اصالت نیازهای عاطفی و جنسی است. هرکدام از این 6 مقوله، در مرحله بعدی پدیده هستند و رابطه‌شان با شرایط، شرایط مداخله‌گر، پیامدها و راهبردها سنجیده می‌شود. برای نمونه در زمینه پدیده سنت‌گریزی، شرایط ایجاد آن تغییر نوع نگاه افراد به ازدواج، شکاف نسلی، سبک نوین زندگی، عدم اعتقاد به عوامل دینی، توجه به کیفیت زندگی، اهمیت عشق و احساس، شکاف بین بلوغ جنسی و اقتصادی، دم غنیمت شمردن و رشد فردگرایی است. شرایط مداخله‌گر این شرایط سنت‌گریزی را تسهیل می‌کند. این شرایط شامل ناکامی در ازدواج، منفی‌نگری به ازدواج و بی‌اعتمادی است. مثلاً افرادی می‌گفتند یک‌بار در زندگی شکست خورده‌ام و برایم مهم نیست ازدواج کنم؛ فقط می‌خواهم کسی را داشته باشم که در کنارش آرامش داشته باشم. بسیاری از زنان می‌گفتند وقتی می‌پرسند مجرد هستی یا متأهل؛ پاسخی ندارم او با اشاره به راهبردهای کنش افزود: راهبردهای کنش یعنی عکس‌العمل‌هایی که کنشگر نشان می‌دهد و جایگزینی برای ازدواج در نظر می‌گیرد. خوانشی نو از مفهوم ازدواج، مخفی‌کردن رابطه، گسست از خانواده و عدم تمایل به فرزندآوری راهبردهای کنش در بحث سنت‌گریزی است. پیامدهای آن نیز هنجارشکنی، تعارض با قانون، تعارض با عرف اجتماعی، اجاره منزل، کاریابی و ارتباط با دوستان و همکاران است. بسیاری از زنان می‌گفتند زمانی که از من می‌پرسند مجرد هستی یا متأهل؛ پاسخی ندارم. بررسی پارادایم مفهوم خوانشی نو از ازدواج این پژوهشگر علوم اجتماعی درباره مدل پارادایمی مفهوم خوانشی نو از ازدواج تصریح کرد: سبک نوین زندگی، توجه به کیفیت رابطه، پرهیز از سنت‌گرایی، افزایش طلاق، تعهدات پرتکلف ازدواج و ریسک‌پذیری بالای ازدواج، همه از دلایلی بودند که فرد کنشگر تعریف جدیدی از ازدواج داده است. شرایط مداخله‌گر آن نگرش معامله‌گونه به ازدواج، پوچ‌انگاری ازدواج و تشابه با ازدواج است. راهبردها تعهدگریزی، عدم تمایل به ازدواج و رشد هم‌بالینی است. پیامدها، شکستن شکل ساختار سنتی خانواده، هنجارشکنی، توجه به گرایش‌های احساسی، جایگزینی برای ازدواج و دوری از عوامل دین است. پدیده تعهدگریزی نیز به همین صورت است. فرامرزی با اشاره به پدیده فردگرایی گفت: دم را غنیمت شمردن، مسؤولیت‌گریزی، تعهدگریزی، سبک نوین زندگی و توجه به گرایش احساسی باعث فردگرایی می‌شود. لذت‌جویی و گسست از خانواده نیز شرایط مداخله‌گر بود. راهبردهایش اهمیت به کیفیت زندگی و شراکت مالی است. پیامدهای آن عدم تمایل به ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری و پرهیز از سنت‌گرایی است. شراکت کامل در مسائل مالی مشترک او در مورد پدیده امنیت اقتصادی اظهار کرد: مواردی از کنشگران را داشتیم که فرد کار می‌کرده اما حقوقش بالا نبوده و نمی‌توانسته خانه‌ای تهیه کند و مبلغ رهن آن را به‌طور کامل پرداخت کند. به همین دلیل با پارتنر خود شریک می‌شد و علناً به یکدیگر می‌گفتند که هر طرف باید نیمی از هزینه‌ها را بدهد. کاملاً در مسائل مالی مشترک سهیم می‌شوند. شراکت مالی، سهیم شدن مخارج زندگی، سودمندی رابطه، سبک نوین زندگی و مسائل زندگی تأثیر می‌گذارد و به نوعی امنیت اقتصادی برایشان فراهم می‌شود. ترس از بی‌خانمانی و گسست از خانواده شرایط مداخله‌گر بود؛ به‌ویژه در زنان که می‌گفتند از بی‌خانمان بودن بهتر است. راهبردهایش رشد فردگرایی، رشد هم‌بالینی، همکاری و مساعدت در مسائل مالی و پیامدهایش تعهدگریزی، عدم تمایل به ازدواج و جایگزینی برای ازدواج بود. انسان‌های تنهایی بودند و به عشق نیاز داشتند این پژوهشگر علوم اجتماعی به تحلیل پدیده اصالت نیازها پرداخت و افزود: ارزشمندی عشق، گریز از تنهایی، توجه به میل و علاقه فردی، توجه به گرایشات احساسی، نیاز به هم‌دلی و هم‌صحبت داشتن شرایط این پدیده بود. این‌ افراد، انسان‌های تنهایی بودند و به عشق نیاز داشتند و این شرایط روی اصالت نیازهای عاطفی و جنسی آن‌ها تأثیر می‌گذاشت. شرایط مداخله‌گر آن‌ها گسست از خانواده، احساس رضایت از رابطه، احساس داشتن رابطه‌شان آزادانه‌تر و عدم دخل و تصرف دیگران در رابطه است. راهبردها تجربه نوین، خوانشی نو از ازدواج، دم غنیمت شمردن و لذت‌جویی بود. انتخاب «خوانشی نو از مفهوم ازدواج» به‌عنوان مقوله مرکزی فرامرزی با بیان این‌که وقتی این 6 پارادایم بررسی می‌شود، به کدگذاری انتخابی می‌رسیم، تصریح کرد: در کدگذاری انتخابی یا گزینشی محقق می‌گوید که مقوله اصلی چیست. یعنی می‌گوید چه چیزی بیشتر از همه تکرار شده و مهم است. آن را انتخاب و ارتباط‌شان را با سایر مقولات در نظر می‌گیرد. سپس آن را به‌عنوان پدیده مرکزی معرفی و توصیف می‌کند که درواقع به آن داستان می‌گویند. در خصوص آن پدیده مرکزی شروع به مفهوم‌سازی می‌کند که نظریه را شکل می‌دهد. در تحقیق، خوانشی نو از مفهوم ازدواج به‌عنوان مقوله مرکزی در نظر گرفته شد زیرا بیش از همه تکرار می‌شد و رابطه آن را با مقولات دیگر در نظر گرفتیم. عوامل مؤثر بر ایجاد خوانشی نو از مفهوم ازدواج او درباره مقوله خوانشی نو از مفهوم ازدواج گفت: ناکامی در ازدواج، ریسک‌پذیری ازدواج، گسست از خانواده، تعهدات پرتکلف ازدواج، رشد فردگرایی، اصالت نیازهای جنسی و عاطفی و سنت‌گریزی مجموعه عواملی بودند که روی مفهوم ازدواج تأثیر گذاشته‌اند و باعث شده کنشگران ما مفهومی جدید از ازدواج را در ذهن‌شان شکل دهند. لذت‌جویی و ترس از بی‌خانمانی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر به این موضوع کمک کرده است. راهبردها را به شکل رشد هم‌بالینی و رشد سبک‌های نوین زندگی داشتیم. پیامدها شکستن ساختارهای سنتی خانواده، عدم تمایل به ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری، هنجارشکنی، بالارفتن سن ازدواج، تعارض با قانون، ایجاد امنیت اقتصادی، برآورده شدن نیازهای جنسی و عاطفی هستند که در نتیجه این خوانش از مفهوم ازدواج، در جامعه با آن روبه‌رو خواهیم بود. این پژوهشگر علوم اجتماعی به نظریه خود در انتهای پژوهش اشاره کرد و افزود: در نظریه آمده است که در عصر ماقبل مدرنیته، ازدواج و تشکیل خانواده امری گروهی بوده و فرد از خود اراده‌ای نداشته و والدین برایش تصمیم می‌گرفتند. ولی با ورود مدرنیته و رشد فردگرایی تغییراتی در آن حوزه اتفاق افتاد. ازدواج که امری مقدس و جمعی بود، تبدیل به امری فردی شد. کم‌کم احساسات فرد پا به عرصه گذاشت زیرا فرد شخصیت مستقل خود را جدای از خانواده شکل می‌دهد. ارزش‌های نوین در جامعه آمدند. دختران پا به دانشگاه گذاشتند. اشتغال برای آن‌ها زمینه‌ساز شد. از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. امنیت اقتصادی‌شان بیشتر شد. سن ازدواج در این مقطع بالا رفت. در این زمان فضای مجازی پا به زندگی‌ها گذاشت. این فضا میزان آگاهی و اطلاعات را بالا برد. سن بلوغ جنسی سال به سال پایین‌تر می‌آید و بلوغ اقتصادی بالا می‌رود. توقعات افراد بیشتر شده و میزان تحصیلات و رشد اقتصادی باعث تغییر نگرش‌هایی شده است که به راحتی حاضر نیستند با هر کسی ازدواج و زندگی کنند. فرامرزی ادامه داد: فاصله بین بلوغ جنسی و اقتصادی باعث شد مطرح شود که تکلیف غرایز جنسی چیست و باید با آن‌ها چه کرد؟ متوجه شدند در جامعه‌ای هستیم که شاید پیش از این دختران فقط پسران همسایه‌ها و اقوام را می‌شناخت اما در حال حاضر تنوعی از دیدارها وجود دارد. به همین دلیل ازدواج از حالت اصولی و مقدس بودن خارج و روابط سهل و آسان از اقبال عمومی بیشتری در بین افراد برقرار شد. مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی نیز به آن اضافه شد. به دلیل تنوع‌طلبی، افزایش میزان طلاق و کاهش میزان اعتماد بین افراد رشد پیدا کرد. افراد برای این‌که توجیهی داشته باشند که ما نمی‌خواهیم ازدواج کنیم و شرایط ازدواج را نداریم، تلاش کردند تا مفهوم جدیدی را شکل و خلاقیت جدید را به خرج دهند و چیزی را جایگزین کنند که با ازدواج در تضاد نباشد و مشکلات جدایی را نداشته باشد تا بتوانند در آن رابطه دونفره استقلال فردی خود را داشته باشند. پس پدیده جدید و خوانشی نو از مفهوم ازدواج شکل گرفت. پیامدهای هم‌بالینی او درباره پیامدهای هم‌بالینی تصریح کرد: در پی گسترش هم‌بالینی در جامعه شاهد پیامدهایی هستیم. شکستن ساختارهای سنتی خانواده و عدم تمایل به ازدواج از پیامدهاست. رابطه و جدایی آسان باعث شد ازدواج از اقبال عمومی کمتری برخوردار شود. عدم تمایل به فرزندآوری از دیگر پیامدهاست. در حالی‌که بسیاری از زنان به صورت روحی و غریزی علاقه‌مندند که فرزندآوری داشته باشند اما در این رابطه چون شرایط برایشان فراهم نیست و فرزندآوری مشکل بزرگی است، علاقه‌مند نیستند که فرزندی شکل بگیرد. بالا رفتن سن ازدواج، تعارض به قانون، رسیدن به امنیت اقتصادی و ارضای نیازهای جنسی و عاطفی نیز از دیگر پیامدهاست. تمام چراغ‌های جامعه مدرن روشن است این پژوهشگر علوم اجتماعی با اشاره به جایگاه هم‌بالینی اظهار کرد: هم‌بالینی سبک جدیدی است که کنشگر بر حسب موقعیت خود دست به انتخاب می‌زند. می‌گوید که من الان در چه موقعیتی هستم. موقعیت ازدواج دارم یا ندارم. می‌توانم تشکیل خانواده بدهم یا نه. تنوعی از انسان‌ها و انتخاب‌ها جلویش است. پودن می‌گوید در جامعه مدرن فرض کنید که در چهارراهی هستید که همه چراغ‌های سبز، زرد و قرمز روشن هستند. انسان دنیای مدرن برحسب موقعیت خودش تشخیص می‌دهد که آیا باید حرکت کند یا بایستد. شما کنشگر آزاد هستی و انتخاب آزادانه و عقلانی خود را انجام می‌دهی ولی حتماً پیامدی خواهد داشت. پیامد در این مثال راه‌بندان است. دنیای مدرن چراغ‌های خودش را برای زندگی افراد بازگذاشته است. این چراغ‌ها تشکیل خانواده، زندگی مجردی، انتخاب هم‌بالینی و سبک‌های نوین زندگی است. فرد بنابر موقعیت خود می‌گوید فعلاً موقعیت انتخاب چراغ خانواده را ندارم، پس هم‌بالینی را انتخاب می‌کنم زیرا موقعیتم این اجازه را به من می‌دهد. تا وقتی که موقعیت تشکیل خانواده برای فرد فراهم شود. اگر این موقعیت برایش فراهم شد، باز هم چراغ خانواده روشن است و می‌تواند آن را انتخاب کند و دست به ازدواج بزند. همچنان سؤالاتی مطرح است به گزارش مهرخانه، در ادامه نشست، شکربیگی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که خوانشی نو از ازدواج یعنی گونه‌ای دیگر از زندگی در میان جوانان شکل گرفته است، گفت: سؤال این‌جاست که آیا به این نوع از زندگی به سان ازدواج نگاه می‌کنیم یا نه. ازدواج از یک الگوی قانونی و شرعی پیروی می‌کند اما در زندگی، هم‌بالینی تابع هیچ عرف، هنجار و شرعی نیست. افراد تا زمانی می‌توانند کنار هم باشند که یکدیگر را می‌خواهند. به این مسأله توجه نکردیم که تکلیف فرزندان این زندگی‌ها چه می‌شود؟ این‌ها بحث‌هایی است که زندگی هم‌بالینی در دهه 1960 در تمام کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده و راهکارهایی داشتند که باید آن‌ها را ببینیم. آیا اساساً مکانیسم ناشی از سازوکارهای درونی جامعه است که این نوع زندگی را به‌عنوان راهکاری به جوانان نشان می‌دهد؟ یعنی شرایطی مانند بیکاری و هزینه بالای ازدواج باعث شده است که دختران و پسران ما شکل دیگری از زندگی را برای خود انتخاب کنند. این‌ها سؤالاتی است که همچنان مطرح است و نیازمند تحقیق هستیم. دختران بیشترین آسیب را می‌بینند او به نتایج حاصل از یک تحقیق دیگر اشاره کرد و افزود: در هم‌بالینی، دختران بیشترین آسیب را می‌بینند. آن‌ها در مصاحبه‌ها می‌گفتند زمانی که به خانه بازمی‌گردیم، استرس این را داریم که پارتنر ما آمده یا نه و آیا فردا این زندگی ادامه دارد؟ درواقع این‌گونه از زندگی همراه با نوعی استرس است.     منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8870/-احساس-ناامنی-شدید-زنان-در-هم‌بالینی/-زنان-اغلب-برای-این‌که-فردی-در-زندگی‌شان-باشد،-وارد-این-رابطه-می‌شوند Wed, 13 Dec 2017 08:59:08 GMT خوابی آرام برای فرزند شما http://nasimeshiraz.ir/news/show/8869/-خوابی-آرام-برای-فرزند-شما به گزارش نسیم شیراز، نیاز هر فرد به خواب از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. مثلا یک کودک 12 ساله به 9 ساعت خواب احتیاج دارد؛ در صورتی که نیاز یک کودک چهار ساله به خواب نزدیک 12 ساعت است. البته این موضوع بین کودکان هم‌سن و سال هم متفاوت است. اگر شما هم جزو آن دسته از والدین هستید که فرزندتان مشکل خواب کم یا زیاد یا آشفتگی و بی‌نظمی در استراحت دارد، نکاتی را که دکتر زهرا رمضانخانی، روان‌شناس و مشاور با ما در میان گذاشته است بخوانید. نیاز بدن به خواب نیاز به خواب در دوره‌های مختلف زندگی کاملا متفاوت است. نوزادان (از یک تا چهار ماهگی) تقریبا در تمام ساعات روز می‌خوابند ولی این میزان به تدریج و با بیشتر شدن سن کمتر و کمتر می‌شود. در کودکان معمولا بی‌خوابی اوایل شب اتفاق می‌افتد که به اصطلاح به آن بی‌خوابی شبانه می‌گویند. کودکانی که شب‌ها با آرامش و به حد کافی می‌خوابند روز بعد بموقع از خواب بیدار می‌شوند، اما اگر به هر دلیلی به اندازه کافی نخوابند، صبح روز بعد بهانه‌گیر و بدرفتار می‌شوند و شاد و خوش‌خلق به نظر نمی‌رسند چون انرژی کمتری دارند. فراموش نکنیم خوابیدن طی روز نمی‌تواند خواب شبانه را جبران کند. در بچه‌های بزرگ‌تر کافی نبودن خواب شبانه آنها را خسته و حساس می‌کند؛ به طوری که نمی‌توانند روی درس و فعالیت‌های روزانه تمرکز مناسبی داشته باشند. نقش والدین والدین در چگونگی و کیفیت خواب کودکان نقش مهمی دارند. چگونگی به خواب رفتن و میزان استراحت و آرامش کودک در سال‌های نخست زندگی‌اش نقش مهمی در این زمینه دارد. مثلا تنبیه بعضی بچه‌ها همیشه شامل خوابیدن می‌شود و به این ترتیب بچه‌ها چه در خانه و چه در مهدکودک از خوابیدن خاطره خوبی ندارند. چون از این‌که باید حرف نزنند یا ساعت‌ها تکان نخورند بیزار هستند. برخی ‌کودکان تا زمانی که یکی از والدین بویژه مادر کنارشان نباشد خوابشان نمی‌برد. خواب شیرین 1 ـ با توافق خود کودک زمان مشخصی را برای خواب او در نظر بگیرید و در این مورد حتما قاطعیت داشته باشید. 2 ـ خوابیدن و رفتن به اتاق خواب را کاری از سر اجبار و زور قلمداد نکنید. 3 ـ به فرزندتان اجازه ندهید هنگام خواب بازی‌های ویدئویی یا به اصطلاح رایانه‌ای و موبایلی انجام دهد یا حتی تلویزیون تماشا کند. استفاده از این گونه وسایل قبل از خواب باعث بروز اختلالات خواب می‌شود و نمی‌گذارد اوخواب خوبی داشته باشد. 4 ـ می‌توانید قبل از خواب برای فرزندتان کتاب بخوانید و به گونه‌ای ذهنش را برای خوابی خوب و آرام آماده کنید. دوش گرفتن قبل از خواب یا ماساژ دادن کودک در این خصوص بسیار موثر هستند. 5 ـ سعی کنید هنگام خواب، فرزندتان لباس راحتی بپوشد، اتاق خواب کودک تهویه مناسبی داشته باشد و لحاف یا پتویش هم بیش از حد سنگین نباشد. 6 ـ فعالیت‌های فیزیکی کودک مانند بازی کردن در پارک، برنامه‌های ورزشی و تفریحی او را در طول روز افزایش دهید. البته این بازی‌ها باید چند ساعت قبل از خواب کودک تمام شوند. 7 ـ فضای خانه هم باید حتما مناسب و آرام باشد. هر گونه تنشی باعث استرس و اضطراب بیشتر کودک می‌شود و نمی‌گذارد او خواب آرام و راحتی داشته باشد. 8 ـ‌ فکر کنید آیا کودک شما در طول روز مسائلی داشته که فکرش را مشغول یا ذهنش را هیجان‌زده کرده و همین موضوع باعث اختلال در خواب او شده باشد؟ 9 ـ‌ ممکن است سر و صدای زیاد مانع خواب خوش کودک شود یا هنگام خواب از چیز خاصی بترسد، این موارد را در نظر بگیرید. 10 ـ‌ فراموش نکنید خواب عامل مهمی در رشد فرزندتان ‌است زیرا هنگام خواب هورمون رشد ترشح می‌شود که بسیار موثر است. هنگامی که هورمون رشد به اندازه کافی ترشح نشود رشد قدی کودک به میزان زیادی دچار اختلال می‌شود. بنابراین برای برخوردار شدن کودک از رشد همه‌جانبه ذهنی و جسمی توجه به تغذیه و خواب مناسب او بویژه خواب شبانه بسیار مهم است. منبع: چهاردیواری info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8869/-خوابی-آرام-برای-فرزند-شما Tue, 12 Dec 2017 10:15:52 GMT تربیت بچه اول سخت‌تر است یا آخر؟! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8868/-تربیت-بچه-اول-سخت‌تر-است-یا-آخر؟! به گزارش نسیم شیراز، شما هم اگر بیشتر از یک فرزند دارید،حتما به این نکته توجه کرده‌اید که حساسیت‌هایی که در فرزند اول داشتید در فرزند دوم ندارید یا با خودتان فکر کرده‌اید که بزرگ‌ کردن فرزند دوم راحت‌تر از فرزند اول بوده است. آنچه مسلم است رفتار والدین با اولین فرزند خود با رفتاری که با فرزندان بعدی دارند، متفاوت است. به طور کلی والدین به اولین فرزند خود توجه بیشتری می‌کنند و با او بیشتر حرف می‌زنند، در مقابل از او توقع و انتظارات بیشتری هم دارند. روانشناسان معتقدند، فرزندان اول و دوم از نظر شخصیتی با یکدیگر متفاوتند. برخی از این تفاوت‌ها به‌دلیل روش تربیتی متفاوتی است که والدین درپیش می‌گیرند و بخشی هم به خود بچه‌ها مربوط است. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فردی را در بچه‌ها شاهد باشیم. بهتر است بیشتر با این تفاوت‌ها آشنا شوید و با علم بر آنها رفتار خود را تنظیم کنید. اولین فرزند یک زن و شوهر به طور طبیعی نوعی تجربه برای والدین جدید است، ترکیبی از غریزه و آزمون و خطا شاید این موضوع باعث شود، والدین در بسیاری از موارد به کتاب‌ مراجعه کنند و براساس قوانین کتاب پیش بروند. به‌همین دلیل این احتمال وجود دارد که کودک بسیار کمال‌گرا بار بیاید و تلاش کند نظر پدر و مادرش را جلب کند. اما زمانی که پدر و مادر تصمیم روانشناسان معتقدند، فرزندان اول و دوم از نظر شخصیتی با یکدیگر متفاوتند. برخی از این تفاوت‌ها به‌دلیل روش تربیتی متفاوتی است که والدین درپیش می‌گیرند و بخشی هم به خود بچه‌ها مربوط است. بگیرند فرزند دوم داشته باشند به دلیل تجارب زیادی که در فرزند اول کسب کرده‌اند روش دیگری اتخاذ می‌کنند. هرچند این امکان وجود دارد که به فرزند دوم کمتر توجه شود زیرا 2 فرزند در رقابت برای جلب توجه والدین هستند. آنها از فرزند دوم نمی‌خواهند کمال‌گرا باشد اما او ناخودآگاه در رقابت با فرزند بزرگ‌تر در این موضوع قرار می‌گیرد. ویژگی‌های فرزند اول: او مسئولیت‌پذیر، وظیفه‌شناس، منظم‌آگاه، محتاط وکنترل‌گر است گاهی در نقش موش آزمایشگاهی است: پدر و مادر در برخورد با اولین فرزند تجربه کافی ندارند و با توجه به ذوق و شوقی که برای به دنیا آوردن او از خود نشان می‌دهند گاهی روش‌های درست تربیتی را برای کودک اجرا نمی‌کنند و بعدها که با مشکلات تربیتی فرزندشان روبه‌رو می‌شوند، سعی می‌کنند روش‌هایی را آموزش دیده و در خانه اجرا کنند. می‌خواهد بهترین باشد: او می‌خواهد در هر چیزی بهترین باشد و در به دست آوردن دل بزرگ‌ترها استاد است. او کمتر علاقه‌ای به بازی با همسالانش دارد. اگر تولد 6 سالگی‌اش، 6 نفر از دوستانش را دعوت کنید، احتمالا نیم ساعتی در گوشه‌ای کز می‌کند. درست است که آنها دوستان صمیمی او هستند اما او ماهیت محتاط بودن خود را در درونگرایی موقتش آشکار می‌کند، ولی زمانی که با محیط جدید آشنا شد، احتیاطش فروکش می‌کند. وقتی کنترلگر می‌شود: در برخورد با فرزند دوم او احساس می‌کند باید نقش کنترلگر را داشته باشد. او مدام تلاش می‌کند او را در آغوش بگیرد و برایش اسباب‌بازی فراهم کرده و در عوض برخی چیزها را از او دور کند تا جیغش دربیاید. این دقیقا یک عشق- نفرت خواهر برداری است. زودتر زبان باز می‌کند: تحقیقات مختلف نشان داده،‌ فرزند اول نسبت به فرزندان بعدی زودتر به حرف می‌افتد و در عین حال زودتر راه می‌رود. در بزرگسالی هم کمال‌گرا باقی می‌ماند: او در بزرگسالی می‌خواهد بهترین ویراستار باشد یا حتی بهترین همسر که همه اینها به دلیل روحیه رقابت‌جویانه او نیست بلکه به این دلیل است که او کمال‌گراست و می‌خواهد در هر چیزی بهترین باشد. فرزند وسط حرف گوش نمی‌دهد! ویژگی‌های فرزند وسط: تاییدطلب، سرکش، داشتن مهارت در ایجاد ارتباط، با دایره وسیع ارتباط اجتماعی و صلح‌طلب بلاتکلیف است: فرزند وسط اغلب با خودش فکر می‌کند خب من که بچه اول نیستم،‌ ته‌تغاری هم که نیستم، پس من کی هستم. این مدل سلسله مراتبی باعث می‌شود، بچه‌های وسط بیشتر به سمت گروه همسالان شان علاقه نشان دهند. کار خودش را می‌کند: آنها تاحدودی سرکش هستند. مثلا اگر به او بگویید «برو لباس شنا بپوش می‌خواهیم برویم استخر» ممکن است نگاه خنثی به شما کند و بگوید «نه نمیام.» البته اگر فرزند اول پسر و فرزند دوم دختر باشد ممکن است او هم صفات فرزند اول را داشته باشد زیرا درست است که او فرزند دوم است اما اولین فرزند دختر است. برای همین شاید این صحنه را زیاد ببیند که او برای برادر یا خواهر کوچک‌ترش نقش مادر را بازی می‌کند و از او مراقبت می‌کند. توجه دیگران را جلب می‌کند: او زمانی که ببیند خواهر و برادر در حال انجام کاری هستند که توجه والدین را به خودشان جلب کرده‌اند، ‌فورا کاری می‌کند که به او توجه نشان دهند ولو اینکه خودش را از روروک بیندازد. در بزرگسالی هم سر حرفش می‌ایستد: این سرکشی دوران کودکی در دوران بلوغ نیز دست از سر فرزند وسط برنمی‌دارد و گاهی ممکن است بحث آنقدر بین والدین و فرزند بالا بگیرد که او مجبور به ترک خانه شود. آنها همچنان دوست ندارند کسی به آنها بگوید چه‌کاری را انجام دهند و چه کاری را نه. ویژگی‌های فرزند آخر: دوستدار تفریح، ددری، توجه‌طلب و خودمحور خواهان کمترین مداخله است: فرزند آخر خانواده تمایل شدیدی به آزادی عمل در همه زمینه‌ها دارد و ترجیح می‌دهد والدین کمترین مداخله را در نگرش‌هایش داشته باشند. او می‌خواهد در کانون توجه باشد. اما در عین حال تا اسم «ددر» می‌آید سر از پا نمی‌شناسد و خود را آماده یک تفریح متفاوت می‌کند. وقتی لوس می‌شود: گاهی فرزند آخر به این دلیل که مورد توجه تمام افراد خانواده قرار می‌گیرد به میزان بیش از حد نیاز، توجه مثبت دریافت می‌کند. بدون شک کودکان به توجه مثبت نیاز دارند اما این نکته را فراموش کنید که توجه مثبت به کودک مانند دمای بدن است. گرما برای بدن لازم است، اما اگر دما بالا برود تبدیل به تب می‌شود و پایین بیاید تبدیل به لرز. در بزرگسالی، همچنان بدون پیچیدگی: طبیعت ساده و بدون پیچیدگی فرزند آخر در دوران بلوغ نیز با او همراه خواهد بود. اگر دیگران انتظار جشنی بزرگ برای تولدشان داشته باشند، این افراد به یک تبریک نیز قانع هستند. تمام توجه به تک‌فرزندها! ویژگی‌های تک فرزندها: نسبت به سن‌شان بالغند، کمال‌گرا، وظیفه‌شناس،‌ سختکوش و رهبر هستند زود تسلیم نمی‌شوند: تک فرزند بودن یک موقعیت منحصر به فرد در خانواده است. بدون هیچ خواهر و برادری برای رقابت،‌ فرزند به تنهایی تمام توجه پدر و مادر را نه به صورت مقطعی بلکه برای همیشه به خود جلب می‌کند. آنها تمام حمایت و توقعات را از والدین‌شان دریافت می‌کنند. شوخی‌طبعی‌شان،‌ متعجب‌تان می‌کند: آنها شوخ طبعی عجیبی دارند و اغلب دوپهلو با همسالان‌شان صحبت می‌کنند. طنزپردازی آنها ممکن است حتی بزرگسالان را هم شگفت‌زده کند. ممکن است وقتی راجع به علت مکیدن انگشت با او صحبت می‌کنید او شروع به کشیدن یک جدول 30 خانه‌ای کند و در آن روزهایی که این کار را نمی‌کند علامت بزند. بعد از یک ماه او دیگر هیچگاه انگشتش را در دهانش قرار نخواهد داد. در بزرگسالی همچنان موفقند: آنها وقتی بزرگ می‌شوند ممکن است برای رسـیدن بـه هــدف رنج زیـادی را متحمــل‌شوند و بـه طــرز معنى‌دارى از نظر تحصیلى و شغلى موفق هستند. منبع : مجله سیب سبز info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8868/-تربیت-بچه-اول-سخت‌تر-است-یا-آخر؟! Tue, 12 Dec 2017 10:14:09 GMT خواستگاری که هیچ وقت نیامد http://nasimeshiraz.ir/news/show/8867/خواستگاری-که-هیچ-وقت-نیامد به گزارش نسیم شیراز، این سوال همیشه مطرح است که: " چرا برخی دختران اصلا خواستگار ندارند و برخی دیگر مدام در حال رد کردن خواستگارهایشان هستند؟" متاسفانه در جامعه ما قانون نانوشته ای در میان مردم باب شده که خوبی دختر را می توان از تعداد خواستگارانش فهمید. یعنی هر دختری که تعداد خواستگارانش زیاد باشد معلوم می شود که دختر خوبیست و اصل و نسب دار است اما اگر دختری در زمان متعارف جامعه ازدواج نکند یا خواستگار زیادی نداشته باشد این طور تعبیر می شود که حتماً مشکلی دارد که کسی سراغش نمی‌رود! آن وقت است که دختران و خانواده هایشان روز به روز ناامیدتر، نگران تر و دستپاچه تر می شوند و اعتماد به نفس خود را در زمینه ازدواج از دست می دهند. بیشتر مردان به دنبال زنی خاص می‌گردند که تا پایان عمر کنارش بماند و با او پیر شود. زنی که اهل شکوه و شکایت نیست یا با نق نق کردن روزش را خراب نمی‌کند معمولاً افراد در مقابل این مشكل (نداشتن خواستگار) به دو نحو برخورد می كنند. برخی با آن كنار آمده و منتظر فراهم شدن شرایط خوب می شوند ولی برخی دیگر مدام در تلاشند تا از طرق مختلفی چون برقراری آشنایی های نادرست، دعانویسی و... خود را از این مهلکه نجات دهند. اما به واقع علت اصلی نداشتن خواستگار چیست؟ یکی از علت نداشتن خواستگار این است که انسان ها از هم دور شده اند . سالی یکبار خانه خاله و عمو می رویم. همسایه بغلی اصلا نمیداند که مادر ما دختری دارد . در جامعه فعال نیستیم . به مسجد یا مهمانی نمیرویم . در گوشه ای از خانه نشسته ایم تا روزی معجزه ای شود و از اسمان خواستگاری بیاید . دختر باید رفت و امد کند . شناخته شود . وارد اجتماع شود تا دیگران او را با ویژگی های مثبتش بشناسند و به یکدیگر معرفی کنند. توقع نداشته باشید صبح تا شب در خانه باشید  و بدون اینکه  کسی شما را ببیند خواستگار زیادی داشته باشید . یکی دیگر از علل کمبود خواستگار تحصیلات بالای دختر است . شاید خود دختر برایش تحصیلات فرد مهم نباشد اما مردم گمان میکنند او دنبال همسری با تحصیلات بالاست و کسی سراغ او نمی اید . یا مثلا میگویند او از خانواده ثروتمندی است و این خانواده به ما دختر نمیدهند. بنابراین دختران دم بخت باید به صورت غیر مستقیم معیارهای ازدوجشان را به دیگران بفهمانند تا دیگران بدانند که معیارهای ازدواج دختر انقدر هم بالا نیست. یک علت نداشتن خواستگار این است که پسر ها هم دیر ازدواج میکنند. برخی پسرها میگویند ما باید لیسانس بگیریم، بعد سربازی برویم، بعد ارشد بگیریم، بعد کار پیدا کنیم، بعد وضعمان خوب شود و سپس به خواستگاری دختری برویم . با این برنامه ای که انها چیده اند حداقل باید 35 سال به بالا به خواستگاری بروند . در نتیجه سن ازدواج دختران نیز بالا می رود. همچنین کمی با خود بررسی کنید که ایا عیبی در شما یا خانواده شما نیست که دیگران تمایل وصلت با خانواده شما نداشته باشند. مثلا نوع رفتار ، نوع لباس پوشیدن یا هر ویژگی دیگری چه ظاهری و چه باطنی. سعی کنید اگر ایرادی دارید حتما ان را بررسی کرده و برطرف کنید . چون در هر حال یک پسر دنبال دختری میگردد که به او افتخار کند . دختری نجیب ، خوش اخلاق ، شاد ، فعال ، خوش لباس ، مرتب و .. . همچنین خانواده دختر باید در جامعه مرتب ظاهر شوند و اخلاق و رفتار خوبی از خود نشان دهند . چون خانواده یک پسر به تمام ویژگیهای یک دختر نظارت دارد .  راهنمای کاربردی افزایش خواستگار برای دخترها اگر سنتان افزایش یافته، فراموش نکنید کم نیستند افرادی که در سنین بالا ازدواج می‌کنند و ازدواج موفقی هم دارند. با این حال، راهکارهایی که بخت و اقبال در ازدواج را افزایش می‌دهد کم نیست: شخصیتی منحصر به فرد داشته‌باشید بیشتر مردان به دنبال زنی خاص می‌گردند که تا پایان عمر کنارش بماند و با او پیر شود. زنی که اهل شکوه و شکایت نیست یا با نق نق کردن روزش را خراب نمی‌کند. مرد‌ها یک زن منطقی و با حساب و کتاب می‌خواهند که آن‌ها را در سراسر زندگیشان حمایت کند و در موقعیت‌های حساس همیشه بتوانند روی کمکش حساب کنند. از طرف دیگر زن ایده‌آل آن‌ها شباهت زیادی با‌‌ همان کلیشه همسر در خانواده و اجتماع دارد. آن‌ها اغلب زنی را ستایش می‌کنند که مورد ستایش خانواده و اطرافیانشان قرار می‌گیرد و حتی اگر خودشان هم این واقعیت را ندانند در ناخودآگاه‌شان آن را پرورش داده و این مسئله را به تصمیم‌گیری‌هایشان راه می‌دهند. آراستگی و زیبایی همیشه مهم است بله؛ درست است که زیبایی و وضعیت ظاهری نخستین موضوعی نیست که اغلب مرد‌ها به آن توجه می‌کنند اما شک نداشته‌باشید که این موضوع در انتخاب همسر آینده آن‌ها بی‌تاثیر هم نیست. .ظرافت و زیبایی در رفتار هم می‌تواند تاثیر مثبتی روی انتخاب آن‌ها مردهای امروزی زنانی را دوست دارند که در کنار تعهدات خانوادگی، امور روزمره کار و فعالیت‌های اجتماعیشان را هم جدی بگیرند. این موضوع به آن‌ها ثابت می‌کند آن زن قادر است زندگی خود را پیش ببرد بگذارد. گرچه معیارهای زیبایی از فردی به فرد دیگر متفاوت است اما همیشه با نگه داشتن حد وسط می‌توان از اینکه یکی از کاندیداهای ازدواج مردان مجرد اطرافتان هستید یا خیر مطمئن شوید. یک زن امروزی باشید نمی‌توان در این مورد یک قانون بی‌چون و چرا صادر کرد اما اغلب مردهای امروز، به دنبال همسری می‌گردند که چیزی بیشتر از زنان دیگر دارد. یک مهارت خاص، دانش بالا یا شغلی که به آن افتخار کنند. مردهای امروزی زنانی را دوست دارند که در کنار تعهدات خانوادگی، امور روزمره کار و فعالیت‌های اجتماعیشان را هم جدی بگیرند. این موضوع به آن‌ها ثابت می‌کند آن زن قادر است زندگی خود را پیش ببرد و بیش از زنان اطرافش توانمند است؛ زنی که برای رسیدن به اهدافش تلاش می‌کند و به سادگی عقب نشینی نمی‌کند. قیافه‌ها هم عادی می‌شوند زیاد در قید و بند قیافه افراد نباشید. اگر متوجه این موضوع باشید که قیافه خوب همیشه به معنی شخصیت خوب نیست، آن وقت مردان خوبی را دور و بر خود خواهید دید که لزوما هر کجا که می‌روند سر‌ها به طرف آن‌ها برنمی‌گردد. منابع : جام جم / پرداد / آسان طب  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8867/خواستگاری-که-هیچ-وقت-نیامد Tue, 12 Dec 2017 10:11:13 GMT 10 اشتباه موقع رنگ کردن مو در خانه http://nasimeshiraz.ir/news/show/8866/10-اشتباه-موقع-رنگ-کردن-مو-در-خانه نسیم شیراز- رنگ تیره تر را انتخاب می کنید شما در فروشگاه ایستاده اید در حالیکه دو رنگ در دستتان دارید، رنگ روشن تر و رنگ تیره تر، هیچ ایده ای ندارید کدامیک را انتخاب کنید. این سناریو برای همه ما اتفاق افتاده است. بزرگترین اشتباهی که انجام می دهیم انتخاب رنگ تیره تر است. اگر بین انتخاب دو رنگ مردد هستید همیشه رنگی که یک درجه روشن تر است را انتخاب کنید. رنگ روشن را راحت تر می توانید عیب یابی کنید و اگر ایرادی داشت آن را برطرف کنید، اما عیب یابی رنگ تیره مشکل است. رنگ زدن روی رنگ تیره هم همیشه مشکلات خودش را دارد. از رنگ دودی می ترسید بسیاری از ما تصورمان از رنگ دودی رنگی ست که به خاکستری می زند، بنابراین هنگام انتخاب رنگ از رنگهای دسته بندی دودی خیلی سریع می گذریم. اما بد نیست بدانید گاهی استفاده از رنگ دودی در ترکیب رنگ می تواند جذابیت بیشتری به رنگ نهایی بدهد. این رنگ می تواند گرمای بیشتری به رنگ موها بدهد و همیشه قرار نیست موهایتان را خاکستری را روشن کند. سعی می کنید تغییر عمده در رنگ موهایتان بدهید اینکه می توانید به راحتی با یک رنگ قهوه ای به رنگ کردن مو در خانه بپردازید بدین معنا نیست که می توانید موهای تیره را روشن یا پلاتینی کنید. بهتر است زمانی که می خواهید رنگ کردن مو در خانه را انجام دهید، همیشه رنگی انتخاب کنید که حداکثر یک یا دو درجه از رنگ طبیعی موی خودتان روشن تر باشد. موهایتان را به خوبی دسته بندی نمی کنید برای رنگ کردن مو در خانه، بسیار مهم است که آن را درست، دسته بندی کنید تا رنگ به همه نقاط برسد و یکدست شود. اگر به درستی موهایتان را قسمت بندی نکنید در نهایت با رنگ مویی مواجه می شوید که در قسمتی روشن و در قسمت دیگر تیره است. دستورالعمل نوشته شده در محصول خریداری شده را مطالعه نمی کنید هربار که رنگ مویی خریداری می کنید بهتر است به نکاتی که در دستور العمل استفاده آنها آمده است دقت کنید و طبق این دستور العمل و پله پله رفتار کنید. رنگ را بیش از حد روی موهایتان می گذارید این مهم است که رنگ مو به مدت لازم روی سر باقی بماند و سر وقت آن را بشویید. همانطور که در نکته قبل گفته شد بهتر است قبل از استفاده، راهنمای داخل جعبه را بخوانید تا بدانید رنگ مورد نظرتان باید چه مدت روی سرتان بماند. سعی می کنید ایراد رنگ موهایتان را خودتان برطرف کنید هر چه برای روشن تر یا تیره تر کردن موهایتان از رنگ بیشتر و مواد مختلف به روی موهایتان استفاده کنید، برطرف کردن ایراد موهایتان را برای متخصصان هم سخت تر می کنید. اگر می خواهید تغییری در رنگ موهایتان ایجاد کنید از محصولات مخصوص رنگ همانند شامپوهای رنگ بر استفاده کنید. یک یا دو بار این کار را انجام دهید، اما اگر باز به رنگ دلخواهتان نرسیدید بهتر است به آرایشگرتان مراجعه کنید تا با تخصص و امکاناتی که دارد این کار را برایتان انجام دهد. می خواهید موهایتان را روشن و بلوند کنید رنگ بلوند، رنگ دلخواه بسیاری از افراد است، اما کار کردن با این رنگ ها آنقدرها هم آسان نیست. بهتر است این کار را همیشه به آرایشگرها بسپارید، بخصوص اگر می خواهید خیلی روشن و بلوند شود. شما برای اینکه خودتان بتوانید موهایتان را به رنگ بلوند دلخواهتان تبدیل کنید نیازمند امکانات و تخصص بیشتری هستید. ممکن است با این کار نه تنها رنگ دلخواهتان را نداشته باشید بلکه به موهایتان نیز صدمه بزنید. می خواهید رنگی طبیعی برای موهایتان داشته باشید، اما با رنگ نارنجی و غیرطبیعی مواجه می شوید در این صورت می توانید از شامپوهای رنگ بنفش استفاده کنید. شامپوهای ویولت، بدون سولفات هستند و نه تنها به راحتی موهایتان را تمیز و نرم می کنند، بلکه در صورت وجود رنگ زرد یا نارنجی آنها را به رنگی طبیعی تبدیل می کند. چند بار از این شامپو برای شستن موهایتان استفاده کنید تا رنگ طبیعی موهایتان تثبیت شود. از حنا برای رنگ کردن موهایتان استفاده می کنید بسیاری از افراد از حنا بعنوان یک رنگ کننده طبیعی مو استفاده می کنند که این اصلا بد نیست، اما مشکل اینجاست که رنگ حنا به این راحتی ها پاک نمی شود و اگر شما بخواهید موهایتان را روشن کنید به مشکل بر می خورید و اگر مرتب از این ماده برای رنگ کردن موهایتان استفاده کنید موهایتان خیلی تیره می شود. بنابراین شاید بهتر باشد مرتب از حنا استفاده نکنید یا برای تیره کردن موهایتان از موادی استفاده کنید که اگر خوشتان نیامد بتوانید چند ماه بعد آن را به رنگی روشن تر تبدیل کنید. فراوری : نیره ولدخانی - بخش سلامت تبیان   منابع: جام جم بانوی شهر info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8866/10-اشتباه-موقع-رنگ-کردن-مو-در-خانه Tue, 12 Dec 2017 09:47:45 GMT یک رمز برای هر دوی ما http://nasimeshiraz.ir/news/show/8865/یک-رمز-برای-هر-دوی-ما به گزارش نسیم شیراز، وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، طبیعی است که دوست دارند بیشتر از هم بدانند و همین مساله باعث می شود تلاش کنند دنیای هم را بیشتر کشف کنند و البته به آن وارد شوند. با این روند نزدیکی، مرزهای زیادی جابجا می شود. اتفاقی که گاهی باعث می شود یکی از طرفین احساس خطر کند؛ احساسی که ممکن است ناشی از حساسیت زیاد خود او یا زیاده روی طرف مقابلش باشد اما به خاطر پایبندی به قسم راستشان در مورد صداقت، سعی می کنند جا نزند. در دوران ابتدایی زندگی که افراد هنوز به شناخت کامل از یکدیگر نرسیده اند، تلاش بیشتری برای واکاوی و رسیدن به چیزهایی که به تعبیری فضای "من" در دوران مجردی بوده است، می شود. این گشت و گذر در دوران مجردی از سوی زنان بیش از مردان مورد علاقه است و به هر طریقی می خواهند همه اتفاقاتی را که تا آن سن، فرد انجام داده با جزئیات کامل بدانند. از این رو در همه وسایل شخصی و غیر شخصی جستجو می کنند. امروزه دیگر داشتن دفتر خاطرات و آلبوم شخصی یک وسیله از رده خارج شده محسوب می شود و همه و همه در یک گوشی ذخیره می شود. پس برای یافتن اینکه تا قبل از ازدواج طرف مقابل چه کارهایی انجام داده است، یافتن رمز تلفن همراه او می تواند کمک بزرگی انجام دهد. اما مگر گوشی جزء وسایل "من" محسوب نمی شود؟ آیا بعد از ازدواج تلفن همراه جزء وسایل "ما" می شود؟ اگر بپذیریم که زوجین افرادی مستقل با احساسات و افکاری متفاوت هستند و نیز اگر بپذیریم زوجین شریک زندگی هستند و نه مالک یکدیگر، آنگاه خواهیم پذیرفت که هر کدام از زوجین باید دارای محدوده شخصی برای خود باشند. گرچه این امر نیاز به تعریف و درک محدوده شخصی درست دارد. و این حریم خصوصی نباید به گونه ای باشد که تحت هیچ شرایطی گاهی اجازه ورود به همسر را نداد.  چرا که  به واسطه پیوندی که بین آنها ایجاد شده است و برای کسب اعتماد و اعلام اینکه فضای شخصی من و تو ندارد، داشتن یک رمز واحد و مشترک می تواند یک تفاهم کوچک برای تفاهم های بزرگتر در زندگی باشد. همان گونه که زوجین در ابتدای روزهای زندگی برای خرید حلقه و ساعت ست به بازار می روند تا با داشتن یک نماد مشترک در ظاهر همدیگر، تفاهم خود را دیگران نشان دهند، داشتن یک رمز ایمیل و گوشی مشترک نیز می تواند زمینه سازی برای اعتمادهای بیشتر در زندگی مشترک باشد. این عمل می تواند ست زن و شوهری برای دل خود زوجین و نه برای نشان دادن ست بودن به دیگران باشد. اما باید توجه داشت که حریم خصوصی هم شامل احساسات و تجارب درونی است و هم موقعیت های فیزیکی و خارجی و هم برخی ابزار و امکانات است. اینکه گاهی یکی از همسران بخواهد احساسات خود را بروز ندهد و یا اینکه در مکانی با خود و افکارش خلوت کند و یا به اقتضای نوع تعامل یا شغل، برای گوشی یا ایمیل خود از رمز شخصی استفاده کند.   اعتماد یک امر قراردادی نیست که این گونه باشد که بیا من به تو اعتماد کنم، و تو به من اعتماد کن. اعتماد را باید با خوبی در عمل، رعایت اخلاقیات، رعایت آداب و حدود جلب کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که حق داشتن حریم شخصی متفاوت با پنهان کاری و مخفی کاری است. چیزی که به اعتماد همسران آسیب می زند پنهان کاری است و نه رعایت حریم شخصی.  به منظور پیشگیری از سوء ظن لازم است تا جایی که امکان دارد از رفتاهایی که بروز تردید را به دنبال دارد پرهیز شود و در عین حال در صورت امکان گوشی و ایمیل و... بدون رمز در دسترس باشد تا زمینه برداشت اشتباه فراهم نشود ولی فرد مقابل خود را متعهد بداند که بدون اجازه و یا علم به رضایت همسر از این امکانات استفاده نکند. یا در مواردی که از رمز استفاده می شود خود فرد داوطلبانه و به صورت پیش قدم شدن دلیل استفاده از رمز را برای همسر خود بازگو نماید، تا هم حریم شخصی محفوظ بماند و هم از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود. بنابراین حفظ کانون اعتماد و اطمینان وظیفه طرفین و نه یکی از آنها است.  هیچ‌کس توقع ندارد و حتی توصیه نمی‌کند که شما نسبت به زندگی و رفتار و روابط همسرتان بی‌تفاوت باشید و برایتان فرقی نکند که همسرتان با چه کسانی رابطه دارد. این دقیقا خلاف قداست خانواده و تعهد زوجین به هم است. اما قطعا کنترل و چک کردن بیش از حد و مرضی همسر نیز، راهکار مناسبی برای نشان دادن توجه نیست. این تعهد و کنترل‌گری باید درونی باشد. شما با محبت، عشق، اعتماد، احترام، صمیمیت، گذشت، اعتماد به نفس، داشتن مهارت‌های زندگی و… کنترل‌گری را از منبع بیرونی به یک نیروی کنترل درونی منتقل می‌کنید که هم آرامش خودتان و هم آرامش همسرتان را تامین می‌کند. ناگفته پیدا است که وارسی این ابزار یا امکانات بدون اجازه یا رضایت همسر می تواند آغازی بر ایجاد یا تشدید فضای سنگین و مهلک بی اعتمادی و اختلاف میان همسران شود. والبته اعتماد یک امر قراردادی نیست که این گونه باشد که بیا من به تو اعتماد کنم، و تو به من اعتماد کن. اعتماد را باید با خوبی در عمل، رعایت اخلاقیات، رعایت آداب و حدود جلب کرد.  بی اعتمادی پایه محبت را از بین می برد. زوجین باید تلاش کنند که این بی اعتمادی در زندگی ایجاد نشود. اگر می خواهید محبت باقی بماند، اعتماد را باید حفظ کنید، و اگر می خواهید زندگی پایدار بماند باید محبت را نگه دارید.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8865/یک-رمز-برای-هر-دوی-ما Tue, 12 Dec 2017 09:40:01 GMT خداحافظی با درد با 8 ماده غذایی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8864/خداحافظی-با-درد-با-8-ماده-غذایی به گزارش نسیم شیراز، از نظر آماری 116 میلیون نفر از مردم آمریکا دچار دردهای مزمن هستند و این رقم یعنی چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کل این کشور و از آنجا که داروهای مسکن ممکن است ایجاد اعتیاد کنند یا اثرات جانبی در پی داشته باشند، باید برای آن چاره‌ای اندیشید. از آن بدتر این است که حذف درد باعث می‌شود که منشأ آن دیگر شناخته نشود. نکته این است که چنین آماری ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد اما به هر حال موضوعی است که جوامع مختلف تا اندازه‌ای به آن دچارند و قطعاً ً داروهای شیمیایی پاسخگو نیستند؛ ولی جایگزین‌هایی برای آن وجود دارد که درست در آشپزخانه شما هستند. غذاهای خاصی وجود دارند که درد را آرام می‌سازند آن هم با کاهش التهاب، ممانعت از ارسال پیام‌های درد یا حتی بهبود بیماری زمینه‌ساز درد مزمن. این نوع ماده‌های غذایی اثرات سوء داروهای شیمیایی را ندارند. غذاهای رایج در جوامع غربی، میزان التهاب در بدن را افزایش می‌دهند؛ زیرا شامل غذاهای فراوری‌شده و کربوهیدرات‌های کارخانه‌ای است. هیچ میوه یا سبزی یا گیاهی به خودی خود نمی‌تواند درد شما را آرام کند مگر این که شما تغییری در الگوی مصرف و رژیم غذایی‌تان ایجاد کنید و غذاهای فراوری شده را کاهش داده و میزان مصرف غذاهای طبیعی کامل را افزایش دهید. به این شکل می‌توانید در جاده خداحافظی با درد اولین گام‌ها را بردارید. آلبالو و گیلاس هدف: آرتریت و درد عضلات میزان مصرف: چهل و پنج عدد در هر روز ترکیبات موجود در آلبالو و گیلاس آنتوسیانین‌ها هستند، همان ماده‌ی مغذی گیاهی که رنگ این میوه‌ها را می‌سازد، آنتی‌اکسیدانی قوی که به دو شیوه درد را آرام می‌کند. این دو میوه التهاب را کاهش می‌دهند و آنزیم‌های درد را مهار می‌کنند، درست مثل آسپرین، ناپروکسن و سایر ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی. در پژوهشی که در این زمینه انجام شد مشخص شد کسانی که یک کاسه از این دو میوه را برای صبحانه می‌خوردند میزان التهاب بدنشان تا بیست و پنج درصد کاهش می‌یابد. سایر پژوهش‌ها نیز نشان دادند در دوندگانی که 336 گرم آب این دو میوه را دو بار در هفته به مدت هفت روز می‌نوشیدند درد کمتری در عضلاتشان تجربه کردند. زنجبیل هدف: میگرن، آرتریت، درد عضلات میزان مصرف: یک‌چهارم قاشق چای‌خوری در هر روز این ریشه با طعم خاصش به طور سنتی آرام‌کننده سوزش معده و بهبوددهنده حالت تهوع است. این اعتقاد وجود دارد که زنجبیل گاز معده را از بین می‌برد و احتمالاً با بستن گیرنده در روده، حالت تهوع را از بین می‌برند. اما به غیر از زمانی که حالت تهوع دارید دلایل دیگری هم برای مصرف زنجبیل وجود دارد. زنجبیل نوعی آسپرین و ضدالتهاب طبیعی است که میگرن، آرتریت و درد عضلات را از بین می‌برد. راه‌های بسیاری برای آن وجود دارد که زنجبیل را در وعده غذایی‌تان بگنجانید؛ مثلاً تهیه چای زنجبیل با انداختن تکه‌های زنجبیل پوست گرفته در آب جوش و دم کردن آن به مدت یک ربع یکی از این راه‌هاست. یا مخلوط پودر زنجبیل با آب‌لیمو و عسل و آب سرد. سالمون و ساردین هدف: کمردرد، گردن درد یا درد مفاصل میزان مصرف: حدود پنجاه تا نود گرم در هفته   هر نوع فلفلی که زبان شما را می‌گزد و اشک را در چشمانتان جمع می‌کند می‌تواند درد را از بین ببرد. ماده مؤثر در فلفل که ایجاد آرامش می‌کند کپسایسین است که این ترفند با تحریک پایان دادن به عصب و از بین بردن یک ماده شیمیایی است که سیگنال‌های درد را از بین می‌برد خوردن ماهی‌هایی با میزان اندک جیوه و میزان اسید چرب امگا 3 بالا می‌تواند به کاهش درد کمر کمک کند. در یک کمر سالم، رگ‌های خونی در لبه دیسک‌های ستون فقرات مواد مغذی مهم را به آن دیسک حمل می‌کند. اگر جریان خون کاهش پیدا کند، جریان حرکت مواد مغذی دچار مشکل شده و مفاصل مواد مغذی خود را از دست می‌دهند و شروع به انحطاط می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد غذاهایی وجود دارند در این روند مؤثرند و به جریان خون کمک می‌کنند و التهاب را در رگ‌های خونی و اعصاب کاهش می‌دهند. زردچوبه هدف: مفاصل دردناک، کولیتیس (التهاب روده) میزان مصرف: یک قاشق غذاخوری در روز این ادویه سال‌ها به عنوان دارو در طب آیورودا به عنوان مسکن و سرعت بخشیدن به هضم کاربرد داشته است؛ اما پژوهشگران آن را به دلیل دیگری هم می‌خواهند. زردچوبه خواص ضدالتهابی دارد. زردچوبه می‌تواند از بدن در مقابل تخریب بافت و التهاب مفاصل حفاظت کند و عملکرد اعصاب را بهبود می‌بخشد. دقت کنید که حتماً زردچوبه را به همراه فلفل سیاه مصرف کنید این دو باید با هم مصرف شوند. پیپرین موجود در فلفل سیاه باعث آزاد شدن کورکومین از زردچوبه می‌شود. ماست هدف: بیماری سندرم روده تحریک‌پذیر میزان مصرف: 240 گرم در هر روز باکتری‌های موجود در ماست خصوصاً اینفانتیس و ال اسیدوفیلوس، درد، التهاب و نفخ را کاهش می‌دهد. قهوه هدف: سردرد میزان مصرف: دو فنجان حاوی 12 گرم قهوه فقط یک نوشیدنی در زمان صبحانه یا سر کار نیست. قهوه نوعی دارو محسوب می‌شود. کافئین به کاهش درد ایجاد شده در اثر رگ‌های خونی کمک می‌کند. دقت کنید که قهوه هنگامی به عنوان مسکن عمل خواهد کرد که شما عادت به خوردن آن نداشته باشید. نعناع هدف: سندرم روده تحریک‌پذیر و سردرد میزان مصرف: یک فنجان چای نعناع در هر روز جویدن یک قرص نعناع تند می‌تواند تنفس شما را خوشبو کند اما دلیل دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد بهتر است از نعناع تازه استفاده کنید. منتول موجود در نعناع تند می‌تواند به از بین رفتن اسپاسم عضلانی کمک کند، یکی از دلایل استفاده از روغن نعناع این است که سندروم روده تحریک‌پذیر را بهبود می‌بخشد. این روغن همچنین برای رهایی از سردرد به کار می‌رود. در واقع متیل سالیسیلیت موجود در نعناع آنزیم‌های مسبب التهاب و درد را محدود می‌کند. می‌توان نعناع را آسپرین گیاهی نامید. فلفل تند هدف: آرتریت میزان مصرف: نصف قاشق چای‌خوری از پودر آن در هر روز هر نوع فلفلی که زبان شما را می‌گزد و اشک را در چشمانتان جمع می‌کند می‌تواند درد را از بین ببرد. ماده مؤثر در فلفل که ایجاد آرامش می‌کند کپسایسین است که این ترفند با تحریک پایان دادن به عصب و از بین بردن یک ماده شیمیایی است که سیگنال‌های درد را از بین می‌برد. هر چه فلفل تندتر باشد این ماده مؤثر در آرامش بخشی به درد نیز در آن بیشتر است.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8864/خداحافظی-با-درد-با-8-ماده-غذایی Tue, 12 Dec 2017 09:37:08 GMT ۹ مدل خوردنی خوشمزه که نباید بخورید http://nasimeshiraz.ir/news/show/8863/۹-مدل-خوردنی-خوشمزه-که-نباید-بخورید به گزارش نسیم شیراز، براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، اکثر جمعیت جهان از اضافه‌وزن رنج می‌برند و اضافه‌وزن خیلی بیشتر ازسوءتغذیه قاتل جان مردم دنیا شده است. همچنین براساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر زنان و مردان ایالات‌ متحده است. رژیم غذایی ناسالم، عامل اصلی چاقی و بیماری قلبی مزمن است. وقتی تصمیم می‌گیرید رژیم غذایی سالمی را دنبال کنید، گروهی از غذاها هستند که صرف‌نظر از قیمت و هزینه‌، باید آنها از رژیم غذایی روزانه‌ی خود حذف کنید. در ادامه به 9 ماده غذایی اشاره می‌کنیم که توصیه می‌شود هرگز در زندگی خود از آنها استفاده نکنید: ۱. مارگارین مارگارین نوعی روغن گیاهی است و در مقایسه با روغن حیوانی، چربی اشباع کمتری دارد، به همین خاطر مردم تصور می‌کنند مارگارین جایگزین مناسبی برای روغن حیوانی است. مارگارین از اسیدهای چرب ترانس تشکیل شده است؛ این اسیدها را در مواد مبتنی بر پایه‌ی چربیِ گیاهی‌ می‌توان یافت. اسیدهای چرب ترانس در رژیم غذایی ما موجب مسدودشدن شریان‌های حیاتی بدن می‌شوند. درنتیجه عبور جریان خون غنی از اکسیژن به قلب دچار اختلال می‌شود و همین مسئله ممکن است احتمال حملات قلبی را بیشتر کند. در گزارش سال ۲۰۱۱ نشریه‌ی بیوشیمیِ تغذیه‌ای اعلام شد تغذیه‌ی ۲۴هفته‌ایِ موش‌ها با غذاهایی که اسید چرب ترانس بالایی دارند، موجب تشکیل پلاک‌هایی در رگ‌های آنها شده است. پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که اسیدهای چرب ترانس فعالیت پروتئین‌های حیاتی را مختل می‌کنند؛ این پروتئین‌‌ها وظیفه‌ی بازسازی سلولی و تقویت ایمنی قلب در برابر بیماری‌ها را برعهده دارند. حتما بخوانید: کدام غذاها را می‌توانید با معده خالی بخورید و کدام غذاها را نه! ۲. گوشت‌های فراوری‌شده برای افزایش میزان ماندگاری گوشت معمولا از فرایندهایی چون دودی‌کردن، نمک‌سودکردن و خشک‌کردن استفاده می‌شود. البته گاهی هم این کار با افزودن مواد دیگری مانند نیترات انجام می‌شود. ژامبون، همبرگر، سوسیس، کالباس و گوشت‌های کنسروشده و دودی را می‌توان در طبقه‌ی گوشت‌های فراوری‌شده قرار داد. تحقیقات نشان می‌دهد گوشت فراوری‌شده باعث بیماری‌های مرگبار قلبی و نیز سرطان و مرگ زودرس می‌شود. در سال ۲۰۱۳ پژوهشی در مرکز بیومد (BioMed Central) انجام شد که دربرگیرنده‌ی اطلاعاتی درمورد سبک زندگی۴۴۸هزارو۵۶۸ مرد و زن از ۱۰ کشور اروپایی بود. اطلاعاتِ جمع‌آوری‌شده نشان داد استفاده از گوشت‌های فراوری‌شده تا ۴۴درصد ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان را در افراد افزایش می‌دهد. همچنین باتوجه‌به استفاده از نمک زیاد در این محصولات، احتمال ابتلا به فشار خون نیز در افراد افزایش می‌‌یابد. نیتراتِ استفاده‌شده در این محصولات نیز خطر انسداد عروق خونی و افزایش سطح قند خون را تشدید می‌کند. در سال ۲۰۱۰ پژوهشگران دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد (Harvard School of Public Health) روی ۱۶۰۰ نمونه از چهار کشور تحقیقی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مصرف گوشت فراوری‌شده میزان ابتلا به دیابت را تا ۱۹درصد افزایش می‌دهد. حتما بخوانید: بهترین منابع پروتئین گیاهی و غیرگوشتی ۳. نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های گازدار در ایالات متحده، نوشیدنی‌های گازدار بعد از آب دومین نوشیدنی موردعلاقه‌ی مردم به‌شمار می‌روند. یک بطری نوشیدنی گازدار حدود ۴۴ گرم شکر دارد. مصرف‌ روزانه‌ی نوشیدنی‌های گازدار، قند خون شما را افزایش می‌دهد. مازاد شکر در بدن به‌صورت چربی ذخیره می‌شود که خود یکی از عوامل ایجادکننده‌ی چاقی، دیابت و فشار خون است. در سال ۲۰۰۶ پژوهشی در انجمن بالینی تغذیه‌ی امریکا (American Society for Clinical Nutrition) انجام شد که نشان می‌داد مصرف نوشیدنی‌های غیرالکلی ممکن است اثرات نامطلوبی بر تراکم استخوان داشته باشد. ازسوی‌دیگر، پژوهش لنست (Lancet)، یکی از هفته‌نامه‌های بسیار معتبر و مشهورِ پزشکی، نشان می‌دهد مصرف روزانه‌ی نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به چاقی را در کودکان افزایش می‌دهد. مصرف روزانه ۱ تا ۲ بطری نوشیدنی گازدار، خطر ابتلا به دیابت را در نوجوانان بالا می‌برد و احتمال ابتلا به نقرس را نیز در زنان و مردان به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. به‌طورخاص، مصرف کوکاکولا که شامل اسید فسفریک نیز هست، موجب کاهش جذب کلسیم، تضعیف استخوان‌ها و افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوان می‌شود. ۴. شیرین‌کننده‌های مصنوعی هرچه مردم بیشتر به‌سراغ رژیم‌های کم کالری می‌روند، شیرین‌کننده‌های مصنوعی نیز بیشتر جایگزین شکر طبیعی در بیشتر محصولات غذایی می‌شوند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد شیرین‌کننده‌های مصنوعی با بالابردن سطح قند خون و تأثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهند. مطالعات انجام‌شده در سال ۲۰۱۴ که در نشریه‌ی نیچر به چاپ رسید، نشان می‌دهد تجمیع شکر مصنوعی در روده و جذب آن توسط باکتری‌های روده‌ای، در درازمدت باعث تغییر رفتار این باکتری‌ها می‌شود؛ این مسئله اضافه‌وزن را به‌دنبال دارد. به یاد داشته باشید شکر عامل اصلی دیابت است. شیرین‌کننده‌های مصنوعی شیرین‌تر از شکرند، ولی میزان تمایل به استفاده از شکر را افزایش می‌دهند، زیرا رابطه‌ای قوی بین مصرف مکرر یک طعم و میزان تمایل به استفاده از آن وجود دارد. حتما بخوانید: مضرات شکر؛ ۱۰ دلیلی که می‌گوید چرا شکر خطرناک است ۵. غذاهای سرخ‌شده درست است که غذاهای سرخ‌شده مثل سیب‌زمینی سرخ‌شده، چیپس سیب‌زمینی، پیاز سرخ‌شده،‌ مرغ سرخ‌شده و کتلت بسیار خوش‌مزه‌اند، اما باید آنها را در طبقه‌ی غذاهای ناسالم قرار داد. روغن ماده‌ی غذایی چاق‌کننده‌ای است و شما برای سرخ‌کردنِ این غذاها به میزان قابل‌توجهی روغن نیاز دارید. غوطه‌ور کردن مواد غذایی در در روغن فراوان موجب کاهش سرعت پخت و افزایش جذب روغن در مواد غذایی می‌شود. خوردن روزانه‌ی این غذاهای چرب میزان کلسترول و رسوب چربی در دیواره‌های رگ‌ها را افزایش می‌دهد و همین، عامل اصلیِ ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی است. پژوهش‌های منتشرشده در نشریه‌ی انجمن سلامت امریکا در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد رابطه‌ی مستقیمی بین مصرف غذاهای سرخ‌شده و نارسایی قلبی وجود دارد. همچنین پژوهش منتشرشده در نشریه‌ی انجمن تغذیه‌ی امریکا در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد مصرف مداوم غذاهای سرخ‌شده با میزان ابتلا به دیابت نوع ۲ یا بیماری عروق کرونر ارتباط مستقیم دارد. همچنین غذاهای حاوی کربوهیدرات‌ مانند سیب‌زمینی، هنگامی که در دمای بالا سرخ می‌شوند، ماده‌ی مضری چون آکریل آمید تولید می‌کنند که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. حتما بخوانید: فواید مصرف امگا ۳ و بهترین منابع غذایی برای تأمین آن ۶. پاپ‌کورن‌های مایکروویوی سازمان غذا و داروی امریکا اعلام کرده است بسته‌های پاپ‌کورنِ آماده با مواد شیمیایی خاصی بسته‌بندی می‌شوند و وقتی این بسته‌ها را داخل مایکروویو قرار می‌دهید، این مواد شیمیایی به پاپ‌کورن نفوذ می‌کنند. در سال ۲۰۰۹ پژوهشی انجام شد که نشان می‌داد این مواد شیمیایی تأثیری منفی بر تولیدمثل و باروری انسان دارد و استفاده‌ی زیاد آن، به‌مرور ریسک ناباروری را در افراد افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۱۰ تحقیقی در نشریه‌ی چشم‌اندازهای سلامت محیطی منتشر شد که نشان می‌داد مصرف ماده‌ی شیمیایی پرفلوئورواکتانوئیک اسید (PFOA) احتمال ابتلا به اختلالات تیروئید را افزایش می‌دهد. اگر این اختلالات درمان نشوند ممکن است به سرطان تیروئید منجر شوند. مطالعات دیگری نیز در امریکا انجام شد که نشان می‌داد قرارگرفتن در معرض این ماده‌ی شیمیایی احتمال ابتلا به سرطانسینه، کلیه و بیضه را افزایش می‌دهد. همچنین این مواد شیمیایی سطح کلسترول را در بدن بالا می‌برند و استفاده‌ی مداوم از آنها احتمال ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. حتما بخوانید: غذاهای چاق کننده؛ ۹ غذایی که چربی بدن را افزایش می دهد ۷. مواد غذایی کنسروی بیسفنول ای (BPA) نوعی ترکیب شیمیایی است که در غذاهای کنسروشده وجود دارد و مصرف زیاد آن مشکلات زیادی برای سلامت ایجاد می‌کند. این ماده‌ی شیمیایی با سیستم تنظیم هورمون و ژن، ایجاد تداخل می‌کند و مشکلاتی مانند بلوغ زودرس، چاقی و سرطان را در بدن موجب می‌شود. پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۱۳ که درخصوص تأثیرات این ماده بر باروری انجام شده بود، نشان داد مصرف بی.پی.ای از طریق مواد غذایی کنسروشده تأثیر منفی بر تخمک‌گذاری در زنان دارد و ممکن است در آینده، اختلالات و مشکلاتی در روند بارداری آنان ایجاد کند. بی.پی.ای احتمال ابتلا به سرطان سینه را نیز افزایش می‌دهد. به‌علاوه، در مطالعات انجام‌شده در سال ۲۰۱۳ که در نشریه‌ی امریکایی اپیدمیولوژی به‌چاپ رسیده است، مشخص شد بین سطح بی‌.پی.ای موجود در ادرار کودکان و چاقی در خردسالی، رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. چاقی در سنین پایین یکی از دلایل بیماری‌های قلبی‌عروقی در جوانی است. ۸. نودل فوری نودل‌های فوری مخلوطی از طعم‌های مصنوعی، مواد نگهدارنده، ادویه‌جات و رنگ‌ها هستند. نودل‌های فوری از لحاظ ارزش تغذیه‌ای در سطح پایینی قرار دارند، ولی به‌علت کالری بالا، بسیار چاق‌کننده‌اند. با مصرف نودل‌ها مخلوطی از مواد نگهدارنده‌ و افزودنی‌های مضر را وارد بدن می‌کنیم. در سال ۲۰۱۴ نتایج پژوهشی در این زمینه در نشریه‌ی تغذیه منتشر شد که عادات غذایی ۱۰هزارو۷۱۱ نوجوان را مورد بررسی قرار می‌داد. نتایج این پژوهش نشان می‌داد زنانی که بیش از ۲ تا ۳ بار در هفته نودل مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا به سندروم متابولیک قرار دارند. سندروم متابولیک اختلالی است که احتمال شیوع فشار خون، دیابت، کلسترول و چربی دور شکم را بالا می‌برد و در همین راستا خطر حملات قلبی، سکته و دیابت را نیز افزایش می‌دهد. باتوجه‌به بالابودن میزان سدیم، با مصرف نودل، بیماری‌های قلبی و کلیوی نیز افزایش می‌یابد. ۹. نان بدون سبوس نان سفید از آرد سفید تهیه می‌شود. دانه‌ی گندم از دو بخشِ جوانه و سبوس تشکیل می‌شود که روی هم، مواد مغذی گندم را تشکیل می‌دهند. در هنگام تهیه‌ی آرد سفید، جوانه‌ی گندم و سبوس آن گرفته می‌شود. بنابراین، آرد سفید هیچ ماده‌ی مغذی‌ای ندارد و تنها حاوی نشاسته است. نشاسته با احتمال افزایش سطح قند خون، میزان ابتلا به دیابت را بالا می‌برد. قند خون بالا باعث چاقی و اضافه‌وزن نیز می‌شود. باتوجه‌به اینکه نشاسته ارزش تغذیه‌ای ندارد و شکر خیلی سریع هضم می‌شود، معمولا افراد بعد از خوردن نانِ بدون سبوس زودتر گرسنه می‌شوند و درنتیجه میزان دریافت انرژی روزانه‌شان هم بالا می‌رود.   منبع: پایگاه خبری 55 آنلاین info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8863/۹-مدل-خوردنی-خوشمزه-که-نباید-بخورید Tue, 12 Dec 2017 09:29:33 GMT اگر گزارشی از اجرای سند 2030 برسد مانع می‌شویم/ بپرسید چرا ستاد ملی زنان و خانواده تشکیل نمی‌شود http://nasimeshiraz.ir/news/show/8862/-اگر-گزارشی-از-اجرای-سند-2030-برسد-مانع-می‌شویم/-بپرسید-چرا-ستاد-ملی-زنان-و-خانواده-تشکیل-نمی‌شود به گزارش نسیم شیراز، نشست خبری مخبر دزفولی (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) به مناسبت سی و سومین سالگرد تاسیس این شورا صبح روز دوشنبه بیستم آذرماه برگزار شد. مخبر دزفولی در ابتدای این نشست؛ با اشاره به ارزیابی خروجی جلسات این شورا در این سی و سه سال گفت: در مورد میزان فعالیت‌ها و خروجی و کارآیی هر نهادی باید تمام مولفه‌های کمک کننده یا بازدارنده یا چالش‌های پیش روی آن نهاد را در نظر گرفت. واقعیت این است که با نقطه مطلوب فاصله داریم و اگر امکانات و پشتوانه‌های بیشتری از سوی دیگر نهادها با ما همراهی می‌کرد؛ شاهد اجرایی شدن بخش بیشتری از سیاست‌گذاری‌ها می‌بودیم. وی افزود: با تمام این تفاسیر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت متعددی در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی صورت داده‌ایم که خود گام بلندی است. امروز دیگر کسی نمی‌گوید که در حوزه‌های علم و فناوری و فرهنگ برنامه‌ نداریم. حالا چالش‌های فرهنگی‌ای وجود دارد که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان با آنها مقابله کرد. یکی از مشکلات ما این است که فکر می‌کنیم با سلیقه‌، ذوب یا نظر یک مسئول یا بخش می‌توانیم جلوی هجمه‌های فرهنگی دشمنان را بگیریم اما باید به کار اثباتی مبتکرانه توجه داشته باشیم. موفقیت وقتی به سراغ ما می‌آید که برنامه‌ریزی داشته باشیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: هرچه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را به اجرا نزدیک‌تر کنیم و مدیران و مسئولان ما باور داشته باشند که باید با برنامه وارد عرصه‌های کاری شوند؛ توفیق بیشتری نصیب‌مان می‌شود. امروز در زیرساخت‌های علمی و پژوهشی گام‌های بلندی برداشتیم و در علم و فناوری هم برنامه‌ریزی درستی کردیم و هم متولیان کار مشخص شده‌اند. اگر سند راهبردی و مهندسی فرهنگی را نیز به همین شیوه نهایی و اجرایی کنیم؛ مطمئن باشید شاهد یک تحول فرهنگی اساسی خواهیم بود. مخبر دزفولی سپس با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای که کشور به آن مبتلاست، اظهار داشت: می‌دانیم که کشور از محدودیت بودجه رنج می‌برد و می‌بینیم که بسیاری برنامه‌ها بعضا موازی و تکراری اجرا می‌شود و این هم همپوشانی‌ها امکانات و انرژی کشور را به هدر می‌دهند. برای همین است که اصلی‌ترین اهداف مسئولیت ما برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش است. هر قدر هم این برنامه‌ها به مطالبه عمومی تبدیل شوند در اجرایی شدن آنها موفقیت بیشتری به دست می‌آوریم. البته اگر مسولین و دست‌اندرکاران مقید شوند به این برنامه‌ها عمل کنند. او همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گزارش‌هایی از اجرای بخش‌هایی از سند 2030 وجود دارد،‌ گفت: بنده گزارشی از چنین مواردی ندیدم. اگر منظور اجرای سند 2030 در حوزه آموزش و پرورش است که اصلا و ابدا چنین اتفاقی نیفتاده. وقتی اجرای سند 2030 با رای بالای شورای عالی و حتی شخص رئیس جمهور لغو شده است؛ اجرای آن دیگر معنایی ندارد و اگر گزارشی از این مورد به ما برسد مانع آن می‌شویم. در حال حاضر سند تحول آموزش و پرورش در دستور کار وزیر قرار دارد و به زودی نقشه راه سند تحول که به تاخیر افتاده بود؛ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود اگر منظور از این گزارش‌ها در حوزه توسعه پایدار است که موضوع باید از طریق دستگاه‌های ذیربط پیگیری و پرسیده شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در معرفی نقطه عطف کار این شورا در این سی و سه سال اظهار داشت: پیروزی و نقطه عطف ما این است که یک دانشگاه منهدم شده تحویل گرفتیم و این دانشگاه وابسته را به دانشگاه مستقل تبدیل کردیم. در حقیقت ظرفیت علمی دانشگاه‌ها از زیر صفر را به ظرفیتی قابل قبول در عرصه جهانی رساندیم و قله افتخار ما همین توسعه‌های علمی و الکترونیکی است. در این دستاوردها نیز همه دولت‌ها دست‌اندرکاران و مدیران و شخص خود مقام رهبری نقش ایفا کرده‌اند. اگر امروز دو درصد تولید علم در جهان را به خود اختصاص داده‌ایم و مثلا صنایع دفاعی و هوا و فضا داریم؛ یعنی برنامه‌ریزی درستی داشته‌ایم و قله‌هایی را فتح کرده‌ایم. اگر شورا را‌ه‌اندازی نشده بود واقعا مشخص نیست که آیا به چنین دستاوردهایی می‌رسیدیم یا خیر. در واقع اگر کمبودها و ضعف‌هایی است مسلما توفیقاتی نیز بوده است و از مهم‌ترین آنها همین قدرت علمی است که برای کشور امنیت می‌آورد. مخبر دزفولی سپس در توضیح ضمانت اجرایی مصوبات و قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مساله ضمانت اجرایی موضوعی جدی است ولی بسیاری از مصوبات شورا اجرا شده‌اند و برخی هم مشکلاتی دارند. ما در کشور حتی قوانین مصوب مجلس هم داریم که تا به حال اجرا نشده مثل قانون برنامه پنجم که تاکنون تنها 28 درصد از آن اجرایی شده است آنهم وقتی مجلس ابزار قوی‌تری مثل اصل 90 سوال و استیضاح در اختیار دارد. واقعیت همین است که بخش عمده‌ مصوبات شورای عالی در حوزه علمی و پژوهشی عملیاتی شده اما در حوزه فرهنگ و فرهنگ عمومی نیازمند سازوکار منسجم‌تری هستیم. در کل می‌توان گفت 60 درصد از مصوبات شورا اجرایی شده‌اند. او سپس در توضیح روند اجرای مصوبات شورا نیز گفت: به عنوان مثال سند مهندسی فرهنگی چندین سال است که به تصویب رسیده و حتی ستاد راهبردی اجرایی کردن آن نیز مشخص شده ولی هنوز به مرحله اجرایی اصلی نرسیده است. در این میان شما خبرنگاران هم باید محترمانه درخواست کنید تا این ضمانت‌های اجرایی محقق شوند. تنها نظارت خود شورا کفایت نمی‌کند و نیازمند نظارت عمومی و پرسش از نهادها وارگان‌های درگیر و ذی‌نفع هستیم همین سوالات را می‌توان از وزیران و معاون اول هم پرسید وظیفه شورا تدوین نگاه‌های راهبردی و استراتژیک است و البته نظارت هم بخشی از وظایف ما است که ابزار خودش را نیاز دارد. این کارشناس فرهنگی سپس در تشریح نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: اتفاقا این نقشه یکی از موفق‌ترین سیاست‌گذاری‌ها از لحاظ اجرایی است ولی خب ممکن است در بخش‌های مختلف نقاط قوت و ضعف داشته باشد به عنوان مثال در حوزه نانو پیشرفت واقعا قابل قبولی داشته‌ایم و انتظار ما این است که در علوم مختلف پیشرفته به همین توفیق برسیم. مخبر دزفولی درباره آخرین وضعیت مدیریت دانشگاه فرهنگیان نیز متذکر شد: این دانشگاه مدتی است که با سرپرست اداره می‌شود و به تازگی نیز سرپرست جدیدی برای آن معرفی شده است. در همین یکی دو هفته آینده که سرپرست فعلی به صورت رسمی به شورا معرفی شود؛ درباره او تصمیم‌گیری می‌کنیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین روند راه‌اندازی دانشگاه استاد فرشچیان نیز گفت: استاد فرشچیان به واقع یک هنرمند منحصر به فرد برای کشور ما است. به خاطر دارم که زمانی برای راه‌اندازی این دانشگاه ناامید شده بود ولی ما به سرعت پیشنهاد او را تصویب کردیم و مصوبه دانشگاهی به نام او نهایی شده است. بسیار امیدوارم با همکاری و همیاری رسانه‌ها این مطالبه جدی‌تر گرفته شود تا قدر ایشان را بدانیم. خود آقای فرشچیان هم دوست دارد در زمانی که در قید حیات است. شاگردانی را پرورش بدهد و ما هم درصددیم با درنظر گرفتن بضاعت‌ها و امکانات این کار را نهایی کنیم. همین جا هم قول می‌دهم دانشگاه استاد فرشچیان در دهه فجر افتتاح شود هر چند دوستان میراث فرهنگی چندان در این مسیر پیگیر و همراه نبوده‌اند. او درباره وضعیت ساماندهی سهمیه کنکور نیز اظهار داشت: کمیته‌ای برای بررسی این وضعیت تشکیل شده که یکی دو جلسه نیز برگزار کردیم و باهم گفت‌وگو داشتیم. قرار است کارگروه زیرمجموعه این کمیته بررسی و تحلیلی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های سهمیه‌های کنکور را ارائه بدهد تا براساس آن تصمیم‌گیری کنیم. این قضیه به کنکور سال آینده نمی‌رسد ولی پیشنهادات و مشورت‌ها را پیگیری می‌کنیم تا دست‌کم برای کنکور سال‌های بعد از 97 محقق شود. مخبر دزفولی همچنین درباره اقدامات و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: مواردی ازجمله استحکام خانواده، توجه ویژه به زنان و حضور آنها در عرصه‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی آنها در پیشرفت کشور همگی از مصوبات ما هستند توجه به نقش اثرگذار مادران، همسران و دختران در قوام و استحکام خانواده از مصوبه‌های ما است. ما حتی ستاد ملی زنان و خانواده را ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل دادیم. حالا بروید بپرسید چرا جلسات این ستاد تشکیل نمی‌شود؟ آنچه ما باید فراهم کنیم موضوعات حوزه زنان و خانواده است. لازم است تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شده به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد. پیگیر شوید تا ستاد ملی زنان و خانواده تشکیل گردد و برنامه‌های خودش را دنبال کند. دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی در توضیح اقدامات این شورا برای حل چالش‌ها، مشکلات و برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه‌های فرهنگی مثل موسیقی، نمایش فیلم و ... گفت: اگر ستاد راهبردی مهندسی فرهگی کشور تشکیل شود بسیاری از این مشکلات و چالش‌های حوزه فرهنگ و هنر برطرف می‌شود چراکه در این ستاد طیف وسیعی از ذینفعان و نخبگان حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری حضور دارند و با اتکا به نظر جمعی آنها می‌توان به یک رویه ثابت و مشخص رسید تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود. در حوزه سینما هم به نظر می‌رسد نیازمند سیاست‌گذاری مشخص در شورا هستیم که این سیاست‌گذاری تدوین شده و آماده طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی شود. این برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کمک می‌کند تا سلیقه‌ها کنار برود و قانون مبنا شود. او درباره روند انتصاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یادآور شد: پس از رای‌گیری در شورای عالی انقلاب که بین اعضای حقیقی اتفاق می‌افتد فرد انتخاب شده به مقام معظم رهبری معرفی می‌شود و پس از تایید ایشان برای صدور حکم خدمت رئیس جمهور معرفی می‌شود. این رای‌گیری هر چهار سال یک بار است که البته تجدید دبیر هم منعی ندارد. این مدیر فرهنگی همچنین در توضیح راهکارهای شورا برای اصلاح و تغییر شیوه برگزاری کنکور تصریح کرد: کنکور یک معضل بزرگ در کشور ما شده به نحوی که با این روش و شیوه در آموزش عالی و آموزش و پرورش استعدادهای دانش آموزان سرکوب می‌شود. اساسا  یکی از اصلی‌ترین گرفتاری‌های ما بر سر اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش همین مساله کنکور است. باید شجاع مردی پیدا شود که شر کنکور را از سر نظام آموزشی کشور کم کند. منتها تا جایگزین برای کنکور نداشته باشیم؛ نمی‌توان از حذف آن صحبت کرد. هر چند ظاهرا آموزش و پرورش طرحی آماده کرده که قرار است ارائه کند. او ادامه داد: مبنای طرح آموزش و پرورش ارزیابی دانش آموزان در طول مقاطع و سال‌های مختلف تحصیلی است و این ارزیابی مبنای ورود به دانشگاه می‌شود. همین حالا که تب پزشکی در کشور بالاست و 38 و 37 درصد دانش آموزان ما را رشته علوم تجربی تشکیل می‌دهد، شاهد هستیم به همین میزان در فنی – حرفه‌ای و کار و دانش اقبال به کارهای مهارتی وجود دارد. متاسفانه ما تحصیل در حرفه‌های مهارتی فرهنگ‌سازی و تشویق نمی‌کنیم. اگر نظام مهارتی تقویت شوند کنکور نیز می‌تواند برای رشته‌های پرطرفدار برنامه‌ای بچیند و حجم زیادی از دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارتی گرایش پیدا می‌کنند. واقعیت این است که راه‌حل نجات آموزش و پرورش ما حذف کنکور است ولی باید اول طرح جایگزین آن را پیدا کنیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای رشته‌های مشترک میان وزارت علوم و بهداشت اظهار داشت: پیشنهاد حکمیت و تشکیل کمیته برای حل مناقشه این رشته‌ها هنوز به صحن شورا نیامده ولی گویا بین خود وزیران صحبت‌هایی اتفاق افتاده است. این پیشنهاد باید به صحن شورا بیاید تا شورا به مساله ورود کند. هرچه هست هنوز کمیته‌ای برای آن تشکیل نشده است. او در توضیح عملکرد شورا در حوزه‌های تحول علوم انسانی و اینکه آیا در روند مذکور توجهی به طیف‌های مختلف فکری می‌شود، یا خیر، گفت: بیش از 300 تا 400 نفر از هیئت علمی دانشگاه‌های ما در شورای تحول علوم انسانی عضو هستند و تمام رشته‌ها و حوزه‌ها مورد مشورت و نظرخواهی قرار گرفته و می‌گیرد بازهم به دوستان تاکید می‌کنم که این مشورت‌ها را بیشتر کنند و هیچ منعی برای ارائه پیشنهاد سازنده به شورای تحول علوم انسانی وجود ندارد. این کارشناس فرهنگی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با سرقت و تخلف علمی نیز گفت: موضوع سرقت و تخلف علمی تاکنون دوبار در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و حتی به مجلس هم رفته و در قوه مقننه مصوبه‌ای برای آن به تصویب رسیده است. شورا؛ گزارش‌های دوره‌ای نیز از موارد سرقت و تخلف علمی می‌گیرد و خوشبختانه عمده اساتید ما نسبت به این مساله هوشیار شدند و اگر چنین تخلفی اتفاق بیفتد متخلف تنبیه می‌شود. اکنون قبل از ارسال مقاله‌ها به مجلات و ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی از نرم افزار سرقت‌یاب استفاده می‌شود و هم‌پوشانی‌ها بررسی می‌گردند اگر هم‌پوشانی‌ها بیش از 10 درصد باشد و فرد تخلف علمی انجام داده باشد هم مقاله‌اش رد می‌شود و هم نامش وارد لیست سیاه می‌شود. باید فعالیت‌های سودجویان و دلالانی که به عنوان مثال در خیابان انقلاب اقدام به فروش پروژه و پایان‌نامه و ... می‌کنند نیز کنترل شود. مخبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره روند نظارت در بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: اگر گزارشی از کاهش فعالیت و رکود این بنیاد داشته باشیم حتما پیگیری می‌کنیم مثلا اگر نخبگان اعلام کنند که نسبت به درخواست‌های آنها پاسخی داده نمی‌شود و توجهی به نیازهای آنها صورت نمی‌گیرد. رهبر معظم انقلاب هم تاکید دارند اگر معاون علمی به دلیل مشغله زیاد نمی‌تواند مسئولیت بنیاد نخبگان را برعهده گیرد، می‌تواند مسئولیت به فرد دیگری محول شود. اگر بینیم مساله و گزارش‌های رکود یا شیوه مدیریتی به ما ارایه می‌شود، به تغییر اساسنامه بنیاد نیز اقدام می‌کنیم در حال حاضر گزارشی از چنین مواردی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده البته بنیاد قرار است تا پایان آذرماه گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های خود به ما ارائه دهد.   منبع: ایلنا انتهاي پيام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8862/-اگر-گزارشی-از-اجرای-سند-2030-برسد-مانع-می‌شویم/-بپرسید-چرا-ستاد-ملی-زنان-و-خانواده-تشکیل-نمی‌شود Tue, 12 Dec 2017 09:22:52 GMT همایش ملی حقوق زن حقوق بشر http://nasimeshiraz.ir/news/show/8861/همایش-ملی-حقوق-زن-حقوق-بشر به گزارش نسیم شیراز، همایش ملی حقوق زن حقوق بشر؛ ساعت ۱۵روز ۲۰ آذرماه ۹۶ در سالن حافظ آغاز و درادامه با برگزاري ۴ نشست تخصصی به پایان رسید. این همایش میزبان شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ،دکتر زهرا شجاعی معاون امور زنان دولت اصلاحات، دکتر پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان و دیگر مسئولان ملی و استانی بود. همایش ملی حقوق زن،حقوق بشر با ۴ محور اصلی زنان ؛خانواده و هویت فردی، زنان؛حقوق سیاسی و مناصب حکومتی ، زنان ؛اشتغال و چالش های پیش رو و زنان هنرمند و موانع پیش رو برگزار شد. دیگر سخنرانان همایش و نیز مدرسین نشست های تخصصی از جمله تهمینه میلانی کارگردان مطرح سینما در نشست تخصصی ،موانع پیش روی زنان هنرمند را بررسی کرد ، همچنین دکتر حلیمه عنایت رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه شیراز دیگر مباحث نشست های تخصصی را آموزش دادند. در پایان مراسم به شرکت کنندگان در این نشست ها از سوی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز گواهینامه معتبر اعطا شد.   info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8861/همایش-ملی-حقوق-زن-حقوق-بشر Tue, 12 Dec 2017 08:58:07 GMT آیا دختران منتظر خواستگار پولدار هستند؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8860/آیا-دختران-منتظر-خواستگار-پولدار-هستند؟ به گزارش نسیم شیراز، برخی از مردم تصور می کنند که این مسئله به محیط بستگی دارد — یعنی به اشتباه به زنان در سن کم آموزش داده می شود که برای مادیات ارزش زیادی قائل باشند و اینکه فقط پول می تواند آنها را خوشبخت و راضی کند. نمی توان انکار کرد که یکسری از دخترها مجذوب پول هستند. زنانی هستند که به طرز غیرقابل باوری مادی هستند. مسئله جالب این است که این زنان آسیب های شدیدی هم به دلیل این رویکرد خود می بینند. خیلی از آنها به این دلیل جذب پول می شوند که با مردهایی رابطه داشته اند که با آنها رفتار درستی نداشته اند و خرید کردن تنها راه شاد کردن آنها بوده است. اما تعداد این دخترها واقعاً خیلی زیاد نیست. پس چرا به نظر می رسد که همه دخترها فقط و فقط به پول فکر می کنند؟ پاسخ آن به این سادگی که تصور می کنید نیست. چند اسکناس تا خرید شادی فاصله دارید؟ برای اینکه تا ابد دلخوش بمانید به چه چیزهای دیگری نیاز دارید؟ خانه لوکس کنار دریا؟ اتومبیل گران‌قیمت و یک حساب بانکی میلیاردی؟ محققان نمی‌خواهند شما را مثل مادربزرگ‌ها فریب دهند و بگویند پول زیاد خودش درد روی دردهای‌تان می‌گذارد. آنها برعکس این پیرهای خیرخواه معتقدند هرچه پول‌تان بیشتر شود، دردتان کمتر می‌شود؛ اما این را هم می‌گویند که شادی را با پول نمی‌توانید بخرید و اگر این روزها افسرده و دل گرفته هستید، حتی پس از رسیدن به آرزوهای گفته شده نمی‌توانید خودتان را به‌راحتی از چنگ افسردگی و ناخوش‌احوالی رها کنید. محققان می‌گویند ازدواج با مردهای ثروتمند نه تنها شادی و آرامش‌تان را بیمه نمی‌کند، بلکه شما را به چالش‌های تازه‌ای هم وارد می‌کند و تنها اگر بعضی ریزه‌کاری‌ها را رعایت کنید، می‌توانید درصورت رفتن به خانه بخت با شاهزاده‌ای که زین اسبش طلاست، شاد و خوشبخت شوید. اگر به خاطر ثروتت نبود هرگز با تو ازدواج نمی کردم یقینا دور از انتظار نیست در انتخاب هایی که صرفا براساس تمکن مالی طرف مقابل پایه گذاری می شود با کوچک ترین تزلزلی که برای ثروت فرد پولدار اتفاق می افتد، از میزان استحکام آن ازدواج و انگیزه برای ادامه زندگی نیز کاسته شود. بد نیست یک سوال مهم و حیاتی را از خود بپرسید: «چنانچه این فرد درآینده ای نه چندان دور، همه ثروت و رفاه خود را از دست بدهد و یا خانواده اش دست از حمایت مالی او بردارند، آیا باز هم به ادامه زندگی مشترک با او تمایل دارم؟ آیا این فرداز حداقل شاخصه های لازم به منظور شروع زندگی مشترک نظیر ایمان و اخلاق، خانواده سالم، سلامت و ثبات شخصیت، زیبایی نسبی و سلامت جسمی، فاصله سنی مناسب و… برخوردار است؟ آیا از نظر احساسی و میل قلبی نیز به سمت او گرایش دارم؟ آیا با کوچک ترین نوسان در ثروت مرد، زمینه ناسازگاری بین ما بروز پیدا خواهد کرد»؟ دخترانی که همسرشان را صرفا به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرزوها، رفاه و کمبودهای زندگی شان تلقی می‌کنند و صرفا تمکن مالی او را در نظر می گیرند، در زندگی مشترک خود نه تنها به همسر بلکه به خودشان نیز آسیب های روحی-روانی جدی وارد می آورند. نه! شوهر پولدار کلید خوشبختی نیست تلاش‌های پژوهشگران برای مشخص کردن تاثیر پول بر حال صاحبانش همچنان ادامه دارد و در این میان گروهی از محققان می‌گویند پول را نمی‌توان به‌عنوان کلید شادی و خوشبختی معرفی کرد. درحالی که بسیاری از افراد تصور می‌کنند پول بیشتر به معنای شادی بیشتر است، تایم نوشته است که از نظر محققان پول شادی‌آور نیست. این پژوهشگران ادعا می‌کنند که شاید پول در کاهش دردها و اندوه‌های صاحبانش بتواند موفق باشد؛ اما بعید است که بتواند شادی‌ها را افزایش دهد. آنها معتقدند پول و درآمد بیشتر، از پس کم کردن غصه‌های شما بر می‌آید، درحالی که بی‌پولی ممکن است مدت‌ها شما را در وضعیت دردناکی که آزارتان می‌دهد، تثبیت کند. پول داشته باشد باد به غبغبش می‌افتد اگر منتظر آمدن خواستگاری پولدار هستید، باید آمادگی مواجه شدن با فردی با اعتماد به نفس بالا و حتی مغرور را هم داشته باشید. محققان می‌گویند رفتار آدم‌ها وقتی پول توی جیب‌شان است و وقتی بی‌پول هستند، می‌تواند کاملا متفاوت باشد. به نوشته ساینس‌دیلی، وقتی افراد پشتوانه قوی مثل پول را دارند، احساس كفایت و بی‌نیازی به دیگران را نشان می‌دهند. دخترانی که همسرشان را صرفا به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرزوها، رفاه و کمبودهای زندگی شان تلقی می‌کنند و صرفا تمکن مالی او را در نظر می گیرند، در زندگی مشترک خود نه تنها به همسر بلکه به خودشان نیز آسیب های روحی-روانی جدی وارد می آورند این آدم‌ها احتمالا کمتر خود را نیازمند دیگران می‌بینند و به‌همین دلیل میزان اجتماعی بودن‌شان کاهش پیدا می‌کند. محققان می‌گویند حتی مشاهده اندکی پول می‌تواند این احساسات را در افراد ایجاد کند و بر رفتارشان تاثیر بگذارد. به گفته آنها کسانی که با پول مواجه می‌شوند، کمتر احساس وابستگی می‌کنند و هنگام مواجهه با دیگران، این احساس بی‌نیازی از آدم‌ها را به نمایش می‌گذارند. هم کفو بودن حائز اهمیت است چنانچه فاصله اعتقادی، اقتصادی و یا فرهنگی شما با خانواده خواستگارتان بسیار زیاد باشد، اولین فردی که از این ناحیه صدمه خواهد خورد خود شما هستید. در صورت هم کفو نبودن دیر یا زود با ورود به زندگی مشترک زمینه بروز اختلافات و تنش ها فراهم خواهد آمد. چرا که یقینا «سبک زندگی»، «آداب و رسوم» و «رفتارهای» فردی شما و همسر آینده تان متفاوت است و ممکن است همین تفاوت ها در آینده به ابزار و پتکی تبدیل شود که بارها بر سر فرد ضعیف تر فرود بیاید. خودتان تغییردهنده باشید اما در آخر: تصور کنید به هر دلیلی شرایط ازدواج شما با خواستگارتان فراهم نشد؛ آیا در چنین شرایطی دست از رسیدن به آمال و آرزوهای تان برمی دارید و به فردی منفعل تبدیل خواهید شد که باور دارد به خانواده ای از قشر ضعیف متعلق است و هرگز امکان رشد و صعود به قله های موفقیت را ندارد؟ آیا این بار هم در امید آمدن خواستگاری با وضع نسبتا مرفه، شاهد از دست رفتن عمرتان خواهید بود؟ آیا به این باور رسیده اید که دیگر امیدی به تغییر شرایط وجود ندارد و به ناچار شما هم به همان سرنوشت خانواده تان مبتلا خواهید شد؟ آیا تصور می کنید تنها ازدواج با فردی ثروتمند می تواند جایگاه و موقعیت شما را تغییر دهد؟ توصیه می کنم مسئولیت تلاش برای کسب داشته های بیشتر، تغییر شرایط و رقم زدن سبک زندگی بهتر از گذشته را «خودتان» به عهده بگیرید. منابع : مجله سیب سبز / خراسان / مردمان  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8860/آیا-دختران-منتظر-خواستگار-پولدار-هستند؟ Mon, 11 Dec 2017 11:16:48 GMT آزمایش غربالگری بارداری را انجام دهید http://nasimeshiraz.ir/news/show/8859/آزمایش-غربالگری-بارداری-را-انجام-دهید به گزارش نسیم شیراز، این بیماری ها معمولاً در فرزندان خانواده هایی ایجاد می شوند که سابقه نقایص مادرزادی را ندارند. بنابراین انجام آزمایش های غربالگری بارداری را نه تنها به زوج های در معرض خطر این بیماری ها، بلکه به تمام زوج هایی که فرزندی در راه دارند، توصیه می کنیم. اما باید بدانید که جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیرعادی نیست. این آزمایش ها به هیچ عنوان برای تشخیص بیماری های مادرزادی طراحی نشده اند و نتایج غیر طبیعی آن ها به معنای قطعیت وجود نقص مادرزادی در نوزاد نیست. نتایج غیرطبیعی باید با انجام آزمایش های تکمیلی دیگری، پیگیری و تأیید شوند. آزمایش های غربالگری بارداری در دو مرحله انجام می شوند: مرحله اول : غربالگری سه ماهه اول این غربالگری که بین هفته های 11 تا 13 بارداری انجام می شود، برای بررسی احتمال خطر سندرم داون و تریزومی 18 انجام می شود و شامل آزمایش خون و سونوگرافی است. - آزمایش خونی: در این آزمایش مقدار دو نوع پروتئین وابسته به بارداری خاص در خون مادر اندازه گیری می شود. * سونوگرافی: به کمک این سونوگرافی، تجمع مایع پشت گردن جنین اندازه گیری می شود. تجمع این مایع پشت گردن جنین طبیعی است، اما اگر این مایع از حد معینی بیشتر باشد و درعین حال آزمایش خونی فوق هم نتیجه غیرطبیعی داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که احتمال خطر اختلالات کروموزومی سندروم داون و تریزومی 18 زیاد است. اگر جواب دو آزمایش فوق نگران کننده بود، باید پزشک، با آزمایش های تشخیصی دیگری، قطعیت این بیماری ها را بررسی کند. یکی از این آزمایش های تشخیص قطعی، نمونه گیری از پرزهای جفت است. ولی اگر جواب آزمایش های فوق طبیعی بود، به مادر باردار پیشنهاد می شود که آزمایش های غربالگری سه ماهه دوم را انجام دهد. مرحله دوم : غربالگری سه ماهه دوم این غربالگری بین هفته های 22 تا 41 بارداری انجام می شود. - آزمایش خون: این آزمایش ها چند نوع اند که در نوع 4 گانه آن، مقدار 4 پروتئین خاص در خون اندازه گیری می شود. این مواد به طور طبیعی در خون مادر باردار وجود دارند. این آزمایش نوع سه گانه هم دارد که هزینه اش کمتر است. در بدن جنین یک پروتئین اصلی ساخته می شود (EPa) که از طریق ادرار جنین، وارد مایعی که جنین در آن شناور است می شود. سپس به خون مادر راه یافته و وارد جریان خون مادر می شود. اگر مقدار این پروتئین در خون مادر افزایش یابد، می توان احتمال داد که لوله عصبی جنین باز شده است، زیرا با باز شدن این لوله مقادیر بیشتری از این پروتئین به مایع جنینی و در نهایت خون مادر منتشر می شود. در صورت غیر طبیعی بودن میزان این 4 ماده، مانند آزمایش های غربالگری سه ماهه اول، باید سراغ سونوگرافی رفت. - سونوگرافی: با انجام این سونوگرافی می توان سه بیماری سندرم داون، باز بودن لوله عصبی جنین و تریزومی 18 را بررسی کرد. اگر نتیجه ی سونوگرافی، احتمال خطر بیماری را نشان دهد، باید آزمایش های تشخیص قطعی را هم انجام داد، مثلاً نمونه برداری از مایعی که جنین در آن شناور است. در این نمونه برداری میزان هورمون ها و سلول های جنین، تحت بررسی کروموزومی قرار می گیرند. بعد از غربالگری مرحله دوم، آزمایش دیگری لازم است؟ بله. حدود هفته 18 تا 22 بارداری یک سونوگرافی بسیار دقیق که به آن آنومالی اسکن گفته می‌شود، برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی انجام می‌شود که جزء به جزء آناتومی سر تا پای جنین را بررسی می‌کند. اگر جنینی نشانگان داون نداشته باشد، اما به هر دلیلی دچار ناهنجاری‌ در یکی از اعضای خود باشد، با توجه به مشکل، مادر را به متخصصان معرفی می‌کنند تا در صورت امکان بتوان همزمان با پیشرفت بارداری مشکل جنین را هم حل کرد. سونوگرافی باید دقیق باشد در درجه اول بهتر است کار سونوگرافی تشخیص سلامت جنین به‌وسیله متخصصان طب مادر و جنین و در درجه بعد رادیولوژیست‌هایی که دوره این کار را گذرانده‌اند، انجام شود. بیخودی نگران نشوید باید همواره خونسرد باشید، زیرا نتیجه مثبت آزمایش های غربالگری نشانه افزایش خطر است و لزوماً به معنای ابتلای جنین نیست. لازم است به مادران باردار بگوییم که با مثبت بودن نتیجه آزمایش های غربالگری نباید سراسیمه شوند؛ تنها 6 درصد از تمام نمونه های مثبت غربالگری جنین به بیماری های فوق مبتلا هستند که اطمینان از ابتلا به آن ها، با آزمایش هایی که توضیح داده شد، به اثبات می رسد. در هر صورت حفظ آرامش و منطقی بودن، بهترین برخوردی است که می توانید با این قضیه داشته باشد. فواید انجام آزمایش های غربالگری در بارداری - آزمایش های غربالگری باعث می شود که مادر دوران بارداری را با خیال آسوده تری طی کند. - با انجام این آزمایش ها ، پزشک و مادر از سلامت جنین مطمئن شوند. - با انجام این آزمایش ها، والدین از نوزادی که قرار است به زودی متولد شود اطلاعات واضح تری دارند و می توانند برای او تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری داشته باشند. - انجام این آزمایش ها به خصوص در سه ماهه اول، بسیار مفید است. مسلماً اگر مادری این آزمایش ها را انجام داد و با آزمایش های تشخیص قطعی، بروز اختلالاتی در جنین او ثابت شد، می تواند با اجازه پزشکی قانونی، به موقع جنین خود را سقط کند. اجازه سقط برای چه جنین‏ هایی صادر می‏شود؟ جنین‌های مبتلا به نشانگان داون، تریزومی‌‌های 13 و 18، نشانگان ترنر و نقایص جنینی که مغایر با حیات نوزاد باشد یا باعث بروز عسر و هرج در خانواده شود، مثل هیدروسفالی‌های خیلی شدید، مننگوسل، مننگومیلوسل هم در صورتی که قبل از هفته 19 بارداری تشخیص داده شوند، اجازه سقط دارند. سه بیماری که در غربالگری بارداری بررسی می شوند 1- سندرم داون: در این بیماری به دلیل اختلالات تقسیم سلولی، ترتیب طبیعی کروموزوم ها برهم می ریزد و در نتیجه سلول ها به جای 46 کروموزوم، 47 کروموزوم دارند. کروموزوم ها قسمت هایی در سلول هستند که باعث تمام ویژگی های ظاهری و روحی و حتی جنسیت افراد می شوند. همین یک کروموزوم اضافه می تواند تمام عملکرد و رشد بدن را از همان ابتدای تشکیل سلول تخم در بدن مادر تحت تأثیر قرار دهد. نوزادی که با اختلال کروموزومی داون به دنیا بیاید، دچار ویژگی های غیر عادی روحی و جسمی است و مراحل رشد روحی و جسمی را با تأخیرهای زیاد طی می کند، مثلاً نمی تواند تا سال ها راه برود، صحبت کند و ... . 2- سندرم تریزومی 18: این بیماری هم که نتیجه ی افزایش غیرطبیعی کروموزمی هنگام تقسیم سلولی است، سبب معلولیت های ذهنی و جسمی زیادی می شود که ادامه حیات در متولدین با این بیماری بسیار دشوار و طاقت فرسا خواهد بود. 3- نقایص لوله عصبی: نقصل لوله عصبی یکی از جدی ترین نقایص هنگام تولد است. در این حالت ستون فقرات و نخاع و مغز دچار اختلالاتی هستند و به طور مناسب تکامل نیافته اند و از آن جا که نخاع پل ارتباط مغز با تمام اعضای بدن است، با وجود چنین مشکلی احتمال زنده ماندن نوزاد بعد از تولد، تقریباً صفراست، زیرا با چنین نقصی بیشتر اندام های اصلی از جمله اندام های حرکتی و حتی کلیه و مثانه فلج می شوند.   منابع: راسخون سلامتیران info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8859/آزمایش-غربالگری-بارداری-را-انجام-دهید Mon, 11 Dec 2017 11:10:18 GMT راه حل های رهایی از جرو بحث با پدر و مادر http://nasimeshiraz.ir/news/show/8858/-راه-حل-های-رهایی-از-جرو-بحث-با-پدر-و-مادر  نسیم شیراز 1.پدر و مادر خود را متوجه این مسئله کنید که شما کاملا حس مسئولیت در برابر مسائل مختلف را دارید.به آن ها بقبولانید که شما به اندازه کافی در مقابل دنیای بیرون آگاهی دارید که در مواقع مختلف تصمیم درست را بگیرید و نیازی نیست که آن ها مدام نگران شما باشند.اگر شما بیشتر مواقع به موقع به خانه بیایید و در درس هایتان موفق باشید به این روند کمک می کنید. 2.به پدر و مادر در طول هفته در کارهای خانه کمک کنید قبل از اینکه آن ها از شما بخواهند.کمکی به سادگی اینکه یک خرید در خانه را به عهده بگیرید و یا در نظم خانه به آن ها کمک کنید باعث بهتر شدن نظر و فکر آن ها راجع به  شما خواهد شد. 3.هنگام بحث و صحبت با پدر ومادر خونسرد و مودب باشید تا از هرگونه تنش و جروبحث جلوگیری شود.هیچگاه صدای خود را بلند نکنید و یا در را نکوبید.در عوض، به حرفهای آن ها کامل و آرام گوش دهید. اگر با حرفی که آن ها می زنند مخالف هستید، بعد از اتمام حرف های آن ها نظر خود را بگویید.از نگاه تند و تیز و یا فریاد زدن بر سر پدر و مادر خود کاملا بپرهیزید.اینکار باعث می شود پدر و مادر حرف شمارا بهتر بفهمند و حتی از اینکه راجع به شما زیاده روی کرده اند پشیمان شوند.  4. دوستان نزدیک و افرادی که با آن ها در ارتباط هستید را به پدر و مادر خود معرفی کنید.این کار باعث جلب اعتماد آن ها خواهد شد و وقتی خیال والدین از بابت کسانی که شما با آن ها در ارتباط هستید راحت خواهد شد و جر و بحث ها برای بیرون رفتن یا در کنار دوستانتان بودند بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.  5.در مقابل پدر و مادر خود صبور باشید.ممکن است در مواقع تنش زا که توسط پدر و مادر تحت فشار قرار میگیرید تحمل و صبوری کار سختی باشد اما باید همواره این را در ذهن خود مرور کنید که آن ها پدر و مادر شما هستند و فقط خوبی و خوشبختی شما را می خواهند.با ادب و آرامش با پدر و مادر برخورد کنید و میبینید که آنه انیز کم کم به جای جرو بحث و یا فشار به شما، رفتار آرام تری رادر برخورد با شما پیش میگیرند.  6.اگر در نهایت با هیچ روشی توانایی خاتمه و رهایی از جرو بحث با پدر و مادر را نداشتید به یک مشاور مراجعه کنید.مشاوران می توانند در رفع مشکلات شما با پدر و مادر و مشکلات فکری شما بسیار مفید و کمک دهنده باشند.   منبع :  مجله اینترنتی دلگرم info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8858/-راه-حل-های-رهایی-از-جرو-بحث-با-پدر-و-مادر Mon, 11 Dec 2017 11:07:50 GMT صبحانه نخوردن موجب اختلال در ساعت بدن می شود http://nasimeshiraz.ir/news/show/8857/صبحانه-نخوردن-موجب-اختلال-در-ساعت-بدن-می-شود به گزارش نسیم شیراز، عادات غذاخوردن نامنظم نظیر حذف وعده صبحانه غالبا با چاقی، دیابت نوع۲، فشارخون بالا و بیماری قلبی-عروقی مرتبط است، اما تاثیر دقیق دفعات وعده غذایی بر ساعت بدن کمتر شناخته شده است. محققان در مطالعه جدید خود به تاثیر صبحانه بر تجلی «ژن های ساعت» که تنظیم کننده گلوکز و واکنش انسولین پس از وعده غذایی در هر دو گروه افراد سالم و دیابتی است، پی بردند. اهمیت ساعت درونی بدن و تاثیر وعده های غذایی بر بدن موضوع جایزه نوبل پزشکی امسال بوده است که به خاطر کشف مکانیسم های مولکولی کنترل کننده ریتم شبانه روزی بدن اعطاء شد. مطالعه جدید نشان می دهد مصرف صبحانه موجب آغاز تجلی ژن ساعت چرخه ای منتهی به بهبود کنترل گلوکز می شود. به گفته محققان، ژن ساعت شبانه روزی نه تنها تغییرات شبانه روزی متابولیسم گلوکز را تنظیم می کند بلکه وزن بدن، فشارخون، و تصلب شریان را هم کنترل می کند. محققان تاکید می کنند زمان بندی مناسب وعده های غذا نظیر صرف صبحانه قبل از ساعت ۹ صبح، می تواند منجر به بهبود کل متابولیسم بدن شده، کاهش وزن را کنترل کند، و مشکلات مرتبط با دیابت نوع۲ و سایر اختلالات مرتبط با سن را به تاخیر اندازد.   منبع: مهر info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8857/صبحانه-نخوردن-موجب-اختلال-در-ساعت-بدن-می-شود Mon, 11 Dec 2017 10:10:50 GMT توصیه های اخلاقی معصومین(ع) به خانواده/ حفظ کانون گرم خانواده نیازمند هنرمندی اعضای آن است http://nasimeshiraz.ir/news/show/8856/توصیه-های-اخلاقی-معصومین(ع)-به-خانواده/-حفظ-کانون-گرم-خانواده-نیازمند-هنرمندی-اعضای-آن-است به گزارش نسیم شیراز، در دنیای پیچیده امروزی که شرق و غرب لیبرالیستی، در تقابلی بی فایده با دین و آموزه های خدامحور، در تلاش برای حاکم کردن نظریات خود، فرهنگ‌ها را به چالش کشیده و معنویت را از زندگی روزمره حذف کرده اند، به خلاء اخلاقی رسیده و در منجلابی گرفتار شده اند که در آن بنیان های خانواده و جوامع متزلزل شده است. در اسلام هم کانون گرم خانواده و نیز مقوله اخلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و احادیث بسیاری در خصوص این دو موضوع وجود دارد. در اهمیت اخلاق همین بس که پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله(می فرمایند«محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترین شماست»[1]و فلسفه بعثت خود را به کمال رسانیدن اخلاق معرفی می کند که «همانا برانگیخته شده ام تا اخلاق بزرگوارانه را به کمال رسانم.»[2] امام علی(علیه السلام) در تعریف اخلاق خوب می فرمایند: «خوش اخلاقى در سه چيز است: دورى كردن از حرام، طلب حلال و فراهم آوردن آسايش و رفاه براى خانواده»[3]و امام صادق(علیه السلام) نیز در پاسخ به پرسشی از معناى خوش اخلاقى فرمودند: «نرمخو و مهربان باشى، گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرویى برخورد کنى. [4] آن حضرت درباره آثار و برکات خوش اخلاقی می فرمایند:« خوى نيكو جمال است در دنيا، و گشايش و خوشى است در آخرت، و با آن آيين و دين هر كسى كامل مى‏گردد، و موجب كمال انسان و قرب او به پروردگار متعال است »[5] خانواده نخستین حلقه از جامعه است و کارشناسان معتقدند که برای سنجش استحکام جوامع باید ابتدا انسجام خانواده در آن جامعه را مورد بررسی قرار داد. تشکیل خانواده، گرم نگاه داشتن کانون خانواده و انسجام آن نیز در دین ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و احادیث بسیاری به این موضوع اختصاص یافته است که وظایف و حقوق هر یک از اعضاء خانواده در برابر یکدیگر را در قالب توصیه‌های اخلاقی معین می‌نماید. حفظ کانون گرم خانواده هنری است که همه اعضاء خانواده باید از آن بهرمند و نسبت به آن ملتزم باشند. پدر مادر در برابر فرزند، همسر و شوهر در برابر یکدیگر، و فرزند در برابر والدین خود، هر کدام در برابر یکدیگر عنوانی داشته و در قالبی که قرار گرفته اند باید با رعایت نکات اخلاقی در حفظ و انسجام کانون خانواده تلاش نمایند.   توصیه های اخلاقی به شوهر در برابر همسر: باور غلطی است که در برخی از مردان وجود دارد که برابر همسر خود ابراز محبت نمی کنند و در حالی که از توصیه های اخلاقی در پیامبر اکرم(صلی الله و علیه و آله) به مردان در برابر همسرانشان است که:« گفته مرد به همسرش که «من تو را دوست دارم‏»، هرگز از قلب زن بيرون نمي‏رود »[6] آن حضرت در توصیه ای دیگر می فرمایند: «يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.»[7]  و یکی از ابزار رفتار نیک را شاد کردن همسر بر می شمرند که:«خداى بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان است و هيچ مردى، زنى از محارم خود را خوشحال نمى كند، مگر آن كه خداوند متعال او را در قيامت شاد مى كند.»[8].  امام علی(علیه السلام) در وصیتی به فرزندش محمد بین حنفیه در خصوص نحوه سلوک با همسر می فرمایند: «هميشه با همسرت مدارا کن، و با او به نيکي همنشيني کن تا زندگيت‏باصفا شود»[9] و نیز از هنر ارتباط شوهر با همسر این است که امام باقر(علیه السلام) می‌فرمایند:« گرامى ترين شما نزد خدا، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام بگذارد.»[10] آری؛ رفتار نیک و برخورد توام با احترام و خوشحال کردن زن توصیه های اخلاقی است که شوهر باید از آن استفاده کند تا بتواند به نحو احسن وظایف خود را در ایجاد انسجام اسلامی خانواده ایفا نمیاد. برخی از مردها به ظرایف روابط زنو شوهری توجه نمی کنند و گاهی اوقات رعایت برخی موارد را فقط ار وظایف همسر خود می دانند مثلا رسیدگی به سر و وضع و زینت و استفاده از رایحه های خوش را از زن انتظار دارند و در حالیکه نمی خواهند قبول کنند که زن نیز این توقع را دارد که شوهر خود را با وضعیت مناسب ببیند و در این باره امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: «همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آرایش را در مردانشان ببینند»[11] در روابط شوهر با همسر باید به این توجه کرد که هر چه برای خود می پسندی باید برای دیگران هم بپسندی وهر چه بر دیگران و نزدیکان خود نمی پسندی برای خود مپسند، همانطور که در روابط خانوادگی پیامبر گرامی اسلام می فرمایند:« پاكدامن باشيد تا زنانتان پاكدامن باشند. »[12]   توصیه های اخلاقی زن در برابر شوهر: زن نیز به عنوان همسر باید به توصیه های اخلاقی و رعایت حقوق شوهر توجه نماید تا به سهم خود کانون خانواده را گرم نگاه دارد. یکی از مهمترین توصیه هایی که بخصوص در روابط همسری به زن می شود رعایت حیا است و پیامبر اکرم(صلی الله و علیه و آله) می فرمایند:«حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است.»[13] اگر بخواهیم وظایف زن در برابر شوهر را در جمله ای بیان نماییم باید به این حدیث از نبی مکرم اسلام(ص) اشاره کنیم که فرمودند: «بهترين زنانتان، آن زن زايا، بسيار مهربان و پاكدامن است كه براى شوهرش خودآرايى مى كند و از غير او خود را محفوظ نگه مى دارد، حرف شوهرش را مى شنود و فرمان او را اطاعت مى كند..»[14]آن زنانی که به این نکات اخلاقی که هنر زندگی است عمل نموده اند زندگی شادتر و مستحکمتری دارند تا زنان و مردانی که در توهم عنان بدست گرفتن هستند.   والدین در برابر فرزند: و اما همین زن و شوهر با بدنیا آمدن فرزند باید نکات اخلاقی دیگری را در روابط خانوادگی خود رعایت کنند تا دارای خانواده ای مومن و شاد باشند. یکی از مهترین موضوع، دوست داشتن فرزند است و در این رابطه نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله) می فرمایند« كودكان را دوست بداريد و به آنان مهربانى كنيد و هرگاه به آنها وعده داديد وفا كنيد زيرا آنها شما را روزى دهنده خود مى‏ دانند»[15]و این دوست داشتن هزچه بیشتر باشد مورد پسند تر است که امام صادق(علیه السلام) توصیه می کنند:« بدون ترديد، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش، رحم مى ‏كند.»[16]و در این دوست داشتن و ابراز آن نباید تفاوتی بین فرزندان گذاشت،امام علی(علیه السلام)  در بیان خاطره ای با این موضوع فرمودند: «پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله كسى را ديدند كه دو فرزند داشت. يكى را بوسيد و ديگرى را رها كرد . پيامبر خدا به او فرمودند : چرا ميان آنان يكسان عمل نكردى؟»[17] اقتضاء ارتباط با کودک، برخورد کودکانه است که از توصیه های پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) توجه به همین نکته است که:« هر كس با كودك سروكار دارد، با او كودكانه رفتار كند.»[18]  امام علی(علیه السلام) در توصیه ای دیگر از اخلاق عملی به والدین می فرمایند:«حق فرزند بر پدر و مادر این است که اسم خوب بگذارد خوب تربیتش کند و به او قرآن تعلیم دهد.» [19]   فرزند در برابر والدین: فرزندان نیز در برابر والدین خود نیازمند رعایت توصیه های اخلاقی ویژه ای هستند که در قالب حقوق و تکالیف بیان شده است. در روابط فرزند با والدین احترام نهادن و اطاعت از پدر مادر مهم است و در احادیث بسیاری به این موضوع اخلاقی تاکید شده و حدود آن معین شده است. در این باره امیرالمومنین(علیه السلام) می‌فرمایند:« حقّ پدر بر فرزند آن است که پدر را در هر چیز مگر در نافرمانی از خداوند سبحان اطاعت و پیروی نماید..» [20]آن حضرت در حدیثی دیگر بیان می دارند:« شکر از پدر و مادر در هر حال، فرمانبرداری از او امر و نواهی آنان در صورتی که اوامر و نواهی در مسیر وظیفه‌الهی باشد، و پنهان و آشکار همفکری نمودن با آنها.»[21] برخی فکرمی کنند به نام صدا زدن والدین حاکی از صمیمیت و یا پایین تر نشان دادن سن پدر و مادرشان است و در حالیکه توجه به حریم فرندی و والدینی اقتضاء می کند که برخورد توام با احترام داشته و با رعایت حق والدین که در قرآن از آن ها به عنوان رب صغیر نا برده شده است از استفاده از نا کوچک احترازشود. امام صادق (علیه السلام) در مورد حق والدین بر فرزند می فرمایند:« فرزند نباید پدرش را به اسم صدا کند، پیشاپیش او راه نرود، پیش از پدر ننشیند، و وسیله فحش دادن به او را فراهم نکند.»[22]بی تردید اثر احترام به والدین در بکار بردن الفاظ با شأنیت، بسیار بیشتر از آن هدفی است که در بکار بردن اسم کوچک در خطاب قرار دادن والدین مد نظر است. اثر نیکی به پدر و مادر در زندگی فرد جریان دارد و در آینده و فرزندان وی بازگشت خواهد کرد و توجه به این نکته که این دنیا محلی است که ما بازخورد اعمالمان را خواهیم دید، بخصوص در نسل خود حتما در مشی زندگی حال ما موثر خواهد بود و امام صادق (عليه‏ السلام) در توصیه ای دیگر به فرزندان می فرمایند: «به پدر و مادر خود نيكى كنيد، تا فرزندانتان به شما نيكى كنند.»[23]   سرپرست خانواده: اما وظایفی برای سرپرست خانواده است که به عنوان ستون خانواده باید بیشتر مد نظر داشته باشد. نوع رفتار پدر با خانواده اهمیت بسیار دارد و به همین مناسبت توصیه های بسیاری برای پدر خانواده بیان شده است. بطور مثال؛ پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله)  می‌فرمایند:« هر کس به بازار رود و هدیه‏ای برای خانواده‏اش بخرد و ببرد، [پاداش او ] مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه می‏برد(و هنگامی که هدیه را به خانه می‏برد)، باید، قبل از پسران، به دختران بدهد، زیرا کسی که دخترش را شادمان کند، مانند کسی است که یک بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است . و هر کس [با دادن هدیه‏ای] چشم پسری را روشن کند، گویا از ترس خدا گریسته است و هر کس از ترس خدا بگرید، خداوند او را داخل نعمت‏های بهشت کند »[24]آن حضرت در خصوص رعایت محبت در خانواده توصیه می کنند که:« بهترین مردان امت من، آن کسانی هستند که نسبت‏ به خانواده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند»[25]حضور پدر در کانون گرم خانواده نیز اهمیت بسیاری دارد چنانچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید:« از جوانمردی دور است که [مردی] در شهری که خانواده‏اش هستند باشد، ولی در غیر خانه خود بخوابد»[26]و نیز در حدیثی از ایشان نقل است که« نشستن مرد در کنار خانواده‏اش، نزد خدای بزرگ دوست داشتنی‏تر از اعتکاف [و نشستن] در این مسجد من است»[27] در احادیث حتی نحوه ورود و روبرو شدن پدر خانواده نیز توصیه شده است مانند حدیثی از امام صادق (علیه السلام) که می فرمایند:« هنگامی که مرد با خانواده‏اش برخورد می‏کند، [به آنان] سلام کند و هنگام ورود با صدای کفش و با سرفه کردن، خانواده‏اش را از آمدن خود با خبر کند، تا اینکه چیزی نبیند که او را ناخوش آید»[28] آن حضرت همچنین در سفارشی دیگر به مرد خانواده می فرمایند:«مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نيازمند رعايت سه صفت است هر چند در طبيعت او نباشد: خوشرفتارى، گشاده دستى به اندازه و غيرتى همراه با خويشتن دارى.»[29] برخی توصیه ها نیز به کل خانواده باز می گردد امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:« هرگاه یکی از شما به مسافرت رود و سپس از سفر برگردد، پس باید برای خانواده خود به اندازه‏ای که توانایی دارد سوغاتی بیاورد, اگرچه یک سنگ باشد»[30]ایشان در حدیثی دیگر بیان می دارند:«هر كس به شايستگى در حقّ خانواده اش نيكى كند، عمرش طولانى مى شود.»[31]و از صفات مومن چنین بر می شمرند که:«مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند»[32]       [1] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏9، ص: 150، َحَبُّکُمْ اِلَى اللّه اَحْسَنُکُمْ اَخْلاقا؛ [2] . مكارم الأخلاق، ص:8، اِنَّما بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الخلاقِ؛ [3] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏68، ص: 394، حسن الخلق في ثلاث اجتناب المحارم‏ و طلب‏ الحلال‏ و التوسع على العيال [4] . من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 412،لَمّا سُئِلَ عَن حَدِّ حُسنِ الخُلقِ: تُلَیِّنُ جانِبَکَ وَتُطَیِّبُ کَلامَکَ وَتَلقى أخاکَ بِبِشرٍ حَسَنٍ؛ [5] . مصباح الشريعة / ترجمه مصطفوى، متن، ص: 255، قال الصادق (ع): الخلق‏ الحسن‏ جمال في الدنيا و نزهة في الآخرة، و به كمال الدين و القربة الى الله تعالى‏ [6]. الکافی ج5 ص 569، قَوْلُ‏ الرَّجُلِ‏ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي‏ أُحِبُّكِ‏ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً. [7] . عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص: 56،  استوصوا بالنساء خيرا [8]. هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-7، ص: 305، إنَّ اللّه  تَبارَكَ و َتَعالى عَلَى الناثِ أَرأَفُ مِنهُ عَلَى الذُّكُورِ و َما مِن رَجُلٍ يُدخِلُ فَرحَةً عَلَى امرَأَةٍ بَينَهُ وَ بَينَها حُرمَةٌ إِلاّ فَرَّحَهُ اللّه  تَعالى يَومَ القيامَةِ؛ [9]. جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص: 540فَدَارِها علَى‏ كُلِ‏ حالٍ‏، وأحْسِن‏ الصُّحبَةَ لَها، فَيصفُوَ عَيْشُكَ. [10] . وسایل الشیعه ج 21 ، ص311 ،اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللّه  اَشَّدُّكُم اِكراما لِحَلائِلِهِم؛ [11] . مكارم الأخلاق، ص: 80،النِّسَاءُ يُحْبِبْنَ أَنْ يَرَيْنَ الرَّجُلَ فِي مِثْلِ‏ مَا يُحِبُ‏ الرَّجُلُ‏ أَنْ يَرَى فِيهِ النِّسَاءَ مِنَ الزِّينَة [12] . وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 357، عِفُّوا تَعِفُّ نِساؤُكُم [13] . المناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق، ص: 104، اَلحَياءُ حَسَنٌ وَلكِن فِى النِّساءِ أَحسَنُ [14] . وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 29،إِنَّ خَيرَ نِسائِكُمُ الوَلُودُ الوَدُودُ لعَفيفَةُ، العَزيزَةُ فى أَهلِهَا، الذَّليلَةُ مَعَ بَعلِهَا، المُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوجِها، الحِصانُ عَلى غَيرِهِ الَّتى تَسمَعُ قَولَهُ وَ تُطيعُ أَمرَهُ... ؛ [15] .مراه العقول فیشرح اخبار آل رسول، ج21، ص86 أحبوا الصبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم‏ لا يدرون‏ إلا أنكم‏ ترزقونهم‏. [16]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 484،إن‏ الله‏ ليرحم‏ العبد لشدة حبه‏ لولده‏. [17]. جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏26، ص: 872،اِنَّ النَّبىَّ صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله اَبصَرَ رَجُلاً لَهُ وَلَدانِ فَقَـبَّلَ اَحَدَهُما وَتَرَكَ الخَرَ . فَقالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله : فَهَلاّ واسَيتَ بَينَهُما؛ [18] . الوافي، ج‏23، ص: 1388، مَن كانَ عِندَهُ صَبِىٌّ فَليَتَصابَ لَهُ [19]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 547، حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآن‏ [20]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 547،فَحَقُ‏ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ‏ [21].تحف العقول ص322، يَجِبُ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى‏ الْوَلَدِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ شُكْرُهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ طَاعَتُهُمَا فِيمَا يَأْمُرَانِهِ وَ يَنْهَيَانِهِ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ نَصِيحَتُهُمَا فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَة [22]. الکافی ج2 ص 152، مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ قَالَ لَا يُسَمِّيهِ‏ بِاسْمِهِ‏ وَ لَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا يَسْتَسِبُّ لَه‏ [23] . الخصال،ج؛ ص ؛بِرُّوا آباءَكُمْ يَبِرَّكُمْ اَبْناؤُكُمْ [24] . الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 577، مَنْ‏ دَخَلَ‏ السُّوقَ‏ فَاشْتَرَى‏ تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ مُؤْمِنَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8856/توصیه-های-اخلاقی-معصومین(ع)-به-خانواده/-حفظ-کانون-گرم-خانواده-نیازمند-هنرمندی-اعضای-آن-است Mon, 11 Dec 2017 10:07:59 GMT ماموریت نازنین زاغری در ایران چیست؟!/ واکاوی یک پروژه پیچیده امنیتی علیه ایران http://nasimeshiraz.ir/news/show/8855/-ماموریت-نازنین-زاغری-در-ایران-چیست؟!/-واکاوی-یک-پروژه-پیچیده-امنیتی-علیه-ایران به گزارش نسیم شیراز، نازنین زاغری راتکلیف، یکی از کارمندان بی‌بی‌سی بود که پروژه هایی مانند زیکزاگ را انجام داد و بعد از آن به موسسه تامسون رویترز رفت تا فعالیت جدیدی را علیه ایران آغاز کند. زاغری با همکاری یک تیم از همکاران سابق خود در بی بی سی جهانی فعالیت دامنه‌داری را علیه ایران کلید می‌زند و موسسه «ترنینگ استیشن» را تشکیل می‌دهد؛ زاغری بخش ایران این موسسه را هدایت می‌کند. یکی از اهداف این موسسه در بخش ایران جمع آوری اطلاعات از کشورمان در پوشش خبرنگار است که هزینه این کار را آمریکایی‌ها متقبل شدند. بنابراین این پروژه یک پروژه پیچیده امنیتی علیه ایران بوده که سرویس جاسوسی و همچنین وزارت خارج چند کشور از جمله انگلیس و آمریکا آنرا هدایت می‌کردند. نازنین زاغری در این پروژه با نام مستعار پریسا وارد شده و به تربیت خبرنگار – جاسوس تحت نظر سرویس‌های جاسوسی بیگانه می‌پرداخته و مدیریت این امور را بر عهده داشته است. این دوره‌های آموزشی طوری تدارک دیده شده بود که فرد آموزش دیده توانایی نفوذ اطلاعاتی و انتقال امن آن را داشته باشد. حقوق بشر و بخش زنان از جمله مواردی بود که تحت تمرکز نیروهای آموزش دیده قرار گرفته بود. با توجه به اینکه زاغری یک زن بوده در حوزه زنان فعالیت متمرکزی را آ‌غاز می‌کند. «‌زنان برای زنان» پروژه ویژه‌ای بود که در طرح آ‌ن نوشته شده است که ضمن شناسایی زنان و دختران ایرانی و تشکیل بانک اطلاعاتی از آنان در پوشش طرح های استارت آپی به شبکه سازی افراد همسو با غرب پرداخته شود. ایجاد حس مطالبه گری منفی در زنان علیه نظام تا آنان را ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی کند از جمله اهداف اصلی این پروژه ضدایرانی بوده است. اما این ماموریت به در بسته خورد این شاه‌ماهی جاسوسی غرب توسط نیروهای ایرانی دستگیر و بازداشت و پروژه لو رفت. سپاه ثارالله کرمان درباره علت دستگیری زاغری اعلام کرد: «طی اقدامات اطلاعاتی گسترده در فضای مجازی و حقیقی یکی از سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان که ماموریت های مختلفی درراستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، شناسایی و دستگیر شد.»     انگلیسی‌ها بخصوص بوریس جانسون‌،‌ وزیر خارجه این کشور که دیروز به کشورمان سفر و با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد در مراحل مختلف نگرانی خود از وضعیت این نیروی دو تابعتی انگلیسی ایرانی را ابراز داشت. اما جانسون در صحبت‌های خود درباره زاغری گافی داد که پرده از ماموریت این زن در ایران برداشت. با آنکه رسانه‌های انگلیس مدعی شده بودند که زاغری در جریان سفر برای بازدید خانوادگی در تهران بازداشت شده، جانسون در یک جلسه استماع در کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس گفت که او مشغول آموزش روزنامه‌نگاران در تهران بوده است. جانسون در این رابطه گفت: «وقتی بررسی می‌کنم ببینم نازنین زاغری راتکلیف در حال انجام چه کاری بوده می‌بینم که او، آنطور که من می‌فهمم فقط در حال آموزش روزنامه‌نگاری بوده است.» این اظهارات جانسون با واکنش‌های مختلفی همراه شد و بسیاری از رسانه‌ها از وی خواسته‌اند «اشتباه جدی» خود را تصحیح کند. این اظهارات در حالی است که جانسون با پوشه قرمز رنگ خود به ایران آمد و رسانه‌های ضدایرانی از جمله بی بی سی فارسی همواره مطرح می‌کردند که ماموریت وزیر خارجه انگلیس آزادسازی نازنین زاغری است. موضوعی که جانسون پیش از این برای چند بار به آن اشاره و تاکید کرده بود. البته سناریو رسانه های ضدانقلاب مانند بسیاری از مجرمان امنیتی اتهام زدایی و انحراف افکارعمومی و انتقال موضوع به فاز احساسی و عاطفی آن بخصوص با استفاده از فرزند زاغری و نشان دادن وی به عنوان یک مادر و فردی که می‌خواسته تعطیلات خود را در ایران بگذراند،‌ است. مسئله نازنین زاغری نشان می‌دهد که حوزه زنان یک حوزه قابل توجه برای سرویس‌های جاسوسی غربی است. اگر نگاهی به رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی بیندازیم نیز متوجه می‌شویم دختران و زنان حضور گسترده و تاثیرگذاری در فضای مجازی دارند و می‌توان پیش‌بینی کرد که بسیاری از تحولات آینده در این حوزه شکل خواهد گرفت که دشمن بر آ‌ن تمرکز کرده است.   منبع: طنین یاس info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8855/-ماموریت-نازنین-زاغری-در-ایران-چیست؟!/-واکاوی-یک-پروژه-پیچیده-امنیتی-علیه-ایران Mon, 11 Dec 2017 10:02:19 GMT کبری خزعلی: شورای عالی انقلاب فرهنگی 23 وظیفه مشخص دارد/ توجه ویژه به زنان در شورا http://nasimeshiraz.ir/news/show/8854/کبری-خزعلی:-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی-23-وظیفه-مشخص-دارد/-توجه-ویژه-به-زنان-در-شورا- به گزارش نسیم شیراز، هرچند که نظام پهلوی سقوط کرد اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه به ویژه نهادهای فرهنگی اثرگذار و فراگیر همچون دانشگاه و آموزش و پروش همچنان پایبند به نظام ستم شاهی بود و نیاز به تحولات اساسی در این نهادها احساس می شد از سوی دیگر گروهک های مختلف برای ایجاد تنش در جامعه از دانشگاه استفاده سیاسی می کردند؛ همه این مسائل ضرورت یک انقلاب فرهنگی در ایجاب می کرد. تنش آفرینی ها به حدی رسید که مدتی تمام دانشگاه‌های کشور تعطیل شد و به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل شد. فعالیت های گسترده ی این ستاد و تداخل آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالی باعث شد که ، حضرت امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین شکل ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را در نوزدهم آذر ۱۳۶۴آغاز نمود.   کبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان  و رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خصوص وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وظايف شوراي عالي انقلاب انقلاب فرهنگي در 23 بند مشخص شده است که در تارنمای اینترنتی این شورا نیز قابل مشاهده است، از جمله تدوين و تصويب اصول، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌ريزي فرهنگي و علمي كشور، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور و روزآمد نمودن آنها، تهيه و تدوين نقشه جامع علمي كشور و تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعليم و تربيت كشور که در این مورد سوم، «سند تحول بنیادین» تدوین شده است که در مورد آموزش و پرورش و آموزش های بعدی برنامه ریزی کرده است اما متاسفانه سند 2030 مقابل آن قرار گرفته و در اجرای سند تحول اخلال ایجاد کرده است. وی افزود: برنامه‌ريزي براي مواجهه‌ى فعال و مبتكرانه با تهاجم فرهنگي دشمنان با استفاده هدفمند از روش‌هاي كارآمد نیز از اهداف شوراست که می بایست روش های کارآمد استخراج شود و تنها انجام چند مصاحبه کافی نیست که گاهی همین مصاحبه ها هم برعکس به تایید تهاجم فرهنگی تبدیل می شود.   عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از رویه ی اجرای کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها گفت: سياستگذاري، حمايت و بهره‌گيري از نظريه‌پردازي، و ايجاد و زمينه‌سازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم جزو وظایف این شوراست اما در اجرای کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها مشکلات جدی وجود دارد و دچار ضعف شدید در این حوزه هستیم، همین که رویش این کرسی ها در زمان انتخابات است و پس از آن با افت شدید مواجه هستیم نشان می دهد که این کرسی ها کاملا سیاسی است و اصل حمایت از نظریه پردازی صورت نمی گیرد. وی همچنین در مورد میزان موفقیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تا امروز چهار دهه از تاسیس شورا می گذرد و در دهه اول که از سال 63 آغاز شد، تشکیل شوراهای اقماری مانند شورای برنامه ریزی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی را شاهد بودیم، همچنین در بحث سازمانی نیز سازمان ها و دفاتر مختلفی از جمله سازمان سمت، دفتر جذب نخبگان و دفتر جذب متخصصان خارج از کشور راه اندازی شد. خزعلی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس، پیام نور، شاهد، فرهنگستان علوم و موسسات آموزشی پژوهشی مختلفی در این دوران شکل گرفتند و اساسنامه ها، آئیین نامه ها، سیاست ها و ظوابط گزینش اساتید و روسای دانشگاه ها و شرایط اعزام بورسیه به خارج اکثرموسسات آموزش عالی در این شورا تصویب شد. وی فعالیت های انجام شده ی شورا را علاوه بر فعالیت های قبلی توجه ویژه به زنان، نخبگان و موضوعات برون مرزی دانسته و افزود: توجه به برنامه توسعه کشور به شکل ارزیابی و ورود به آن در این دهه صورت گرفت و همچنین توجه به مدیریت عمومی دانشگاه ها و بحث های برون مرزی مورد توجه قرار گرفت.   رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان دهه سوم را از سال 80 تا 89 دانسته و افزود: در این دهه علاوه بر ادامه ی فعالیت های پیشین، و توسعه ی آن ها، ورود شورای عالی به نهضت نرم افزاری و تدوین نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور و تحول نظام آموزشی کشور که آموزش و پرورش جزئی از آن است در دستور کار قرار گرفت، همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری شد. خزعلی در خصوص فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه چهارم نیز گفت: از سال 90 تا کنون ضمن پیگیری برنامه های پیشین، تدوین و تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور و مهندسی نرم افزاری کشور صورت گرفته است و هرچند که مصوبه های جدید بسیار محدود است، اما مصوبه های پیشین در حال اجراست.   منبع: طنین یاس info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8854/کبری-خزعلی:-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی-23-وظیفه-مشخص-دارد/-توجه-ویژه-به-زنان-در-شورا- Mon, 11 Dec 2017 09:59:57 GMT صفر تا سکو؛ ساده اما دوست‌‌داشتنی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8853/-صفر-تا-سکو؛-ساده-اما-دوست‌‌داشتنی به گزارش نسیم شیراز، این روزها، سحر مصیبی، مستندی روایت‌گونه از زندگی سه خواهر ووشوکار را بر روی پرده نقره‌ای دارد. این مستند برنده جایزه اول جشنواره سینما حقیقت امسال بود و تحسین بسیاری از منتقدان را برانگیخت. "صفر تا سکو" راوی صادقی است برای بیان دشواری‌های سه بانوی ورزشکار ایرانی. شهربانو، الهه و سهیلا منصوریان، سه خواهر ووشوکار اهل سمیرم اصفهان هستند که با تلاش و تحمل مرارت بسیار به شهرت جهانی دست یافته‌اند. مهم‌ترین عنصری که در این فیلم به زبان ساده به مخاطب عرضه می‌شود، امید داشتن و توأم با آن پشتکار و تلاش در زندگی است.   روایت داستان در جامعه‌ای کوچک و با بافتی سنتی رخ می‌دهد. در چنین فضایی، این سه خواهر با انتخاب رشته ووشو شروع به ورزش می‌کنند. زندگی سخت و کارهای فیزیکی دشواری که آن‌ها از بچگی به آن خو گرفته‌اند، زمینه‌ساز موفقیت آن‌ها در این رشته است. در شهری با برخی سنت‌های غلط و همراه با مشکلات اقتصادی فراوان، این‌که دست بر زانو بگذاری و تلاش کنی برای موفقیت، همت عالی می‌خواهد و عزم جزم. دوربین فیلمساز با زندگی این سه خواهر همراه می‌شود. از سختی‌ها و مشکلاتشان در شهرستان می‌گوید، وارد اردوهای تیم ملی و انتخابی جهان می‌شود، در خوابگاه، در مسابقات و... آن‌ها را همراهی می‌کند اما آن‌چه برای مخاطب جذابیت بیشتری دارد، ورود به زندگی شخصی آن‌هاست و به‌ویژه ورود به زندگی شهربانو. شهربانو تنها خواهر متأهل در این جمع سه نفره است. خلوت امید و شهربانو، شوخی‌های غیر‌معمول و خشن آن‌ها با هم، درددل‌هایشان، نوع زندگیشان و... همه و همه فردیت را در این قهرمان بیش از پیش پررنگ می‌کند و مخاطب در هر صحنه بیشتر و بیشتر آن‌ها را دوست خواهد داشت. اگر نگاه منصفانه و در عین حال واقع‌بینانه به فیلم داشته باشیم، باید از نواقص و کاستی‌های آن نیز یاد کنیم. نادیده گرفتن و یا کمرنگ جلوه دادن نقش مردان در داستان به وضوح مشخص است. ماجرای پدر خانواده که در کودکی آن‌ها را رها کرده، بسیار آشفته و سطحی بیان می‌شود و سؤالات زیادی برای بیننده باقی می‌ماند. همسر شهربانو نیز مردی منفعل و تا حدودی روشن‌فکر است که به قول خودش از حق طبیعی خود گذشته و اجازه می‌دهد شهربانو در اردوها و مسابقات شرکت کند. او ماه‌های زیادی در سال را تنهاست و اطرافیان به او این تنهایی و نبود همسر را گوش‌زد می‌کنند اما آنچه برای امید مهم است این است که شهربانو ناراحت نباشد و به ورزش ادامه دهد. شهربانو، الهه و سهیلا با وجود تمام مشکلات و به‌خصوص مشکلات مادی، دست از تلاش برنمی‌دارند؛ هر روز بیشتر از قبل تمرین می‌کنند تا سطح زندگی و خانواده خود را ارتقا دهند. هدف از شرکت در مسابقات، فقط کسب افتخار و مدال و جام قهرمانی نیست، آن‌ها به سادگی اعتراف می‌کنند که بحث مادی نیز بسیار پررنگ است. خواهران منصوریان در میدان ورزشی موفق ظاهر می‌شوند و در سطح ملی و بین‌المللی مقام‌های بسیاری را از آن خود می‌کنند. هر چند منابع محدود است و متقاضی زیاد اما آن‌ها در عرصه رقابت، پیروز میدان هستند. با توجه به نظریه بوردیو باید اذعان داشت که میدان‌های مختلفی در جامعه برای کسب منابع و امتیازات وجود دارد اما برای آن‌ها ورود به میدان سیاست، آموزش، فرهنگ و... با توجه به شرایط زندگیشان ناممکن بوده؛ در نتیجه تمام تلاششان را در میدان ورزشی به‌کار می‌بندند. در این میدان چنان پشتکار دارند که تا حد آسیب‌های جسمی جدی پیش می‌روند؛ تا جایی که ممکن بود الهه در یکی از مسابقات یک چشم خود را از دست بدهد اما در هر حال دست از تلاش برنمی‌دارند. در این مستند، زندگی خواهران منصوریان در دو بعد به نمایش گذاشته شده است. صفر تا سکو از یک سو روایت‌گر زندگی دختران فقیری است که با تمام سختی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و در نهایت با تکیه بر توانایی‌های فردی‌شان، به موفقیت می‌رسند. از سوی دیگر آن‌ها زنان ورزشکاری هستند که در چار‌چوب رسمی قوانین جمهوری اسلامی ایران و با حجاب اسلامی در میادین بین‌المللی رقابت می‌کنند. مسلماً این بخش از زندگی آن‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. این پرداخت چندوجهی به زندگی این قهرمانان ریشه در هوشمندی و نکته‌سنجی کارگردان دارد.   فیلم در اوج و با سرود پیروزی به پایان می‌رسد. تماشاچی و به‌ویژه زنان حاضر در سالن سینما با این سه قهرمان ساده و بی‌ریا در صحنه‌های حماسی همراه شده‌اند. در لحظات پایانی و مسابقات، تماشاچی استرس دارد، قلبش به تپش می‌افتد و در دل دعا می‌کند خواهران منصوریان پیروز میدان باشند. پس از هر پیروزی صدای تشویق مردم بلند می‌شود؛ چیزی که در سالن‌های سینمای ایران به‌ندرت اتفاق می‌افتد. در این فیلم به شدت تماشاچی با سوژه‌ها همراه می‌شود؛ با آن‌ها شاد می‌شود و می‌خندند و از ناراحتی آن‌ها بعض می‌کند. سوژه‌ها از قهرمانان روی سکو خارج می‌شوند و تبدیل می‌شوند به آدم‌های دوست‌داشتنی داستان. آدم‌های معمولی که مثل همه زندگی معمولی دارند، کار می‌کنند، امرار معاش می‌کنند، دلشان برای مادرشان تنگ می‌شود، گریه می‌کنند، می‌خندند، نذری می‌دهند، همدیگر را در آغوش می‌گیرند، بوسه‌های بی‌ریا رد و بدل می‌کنند و... بی‌شک همه این سکانس‌های دوست‌داشتنی ناشی از عنصر اعتماد به کارگردان است. در هر حال با تمام نقاط مثبت و منفی داستان، این مستند، ارزش دیدن دارد؛ آن هم بر روی پرده سینما. چراکه کارگردان برای به‌دست آوردن درآمد گیشه به هر دری نزده است بلکه روند ساده داستانی را در ژانر ورزشی در پیش گرفته و در این مسیر موفق هم بوده است. صفر تا سکو فیلمی صادقانه و به دور از اغراق، متوسط و کلیشه‌ای اما موفق است که شما را لحظه به لحظه با زندگی افتخار‌آفرینان ایران همراه می‌کند.   منبع: مهرخانه info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8853/-صفر-تا-سکو؛-ساده-اما-دوست‌‌داشتنی Mon, 11 Dec 2017 09:55:37 GMT زنان و خانواده در لایحه بودجه 97+ جدول http://nasimeshiraz.ir/news/show/8852/-زنان-و-خانواده-در-لایحه-بودجه-97+-جدول به گزارش نسیم شیراز، جدول زیر اعتبار در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 97 برای نهادهای حوزه امور زنان و خانواده را نشان می‌دهد. (ارقام به میلیون ریال)   عنوان اعتبار در لایحه بودجه 97 درصد رشد معاونت امور زنان و خانواده 210.075 38.17 شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران 2,713,310 18.48 بیمه زنان سرپرست خانه‌دار متأهل با اولوین زنان سرپرست خانوار 146.000 39.16- باید به این نکته اشاره داشت که بودجه شورای فرهنگی اجتماعی زنان به‌عنوان یکی از نهادهای متولی حوزه زنان سال 96 به‌صورت کلی در لایحه بودجه وجود داشت اما در لایحه بودجه سال 97 بودجه‌ای با نام این شورا اختصاص پیدا نکرده اما ذیل بودجه بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو محور مشخص شده است که یکی از این محورها، "برنامه سیاست‌گذاری در امور زنان و تحکیم خانواده با زیر عنوان راهبری و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی زنان" است و مبلغ 12 میلیارد و 150 میلیون ریال به این منظور اختصاص داده شده است. محور دوم، انجام پژوهش‌هاي كاربردي مرتبط با امور زنان و تحكيم خانواده است که بودجه تعیین‌شده برای آن مبلغ پنج میلیارد ریال است. بودجه دانشگاه‌های زنانه در بخش دیگری از عناوین کلی بودجه شاهد اختصاص اعتبار به دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌های زنانه هستیم که در جدول زیر اعتبارات اختصاص‌یافته به این دانشگاه‌ها را ملاحظه می‌کنیم. دانشگاه‌های زنانه اعتبار در لایحه بودجه 97 دانشگاه الزهرا(س) 1.356.893 دانشگاه فرزانگان سمنان (ويژه خواهران) 25.309 دانشگاه کاشان – پردیس خواهران 28.756 دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) 90.337 دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) 44.419 دانشكده فني و مهندسي فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب (ویژه خواهران) 30.211   زنانه‌های بودجه وزارت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در بخش‌های مختلف بودجه‌هایی مرتبط با حوزه زنان و خانواده دارد که در جدول زیر نگاهی به این بودجه‌ها داریم.   عنوان اعتبار در لایحه بودجه 97 برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم 9.731 ارتقاء سطح سلامت دانش‌آموزان از طريق آموزش تغذيه و آهن‌ياري 16.727 بهبود تغذيه كودكان زير پنج سال در قالب برنامه كودك سالم 8.498 بهبود تغذیه و امنیت غذایی در 7 استان کمتر برخوردار 8.844 بهبود تغذیه میانسالان و سالمندان 600 برنامه ارتقای شاخص‌های بهداشتی ارتقای شاخص‌های ترویج تغذیه با شیر مادر 2.415 ارتقای شاخص‌های سلامت مادران 6.899 ارتقای سلامت باروری و فرزندآوری 117.277 برنامه ارتقای شاخص‌های سلامت خانواده اجرای اقدامات و بسته‌های اجرایی سیاست‌های جمعیتی کشور 2.000.000 ترویج زایمان 2.500.000 درمان ناباروری 1.500.000 ذیل ردیف بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز بودجه‌ای با عنوان "خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس" در نظر گرفته شده است. در بخش‌های دیگری از لایحه بودجه 97 نیز به موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده اشاره شده است. دیه محکومان زن معسر در بند اول از تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 به دیه زنان معسر اشاره شده است. در این بند آمده: "به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صـندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالـث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات رديف 4 -110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبـور مكلـف اسـت بـا اعـلام وزيـر دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد". توجه به اشتغال زنان و جوانان در بند الف تبصره 18 این ماده واحده نیز آمده است: "با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال 1396 (اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سهم شركت ملي نفت ايران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) ) را به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف يكصد و هفتاد و چهار هزار ميليارد (174.000.000.000.000) ریال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت کند. اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در اختيار استان‌ها قرار مي‌گيرد. سنوات مستمری در جدول شماره 9 برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در سال 1397 آمده است که یکی از بندهای آن پرداخت مستمری به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی و 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات مستمری موضوع درآمد حاصل از اخذ یک در هزار قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول با اعتبار 1.500 میلیارد ریال است. اعتبارات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار همچنین، در این جدول اعتبارات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ 150.000 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. ورزش زنان در جدول شماره 5 اشاره شده که 0.27 درصد از 3 تعرفه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش زنان و زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص پیدا می‌کند. این اعتبار 5.387.273 است. عدم تغییر وام ازدواج در بوجه پیشنهادی 97 بند ب تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 نیز اشاره دارد که به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال 1397 يكصد ميليون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است؛ که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری ندارد. طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در بند ب تبصره 10 ماده واحده آمده است: به منظور تهيه و اجرايي کردن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (80) قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار رديف 22 -550000 جدول شماره (9) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي طرح فوق مي‌شود. بودجه در نظر گرفته‌شده برای این منظور 4.500.000 است. ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های محروم در جدول شماره 8 لایحه، اعتبار در نظر گرفته‌شده به منظور ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت اجتماعی (موضوع بند 1 ماده 29 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز مفاد بند 2 قانون یاد شده) مبلغ 7.000.000 است. برنامه آموزش زنان روستایی در فصل آموزش فني و حرفه‌اي و مهارت‌آموزي لایحه به برنامه آموزش زنان روستایی اشاره شده و برای این منظور مبلغ 54.880 اختصاص یافته است. حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار در فصل حمایتی لایحه، برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار با مبلغ 4.175.001 در نظر گرفته شده است. زنانه‌های فصل فرهنگ و هنر در فصل فرهنگ و هنر نیز 4 برنامه مرتبط با زنان و خانواده وجود دارد. برنامه ارزیابی تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با وضعیت زنان و خانواده با اعتبار 64.000، برنامه راهبری و حمایت از تحکیم خانواده با اعتبار 49.000، برنامه ارتقای توانمندی‌ها و مشارکت‌های اجتماعی زنان با اعتبار 45.000 و برنامه سیاست‌گذاری در امور زنان و تحکیم خانواده با اعتبار 12.150 بندهای زنانه فصل فرهنگ و هنر هستند.   منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8852/-زنان-و-خانواده-در-لایحه-بودجه-97+-جدول Mon, 11 Dec 2017 09:23:23 GMT "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده"؛ شاید وقتی دیگر http://nasimeshiraz.ir/news/show/8851/"طرح-جامع-جمعیت-و-تعالی-خانواده"؛-شاید-وقتی-دیگر به گزارش نسیم شیراز، طی ماه‌های گذشته هیأت رئیسه مجلس طی نامه‌ای درخواست تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" و معرفی 7 نفر از کمیسیون فرهنگی برای حضور در این کمیسیون مشترک را داشت، اما دوم مهرماه این درخواست مورد انتقاد نمایندگان کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 طرحی را با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به مجلس پیشنهاد کرد که این طرح با بررسی‌های صورت‌گرفته به یک طرح 55 ماده‌ای تبدیل شد. این طرح از اواخر مهر 91 در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن با هدف دستیابی به نرخ باروری 2.5 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430، در خردادماه سال 92 تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود، اما روند تدوین این طرح پس از انتقادی که رهبر انقلاب و برخی کارشناسان جمعیتی به آن داشتند، تغییر کرد و پس از یک سال بررسی، طرحی تقدیم مجلس شد که 12 میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت که بار مالی بسیار سنگینی به حساب می‌آمد. تسهیلات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای افزایش فرزندآوری در طرح ازدواج و تعالی خانواده سن مناسب ازدواج برای پسران 25-20 سال و برای دختران 22-18 سال در نظر گرفته شده و قید شده است که تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته‌شده برای ازدواج و فرزندآوری، تنها به جوانانی اختصاص پیدا می‌کند که در این رده سنی ازدواج کرده باشند. همچنین در ماده 35 این طرح تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته شده که طی آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به دنیا می‌آیند، دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت کند و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد، این مبلغ به 30 درصد افزایش می‌یابد. براساس یکی دیگر از بندهای این طرح، ساعت کار مادران دارای فرزند زیر 5 سال حداکثر تا 60 ساعت کاهش می‌یابد و مادران شاغل می‌توانند با حداقل 10 سال سابقه کار بازنشسته شوند. همچنین، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت باید برای مهدکودک کودکان 3 تا 5 سال چهار دهک پایین جامعه، یارانه پرداخت کند و کلیه دستگاه‌ها نیز مکلف به تأمین مهدکودک برای کارکنان می‌شوند. چالش‌برانگیزترین بندهای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده جنجالی‌ترین و چالش‌برانگیزترین بندهای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به قوانین استخدامی برمی‌گردد که انتقادات زیادی را در پی داشت. در ماده 9 این قانون آمده است: در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به‌کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط، بلامانع است. همچنین در ماده 10 این قانون اشاره شده: پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. در تبصره این ماده آمده است که افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند. البته این مواد ضمن بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، توسط برخی نمایندگان و از جمله برخی اعضای فراکسیون زنان مجلس نهم مورد انتقاد قرار گرفت. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مدت‌ها منتظر بود تا به صحن علنی راه پیدا کند و از اوایل سال 94 بررسی آن دوباره در دستور صحن علنی قرار گرفت که این اتفاق مدام به تعویق می‌افتاد تا این‌که بالاخره طلسم ورود این طرح به صحن علنی شکسته شد و نمایندگان مجلس، آبان ماه سال 94 با اکثریت آراء شامل 144 رأی موافق، 25 رأی مخالف و6 رأی ممتنع این طرح را تصویب کردند. اما همچنان بار مالی طرح محل ابهام بود؛ به‌ طوری که محمدرضا باهنر، نایب‌رییس وقت مجلس از کمیسیون فرهنگی خواست کارگروهی تشکیل داده و موادی که دارای بار مالی هستند را بررسی کنند تا بار مالی یا برطرف و یا تأمین شود. اعمال اصلاحات و رفع ایردات طرح رسیدگی به این طرح به عمر مجلس نهم قد نداد تا این‌که در ماه‌های ابتدایی کار مجلس دهم در ابتدای مهرماه سال 95 حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از اعمال اصلاحات و رفع ایرادات طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی خبر داد و گفت: تا تدوین قانون سیاست‌های اجرایی خانواده که در پی سیاست‌های ابلاغی خانواده باید توسط دولت نوشته شود، ایرادات طرح جمعیت و تعالی خانواده را رفع می‌کنیم. اگر لایحه دولت رسید، با طرح مجلس تلفیق می‌کنیم. در غیر این صورت، روند تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس طی خواهد شد. پس از آن این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما اواخر همان ماه بود که به علت پس گرفتن بعضی امضاهای طراحان آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. بهمن ماه سال گذشته نیز طیبه سیاوشی؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد برای تدوین لایحه ششم از سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه خانواده و طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده استفاده شده است. اعلام وصول طرح در جلسه علنی مجلس بالاخره، در جریان جلسه علنی 19 اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، طرح تعالی جمعیت و خانواده که تا پیش از این در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بود، برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. روز 22 خرداد سال جاری نیز کلیات طرح با حضور نمایندگان مراکز و نهادهای مرتبط مانند سازمان ثبت احوال، وزارت کشور، وزارت دفاع و سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با رأی قاطع به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسید. هجدهم تیرماه نیز مواد 3 و 4 از فصل دوم طرح با موضوع کاهش سن ازدواج مورد بررسی اعضای کمیسیون فرهنگی قرار گرفت اما این مواد پس از انجام بررسی‌ها مراعا ماند و قرار شد مرکز پژوهش‌های مجلس متن پیشنهادی خود را تا برای این مواد به کمیسیون ارائه کند تا متن پیشنهادی جایگزین مواد 3 و 4 شود. درخواست تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح طی ماه‌های گذشته هیأت رییسه مجلس طی نامه‌ای درخواست تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" و معرفی 7 نفر از کمیسیون فرهنگی برای حضور در این کمیسیون مشترک را داشت، اما دوم مهرماه این درخواست مورد انتقاد نمایندگان کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. به گفته اصغر مسعودی؛ نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از آن‌جا که کمیسیون فرهنگی چندین ماه روی طرح مذکور به طور مفصل کار کرده، ارجاع آن را به کمیسیون مشترک چندان قابل قبول نمی‌داند چون اعضا معتقدند این کار موجب اتلاف وقت خواهد شد. به همین دلیل رأی‌گیری برای معرفی 7 نفر به کمیسیون مشترک به بررسی مجدد موضوع و تصمیم و درخواست نهایی کمیسیون فرهنگی از هیأت رییسه مجلس، موکول شد. طرح در حال حاضر از دستورکار کمیسیون فرهنگی خارج شده است وضعیت حال حاضر این طرح را از پروانه سلحشوری؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری کردیم. او در پاسخ به خبرنگار مهرخانه گفت: با توجه به گستردگی موضوعاتی که در حیطه کمیسیون فرهنگی قرار دارد، اولویت‌هایی برای کمیسیون پیش آمد و به همین دلیل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده فعلاً متوقف شده است. او افزود: ما یک لایحه از طرف دولت داشتیم که در نوبت قرار داشت و باید رسیدگی می‌شد. همچنین، طرحی از مجلس قبل داشتیم و فعلاً روی این دو موضوع کار می‌کنیم. به همین دلیل تا جایی‌که اطلاع دارم در حال حاضر طرح جمعیت و تعالی خانواده از دستورکار کمیسیون فرهنگی خارج شده است. به گزارش مهرخانه، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که یکی از طرح‌های مهم در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور است، سال‌هاست در مجلس مانده و در حال بررسی در بخش‌های مختلف است و با توجه به ورود طرح‌ها و لوایح مختلف دیگر، بارها از دستور کار خارج شده و مجدد، مورد بررسی قرار گرفته است؛ روندی که نشان از کم‌اهمیتی این طرح برای مجلس داشته و تصویب آن را می‌تواند به سالیان بعد موکول کند.     منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8851/"طرح-جامع-جمعیت-و-تعالی-خانواده"؛-شاید-وقتی-دیگر Mon, 11 Dec 2017 09:19:50 GMT ملاقات به سبک مراکز مهر خانواده http://nasimeshiraz.ir/news/show/8850/-ملاقات-به-سبک-مراکز-مهر-خانواده به گزارش نسیم شیراز، یکی از مشکلاتی که فرزندان پس از جدایی والدین خود با آن مواجه هستند این است که درصورتی‌که پدر و مادرشان نتوانند نسبت به تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند خود با یکدیگر به توافق برسند، بایستی بر اساس حکم قاضی عمل کنند و قاضی در آن حکم مکان مربوط به تحویل کودک به پدر یا مادر را مشخص می‌کند که در گذشته این ملاقات‌ها بیشتر در فضای کلانتری‌ها انجام می‌شد و از لحاظ روانی تأثیر مخربی بر کودکان می‌گذاشت. به همین منظور طرح مرکز ملاقات والدین و کودک در دستور کار قرار گرفت و مطابق با آن، قرار شد که دیدار فرزندان طلاق با والدین به‌جای کلانتری‌ها در این مراکز انجام شود. هدف از افتتاح این مراکز جلوگیری از آثار منفی است که به‌واسطه شرایط نامناسب و تنش‌زا محیط کلانتری‌ها به‌وجود می‌آید و ناگزیر بر روح و روان کودک تأثیر می‌گذ‌ارد و آسیب‌های تربیتی بسیاری را موجب می‌شود اما این‌که شرایط ملاقات در این مراکز ملاقات جدید چگونه است و آیا متناسب با روحیات کودک چیدمان و راه‌اندازی می‌شوند، موضوعی است که بایستی به آن توجه شود. در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به موجب تبصره 1 ماده 41، قانون‌گذار به لزوم ایجاد امکانات مناسب برای ملاقات فرزندان طلاق با والدینشان تأکید می‌کند و قوه‌قضاییه را به فراهم‌سازی این سازوکار مکلف کرده است. در این ماده قانونی آمده است: "قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند". در ادامه و به موجب ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 93 بیان می‌دارد: "در اجرای تبصره ماده قانون، رییس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضایی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به‌ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد". بنابراین پیش‌بینی محل ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آن‌ها، در محیطی فارغ از تنش و آسیب اقدامی است که قانون‌گذار در تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 68 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال 93 به آن توجه داشته است. افتتاح اولین مرکز ملاقات در سال 94 پس از تصویب این قانون، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تلاش‌های خود را به منظور راه‌اندازی مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین، با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بهزیستی آغاز کرد. این معاونت، در قالب برنامه توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آن‌ها با استفاده از ظرفیت اداره کل بهزیستی استان تهران و با همکاری مجتمع‌های قضایی خانواده تهران در سال 93، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران و اداره کل سلامت شهرداری تهران کرد و در نهایت در اردیبهشت ماه 94 مرکز بازپروری و مداخله در بحران بهزیستی (ارشاد)، واقع در ولنجک به عنوان اولین مرکز ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آن‌ها افتتاح شد. پس از آن نیز ادارات دادگستری استان‌های مختلف با همکاری سازمان بهزیستی استان دست به کار شدند و اقدام به راه‌اندازی این مراکز ملاقات برای فرزندان طلاق کردند که استان‌های قزوین، قم، فارس، کرمان، هرمزگان، کردستان، تبریز از جمله این استان‌ها هستند. مکان‌های نامناسب برای ملاقات فرزندان طلاق با والدین، لطمه زدن به حقوق معنوی کودک است دکتر فائزه عظیم‌زاده‌اردبیلی؛ حقوق‌دان و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه با این مراکز ملاقات در گفت‌وگو با مهرخانه گفت: بحث ملاقات فرزندان طلاق با والدین امری بوده که سالیان سال وجود داشته است. زمانی‌که طلاق محقق می‌شود در حقیقت باید کودکان طلاق کنار مادر یا پدرشان قرار گیرند و لازم است زمان مشخصی برای ملاقات با دیگر والد فرزند وجود داشته باشد. در گذشته معمولاً این ملاقات‌ها یا در کلانتری‌ها انجام می‌شد و یا در مراکز شلوغ و پررفت و آمد صورت می‌گرفت که قطعاً محیط مناسبی برای ملاقات کودکان نیست؛ چون کودک در حال رشد و نمو است و رفت و آمد افراد نامناسب در کلانتری‌ها و یا در خیابان‌ها و مکان‌های شلوغ باعث می‌شود تأثیرات منفی بر روند رشد و پرورش کودک گذاشته شود و همه این‌ها حاکی از لطمه زدن به حقوق مادی و معنوی کودک است. والدین حق ندارند از دستور دادگاه برای ملاقات فرزندان ممانعت ایجاد کنند او افزود: درواقع حضانت، فقط نگهداری از کودک نیست بلکه پرورش و تربیت کودک نیز محسوب می‌شود تا در فضای مناسبی رشد کند و تبدیل به یک انسان آگاه شود. ماده 1172 قانون مدنی نیز به این نکته اشاره دارد که هیچ‌کدام از والدین حق ندارند اگر دادگاه برای ملاقات کودک زمان و شرایطی را تعیین می‌کند، بخواهند از ملاقات پدر یا مادر با کودک ممانعت ایجاد کنند و این اولین حق طبیعی کودک این است که با والدین خود دیدار کند. این حقوق‌دان پس از اثبات حق اولیه و قانونی کودک طلاق برای ملاقات با والدین خود، به مسأله محل ملاقات اشاره کرد و گفت: اگر ملاقات امر قانونی و حق مسجل کودک است، سؤال این‌جاست که این ملاقات در کجا باید باشد؟ معمولاً زوجین راضی نمی‌شوند این ملاقات در منزل هرکدام از آن‌ها صورت گیرد؛ به همین دلیل باید کودک را در سینما یا پارک‌ها و پاساژها ملاقات کنند که قطعاً آن رابطه عاطفی، خلوت پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی محقق نمی‌شود و کودک نمی‌تواند با پدر و مادر خود ارتباط عاطفی داشته باشد. این استاد دانشگاه افزود: کودک دوست دارد با والدین خود ساعت‌های خلوتی را داشته باشند و در آغوش آن‌ها بماند؛ بدون آن‌که در مکان عمومی احساس معذب بودن داشته باشد و این امر نه در کلانتری محقق می‌شود و نه در پارک‌ها و سینماها و کودک حتی اگر به شکل صوری ملاقات با والدین خود را انجام دهد اما استیفای حقوق معنوی او نخواهد شد. 8 شهرستان استان تهران دارای مراکز مهر خانواده شده‌اند عظیم‌زاده‌اردبیلی درباره نحوه راه‌اندازی این مراکز گفت: در اردیبهشت ماه سال 94 کلید افتتاح این مراکز زده شد و هم‌اکنون در 8 شهرستان استان تهران مانند پاکدشت، فیروزکوه، اسلام‌شهر، قرچک، ورامین، پردیس و ری این مراکز راه‌اندازی شده‌اند. تأسیس مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین براساس انعقاد تفاهمنامه‌ای بود که بین سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه انجام شد و الان در برخی از استان‌های دیگر کشور هم این مراکز شکل گرفته‌ و به عنوان مراکز مهر خانواده نام‌گذاری شده‌اند و عمدتاً هم توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها اداره می‌شوند. محاسن و معایب مراکز مهر خانواده او با اشاره به نکات مثبت و منفی این مراکز ملاقات، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد مراکز ملاقات برای فرزندان طلاق هم می‌تواند دارای محاسنی باشد و هم می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد. از یک سو مثبت است؛ به این دلیل که دیگر کودک در کلانتری‌ها با والدین خود دیدار نمی‌کند و این مراکز می‌توانند تا حدودی از وقوع جرایمی که کودک در حین ملاقات با والدین خود شاهد آن خواهد بود، پیشگیری کند ولی باید بدانیم که جابه‌جایی کودکان از یک محیط به محیط دیگر و خارج ساختن او از محیط خانه و خانواده، می‌تواند مشکلات گذشته را به قوت خود باقی بگذارد. به این نکته توجه کنید که این مراکز، پیشگیری از وقوع جرم می‌کند اما آیا استیفای حقوق معنوی آنان را نیز انجام می‌دهد؟ آیا کودک می‌تواند در این مراکز ملاقات به سلامت معنوی خود در کنار والدین دست یابد؟ ایجاد امکانات مشاوره خانواده برای والدین در مراکز مهر خانواده این استاد دانشگاه با بیان این‌که در این مراکز خدمات مشاوره خانواده نیز ارائه می‌شود افزود: با مطالعه‌ای که اخیراً انجام داده‌ام، متوجه شدم که در این مراکز خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی برای والدین ارائه می‌شود که بیشتر این مشاوره‌ها مربوط به رجوع به زندگی مشترک و خاتمه دادن به جدایی می‌شود. بایسته‌های مراکز ملاقات مهر خانواده این حقوق‌دادن خاطرنشان کرد: ما باید از پدیده خانواده‌درمانی برای تربیت کودکان‌‌مان حتی اگر کودکان طلاق باشند استفاده کنیم. این ملاقات‌ها باید در محیط‌های آموزشی و تربیتی اتفاق بیفتد و ما باید این مراکز را تبدیل به مراکز تربیتی، تفریحی کنیم؛ تا کودک بتواند هم در لحظه ملاقات، آموزش‌هایی را دریافت کند و هم فضای بازی برای او فراهم باشد و احساس بیگانگی نکند. او گفت: درحال حاضر در مراکز مهر خانوادهً صرفا فضایی برای ملاقات والدین با فرزندشان وجود دارد و دفاتر مشاوره خانوادگی نیز برای رفع مشکلات والدین در این مراکز راه‌اندازی شد‌ه‌اند ولی دردی از کودک را دوا نمی‌کند و در مجموع هنوز این مراکز با روحیات کودک هم‌خوانی ندارد. باید برای کودک یک فضای امن تفریحی و تربیتی تعبیه کنیم که امر خیلی ایده‌آل و دور از دسترس هم نیست و به راحتی می‌شود در مراکز ملاقات، فضاهایی را برای تفریح و بازی کودکان با والدینشان ایجاد کرد. استقبال کمرنگ خانواده‌ها از مراکز ملاقات مهر خانواده به گفته عظیم‌زاده‌اردبیلی، در اصل رسیدگی و نظارت و ساماندهی این مراکز برعهده قوه قضاییه است و بهزیستی معمولاً بیشتر به بحث‌های آسیب‌شناسی ورود می‌کند و موارد روان‌شناسی و مشاوره را تأمین می‌کند. به همین خاطر هنوز استقبال چندانی از سوی مردم صورت نگرفته و پدر و مادرها اکثراً ترجیح می‌دهند در مکان‌های عمومی با فرزند خود ملاقات کنند؛ نه مکان‌هایی که تحت پوشش قانون قرار دارد. این نشان می‌دهد که اگر بخواهیم این مراکز را ساماندهی کنیم باید بخشی از مسؤولیت‌ها و وظایف را از پوشش قوه قضاییه خارج کنیم تا شکل تربیتی بهزیستی پیدا کنند و در این‌صورت است که مردم اقبال بیشتری نشان خواهند داد. این حقوق‌دادن در پایان بیان کرد: به هر حال باید محل ملاقات فرزندان طلاق با والدین‌شان در این مراکز، محل تردد افراد مختلف نباشد و افراد بزهکار و مسأله‌دار در آن مکان‌ها تردد نکنند و در کل، فضای امن و آرام‌بخشی برای کودک فراهم باشد. حتی نحوه رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و نوع چینش وسایل باید به گونه‌ای باشد که والدین را عصبی و ناراحت نکند تا اثرات مخربی روی فرزند نگذارند. این‌ها مواردی هستند که شامل زمان‌های ملاقات مطابق با الزامات قانونی می‌شود که بایستی رعایت شود اما در مواردی که والدین مشکلی در تفاهم برای تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزندان ندارند نیز فراهم کردن این شرایط باعث می‌شود که بسیاری از پدر و مادرها از مراکز مهر خانواده برای انجام ملاقات‌هایشان استفاده کنند.   منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8850/-ملاقات-به-سبک-مراکز-مهر-خانواده Mon, 11 Dec 2017 09:17:43 GMT صیانت از دستاوردهای انقلاب جز با اتحاد همگانی میسر نخواهد شد/ به انقلاب خیانت نکنیم که مدیون خون شهدا هستیم http://nasimeshiraz.ir/news/show/8849/صیانت-از-دستاوردهای-انقلاب-جز-با-اتحاد-همگانی-میسر-نخواهد-شد/-به-انقلاب-خیانت-نکنیم-که-مدیون-خون-شهدا-هستیم فاطمه حق نگهدار همسر شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در گفتگو با نسیم شیراز :   *شهید محراب آیت الله دستغیب مستمعین زیادی در سخنرانی هایشان داشتند، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود سخت گیری ها و مراقبت هایی که ساواک داشت، چطور با امام خمینی (ره) در ارتباط بودند و از چه روشی برای رساندن پیام های امام به مردم استفاده می کردند؟ قبل از انقلاب شهید دستغیب از طریق اعلامیه ها و دست نوشته ها و ... با امام در ارتباط بودند و امام هم هر صحبتی داشتند پیغام می دادند که وظیفه شما امروز این است. ایشان هر شب منبر می رفتند و خیلی منبرهایشان شلوغ می شد و ابتدا از امر به معروف و نهی از منکر، از گناهان کبیره، از قرآن و نهج البلاغه و احادیث می گفتند تا مردم آگاه شوند و بدانند که راه را چگونه باید بروند ولی نامی از امام خمینی نمی آوردند و فقط می گفتند مراجع تقلید این گونه می گویند یا می گفتند حاج آقا مصطفوی این را می گویند و مردم هم که مرید بودند، می دانستند منظور ایشان چه کسی است. این طور که من یادم هست تا رسید به شهادت شهید مصطفی خمینی که در عراق اتفاق افتاد. شب چهلم شهید مصطفی خمینی، همه اهل شیراز را به وسیله اعلامیه دعوت کرده بودند مسجد جامع و ساواک هم مسجد را محاصره کرده بود و از بیرون صحبت های شهید دستغیب را می شنیدند، آن شب برای اولین بار بود که اسم امام را با یک حرمت زیادی بردند و مردم هم با صلوات و تکبیر بر صحبت های ایشان صحه گذاشتند، هما زمان بود که سخنرانی هایشان به ساواک رفت و آقا را از منبر رفتن منع کردند. *امام خمینی(ره) یاران زیادی در انقلاب اسلامی داشتند شما فکر می کنید چقدر از بار انقلاب به دوش ایشان بود؟  صد در صد این انقلاب به دوش امام بود، امام خمینی با استناد به آیه شریفه قرآن که می فرماید: تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى( حتی اگر یک نفر هم باشید قیام کنید)، با این که تنها بودند قیام خود را شروع کردند و مردم هم پذیرفتند و به صحنه آمدند، مردم به رهبری امام تکیه داشتند و امام هم با تکیه بر اقبال مردم دولت تشکیل دادند. مثل معلمی که به شاگردان درس می دهد و شاگردان هم درس را می گیرند و واقعاً به آن عمل می کنند. *نسل شما انقلاب کرد و طعم پیروزی را چشیدید ولی ما در حال حاضر شاهد انقلاب هایی در کشور های مسلمان بودیم توفیق چندانی نداشتند، شما دلیلش را چه می دانید؟ به نظر من انقلاب های کشورهای اسلامی را دزدیدند، ما هم در اوایل انقلاب از این موارد داشتیم، مثلاً بنی صدر که بنا به منافع شخصی با انقلاب مردم همراه شد و بعد قصد به انحراف کشاندن و مصادره انقلاب را داشت که به یاری خداوند و رهنمودهای امام خمینی (ره) موفق نشد پس یک دلیل وجود رهبری آگاه  و شجاع بود؛ زمانی که امام خمینی از دنیا رفتند من برای این که نامحرم صدایم را نشنود لحاف به سرم کشیده بودم و گریه می کردم و همه نگران بودیم که بعد از امام چه به سر ما می آید ولی خداوند نعمت رهبری امام خامنه ای را به ما داد که نقش اساسی در تداوم انقلاب اسلامی را به عهده گرفته اند اگر بعد از امام، رهبری انتخاب نمی شد جامعه مثل خانواده ای که بی سرپرست باشد از هم گسیخته و پاره پاره می شد. یکی از دلایل هم می تواند انسجام، یکپارچگی و هم دلی و فداکاری که مردم انقلابی ایران جهت تحقق اسلام ناب محمدی داشتند، باشد. *آیا نسل انقلاب می تواند با اطمینان خاطر انقلاب اسلامی را به دست نسل سوم و چهارم بسپارید؟ بله، به حمدلله ما جوانان بسیار خوبی در کشورمان داریم، جوانان با ایمان، دلسوز، آگاه و پرتلاش. من می بینم جوانانی را که با تلاش فراوان سعی می کنند دستاوردهای انقلاب را حفظ کنند، از دستاوردهای دفاع مقدس محافظت کنند در ضمن خودشان هم به کار و تلاش برای پیشرفت کشور ادامه می دهند و با وجود تحریم ها سعی می کنند همه چیز را خودشان به دست بیاورند تا نیازمند بیگانگان و کفار نباشیم. نمونه اش همین دستاوردهای هسته ای است، این متعلق به خودمان هست، با تلاش جوانانمان به دست آمده است. آمریکا 35 سال است که با ما دشمنی می کند و خیلی فریبکار است، باید همه  بیدار  باشند و همه چیز را در اختیار دشمن قرار ندهند و از دستاوردهای جوانان ما که هم برای نسل حاضر و هم برای آیندگان مورد نیاز است محافظت کنند. *پاسخ شما به مقامات آمریکایی که ایران را تهدید نظامی می کنند چیست؟ این آمریکا و کشورهای غربی هر چه توانستند برای ما توطئه کردند، آمریکا هر کاری که می توانسته تا حالا انجام داده است و هر کاری که نکرده، نمی توانسته انجام بدهد. من این را با تأکید می گویم اگر جهان به یاد بیاورد واقعه ای که در طبس اتفاق افتاد، در آن واقعه، زمانی که همه بی خبر و در خواب ناز بودند، خدا بیدار بود و شن های بیابان را مأمور کرد هواپیماهای آمریکایی را از بین ببرد، صبح که شد روسیاه آمریکا بود و روسفید جمهوری اسلامی. آن زمانی که آن ها پیشرفته ترین تجهیزات نظامی را داشتند و ما حتی یک تفنگ نداشتیم نتوانستند کاری از پیش ببرند، امروز ما مجهر به پیشرفته ترین تجهیزاتی نظامی هستیم که به دست متخصصان خودمان ساخته شده است و  مردم ایستاده اند، رهبر فرزانه انقلاب هم راهنمایی می کنند و خدا هم با ماست قطعاً جرأت این کار را نخواهند داشت. *ناگفته هایی اگر هست بفرمایید همه باید مطیع رهبری باشیم ، وحدتمان را با هر سلیقه ای که هستیم حفظ کنیم تا گروه گروه و دسته دسته نشویم تا دشمن بداند جمعیت مسلمین چقدر است و جرأت آسیب زدن به اسلام را پیدا نکند و صحبتی هم دارم با مسئولین نظام، این ها باید شهدا، آزادگان، جانبازان و این مردمی که انقلاب کرده اند و سختی های زیادی متحمل شده اند را در همیشه در نظر بیاورند، از دین و دستاوردهای انقلاب هیچ کوتاه نیایند این مسئولیت ها را ملت امانت به دست آنها سپرده است اگر کم کاری کنند مدیون شهدا هستند.     اتمام متن/    info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8849/صیانت-از-دستاوردهای-انقلاب-جز-با-اتحاد-همگانی-میسر-نخواهد-شد/-به-انقلاب-خیانت-نکنیم-که-مدیون-خون-شهدا-هستیم Mon, 11 Dec 2017 08:49:31 GMT روغن کنجد؛ سالم‌ترین و پرمصرف‌ترین روغن گیاهی/ مقابله با کمبود وزن کودکان با روغن‌های گیاهی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8848/-روغن-کنجد؛-سالم‌ترین-و-پرمصرف‌ترین-روغن-گیاهی/-مقابله-با-کمبود-وزن-کودکان-با-روغن‌های-گیاهی به گزارش نسیم شیراز، یونس حیدری محقق و پژوهشگر طب سنتی  درباره روغن‌های گیاهی اظهار کرد: روغن‌های گیاهی به 2 دسته پرس سرد و روغن‌های گرم تقسیم‌بندی می‌شوند؛ روغن‌های گرم به روش سنتی تهیه می‌شوند و اغلب خوراکی نیستند. وی بیان کرد: در اغلب روغن‌های موجود در بازار پالم وجود دارد؛ پالم از عصاره درخت خرما به دست می‌آید و حاوی اسیدهای چرب اشباع است، مصرف این روغن‌ها باعث گرفتگی عروق و تصلب شرایین می‌شود. این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: روغن کنجد منبع غنی از آنتی‌اکسیدان و حاوی چربی اشباع بسیار کم است؛ این روغن را می‌توان تا 230 درجه سانتی‌گراد حرارت داد، برخلاف روغن زیتون که تنها تحمل دمای 160 درجه سانتی‌گراد را دارد. تأثیر معجزه‌آسای‌ روغن کنجد در تقویت پیاز مو حیدری تأکید کرد: روغن کنجد در بین روغن‌های گیاهی سالم و پر مصرف‌ترین‌ روغن است‌، این روغن طبع‌ گرم و تر ( مزاج دموی‌ ) دارد و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است‌. وی تصریح کرد: روغن کنجد به علت فیبر بالایی که دارد، سبب‌ رفع‌ یبوست‌ می‌شود‌ اغلب‌ روغن‌های موجود در بازار‌ طبع سرد و خشک ( سودا ) دارند‌ مصرف روغن کنجد برای افراد سوداوی‌ بسیار مناسب است. این محقق و پژوهشگر‌ طب سنتی گفت: روغن کنجد تقویت‌ کننده بدن‌ و رفع کننده سوزش ادرار است، مصرف روغن کنجد به علت طبع گرمی که دارد سبب‌ کاهش درد قاعدگی‌ می‌شود. روغن کنجد همچنین تأثیر بسزایی در کاهش فشار خون دارد. حیدری‌ اظهار کرد: کنجد پنج برابر شیر کلسیم‌ دارد‌، روغن کنجد نیز نقش‌ مؤثری در درمان پوکی استخوان و رماتیسم‌ دارد‌، افرادی که دچار‌ ترک‌های پوستی‌ هستند می‌توانند از روغن دنبه‌ یا کنجد استفاده کنند؛ روغن کنجد همچنین‌ تأثیر‌ بسزایی‌ در تقویت‌ پیاز مو دارد برای این منظور افراد باید‌ حدود پنج تا هشت ساعت پیش از استحمام‌ روغن کنجد را به کف سرشان بزنند‌. وی بیان کرد: روغن کنجد در رفع‌ شوره سر نیز مؤثر است‌، روغن کنجد به 2 دسته روغن‌ ار‌ده کنجد‌ و روغن‌ کنجد تقسیم‌بندی می‌شود. این محقق و پژوهشگر‌ طب سنتی افزود: در طب سنتی توصیه‌ می‌شود که افراد از روغن ارده‌ کنجد استفاده کنند، در تهیه روغن ارده‌ کنجد‌ نخست‌ به روش سنتی ارده‌ را از کنجد استخراج و سپس از ارده‌ کنجد روغن‌کشی می‌کنند این روش‌ خیلی بهتر از روش‌ صنعتی‌ است روغن ارده‌ کنجد‌ ارزش‌ بیشتری‌ نسبت به روغن کنجد دارد‌. حیدری‌ تأکید کرد: روغن کنجد طبع‌ گرم و تر دارد و انرژی‌زا و مفرح‌ است. ماساژ موضعی‌ بدن کودکانی که از کمبود وزن رنج  می‌برند با روغن کنجد مفید است برای سرخ‌ کردن‌ موادغذایی‌ با دمای خیلی بالا‌ اشخاص‌ باید‌ از روغن‌ آفتابگردان‌ استفاده کنند‌ زیرا روغن آفتابگردان‌ تا دمای 260 درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند‌ بنابراین‌ باید برای غذاهای سرخ‌ کردنی‌ با دمای خیلی بالا از روغن آفتابگردان‌ و برای موادغذایی‌ سرخ کردنی با دمای پایین‌تر از روغن کنجد استفاده شود‌. عوارض مصرف بی رویه  روغن کنجد‌ وی تصریح کرد: مصرف بی رویه  روغن کنجد‌ افراد را به کبد چرب‌ و اضافه وزن دچار می‌کند‌، اشخاص باید هر دو ماه یک بار روغن‌های خوراکی خود را عوض کنند تا همه موادغذایی‌ و املاح‌ به بدنشان‌ برسد‌. حیدری‌ افزود: افراد باید‌ از مصرف روغن‌های صنعتی‌ ( بازاری ) خودداری‌ کنند‌، زیرا این روغن‌ها طبع‌ سرد و خشک دارند‌ و حرکت موادغذایی‌ را در روده‌ها کند می‌کنند، بنابراین ممکن است حدود 30 تا 40 روز طول بکشد‌ تا روغن‌های صنعتی به طور کامل از بدن خارج شوند‌. وی ادامه داد: روغن کنجد‌ خیلی کمتر از روغن‌های صنعتی جذب موادغذایی‌ می‌شوند‌، روغن‌های گیاهی اغلب بودار‌ هستند، روغن‌های گیاهی بدون بو بخش زیادی از خاصیتشان‌ را از دست می‌دهند‌، بنابراین افراد باید از روغن‌های گیاهی بودار استفاده کنند. این محقق و پژوهشگر‌ طب سنتی تأکید کرد: به ته‌نشین‌ روغن کنجد لِرد‌ ( تفاله‌ کنجد ) گفته می‌شود لرد روغن کنجد باعث‌ شفاف شدن پوست و رفع چین و چروک آن می‌شود برای این منظور افراد باید لِرد‌ روغن کنجد را به مدت 15 دقیقه‌ روی صورتشان‌ ماسک کنند‌. حیدری‌ تصریح کرد: در دمای 230 درجه سانتیگراد‌ به بالا نقطه دودزایی‌ کنجد فعال و روغن‌ کنجد اکسید  می‌شود، مصرف‌ روغن کنجد برای همه اعضای خانواده‌ مناسب است‌، برای تقویت ریشه مو روغن کنجد نباید بیشتر از 10 تا 15 ساعت بر روی سر باقی بماند زیرا  در مجاورت‌ هوا اکسید‌ و باعث‌ ریزش‌ مو می‌شود. وی یادآور شد: روغن کنجد در روغن‌ کشی‌ گیاهان دیگر یک روغن پایه‌ ( مادر ) است، روغن‌کشی سنتی باید در دیگ مسی‌ انجام شود. روغن‌هایی که به روش سنتی تهیه می‌شوند بیشتر برای ماساژ موضعی‌ کاربرد دارند‌.   منبع: باشگاه خبرنگاران انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8848/-روغن-کنجد؛-سالم‌ترین-و-پرمصرف‌ترین-روغن-گیاهی/-مقابله-با-کمبود-وزن-کودکان-با-روغن‌های-گیاهی Sun, 10 Dec 2017 09:07:41 GMT شپش سراغ چه کسانی می‌رود؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8847/-شپش-سراغ-چه-کسانی-می‌رود؟ به گزارش نسیم شیراز، داریوش دائر عضو انجمن متخصصین پوست ایران ؛ درباره شپش سر مطرح کرد: شپش سر در همه جوامع بشری شیوع دارد و مربوط به قشر خاصی نیست، بنابراین این تصور که شپش تنها در جوامع فقیر و با سطح بهداشت پایین مشاهده می‌شود باوری اشتباه است، زیرا ما در جوامع بهداشت بالا هم این عارضه را مشاهده می‌کنیم. وی با اشاره شیوع شپش سر در فصول سرد سال بیان کرد: در مکان‌هایی که افراد در یک محیط قرار و تماس نزدیکی باهم دارند مانند مدارس شپش سر بیشتر دیده می‌شود. این عضو انجمن متخصصین پوست ایران افزود: شپش سر یک انگل اجباری است که به ریشه موها‌ می‌چسبد، پس از لقاحی که شپش نر با ماده انجام می‌دهند، شپش ماده تخم‌های زیادی از خودش آزاد می‌کند که این تخم‌ها به وسیله یک ماده صمغی به سایه مو‌ها می‌چسبند به این تخم‌ها رشک یا تخم نارس شپش می‌گویند. دائر تاکید کرد: افراد برای درمان شپش سر باید نخست به بهداشت فردی و محیطی توجه ویژه‌ای داشته باشند همچنین مربیان بهداشت  مدارس نیز باید بررسی‌های دوره‌ای را انجام دهند تا در صورت وجود شپش یا تخم شپش بر سر دانش‌‌آموزان، آنها را به پزشک ارجاع دهند. مبتلایان به شپش سر باید از خود درمانی پرهیز کنند، زیرا خود درمانی سبب ایجاد مقاومت به درمان و داروهای اصلی می‌شود. افراد دچار شپش سر باید به متخصص پوست و مو مراجعه کنند تا پزشک با توجه به سن و شدت بیماری‌ آنها داروی مناسب را برایشان تجویز کنند. وی تصریح کرد: اغلب با یک بار استفاده از درمان همه شپش‌ها از بین می‌روند ولی تخم‌های شپش ممکن است تا چند روز یا چند هفته باقی بماند که با شستن مرتب سر و شانه زدن موها با شانه‌ای با سرکه‌ آغشته شود نیز این تخم‌ها با تدریج جدا می‌شوند. در موارد نادری که پس از یک‌بار استفاده از داروهای ضد شپش هنوز این حشره باقی مانده است افراد باید پس از یک هفته درمان مجدد را انجام دهند و میزان موفقیت در اغلب موارد بالای 90 درصد است. این عضو انجمن متخصصین پوست ایران گفت: دانش‌آموزان باید از تماس سر با سر خودداری کنند، دختران نیز نباید روسری و مقنعه‌های یکدیگر را بپوشند، در صورتیکه یکی از دانش‌آموزان علائم بالینی شپش را داشت باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنند ولی لازم نیست که کلاس درس تعطیل شود. دائر اظهار کرد: حشره شپش نمی‌تواند بیش از 10 متر در طول عمرش حرکت کند، شپش سر از حرارت و خونی که در شبکه عروقی سر وجود دارد، تغذیه می‌کند، بنابراین اگر از سر جدا شود منبع غذایی‌‌اش را از دست می‌دهد و از بین می‌رود. وی بیان کرد: مبتلایان به شپش سر باید بالش‌ها، روبالشی، ملحفه، مقنعه، روسری و کلاه‌هایشان را در آب‌جوش 100 درجه سانتیگراد حداقل به مدت 20 دقیقه قرار دهند همچنین آنها می‌توانند لباس‌هایی که با سرشان تماس داشته است که در زیر آفتاب بگذارند یا مرتب اتو بکشند تا حشره شپش کشته شود. این عضو انجمن متخصصین پوست ایران تاکید کرد: تخم‌ها بیش از یک هفته تا 10 روز زنده نمی‌مانند البته توجه به این نکته ضروری است که همه رشک‌ها یا تخم‌هایی که به سر چسبیدند حاوی موجود زنده نیستند. دائر یادآور شد: مبتلایان به شپش سر باید از درمان بیش از حد، خودسرانه و افرادی پرهیز کنند و در صورت مشاهده علائم بالینی این عارضه هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنند. در مواقعی مشاهده می‌شود که برخی افراد آنقدر درمان را ادامه می‌دهند که سر فرد دچار اگزما یا خارش می‌شود؛ استفاده از سرکه در از بین بردن حشره موثر نیست ولی می‌تواند در جدا کردن تخم حشره مفید باشد ولی نحوه استفاده را باید پزشک به بیمار آموزش بدهد.   منبع: باشگاه خبرنگاران انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8847/-شپش-سراغ-چه-کسانی-می‌رود؟ Sun, 10 Dec 2017 09:05:03 GMT زندگی کردن با همسری « مراقب» http://nasimeshiraz.ir/news/show/8846/زندگی-کردن-با-همسری-«-مراقب» به گزارش نسیم شیراز، شاید این افراد در ظاهر پیچیده به نظر برسند، اما زندگی کردن با آنها فوت و فن خاصی دارد که یادگرفتنش چندان هم دشوار نیست. پس اول با کمک سوال هایی که مطرح کرده ایم از اینکه همسرتان در گروه مراقب ها جا می گیرد مطمئن شوید و بعد از آن ادامه مطلب را بخوانید. اگر همسر شما چهار ویژگی از این هفت مورد را دارد، می توانید بگویید که او یک «مراقب» است و برای به دست آوردن دل او به توصیه های ما نیاز دارید. 1.  احساساتش را در دلش نگه می دارد و آنها را با کسی قسمت نمی کند. 2.  نمی تواند به راحتی با غریبه ها گپ بزند. 3. گاهی به تنهایی و فاصله گرفتن از دیگران نیاز دارد. 4. به جای شریک شدن در بحث ها ترجیح می دهد ماجرا را از دور نظاره کند و به حرف های دیگران گوش دهد. 5.  وقتی با او در مورد یک موضوع مهم حرف می زنید، بیشتر از آنکه حرف بزند سکوت می کند. 6.  اینکه از دیگران کمک بخواهد یا خواسته هایش را مطرح کند برایش دشوار است. 7. وقتی بحرانی در زندگی مشترک ایجاد می شود، ترجیح می دهد به تنهایی حلش کند تااینکه آن را در همان ابتدا با شما در میان بگذارد. خود سر است؟ اگر برای گرفتن تصمیم های مهم نظر شما را نمی پرسد، باید به «مراقب» بودنش مشکوک شوید. افرادی که در این گروه شخصیتی قرار می گیرند، استقلال زیادی دارند. آنها دوست دارند با پشتوانه همین استقلال و به تنهایی تصمیم بگیرند و از مشورت کردن با دیگران یا گوش کردن به توصیه های شان گریزانند. ساده تر بگوییم «مراقب ها معتقدند خودشان قادر به مراقبت از خود هستند و در این مورد به کسی نیاز ندارند!» چنین مردی قاطع و یک کلام است و هرقدر هم مقابلش بایستید، حرف و تصمیمش را عوض نمی کند. با او چه کنم؟ هیچ چیز به اندازه احترام دیدن نمی تواند یک مرد مراقب را شیفته شما کند. اگر می خواهید به چنین مردی نزدیک شوید و عشقش را به دست بیاورید، تا می توانید به او احترام بگذارید. قرار نیست نقش بازی کنید. فقط از همین امروز سعی کنید ویژگی‌های مثبتش را ببینید و اینکه برای این ویژگی ها ارزش قائل هستید را هم به او منتقل کنید. کارآگاه بازی می کند؟ اگر با یک مراقب ازدواج کرده باشید، باید خیال معاشرت بی قید و شرط با دوستان مجردی تان را از سر بیرون کنید. مراقب ها در مواجهه با دیگران محتاطند و پیش از آنکه همسرتان به دعوت یکی از دوستان شما به مهمانی بله بگوید، مثل یک کارآگاه همه چیز را در نظر می گیرد و احتمالا شما را سوال پیچ می کند. طبیعی است که مردی با شخصیت مراقب به راحتی نتواند با آدم های تازه خو بگیرد، شمع مجلس شود و در یک مهمانی چند ساعته با کسانی که قبلا آنها را ندیده بوده صمیمی شود. با او چه کنم؟ نگذارید محتاط بودنش شما را تنها و خانه نشین کند. در معاشرت های اجتماعی خودتان سررشته کار را به دست بگیرید. شاید به ظاهر در برابر این موضوع مقاومت کند اما از این رفتار شما خوشش می آید، اما در کنار این تلاش ها از او انتظار نداشته باشید   تغییر کند و با دوستان شما از خودتان صمیمی تر شود. او همیشه محتاط خواهد ماند و فاصله اش را با دیگران به آرامی کم خواهد کرد. البته حتی پس از گذشت ماه ها از وارد شدن او به جمع دوستان تان، نباید انتظار داشته باشید مثل مردهای دیگر جمع شود و با آنها احساس برادری کند، برای آرامش خودتان بهتر است او را همانطور که هست بپذیرید. با نقد میانه ندارد؟ اگر همسرتان مراقب باشد، ساده ترین نقد های شما را هم جدی می گیرد اما انتظار نداشته باشید وقتی او را به باد انتقاد می گیرید موضعش را تغییر دهد و کاری که می خواهید را بکند. چنین شخصیتی از انتقاد نمی ترسد و به خاطر آن خم به ابرو نمی‌آورد. اعتماد به نفس چنین مردانی آنقدر بالا هست که به کار خود ایمان داشته باشند و به خاطر نقد یک نفر نسبت به تصمیم شان شک نکنند، پس بیهوده تلاش نکنید با زیر سوال بردن تصمیم ها یا بدتر از آن، با حمله کردن به شخصیتش خود را ثابت کنید. این گروه از مردها خوب می دانند چه می کنند و منتظر تایید دیگران نمی مانند. به جای اینکه با انتقادهای مداوم و کنایه زدن برای به دست آوردن قلبش تلاش کنید، احساسات تان را شفاف با او در میان بگذارید. او شنونده خوبی است و با منطقی که دارد می تواند احساسات تان را درک کند، پس نیازی نیست که از راه های تاریخ گذشته برای محکم کردن پایه های زندگی تان کمک بگیرید. اگر احساس می کنید قدرت زیاد او شما را به حاشیه رانده و نسبت به این اتفاق حس خوبی ندارید، موضوع را با او در میان بگذارید. خوب می شنود مراقب ها شنونده خوبی هستند. با دقت به حرف های شما و دیگران گوش می دهند تا همه چیزهایی که می گویید را درک کنند و از جزئیات موضوعات باخبر شوند و وقتی با آنها حرف می زنید، مدام میان کلام تان نمی دوند، اما امان از روزی که حرف های شما با گوشه و کنایه همراه شود و شخصیت او را نشانه بگیرد! یک مراقب وقتی مورد حمله قرار می گیرد، بهتر از هر کسی از خود دفاع می کند، پس انتظارش را داشته باشید. با او چه کنم؟ اگر با چنین مردی ازدواج کرده اید، انتظار داشته باشید همانطور که در برخورد با دیگران محتاط است در مقابل شما هم دست به عصا باشد. تصور نکنید او بی اعتناست یا اینکه دوست تان ندارد. آهسته و حساب شده قدم برداشتن جزئی از شخصیت اوست که شما هم نمی توانید تغییرش دهید. یک مراقب در ماه های نامزدی جملات رویایی که اغلب زن ها آرزوی شنیدنش را دارند را به زبان نمی آورد، بلکه به آرامی و در جریان ماه ها عشقش را به شما ثابت می کند. منبع : سیب سبز info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8846/زندگی-کردن-با-همسری-«-مراقب» Sun, 10 Dec 2017 09:02:00 GMT ویتامین‌ها و مواد معدنی مؤثر بر زیبایی کودک http://nasimeshiraz.ir/news/show/8845/ویتامین‌ها-و-مواد-معدنی-مؤثر-بر-زیبایی-کودک به گزارش نسیم شیراز، نقش ویتامین‌ها و مواد معدنی بر لطافت پوست کودک یکی از نشانه‌های عدم کمبود ریزمغذی‌هایی مانند ویتامین‌ها و مواد معدنی بر بدن کودکان، لطیف بودن پوست آن‌ها می‌باشد. در واقع یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین‌های B و C در کودکان خشکی پوست بدن آن‌ها بخصوص پوست صورت و دست‌ها می‌باشد که بخصوص این خشکی در فصول سرد سال بیشتر مشاهده می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌شود که کودکان در فصول سرد سال برای داشتن پوستی سالم و زیبا از منابع غذایی غنی از ویتامین‌های B و C بیشتر استفاده نمایند. در همین راستا مصرف میوه‌ها و سبزی‌های با رنگ زرد و نارنجی، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، حبوبات و حداقل 3 تا 4 سهم شیر و لبنیات روزانه برای ایشان توصیه می‌گردد. در شرایطی که کودکی مبتلا به مشکلات خشکی پوست و بروز جوش‌های مقاوم بر روی پوست باشد، توصیه می‌شود که با پزشک اطفال در جهت تجویز مکمل‌های ویتامینی مینرالی مناسب مشورت گردد.   نقش ویتامین‌ها و مواد معدنی بر زیبایی و شفافیت چشم کودک یکی از ویتامین‌های مؤثر بر شفافیت و زیبایی چشم‌ها، ویتامین A می‌باشد. به همین دلیل توصیه می‌شود که در رژیم غذایی روزانه کودک از منابع غنی پیش‌ساز ویتامین A مانند انواع سبزی‌های با رنگ زرد و نارنجی همچون هویج، کدو حلوایی و انواع فلفل‌های دلمه‌ای رنگی استفاده شود. به علاوه این که مصرف منابع غنی از ویتامین E مانند انواع مغزهای گیاهی (همچون بادام، فندق، بادام هندی و گردو) و منابع غنی از ویتامین C می‌توانند در کنار ویتامین A بر سلامت چشم‌های کودک مؤثر باشند.   نقش ویتامین‌ها و مواد معدنی بر سلامت و زیبایی موهای کودک موهای نرم و لطیف از جمله نشانه‌های تأمین کامل ویتامین‌ها و مواد معدنی در بدن کودک می‌باشند. از جمله ویتامین‌ها و مواد معدنی مفید برای زیبایی موهای کودک می‌توان به ویتامین بیوتین و ماده معدنی روی اشاره کرد. بیوتین در سبزی‌ها و روی در نان و غلات سبوس‌دار و گوشت‌های سفید به مقادیر بالایی یافت می‌شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود که حتماً در رژیم غذایی کودک این مواد غذایی موجود باشند.   توصیه به مصرف مکمل‌های ویتامینی مصرف هر نوع مکمل ویتامینی و مینرالی برای کودک تنها با توصیه متخصص تغذیه و یا پزشک اطفال امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین والدین نباید سرخود مکمل‌های مختلف ویتامینی را به کودک خود بخورانند.   منبع: زندگی آنلاین - فرزاد برهمندپور؛ کارشناس ارشد تغذیه و ارتقای سلامت info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8845/ویتامین‌ها-و-مواد-معدنی-مؤثر-بر-زیبایی-کودک Sun, 10 Dec 2017 08:59:03 GMT وقتی همسرم ایرادگیر است! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8844/وقتی-همسرم-ایرادگیر-است! به گزارش نسیم شیراز، بعضی از همسران هستند که ایرادگیر و سرزنشگر هستند و به کوچک ترین چیزی شروع به انتقاد کردن می‌کنند. این افراد نه تنها باعث کم شدن اعتماد به نفس همسرشان می شوند بلکه از موفقیت های وی، جلوگیری می کنند. آیا نامزد یا همسر ایرادگیری دارید که مدام از شما انتقاد می‌کند و شما را به خاطر کارهایتان مورد سرزنش قرار می‌دهد؟ کسی که مدام از شما ایراد بگیرد و شما را مورد انتقاد قرار دهد و دایم در تلاش است که شما را تغییر دهد در حقیقت شما را آنگونه که هستید دوست ندارد. او شما را کسی می‌بیند که باید یا تغییرش دهد و یا تنبیه‌اش کند. و اینکه کدام راه را انتخاب کند بستگی دارد از کدام دنده بلند شده باشد. شما نیز هرگز نمی‌توانید خودتان را با توقعات و انتظارات او هماهنگ کنید. چرا که او از شما می‌خواهد کسی، باشید که نیستید. برای اینکه بدانید چگونه می‌توانید رابطه ناسالم خود را اصلاح کنید این مقاله را بخوانید. چرا جذب نامزد / همسر ایرادگیر و بدرفتار شده‌اید؟ بدون شک شما از دوران کودکی‌اتان الگوبرداری کرده‌اید تا اینبار بتوانید گذشته را اصلاح کنید. گذشته‌ای که در آن مجبور بوده‌اید سخت تلاش کنید تا توجه و تحسین کسانی را که خیلی دوستشان داشتید برانگیزید. این احتمال وجود دارد که پدر و مادر شما بیش از حد ایرادگیر و سرزنشگر بودند و هر کاری می‌کردید باز هم از شما ایراد می‌گرفتند. شاید مدام از نمره‌های شما، فعالیت‌های ورزشی‌تان، رفتار وحتی صحبت کردنتان ایراد می‌گرفتند. ممکن است در کودکی ناخودآگاهانه باور کرده باشید: «من خوب نیستم. باید بیش از حد تلاش کنم تا دیگران دوستم داشته باشند.» حال با جذب شدن به همسر ایرادگیری که با شما طوری رفتار می‌کند انگار بچه کوچولو هستید و می‌خواهد در حق شما مادری یا پدری کند، دوران کودکی خود و روابطتان با پدر و مادرتان زنده کرده‌اید. گویی می‌خواهید کار ناتمام دوران کودکی‌تان را کامل کنید، با امید اینکه اینبار بتوانید رضایت منتقدان همیشگی را به دست بیاورید. شاید هم شما مورد انتقاد و سرزنش نبوده‌اید و پدر یا مادرتان همواره مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌گرفت. شاید مادرتان یک همسر ایرادگیر بود که مدام به پدرتان زخم زبان می‌زد و پدرتان مردی مهربان و در عین حال ترحم برانگیز بود. حال شما در تلاشی ناخودآگاهانه برای وفاداری به پدرتان، زنی را به همسری گرفته‌اید که همان آزار و اذیتی که پدرتان تحمل می‌کرد به شما تحمیل می‌کند. ما اغلب نقش پدر یا مادر خود را در زندگی تکرار می‌کنیم تا به لحاظ روحی و روانی همدرد و غمخوار ناکامی‌های او باشیم. بدین معنی که ما هم خود را دچار همان دردها و بدبختی‌ها می‌کنیم تا وفاداری خود را به پدر یا مادرمان اثبات کنیم و ثابت کنیم هرگز به او پشت نکردیم. برخی از افراد به سختی می تواننداز شر این الگوی مخرب خانوادگی خلاص شوند و اغلب خود را در موقعیت‌هایی ناسالم و آزاردهنده قرار می‌دهند که بی‌شباهت به دردها و رنج‌های پدر و مادرشان نیست. گویی چنانچه خوشبخت‌تر از پدر و مادرشان باشند به آنها خیانت کرده‌اند تاثیر مردهای ایرادگیر بر همسران شان زنانی که با همسران ایرادگیر مواجه می شوند، معمولا دو نوع برخورد از خود نشان می دهند: دسته ای از آنها در برابر این ایراد گرفتن ها عکس العمل تند نشان می دهند یا مقابله به مثل می کنند که معمولا با دعواهای زناشویی همراه است و گاهی برای مدت طولانی قهر می کنند که ممکن است به جدایی ختم شود. دسته ای دیگر، وقتی با ایرادگیری های همسرشان مواجه می شوند، سعی می کنند ایرادهای خود را برطرف کنند اما هیچ وقت نمی توانند برای همسرشان کامل شوند، چون هیچ کس کامل نیست. پس بعد از مدتی همه تلاش ها را بی نتیجه می بینند و زیر بار ایرادگیری های همسرشان روحیه خود را می بازند. بسیاری از این زن ها اعتماد به نفس شان را از دست می دهند و دچار افسردگی های مزمن می شوند. این زن‌ها یک عصبانیت نهفته همیشگی از همسرشان دارند که به طور مستقیم در روابط زناشویی شان تاثیر منفی دارد. وقتی کسی دایم در حال شمردن نقاط ضعف شما باشد و از همه چیز شما ایراد بگیرد و وقتی شما همه تلاش‌تان را انجام دهید تا همه چیز درست و سر جای خود باشد اما باز هم با ایرادگیری مواجه شوید، انگیزه خود را برای زندگی از دست می دهید. مردهای ایرادگیر جلو پیشرفت همسران شان را می گیرند، چه از لحاظ روحی و اخلاقی و چه از لحاظ مادی و جسمی، چون هیچ پیشرفتی بدون تشویق حاصل نمی شود و همان طور که گفتیم، زن ها اعتماد به نفس کمی دارند و انگیزه پیشرفت در آنها از بین می رود. احساس می کنند کسی را ندارند که به خاطر او پیشرفت کنند و حتی خود را فراموش می کنند و امید به زندگی در آنها کاهش می یابد. این زن ها مادران خوبی نیز نخواهند شد، چون با این همه مشکل روحی و عدم رضایتی که از زندگی زناشویی خود دارند، نمی توانند راحت و درست به وظایف مادری خود عمل کنند. در این یادداشت، شما را با چند راهکار اساسی مقابله با بهانه گیری آشنا می سازیم: همیشه سکوت کنید: بهترین کار به هنگام بهانه گیری همسرتان این است که او را به حال خودش رها کنید. یادتان باشد مقابله به مثل کردن، وضعیت را وخیمتر می کند و ماحصلی نیز جز جنگ و دعوا نخواهد داشت. بپذیرید به هر دلیلی (شغلی، شخصی، اجتماعی و…)، همسرتان آشفته و مضطرب است و بهانه جویی در خانه را به عنوان راهی برای تخلیه هیجان منفی خود انتخاب کرده است. او با بهانه جویی می خواهد استرس و اضطراب درونی خود را کاهش دهد. پس شما باید هوشیارانه عمل کنید و با توسل به سکوت، غائله را بخوابانید. مطمئن باشید همسرتان پس از آرامش به سراغ تان می آید و با شما صحبت می کند، حتی ممکن است نظرتان را جویا شود و راه حلی برای مشکلش بخواهد.  همچون مُسکن آرام‌بخش باشید: بهانه جویی های همسرتان علتی دارد، بی تردید او دچار مشکلی شده است. مشکلی  که شاید به دلایلی چون خجالت کشیدن، صلاح ندانستن، سرزنش و… حاضر نیست به شما بگوید. در چنین مواقعی پایگاه امنیت همسرتان باشید و او را به آرامش دعوت کنید. به حریم شخصی همسرتان احترام بگذارید و هرگز کنکاش و تجسس نکنید. بپذیرید همسرتان اکنون نیازمند انرژی مثبت و نیرو بخش است. پس نقش آرام بخش بودن خود را به خوبی ایفا کنید و با ایجاد محیطی آرام و سکوت های نشان از رضایت، فضایی را برای تفکر و کنار آمدن همسرتان با خودش، فراهم آورید.  تکیه‌گاه روزهای سختی باشید:  حال و روز همسرتان را درک کنید و بیش از پیش، مراقب او و شرایط ویژه‌اش باشید. بهتر است تا به سروسامان رسیدن شرایط، روزگار را بر وفق مراد او بچرخانید و یا آن که لااقل خود نیز همزمان با همسرتان شروع به بهانه گیری نکنید. مثلا ، برنامه مهمانی های آخر هفته، را با همسرتان تنظیم کنید، یا مراقبت از فرزندان را برعهده بگیرید، به یک شام و یا فضایی سرسبز و خوش آب و هوا دعوتش کنید و… . همسری یکتا باشید: زمانی که همسرتان دچار مشکلی شده است، با بهانه جویی های او کنار بیائید و آتش بیار معرکه نشوید. فقط به آرامش فضای منزل و امنیت خاطر فی مابین تان اهمیت بدهید. بیان مسائل مهم ، پیشنهادات، انتقادات، گله و شکایت ها را به زمانی دیگر موکول کنید. این زمان فرصت مناسبی برای بیان نیست و نتیجه مساعدی را عایدتان نمی کند. منابع : بیتوته / ناز وب / دکتر سلام  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8844/وقتی-همسرم-ایرادگیر-است! Sun, 10 Dec 2017 08:57:00 GMT سهم بچه ها از سینما http://nasimeshiraz.ir/news/show/8843/-سهم-بچه-ها-از-سینما به گزارش نسیم شیراز، رد پای بچه ها در سینمای ایران، به دهه سی بر می گردد. با این حال آن چه ساخته می شد ربطی به دنیای کودکان و نوجوانان نداشت. کم کم نگاه فیلمسازان به سمت بچه ها چرخید و آثاری برای آن ها و یا درباره شان ساخته شد.    یک آمار کلی «بیم و امید» اولین فیلم سینمای کودک سال۱۳۳۹ اکران شد. «موش و گربه» اولین انیمیشن سینمای کودک سال ۱۳۳۹ به نمایش درآمد. عمو سبیلو، مرغ تخم طلا،ماه پیشونی و نان و کوچه مهم ترین فیلم های دهه 40 و 50. عباس کیارستمی 19 فیلم درباره کودکان ونوجوانان ساخته است. «شهر موشها ۲» با 12 میلیارد و 500 میلیون پرفروش ترین فیلم کودک است. در جدول 50 فیلم پرفروش پس از انقلاب ،شش فیلم کودک دیده می شود. کلاه قرمزی تنها فیلم سه گانه سینمای کودک است. تعداد فیلم های کودک و نوجوان تا سال 57 کمتر از 10 فیلم است. بعد از انقلاب بیش از 190 فیلم در حوزه کودک و نوجوان ساخته شده. تاکنون 90 فیلم برای کودکان تولید شده است. مرضیه برومند و ایرج طهماسب رکوددار ساخت فیلم برای کودکان هستند.   دهه 60 پایه سینمای کودک در دهه شصت مستحکم می شود. فیلم های اولیه تحت تاثیر روزهای جنگ، کمی تلخ بود. اما خیلی زود آثاری ظهور کرد که وظیفه شاد کردن کودکان را بر عهده داشتند. شهر موش ها و گربه آوازه خوان از این جمله هستند. تعداد فیلم های کودک و نوجوان: 46 فیلم  تعداد فیلم های مخصوص کودکان: 14 فیلم موفق ترین فیلم ها: شهر موش ها، گلنار، گربه آوازه خوان، دزد عروسک ها،پاتال و آرزوهای کوچک، سفر جادویی شاخص ترین چهره های سینمای کودک و نوجوان: عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی،مرضیه برومند، کیومرث پوراحمد، کامبوزیا پرتوی، محمد رضا هنرمند، مسعود کرامتی، علیرضا داود نژاد،داریوش فرهنگ کارگردان های سه فیلمه: عباس کیارستمی و ابوالفضل جلیلی پرفروش ترین فیلم: شهرموش ها پرکارترین کارگردان:کیومرث پوراحمد با چهار فیلم پرجایزه ترین فیلم : خانه دوست کجاست مهم ترین اتفاق: راه اندازی گروه سینماهای کودک و نوجوان  اولین فیلم اکران شده سینمای کودک پس از انقلاب : «حصار» ساخته حسن محمدزاده اولین انیمشین بلند اکرانی: «ابراهیم درگلستان» که فقط یک روز اکران شد نخستین فیلم بخش خصوصی: «شیرک» به تهیه کنندگی مسعود کیمیایی فعال ترین سازمان: کانون پروش فکری با تولید 25 فیلم  اولین فیلم بلند کانون پرورش فکری: «مدرسه‌ای که می‌رفتیم» داریوش مهرجویی  مهم ترین فیلم های تلویزیون:«رابطه»،«گروه»،«گاویار»، «خانه انتظار» و ... مهم ترین انیمیشن ها:«درخت سیب» و «چشم تنگ دنیادار» فیلم هایی که با تاخیر 4 ساله اکران شدند:«مدرسه ای که می رفتیم» و «باشو غریبه کودک» موفق ترین فیلم های نیمه دوم دهه هفتاد:«گلنار»،«شنگول و منگول»، «دزد عروسک ها» و «پاتال و آرزوهای کوچک»    دهه 70 در سال های دهه هفتاد تعداد فیلم های مخصوص کودکان بیشتر می شود. از نظر کیفی اما تنها معدودی مثل «خواهران غریب» موفق هستند. در این دهه همچنان استقبال از فیلم های عروسکی بیشتر است؛ مثل کلاه قرمزی و پسرخاله و الو الو من جوجو ام. تعداد فیلم های کودک و نوجوان: 58 فیلم  تعداد فیلم های مخصوص کودکان: 17 شاخص ترین فیلم ها: کلاه قرمزی و پسرخاله، یکی بود، یکی نبود، الو الو من جوجوام ،خواهران غریب ،مریم و میتیل،راز چشمه سرخ ، شاخ گاو ،اتل متل توتوله ،دره هزار فانوس،طالع‌سعد،تعطیلات تابستانی، دارا و ندار بزرگ خیلی بزرگ ،مینا و غنچه ،شنگول و منگول،علی و دنی شاخص ترین چهره های سینمای کودک و نوجوان: ایرج طهماسب،مرضیه برومند، محمد علی طالبی،کیومرث پوراحمد،کیانوش عیاری، علیرضا داودنژاد، مجید مجیدی،کامبوزیا پرتوی،حمید جبلی،وحید نیکخواه آزاد کارگردان های سه فیلمه: محمد علی طالبی، مجید مجیدی،ابوالفضل جلیلی پرفروش ترین فیلم: کلاه قرمزی و پسر خاله پرکارترین کارگردان:کیومرث پوراحمد با پنج فیلم پرجایزه ترین فیلم : بچه های آسمان مهم ترین اتفاق: انتخاب «بچه های آسمان» به عنوان پنج نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان  موفق ترین سال ها : 72 ،73 و 74 با اکران« مریم و میتیل»، «الو! الو ! من جوجوام» و«کلاه قرمزی و پسر خاله»  بهترین انیمیشن ها: «شنگول و منگول» و «لی لی حوضک» موفق ترین حضور جشنواره ای: دهمین دوره فجر با اکران 8 فیلم   عجیب ترین حضور جشنواره ای: عدم اکران عمومی 5 فیلمِ دوره سیزدهم و چهاردهم فجر    آخرین فعالیت کیارستمی در حوزه کودک: فیلمنامه«بادکنک سفید» جشنواره سیزدهم فجر تنها فیلم کیانوش عیاری :«شاخ گاو» سال 74 آخرین فیلم کامبوزیا پرتوی در حوزه کودک: ساخت«ننه لالا و فرزندانش» سال 75    دهه 80 در دهه هشتاد رشد تولید چشمگیر است ولی سینمای کودک دو مشکل عمده دارد. یکی ضعف کیفی و شرایط نامناسب اکران. «کلاه قرمزی و سروناز» تنها فیلمی است که گیشه موفقی دارد. در این سال ها پای ستاره ها هم به فیلم های کودک باز می شود . تعداد فیلم های کودک و نوجوان:60 فیلم  تعداد فیلم های مخصوص کودکان: 24 فیلم شاخص ترین فیلم ها: کلاه قرمزی و سروناز، قفل ساز، همبازی، افسانه تنبل قهرمان ،مربای شیرین،کفشهاي جيرجيرک دار،من و نگين دات کام، خورشید مصر، دربه درها،روزی كه حسنی مرد شد،باغ آلوچه بهروز شعیبی، نصف مال من نصف مال تو،خاله سوسکه،نخودی، راز دشت تاران،آهوی پیشونی سفید شاخص ترین چهره های سینمای کودک و نوجوان: ایرج طهماسب، مرضیه برومند، شاپور قريب ،غلامرضا رمضانی، مسعود کرامتی، بهروز غریب پور،حسين قناعت، ابراهیم فروزش ، بهروز شعیبی، وحيد نيكخواه آزاد، سیروس حسن پور،جلال فاطمی،سید جواد هاشمی کارگردان های دو فیلمه: ایرج طهماسب ،مسعود کرامتی، علی شاه حاتمی پرفروش ترین فیلم: کلاه قرمزی و سروناز پرکارترین کارگردان: ابراهیم فروزش، غلامرضا رمضانی، محمد علی طالبی با چهار فیلم پرجایزه ترین فیلم : قفل ساز، مربای شیرین مهم ترین اتفاق: رونق انیمیشن های سینمایی  ستاره هایی که در فیلم کودک بازی کردند:  لیلا حاتمی، نیکی کریمی، حمید فرخ نژاد، مریلا زارعی و ترانه عیلدوستی فیلم هایی که با بازیگران حرفه ای ساخته شدند: «مربای شیرین»، «همبازی»، «نصف مال من نصف مال تو» و «آهوی پسشونی سفید» مهم ترین انیمیشین دهه هشتاد :«خورشید مصر» ساخته بهروز یغمائیان و شهرام خوارزمی   دهه نود هر چه پیش آمدیم کیفیت فیلم ها افت کرد. از آن سو دسترسی به فیلم های روز و شرایط نامناسب اکران، سینمای کودک را بیش از پیش تهدید می کند. اگر دنباله کلاه قرمزی و شهر موش ها ساخته نمی شد نیمه اول دهه نود بدترین دوران لقب می گرفت.  تعداد فیلم های کودک و نوجوان:42 فیلم  تعداد فیلم های مخصوص کودکان: 31 فیلم شاخص ترین فیلم ها: شهر موش ها 2 ،کلاه قرمزی و بچه ننه، نیکان و بچه غول،همبازی، سلام بر فرشتگان، عملیات مهد کودک، فیتیله و ماه پیشونی ،یک فراری از بگبو ،شاهزاده روم ،جنجال در عروسی ، مبارک شاخص ترین چهره های سینمای کودک و نوجوان: ایرج طهماسب، مرضیه برومند، غلامرضا رمضانی،مسعود کرامتی، وحيد نيكخواه آزاد، سید جواد هاشمی، فرزاد اژدری، سید رضا خطیبی  پرکارترین کارگردان:  فرزاد اژدری با دو فیلم پرفروش ترین فیلم: شهر موش ها 2 پرجایزه ترین فیلم: سلام بر فرشتگان مهم ترین اتفاق: رونق تولید انیمیشن های سینمایی  مهم ترین فیلم اکران نشده: فیلم اپیزودیک«گنجشکک اشی‌مشی»    ناخوشایند ترین اتفاق: افت کیفی سومین قسمت کلاه قرمزی پرفروش ترین انیمیشین : «شاهزاد روم» ساخته هادی محمدیان    سال 96 سال 96 سینمای کودک یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. پاییز امسال5 فیلمِ کودک اکران شد و چند فیلم دیگر در راه هستند. این فیلم ها حتما ضعف دارند ولی استقبال نسبی از آن ها خون تازه ای است در رگ سینمای کودک. مشکلات اما همچنان پابرجاست فیلم های اکران شده: بیست و یک روز بعد، قهرمانان کوچک، دم دراز حقه باز، شكلاتي، پایان رویاها، پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلي پرفروش ترین فیلم: قهرمانان کوچک پرجایزه ترین فیلم: پینو کیو،عامو سردار و ریسلی فیلم های در دست تولید : خاله قورباغه ،اردک لی، ماه پیشونی 2 و ... فیلم های در نوبت اکران: فیلشاه، دزد و پری 2 ، دنیای کیف ها، گل سفید،راز پروانه ها ،اسکی باز ،چهل کچل مهم ترین اتفاق: رونق اکران فیلم های کودک در پاییز  ویژه ترین تصمیم: اکران «قهرمانان کوچک» در سینمای سرگروه   سهم  نوجوان ها از اکران: «امتحان نهایی» و «بیست و یک روز بعد»    منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8843/-سهم-بچه-ها-از-سینما Sun, 10 Dec 2017 08:54:00 GMT 10 دلیل مرموز پا درد http://nasimeshiraz.ir/news/show/8842/10-دلیل-مرموز-پا-درد نسیم شیراز- کفشی با همان سایز قبلی می خرید اگر اخیرا سایز پای خود را اندازه نگرفته اید، به احتمال زیاد طبق عادت، سایز اشتباهی را برای کفش هایتان انتخاب می کنید. سایز پا می تواند در اثر افزایش سن یا بارداری افزایش یابد، بنابراین اندازه بودن سایز کفش همیشه اهمیت زیادی دارد. اگر می خواهید کفشی بخرید که هر روز بپوشید، از یک فرد ماهر بخواهید سایز پایتان را اندازه بگیرد و اگر کفش قبلی تان، پاهای شما را می زند (تنگ شده است)، وقت آن رسیده که کنارش بگذارید. صبح ها به خرید کفش می روید نه تنها پاهای شما در طول سال رشد می کنند، بلکه در طول روز نیز تغییر اندازه می دهند، به عنوان مثال زمانی که عصر می خواهید از محل کارتان به خانه برگردید ممکن است کفش تان پای شما را بزند، در حالیکه صبح موقع بیرون آمدن از خانه، اندازه پایتان بوده است. لذا سعی کنید در پایان روز، زمانی که پای شما بیشتر باد کرده است، کفش بخرید. موقع خرید کفش هم حتما هر دو لنگه کفش را بپوشید و کمی راه بروید تا ببینید در آنها راحت هستید یا نه. در حالت ایستاده  باید یک سانتی متر بین انگشتان پا و جلوی کفش تان فاصله باشد و باید بتوانید انگشت سبابه خود را بین پاشنه خود و پشت کفش وارد کنید. شما به مد اعتقاد بیشتری دارید تا به کارایی کفش اساسا کفش های پاشنه بلند به پاها آسیب می رسانند، اما کفش های تخت مثل کفش های عروسکی نیز مناسب نیستند. کفش باید حداقل 2 سانتیمتر پاشنه داشته باشد. اگر بخش جلویی کفش تنگ باشد، می تواند مشکلاتی ایجاد کند، لذا از خرید کفش های نوک تیز اجتناب کنید. اضافه وزن پیدا کرده اید چاقی می تواند فشار اضافی بر روی پاهای شما وارد کند. هنگام راه رفتن 2 تا 3 برابر و هنگام دویدن 5 برابر وزن بدن به پاها فشار وارد می شود. بنابراین در حالی که چند کیلو وزن اضافی ممکن است تفاوت زیادی در سایز لباس های شما ایجاد نکند، اما تا حد زیادی بر روی سلامت پاهایتان تاثیر می گذارد. به کمر، زانو و یا عضله ران تان آسیبی وارد کرده اید اگر نمی توانید راه بروید و در حال استراحت و مراقبت از آسیبی هستید که راه رفتن تان را دردناک می کند، حتما پاهایتان ضعیف و سست می شوند. بدن شما به طور طبیعی از منطقه آسیب دیده محافظت می کند. اما اگر شما درد ناگهانی بدون دلیل و یا درد کمر زیادی دارید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.   برای هر نوع فعالیتی تنها از یک نوع کفش ورزشی استفاده می کنید کفش فوتبال، کفش پیاده روی و کفش مربوط به فعالیت های تناسب اندام، متفاوت هستند. ممکن است فکر کنید شما می توانید با یک کفش ورزشی خوب، همه این ورزش ها را به راحتی انجام دهید، اما انواع مختلف تمرینات ورزشی به کفش های متفاوتی نیاز دارند. کفش مربوط به تمرینات بدنی، سبک وزن است، با حداکثر انعطاف پذیری و برای حرکت خطی طراحی شده است. کفش پیاده روی اغلب دارای بند چرم رویی است که آنها را با دوام تر و کمی سنگین تر می کند. برای ورزش های تناسب اندام، کفش های سبک تر را برای بلند کردن وزنه پیشنهاد می کنند.همچنین برای ورزش های پرتحرک تر مانند تنیس یا بسکتبال باید کفش های سنگین تر را انتخاب کنید. در باشگاه، فشار زیادی را متحمل شده اید اگر به تازگی تمرینات ورزشی با شدت زیاد را انجام داده اید، آسیب فشاری (آسیب ناشی از نیروی تکراری) ممکن است موجب درد پای شما شود. آسیب های فشاری پا معمولا آسیب بیش از حدی است. اگر پاهایتان با هر بار تمرین بیشتر صدمه دید و یا دچار تورم پا شدید، با پزشک صحبت کنید. پابرهنه راه می روید وقتی راه می رویم، ابتدا پاشنه پا را روی زمین می گذاریم، به همین دلیل برای جذب این فشار نیاز به کفش مناسبی داریم، مخصوصا وقتی که ما روی سطح سفتی مثل خیابان راه می رویم. کفش همچنین از مفاصل پا حمایت می کند و به آنها اجازه می دهد در حالت روان و خنثی حرکت کنند. زیاد پابرهنه راه رفتن و یا پوشیدن کفش هایی که تخت یا انعطاف پذیر هستند، فشار بیشتری را روی پاهای شما وارد می کند و خطر آسیب دیدن آن را افزایش می دهد. به قوس کف پایتان اهمیت نمی دهید قوس کف پای شما با افزایش سن صاف می شود، بنابراین اگر برای مدت ها از یک نوع کفش استفاده کرده اید، ممکن است وقت آن رسیده باشد که در نوع آن ها تجدید نظر کنید (درد پاشنه پا نشان می دهد نیاز به حمایت بیشتری از قوس کف پا دارید). متخصصان پا در ارزیابی نوع قوس پایتان و راه رفتن می توانند به شما کمک کنند. آب و املاح بدن تان کم شده است از دست رفتن آب بدن و یا کاهش میزان پتاسیم، سدیم، کلسیم یا منیزیم در خون می تواند باعث گرفتگی عضلات و در نتیجه درد پا شود. پس به مصرف آب کافی و تغذیه خود اهمیت دهید. هشدار شما وقت زیادی را روی پاهای خود می گذرانید، به همین دلیل یک درد ناگهانی پا می تواند بعدا به یک مشکل جدی تبدیل شود، در صورتی که به آن اهمیت ندهید. اگر به تازگی پاهای شما دچار مشکلی شده اند، به پزشک مراجعه کنید تا علت آن را دریابید و متوجه شوید چه اقداماتی برای کاهش درد لازم است.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8842/10-دلیل-مرموز-پا-درد Sun, 10 Dec 2017 08:51:28 GMT به مناسبت روز جهانی حقوق بشر http://nasimeshiraz.ir/news/show/8841/-به-مناسبت-روز-جهانی-حقوق-بشر- نسیم شیراز- رد پای امانیسم و فردگرایی گرچه در این اعلامیه به صراحت از مبنای امانیستی و فردگرایانه دفاع نشده است، اما از همان ماده اول می توان رنگ و بوی این مبانی را حس کرد. در لغت امانیسم از واژه human  به معنای انسان گرفته شده است و هیومنیسم در لغت این چنین معنا شده است: « بشر بدون اتکا به ماوراالطبیعه هم می تواند به سعادت واقعی برسد.» (فرهنگ لغت آکسفورد) همچنین در تعریف فردگرایی گفته اند: « فردگرایی آن نظریه اجتماعی یا ایدئولوژی اجتماعی است که ارزش اخلاقی بالاتری را به فرد در قبال اجتماع یا جامعه می دهد و در نتیجه فردگرایی نظریه است که از آزاد گذاردن افراد به نحوی که عمل کنند به هر آنچه تصور می کنند به نفع شخصی خودشان است، حمایت می کند.» (لیبرالیسم ایرانی، 42) بطلان امانیسم و فردگرایی به دلیل مخالفت یا بی تفاوت بودن نسبت به خداوند و دین واضح است، اما آنچه که باید ثابت شود وجود این مبانی در اعلامیه حقوق بشر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.   مبهم بودن بسیاری از ماده ها بخشی از ماده ها به گونه ای مبهم و در لفافه نگاشته شده اند به همین دلیل امکان سوء استفاده از آن وجود دارد. برای مثال می توان به ماده اول اشاره کرد. «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادري رفتار کنند.» اگر درباره معنای روح برادری سوال شود، هر جوابی ممکن است داده شود و همانگونه که امروز شاهد هستیم این ابهامات موجب می شود اعلامیه حقوق بشر ابزاری در دست مدعیان حقوق بشر شود و هر گونه که بخواهند آن را تفسیر کنند، و به حربه ای برای سرکوب و تحریم و فشار به دشمنان و رقبای خود تبدیل شود.   آزادی و دیگر هیچ حقوق بشر در شرائطی نگاشته شد که غرب تحت فشار محدودیت ها و زورگویی ها بود، و اساسا بعد از قرون وسطی بدلیل محروم بودن غرب از آزادی بالاترین و ارزشمندترین مفهمومی که بدنبال آن بودند آزادی بود. اگر یک نگاه گذرا به اعلامیه حقوق بشر داشته باشیم متوجه محوریت آزادی طلبی در آن می شویم به گونه ای که دیگر به بسیاری از مفاهیم مهم و مورد نیاز جوامع بشری مانند عدالت اشاره هم نشده است. و این موضوع کاشف از عدم جامعیت این بیانیه حقوقی می باشد. گویا تنها فاکتور مهم حقوق و خواسته های بشر آزادی است.   بررسی چند ماده ماده اول: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند. نقد: در اولین ماده گفته شده انسان ها آزاد به دنیا می آیند. این عبارات برگرفته از تفکرات امانیستی می باشد. چراکه می توانستند به جای این جمله از عبارت انسان ها آزاد آفریده شده اند بهره بگیرند. همچنین در ماده های دوم و شانزدهم و هجدهم دینداری در کنار بی دینی در یک ردیف و مساوی آن قرار گرفته، و این امر تداعی گر این تفکر است که انسان بدون دین هم می تواند به سعادت دست یابد. مادّه سوم: هر كسي حق زندگي آزادي و امنيت شخصي دارد. نقد: یکی از مفاهیم مبهم در این اعلامیه مفهوم آزادی است. مراد شما از آزادی چیست؟ آیا مطلق آزادی را اراده کرده اید؟ و یا آزادی را مفهومی مقید می دانید؟ آیا هر آنچه که انسان به آن تمایل پیدا کرد را صحیح می دانید؟ ظاهر عبارات می گویند آزادی به نحو مطلق مقصود نگارندگان بوده است. یعنی هر آنچه را که فرد انسان خواست کسی نباید مانع شود، و این همان فرد گرایی و اصالت فرد است. ماده پنجم: هيچ كس را نمي‌توان شكنجه يا مجازات كرد يا با او رفتاري كرد كه ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد. نقد: این ماده یکی از دستاویز های مخالفین قصاص است. قصاصی که قرآن می فرماید: « وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره، 179)  قصاص حقی است که خداوند به کسی که جنایت بر او وارد شده و یا خانواده مقتول داده است. قصاص دو جهت مهم دارد، یکی آن که اگر کسی از روی عمد جنایتی مرتکب شد باید تقاص آن را پس دهد و این حکم به هیچ عنوان مخالف با عقل و وجدان نیست و از طرفی مانع از ارتکاب مجدد آن جرم در جامعه می شود. پس این اطلاق عدم مجازات مبتنی بر احساس بوده و نه عقلانیت. و شاهد احساسی بودن آن اجرای حکم اعدام در کشور های مدعی حقوق بشر است. اگر این ماده عقلانی بود مدعیان آن باید مطابق آن می کردند.     مادّه شانزدهم: زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هيچ‌ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب، با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در كلية امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند. نقد: یکی دیگر از ماده هایی که با اصول اسلامی سازگار نیست همین ماده است. در اسلام و مخصوصا در مذهب شیعه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جائز نیست و همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب نیز جائز نیست. آیات قرآن هم بر همین موضوع دلالت دارند. به طور مثال خداوند در قرآن فرموده اند: « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» (مائده،5) این آیه ازدواج با زنان مومن مسلمان و زنان اهل کتاب را فقط جائز دانسته است. و یا آیه « وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ» (بقره،221) دلالت بر عدم جواز ازدواج با مشرکین دارد.   سخن پایانی آنچه تا به حال به عنوان نقد مطرح کردیم بخشی از اشکالات اعلامیه حقوق بشر بود که به حوزه دین ربط داشت. اما بر این اعلامیه اشکالاتی دیگر از حیث حقوقی هم مطرح است که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد. اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد اهمیت اصل این موضوع است. یعنی نفس وجود این اعلامیه مقدس است و در جهانی که پر از جنگ و نزاع است تاکید بر حقوق طبیعی و ذاتی و تکوینی انسان ها بسیار مهم می باشد ولی باید دقت کرد که از مرز حقیقت طلبی خارج نشویم و اجازه ندهیم شعارهای جذابی چون آزادی خواهی ما را از سایر ارزش ها دور کند.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8841/-به-مناسبت-روز-جهانی-حقوق-بشر- Sun, 10 Dec 2017 08:48:49 GMT بی ­توجهی شبه روشنفکران به احکام فقهی ورزش/ چرا نسخه پرخطر فمنیستی برای زنان ایرانی پیچیده می شود؟/ تکرار تجربه دهه 60 میلادی در ایران http://nasimeshiraz.ir/news/show/8840/بی-­توجهی-شبه-روشنفکران-به-احکام-فقهی-ورزش/-چرا-نسخه-پرخطر-فمنیستی-برای-زنان-ایرانی-پیچیده-می-شود؟/-تکرار-تجربه-دهه-60-میلادی-در-ایران به گزارش نسیم شیراز، مدتی قبل گروهی غیررسمی و بدون مجوز قانونی از هواداران فمینیست، تحت عنوان سلسله نشست­های «جامعه و ورزش» به منظور نقد و بررسی ورود زنان به ورزشگاه گرد هم آمده بودند تا برای نهادینه کردن برخی مباحث فمینیستی هم اندیشی و تبادل نظر داشته باشند؛ موضوعی که چند وقتی است روشنفکران غربزده را مجال حضور و بروز داده تا با سخنان پرطمطراق خود به تحریک زنان و دختران بپردازند. آن­ها با چنین بحث­هایی مدعی هستند به دلیل برخی محدودیت­ها حقوق زنان در جمهوری اسلامی پایمال شده است و باید دستی بجنبانند تا از قافله تمدن غرب و دنیای لیبرال عقب نمانند. از این منظر گویا  دغدغه این شبه گروه روشنفکر که با نام جامعه و ورزش فعالیت دارند، حضور زنان در استادیوم­ها و ورزشگاه­هاست و از این­که فقه اسلام با چنین مسئله­ای مخالفت دارد به نوعی حق زنان را تضییع شده می­دانند و فریاد وااسفا سر می­دهند! و اما به دنبال چنین نشست غیررسمی در کتابخانه ملی این سوال به ذهن متبادر می­شود که؛ اولا برچه اساسی انجمنی که مجوزی قانونی ندارد باید در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی نشست و جلسه بگذارد؟ ثانیا رهاورد این جلسات تاکنون چه بوده است مگرنه این­که چند سالی است به تقلید از غرب و شعار دهان پرکن تساوی حقوق زن و مرد بدون توجه به مشخصه­های زنانه، آنها را از خانه بیرون کشاندند و از جایگاه مهم مادری و همسری دور کردند که با گرفتن کمترین حقوق هم حاضر به انجام کار بشوند! آیا واقعا اینها باعث ارتقای جایگاه زنان بوده است؟!  ثالثا بحث ورود زنان به ورزشگاه­ها که از قرار محور اصلی این نشست هم بوده بارها از سوی مراجع عظام تقلید مورد انتقاد قرار گرفته است، از آن­جا که مسلمان و شیعه هستیم توجه به دیدگاه فقهی مراجع عظام درباره امور مختلف امری الزامی است به همین خاطر در این رابطه استفتاء برخی از مراجع تقلید گرفته شده است: آیت الله سبحانی در درس خارج اصول در بخشی از سخنان خود به موضوع حضور زنان در ورزشگاه اشاره کردند و گفتند: این مسأله با عفت زنان سازگار نیست؛ آوردن هزاران دختر به ورزشگاه که یک طرف جوانان مرد و طرف دیگر، دختران باشند، اصلا مناسب نیست. مسئولان برای ازدواج زنان فکر کنند؛ به فکر طلاق­ها باشند؛ برای اعتیاد کشور کاری انجام دهند؛ نه اینکه به فکر حضور بانوان در ورزشگاه باشند. اگر به دنبال رضای خداوند متعال هستید، مشکلات مردم را پی­گیری کنید؛ اما اگر به دنبال شعار هستید، مسئله دیگری است. آیت الله مکارم شیرازی: جو حاکم در ورزش گاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان وآزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه ها خودداری کنند بخصوص اینکه این برنامه ها را از رسانه ها می توانند ببیند و حضور آنها ضرروتی ندارد. آیت الله صافی: اگر چه اينجانب مكرر خطر اختلاط زن و مرد بيگانه و برنامه‌های مضرّه‌ای را كه مخالف عفاف و حجاب بانوان و موجب تغییر شخصیت اسلامی جامعه است تذكر داده‌ و به همگان در مورد آثار و عواقب سوء گرایش به آداب غیراسلامی غربی هشدار داده‌ام اكنون كه مؤمنین در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌های كشور، سؤال و ابراز نگرانی می‌نمایند حسب الوظیفه حرمت نظر زن و مرد اجنبی را به بدن یكدیگر از نظر جمیع فقهای عظام اعلام می‌نمایم؛ علی­هذا حضور بانوان در این گونه برنامه‌ها خلاف شرع و تنازل ظاهر از مواضع اسلامی است. انتظار از مسئولان محترم جمهوری اسلامی این است كه با اعلام لغو این عنوان، نگرانی‌ها را رفع و موجبات خشنودی قلب مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه را فراهم نمایند. آیت الله علوی گرگانی: به نظر ما حضور بانوان با توجه به برهنه بودن بخشی از بدن مردان حرام است ضمن اینکه این موضوع موجب بروز برخی مشکلات اخلاقی نیز خواهد شد و به دولت نیز تذکر داده شده است. آیت الله گرامی: حضور بانوان در وزرشگاه­ها با توجه به اختلاط در جایگاه­ها و رفت و آمد با مردها و این­که نگاه ها احیانا به بدن­های نیمه عریان ورزشکاران می­افتد و عواقب خوب اخلاقی ندارد، جایز نمی­باشد  آیت الله نوری همدانی: جائز نیست. جامعه ديني جامعه ای است كه شبكه روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي آن بر اساس دين و آموزه­های آن تنظيم شده باشد. جامعه ديني، جامعه­ای است كه در آن داوری با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند. جامعه دينی، دغدغه دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردي و عباديات و اخلاق فردي محدود نمی­شود؛ بلكه نسبت ميان دين و كليه امور و روابط اجتماعي بايد سنجيده شود و داوری دين در همه خطوط و زواياي تمامي شبكه روابط اجتماعي نافذ باشد. (جامعه ديني، جامعه مدني، احمد واعظي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اول، 1377، صص 88 ـ 90) براین اساس ما در جامعه­ای اسلامی زندگی می­کنیم که تمام شئون و مبانی آن اعم از فردی و اجتماعی براساس اصول دین مبین اسلام خط کشی و ترسیم شده است؛ البته کاری نداریم که به دلیل ولنگاری فرهنگی اخیرا برخی از سلبریتی­ها هم به خود اجازه می­دهند تا در جایگاه فقیه اسلامی بنشینند و حکم فقهی صادر کنند. این­که مثلا سگ نجس نیست یا ارتباط محرم و نامحرم را به زعم ساده انگارانه و بچه گانه خود تعریف می­کنند یا حکم اسلامی قصاص را زیر سوال می­برند و... آنچه مهم است چارچوب کلی و اساسی جامعه اسلامی است که با چند دیدگاه سطحی و عوامانه و یا شبه روشنفکرانه تخریب و تعدیل نمی­شود؛ در این راستا یکی از این پایه­های بنیادین در جامعه اسلامی حضور مراجع تقلید و توجه به دستورات و احکام فقهی آنهاست که بر هر فرد بالغ و به تکلیف رسیده­ مسلمانی واجب است مرجع تقلیدی داشته باشد و احکام فقهی او را درباره مسائل مختلف مورد توجه قرار بدهد. لذا باید دید پشت پرده شیطنت­های عامدانه برخی شبه روشنفکر غربزده در این رابطه چیست و چرا با وجود احکام فقهی مسلم و مبرهن مراجع عظام مبنی بر عدم حضور زنان در ورزشگاه­ها، جماعت شبه روشنفکر همچنان مصرانه و ازسرلجاجت روی آن تاکید دارند به طوری که آزادانه بدون داشتن  مجوز قانونی جلسات و نشست­های مختلفی هم برگزارمی­کنند؟! فرض بگيريم قانون ورود زنان به ورزشگاه­ها از سوی مراجع تایید و از جانب قانون هم تصویب شود و بانوان بتوانند هنگام برگزاری مسابقات در کنار مردان به استاديوم‌ها بروند و تماشاگر مسابقات باشند؛ اما از حامیان حقوق زنان برای رفتن به ورزشگاه باید سوال کرد چه تضمینی وجود دارد تا دو جنس مخالف که عمدتا نوجوان و جوان هستند یعنی اوج هیجانات جنسی، در کنار هم بدون مشکل و مفسده­ای مسابقه را تماشا کنند؟! آیا می­توان بر کنترل غرایز و شهوات  جنسی هر دو طرف (مسئله­ای کاملا طبیعی) آن هم در بازی جمعی که همراه غلیان احساسات است تضمینی داشت؟! به طور قطع علاوه برهیجانات و احساسات بازی که امری عادی است به دليل حضور جنس مخالف مزيد بر تخليه نادرست احساسات جمعي،‌ تحركات خودنمايي هم ايجاد خواهد شد یعنی خواسته و ناخواسته در وهله اول آن­چه مطرح خواهد بود، نگاه زن به مرد نامحرم است؛ آن هم با پوشش ورزشی نه رسمی و عمومی و اگر همين رفتارها ميان بانوان كه منشا آرامش و امنيت رواني كانون خانواده هستند تسری پيدا كند آنگاه با فاجعه اجتماعی و فرهنگی بدی مواجه خواهيم شد.  به نظر مي‌رسد برخي از مسئولان كشور با بی توجهی به احکام فقهی نشان می دهند که نه تنها با فرهنگ و سبک زندگی اسلامی آشنايي ندارند، بلكه با فرهنگ جامعه ایران هم قرابت چنداني نداشته و تنها با نگاه حسرت آمیز به الگوها و سبک زندگي غربي مي‌خواهند مديريت خود را به رخ بكشند. براي آن­ها تحسين چند سازمان و نهاد غربي و مهر تاييدشان اهميت دارد كه مثلا بگويند حقوق زنان ايراني رعايت مي‌شود! و شايد چند لوح تقدير موسسات آمريكايي و اروپايي بيشتر ارزش دارد؛ همان­هایی که مدتی است تشت رسوایی آزارهای جنسی­شان نسبت به زنان  بر زمین افتاده و از گوشه و کنار هر بار صدای اعتراضی بلند می­شود، حالا الگوی زن مسلمان و شیعه شده­اند تا به بهانه احقاق حق و آزادی در معرض خطر قرارشان بدهند. این درحالی است که اخیرا خود غربی­ها به دنبال جدا سازی زن و مرد در اماکن عمومی مانند مترو و اتوبوس هستند  تا زنان در امنیت روانی و جسمی بهتری بسر ببرند. در این میان وقتی صفحات نیازمندی­های مجازی و کاغذی را رصد می­کنیم تقریبا 90 درصد درخواست­ها به جای نیروی آقا که موتور محرکه جامعه و نان ­آور خانه هستند، نیروی زن می­خواهند که با کمال تعجب و گستاخی هم تاکید دارند خانم مجرد با ظاهری آراسته و شیک نیاز دارند!! البته شکی نیست دلیل این نوع استخدام­ها به غیر از استفاده جنسی زنان برای فروش محصولات خود، پرداخت حقوق اندک و بدون بیمه به آن­ها است. با این وجود معلوم نیست جماعت روشنفکرنمای هوادار حقوق زنان که این روزها در مناصب بالایی هم دارای کرسی هستند چرا در این­گونه مواقع سکوت اختیار کرده­اند و توجهی ندارند چه استثماری از دختران و زنان جوان می­شود؟! گویا فقط با حرف­های دهان پرکن زیبا و شعارهای تبلیغاتی سیاسی خود به تحریک این جماعت می­پردازند تا حضورشان در خانه و تشکیل خانواده و مادر شدن کمرنگ شود؛ در واقع به نوعی همان راهی را که غربی­ها در دهه 60 میلادی با مکتب فمینیست طی کردند و نتیجه آن آسیب­های زیاد جسمی و روحی به زنان بود که پس از چندین دهه همچنان گریبانگیر آنهاست حالا ما هم باید همان راه پر خطر و سنگلاخ را برویم و تجربه کنیم!!   منبع: طنین یاس info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8840/بی-­توجهی-شبه-روشنفکران-به-احکام-فقهی-ورزش/-چرا-نسخه-پرخطر-فمنیستی-برای-زنان-ایرانی-پیچیده-می-شود؟/-تکرار-تجربه-دهه-60-میلادی-در-ایران Sun, 10 Dec 2017 08:45:45 GMT دختران مجردی که مادر می‌شوند http://nasimeshiraz.ir/news/show/8839/-دختران-مجردی-که-مادر-می‌شوند به گزارش نسیم شیراز، از زمان ابلاغ آیین‌نامه قانون «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در سال 94 تاکنون، تعدادی از دختران مجرد متقاضی پذیرش فرزندخوانده‌ از بهزیستی بوده‌اند.  قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برای اولین‌بار سال 1353 در کشورمان تصویب شد، اما با گذشت زمان و تغییر دیدگاه‌ها و سیاست‌های سازمان‌هایی مانند بهزیستی، قسمت‌هایی از این قانون نیاز به بازنگری پیدا کرد، زیرا براساس این قانون، بسیاری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شانس کمی برای فرزندخوانده شدن داشتند. به همین دلیل اوایل دهه هشتاد تیمی متشکل از سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تدوین لایحه اصلاحی آن اقدام کردند. اصلاح قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال 83 این قانون اصلاح و لایحه اصلاحی آن تقدیم مجلس شد اما بعد از گذشت حدود یک دهه در سال 92 قانون «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در 36 ماده و 17 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سال 94 آیین‌نامه این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون به شکلی تدوین شد که نیازهای کودکان بهزیستی از قبل برطرف شود و خانواده‌های بیشتری امکان سرپرستی کودکان را داشته باشند. برخلاف قانون سابق، اکنون دختران مجرد و ایرانیان مقیم خارج نیز می‌توانند سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را به‌عهده بگیرند. دختران مجردی که می‌توانند مادر شوند پس از اصلاح قانون، دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی‌که حداقل 30 سال سن و سایر شرایط مانند اشتغال و بیمه را داشته باشند، می‌توانند منحصراً حق سرپرستی دختران را داشته باشند. براساس قانون، پدر و مادر بدون فرزند در اولویت اول، دختران مجرد بالای 30 سال در اولویت دوم و پدر و مادر دارای فرزند در اولویت سوم قبول فرزندخوانده هستند. البته، به گفته مسؤولان سازمان بهزیستی موارد پراکنده‌ای از دختران مجرد در کشور خواهان فرزندخوانده هستند. از سوی دیگر، نمی‌توان سرپرستی تمام کودکان را به دختران مجرد داد. تعدادی از کودکان بهزیستی سن‌شان بالاتر می‌رود، محدودیت‌ها یا بیماری‌های خاصی دارند که آن‌ها به فرزندخواندگی دختران مجرد سپرده می‌شوند. ازدواج این دختران نیز در قوانین و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است. اگر این افراد ازدواج کنند و پس از آن تصمیم بر ادامه سرپرستی داشته باشند، وضعیت همسر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم تأیید صلاحیت، کودک به بهزیستی منتقل می‌شود اما در صورت تأیید، کودک فرزندخوانده هر دو می‌شود. زنی که درآمد و بیمه ندارد، نمی‌تواند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرد این دختران به لحاظ مالی نیز بررسی می‌شوند. شرایط پایه‌ای برای تمام مراجعه‌کنندگان پذیرش فرزند وجود دارد. این افراد باید شاغل و بیمه‌شده باشند و درآمد داشته باشند. زنی که درآمد و بیمه ندارد، نمی‌تواند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرد. مطابق قانون کسانی می‌توانند متقاضی شوند که از پس هزینه‌های نگهداری فرزند و تربیت او برآیند. حتی در بندهایی از قانون، پیش‌بینی شده که یا اموالی را به نام کودک کنند یا تعهد یک‌سوم اموال دهند. میزان این اموال را قاضی طبق دارایی فرد مشخص می‌کند. علاوه بر آن می‌توانند خود را به نفع فرزند، بیمه عمر یا بیمه آتیه کنند. برآمدن از پس هزینه یک فرزند، یکی از شروط عام است. همان‌طور که باید سوء‌پیشینه و اعتیاد نداشته باشند. طی این سال‌ها رسانه‌ها با پخش اخباری در رابطه با فرزندخواندگی دختران مجرد بسترهای لازم برای اطلاع‌رسانی در این خصوص را فراهم کردند. علاوه بر اخبار منتشرشده، سال گذشته یکی از قسمت‌های برنامه ماه عسل به زندگی دختر مجردی می‌پرداخت که دختر کوچکی را به فرزندخواندگی قبول کرده بود. آرزو افشار که اتفاقاً بازیگر است، زمانی که برای فیلم‌برداری سریال آوای باران به شیرخوارگاه آمنه رفته بود، پارمیدا را دید که در یک سانحه تصادف والدین خود را از دست داده بود. او که به پارمیدا علاقه پیدا کرده بود پس از چند ماه توانست او را به فرزندخواندگی قبول کند. آمار دخترانی که در تهران فرزندخوانده قبول کردند علاوه بر آرزو، دختران مجرد دیگری هم بوده‌اند که پس از اجرای این قانون توانستند مادری را تجربه کنند. آن‌طور که احمد خاکی، معاون اجتماعی بهزیستی تهران خبر می‌دهد پس از اضافه‌شدن حق سرپرستی زنان و دختران مجرد بالای 30سال به قانون فرزندخواندگی، 435 دختر برای فرزنددارشدن برگه تقاضا پر کردند که از این تعداد 134 دختر مجرد توانستند حس مادری را تجربه کنند. البته، این آمار مربوط به استان تهران می‌شود. هنوز آمار کشوری نداریم در رابطه با آمار دختران مجردی که در سطح کشور توانسته‌اند فرزندخوانده داشته باشند هنوز آماری در دست نیست. محمد نفریه؛ مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در این باره به مهرخانه گفت: درست است که این قانون سال 92 به تصویب رسیده اما از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن زمان زیادی نمی‌گذرد و جزو اقلام آماری ما نبوده است. امسال این موضوع وارد اقلام آماری شده و می‌توانیم سال آینده آمار را ارایه کنیم.     منبع: مهرخاه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8839/-دختران-مجردی-که-مادر-می‌شوند Sun, 10 Dec 2017 08:39:36 GMT نابودی اسرائیل به زودی محقق میشود / رژیم صهیونیستی قدم بلندتری را به سمت نابودی خود برداشت http://nasimeshiraz.ir/news/show/8838/نابودی-اسرائیل-به-زودی-محقق-میشود-/--رژیم-صهیونیستی-قدم-بلندتری-را-به-سمت-نابودی-خود-برداشت- به گزارش نسیم شیراز، جامعه زنان فارس طی بیانیه ای مخالفت خود را از تصمیم جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن بیت المقدس بعنوان پایتخت این رژیم غاصب اعلام داشتند و این عمل آنان را محکوم کردند. جامعه زنان فارس به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت صهیونیست ها را رویایی نشدنی بیان کردند که هیچگاه تحقق نخواهد یافت،  چرا که رژیم صهیونیستی با اعلام قدس به عنوان پایتخت خود، موج انزجاری را در دنیا ایجاد کرد که قدم بلندتری را به سمت نابودی خود برداشت . جامعه زنان فارس با بیان اینکه مسلمانان جهان اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند اعلام داشتند که اسرائیل سرزمین ندارد تا پایتخت داشته باشد و همه دنیا در برابر اقدام خصمانه ترامپ ایستادگی کرده چرا که این اقدام رژیم صهیونیستی  هتک حرمت به شهر مقدسی است که همواره مرکزیت ادیان الهی بشمار می رود. جامعه زنان فارس اتحاد و وحدت هر چه بیشتر امت اسلامی اعم از شیعه و سنی، عرب و فارس و کرد و... را خواستار شدند تا اسرائیل را هر چه زودتر از صفحه روزگار محو سازند. info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8838/نابودی-اسرائیل-به-زودی-محقق-میشود-/--رژیم-صهیونیستی-قدم-بلندتری-را-به-سمت-نابودی-خود-برداشت- Sat, 09 Dec 2017 11:09:02 GMT تأثیر کمبود اعتماد به نفس روی رابطه زناشویی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8837/تأثیر-کمبود-اعتماد-به-نفس-روی-رابطه-زناشویی به گزارش نسیم شیراز، در بسیاری از موارد کمبود اعتماد به نفس باعث می‌شود بسیاری از افراد یک ازدواج بد را ادامه بدهند. اگر در رابطه‌ با همسرتان دائماً خودباوری‌تان هدف قرار بگیرد احتمال اینکه به هر ترتیبی این رابطه را ادامه بدهید نیز زیاد است هرچند که همیشه احساس بدی داشته باشید. زیرا ترک رابطه برایتان بسیار دشوار است.‏ کمبود اعتماد به نفس نه‌تنها باعث می‌شود در این رابطه باقی بمانید بلکه مانع از آن می‌شود که در برابر چیزهایی که باعث ناراحتی‌تان می‌شود بایستید و اعتراضی بکنید. افرادی که خودباوری ندارند از هرگونه مواجهه با مشکلات و تنش‌ها پرهیز می‌کنند. بخاطر عدم امنیتی که آنها نسبت به شریک زندگی خود احساس می‌کنند و ترسی که بخاطر از دست دادن دارند از هرگونه مواجهه و برخورد اجتناب می‌کنند هرچند که بتوانند اختلافات و تنش‌ها را از طریق یک تعامل دوستانه و گفتگوهایی صلح‌جویانه حل کنند.‏ این چرخه وحشتناک و مهلکی است. ضعف در خودباوری باعث می‌شود برخی از افراد در آن گیر کنند و نتوانند از آن بیرون بیایند. برای اینکه از چنین رابطه‌ای دور بمانید باید نشانه‌هایی که اعتماد به نفس شما را هدف گرفته‌اند را بشناسید.‏ زمانی که خودتان نیستید کار مورد علاقه‌تان را انجام نمی‌دهید؟ دیگر ورزش نمی‌کنید؟ به موسیقی مورد علاقه‌تان گوش نمی‌دهید؟ در رابطه‌ای که همسرتان با قدرت تمام اعتماد به نفس شما را تضعیف می‌کند شما به راحتی از آنچه که هستید دست می‌کشید. دست کشیدن از خود یعنی کنار کشیدن از انجام کارهایی که دوست‌شان داشتید و متناسب با شخصیت و روحیات شما بوده‌اند.‏ همسرتان کنترل می‌کند اگر شریک زندگی‌تان بر همه جنبه‌های زندگی‌ شما تسلط دارد و در همه چیز دخالت می‌کند و حریم شخصی‌ را رعایت نمی‌کند این طبیعی است که به مرور زمان اعتماد به نفس‌تان را از دست بدهید افراد پرخاشگر و خودخواه همیشه طوری رفتار می‌کنند که همه چیز را در اختیار و اراده خود داشته باشند.‏ وقتی به همسرتان شک می‌کنید یک نشانه از دست دادن اعتماد به نفس در رابطه این است که نسبت به خود رابطه شک کنید. زمانی که دائم نگران این باشید که آیا همسرتان دوستتان دارد یا نه و نیاز شدیدی به توجه داشته باشید و چیزی از طرف مقابل‌تان دریافت نکنید این یعنی رابطه شما طوری پیش رفته است که اعتماد به نفس‌تان تضعیف شده است.‏ نیازهای‌تان مهم نیستند این اتفاق یک دفعه نمی‌افتد. ممکن است به مرور زمان متوجه شوید که شما فقط مطابق با نیازها و تمایلات شریک زندگی‌تان پیش می‌روید؛ در جمع‌های دوستانه مطلوب او شرکت می‌کنید و به رستوران مورد علاقه او می‌روید. گاهی هم احساس می‌کنید اولویت همیشه خواسته‌های اوست و نیازهای شما همیشه به تعویق می‌افتند. در این موارد شما حتی خودتان خیلی متوجه مساله نمی‌شوید اما به مرور زمان احساس می‌کنید دیگر اهمیت و اولویت چندانی ندارید.‏گاهی کمبود اعتماد به نفس باعث می‌شود بسیاری از افراد یک ازدواج بد را ادامه بدهند‎ شما همیشه مقصر هستید تنش و درگیری در رابطه‌ها تا اندازه‌ای طبیعی است. گاهی ممکن است یک نفر مسئول یک تنش یا اختلافی باشد اما اگر همواره احساس می‌کنید متهم هستید، همه تقصیر و خطا در هر موقعیتی به گردن شما می‌افتد این مساله به شدت در خودباوری شما تأثیر دارد. وقتی همیشه مقصر شناخته شده‌اید احتمال اینکه دفعه‌های بعد نیز خود را مقصر بدانید بسیار زیاد است.‏ تأثیر کمبود اعتماد به نفس روی رابطه همیشه این رابطه عاطفی نیست که باعث از دست رفتن اعتماد به نفس می‌شود. گاهی این مساله ناشی از تجربه‌های دیگری در زندگی است که باعث می‌شود در رابطه نیز قوی و مستقل عمل نکنید. اگرچه همه گاهی به خاطر برخی ناکامی‌ها یا اشتباهات گذشته دچار کمبود اعتماد به نفس می‌شوند اما تداوم آن می‌تواند اثر بدی روی رابطه عاطفی‌نیز داشته باشد.‏ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اعتماد به نفس می‌تواند در میزان رضایت از رابطه زوج‌ها تأثیرگذار باشند. زمانی که نسبت به خودتان احساس بدی دارید، دائماً سعی می‌کنید در رابطه تائید و امنیت طلب کنید. تائید شدن و احساس امنیت خوب است اما نه زمانی که شما آن را با ترس و پافشاری زیاد بخواهید. این مساله هم به شما آسیب می‌زند و هم طرف مقابل را خسته می‌کند.‏ همچنین کمبود اعتماد به نفس تصور شما را از شریک زندگی‌تان تغییر می‌دهد. این احتمال وجود دارد که بخاطر ضعف در باورهای خود احساس کنید از سوی دیگری تهدید می‌شوید. همیشه نگران هستید که او ترک‌تان کند، دوست‌تان نداشته باشد و رابطه‌های موازی را شروع کند. در بدترین حالت دچار شک و تردید‌های بیمارگونه‌ می‌شوید و طرف مقابل را آزار می‌دهید. در این وضعیت حساسیت‌های رابطه بیشتر می‌شود و شما کاری می‌کنید که شریک زندگی‌تان هم به اندازه شما در این رابطه احساس امنیت نکند.‏ بخاطر کمبود اعتماد به نفس شما همیشه مضطرب و نگران هستید، بخاطر هر مساله ساده‌ای در زندگی‌تان وحشت‌زده می‌شوید، خود را لایق زندگی نمی‌دانید، ازآن لذت نمی‌برید و باور نمی‌کنید که یک نفر دوست‌تان دارد. ممکن است جلوی آینه بایستید و از ظاهرتان شرمنده شوید، و یا خود را بخاطر افکار و احساسات‌تان سرزنش کنید.‏ این مساله ممکن است سال‌ها شما را آزار داده باشد و یا بخاطر تجربه بد و قرار گرفتن در یک رابطه نامناسب دچارش شده باشید. در هر صورت برای بازسازی اعتماد به نفس باید افکار منفی را متوقف کنید. تا زمانی که صدای انتقاد از خود در سرتان بلند است نمی‌توانید چیزی را تغییر بدهید. به صدای درون‌تان گوش بدهید، همان صدایی که دائم از شما بد می‌گوید و باعث می‌شود احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید. ‏ روی مهارت‌هایی کار کنید که به شما کمک می‌کند این افکار منفی را از خود دور کنید. بخشی از این افکار منفی ممکن است بخاطر قرار گرفتن در محیط بد یا رابطه اشتباه ایجاد شده باشند. هرچه که هست این افکار منفی باید با چیزهای مثبتی که انگیزه بخش هستند و روحیه شما را بازسازی می‌کنند جایگزین شوند. هر وقت احساسات بدی که روحیه‌تان را تضعیف می‌کنند به سراغتان می‌آید فوراً یک جمله مثبت درباره خودتان بگویید. اگر در رابطه‌ای هستید که باعث شده خودباوری را از دست بدهید به جای ترس و احساس گناه نسبت به خودتان به یاد بیاورید که این مشکل ضعف یا گناه شما نیست و راه حل آن بدون شک نمی‌تواند سرکوب احساسات، ترس و از دست دادن خودباوری باشد.‏ منبع: سلامت نیوز info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8837/تأثیر-کمبود-اعتماد-به-نفس-روی-رابطه-زناشویی Sat, 09 Dec 2017 10:38:14 GMT اطلاعاتی کامل درباره تست پاپ اسمیر http://nasimeshiraz.ir/news/show/8836/اطلاعاتی-کامل-درباره-تست-پاپ-اسمیر نسیم شیراز پاپ اسمیر، یک غربالگری ارزان است یک راه خوب برای شناسایی عوارض پیش سرطانی و مخفی تومورهای کوچکی که به سرطان گردن رحم منتهی می شوند. دکتر رویا امدادی، متخصص زنان اطلاعاتی ضروری در این باره داده است. تست پاپ اسمیر چیست و برای شناخت کدام یک از بیماری ها موثر است؟ پاپ اسمیر آزمایشی است که برای تعیین بدخیمی سرطان دهان رحم استفاده می شود. در این تست، بخش عمقی واژن که به سختی دیده می شود برای تشخیص بدخیمی سرطان دهانه رحم بدون درد و بیهوشی مورد بررسی قرار می گیرد. چه روش هایی برای گرفتن تست پاپ اسمیر وجود دارد و کدام یک بهتر است؟ اصولا دو روش هست. یکی روشی که به صورت سنتی از زمان جورجیوس پاپانیکولائو- پزشکی یونانی که در زمینه سیتوپاتولوژی و تشخیص زودهنگام سرطان پیش گام بود- بکار گرفته می شود. در این روش به کمک برس از دهانه رحم نمونه ها و ترشحاتی که سلول ها هم قاطی آنها هستند، برداشته می شود و روی لام یا شیشه گذاشته و زیر میکروسکوپ دیده می شود تا سلول ها از نظر وجود سلول های سرطانی یا تغییراتی که ممکن است در آنها ایجاد شده باشد، بررسی می شوند. در روش جدید، نمونه داخل یک محلول مخصوص می ریزند و به آزمایشگاه می فرستند. آزمایشگاه به وسیله سانتریفیوژ سلول های دهانه رحم از آن مایع جدا می کند تا تغییرات آن زیر میکروسکوپ بررسی شوند. تست پاپ اسمیری که در مایع انجام می شود حتما تا زمان رسیدن به آزمایشگاه باید خنک نگهداری شود. حسن روش جدید این است که می توان همزمان ویروس های HPV را هم ارزیابی کرد. منظور از ویروس های HPV ویروس های نوع بدخیم سرطان دهانه رحم هستند. در صورتی که این ویروس وجود داشته باشد در کنار آزمایش پاپ اسمیر گزارش داده می شود. در حال حاضر در ایران کدام یک از این روش ها معمول است؟ روشی که سال هاست در ایران از آن استفاده می شود، کت اسمیر است. کت اسمیر، آزمایش پاپ اسمیر است همراه با تعیین ویروس؛ یعنی دو تست همزمان انجام می شود. الان توصیه می شود که زنان بالای 30 سال تنها به آزمایش پاپ اسمیر بسنده کنند و تست کت اسمیر را انجام دهند تا ویروس ها نیز ارزیابی شده باشند. حسن این روش این است که در هر پنج سال انجام می شود. از آن جا سرطان دهانه رحم با ویروس ها ارتباط دارد، بنابراین تعیین ویروس کمک می کند که ما علت اصلی سرطان را ارزیابی کنیم. اما اگر کسی فقط تست پاپ اسمیر بدهد باید تست را به صورت سالانه تکرار کند و اگر دو سال پیاپی پاسخ تست منفی بود می تواند سه ساله تست دهد. آیا روش دیگری هم وجود دارد که هنوز در ایران انجام نشود؟ تستی هست که در ایران نداریم. در این روش فقط خود ویروس چک می شود. حتی خود زنان با استفاده از یک برس مخصوص می تواند نمونه برداری کرده و اگر نتیجه ویروس نباشد نیازی به تست پاپ اسمیر هم نیست. آیا انجام این تست ها هزینه بالایی دارد؟ تست پاپ اسمیری که روی شیشه انجام می شود، هزینه بالایی ندارد اما تستی که روی مایع انجام می شود، هزینه بیشتری دارد به خصوص تعیین ویروس، هزینه را بالاتر می برد. به صورت معمول، تست پاپ اسمیر همراه با تعیین ویروس حدود 400 هزار تومان هزینه دارد، در برخی از آزمایشگاه ها تخفیف هایی داده می شود طوری که می توان با 200 هزار تومان هم انجام داد. در صورتی که جواب تست منفی باشد، آزمایش بعدی به پنج سال بعد موکول می شود و از این طریق، هزینه بین این سال ها تقسیم می شود. ظاهرا زمان شروع تست متفاوت است. از چه سنی زنان باید آزمایش پاپ اسمیر را آغاز کنند؟ قبلا گفته می شد که چند ماه یا یک سال بعد از اولین رابطه جنسی، تست داده شود اما الان این نظریه خیلی مورد قبول نیست، بهتر است خانم ها از 21 سالگی تست بدهند؛ حتما این تست را انجام دهند. حداکثر سن انجام آزمایش هم تا 65 سالگی است. سوال اصلی افراد عموما این است که تست پاپ اسمیر بکارت را زایل می کند یا خیر؟ عامل سرطان دهانه رحم ویروس های HPV هستند و می توانند با تماس پوست با پوست هم انتقال پیدا کنند؛ لازم نیست حتما پرده بکارت باز شود و انتقال ویروس صورت بگیرد. پس انتقال ویروس صرفا از طریق رابطه کنیس نیست. حتی با وجود بکارت هم ویروس HPV می تواند منتقل شود. به همین دلیل نمی توان گفت زنانی هم که باکره هستند، تست ندهند. این را هم باید بگویم که سرطان دهانه رحم، سرطانی قابل پیشگیری است. بهترین راه هم استفاده از واکسن گارداسیل برای ویروس HPV است که علیه دو فرم اصلی بدخیم یعنی 16 و 18 و دو فرم اصلی خوش خیم یعنی 6 و 11 است. در این بخش تعداد 18 نوع ویروسی پرخطر هم داریم. بهترین سن واکسن هم 9 تا 11 سالگی است که تا زیر 26 سال همچنان بهترین تاثیر خود را دارد اما تا سن 46 سالگی هم توصیه می شود زنان از این واکسن استفاده کنند هر چند تاثیر آن برای سامانه ایمنی بدن کمتر است. برای دختران زیر 14 سال به جای سه نوبت واکسن، دو دوره استفاده می شود یعنی یک دوره را الان می زنند و بعدی با شش ماه فاصله در صورتی که در افراد بزرگ تر سه نوبت واکسن زده می شود که یک نوبت الان است، یک نوبت دو ماه بعد و یک نوبت چهار ماه بعد از نوبت دومی. از آن جا که واکسن گرانی است و حدود 300 هزار تومان قیمت دارد وقتی زیر 14 سالگی این واکسن زده شود، مقرون به صرفه تر است و پاسخ سامانه ایمنی هم خیلی بهتر خواهدبود. چقدر طول می کشد تا جواب آزمایش پاپ اسمیر داده شود؟ معمولا طولانی نیست. البته آزمایش تعیین ویروس کمی طولانی تر است و حدود یک هفته زمان می برد. کدام گروه از زنان باید نسبت به انجام تست پاپ اسمیر حساس تر باشند؟ مسلما گروهی از زنان که رفتارهای پرخطر جنسی دارند، با ریسک بالایی رو به رو هستند. همچنین کسانی که سابقه زگیل تناسلی دارند یا رابطه جنسی را از سنین پایین تر شروع کرده اند در معرض خطر بیشتری هستند؛ چون ویروس های دهانه رحم بیشتر از صد نوع مختلف دارند و از این تعداد، حدود 15 نوع فرم های پرخطر هستند که با سرطان دهانه رحم ارتباط دارند.  اما ویروس های کم خطرتر هم می توانند زگیل های تناسلی ایجاد کنند که در قسمت های زیرین دستگاه تناسلی دیده می شوند به همین دلیل بیمار آن ها را می بیند و راجع به پزشک سریع تر خواهدبود اما موضوع نگران کننده، ویروس های پرخطری هستند که اکثرا دیده نمی شوند. ابتلا به ویروس مشخص نمی شود جز با انجام تست پاپ اسمیر و تعیین ویروس. آیا ابتلا به سرطان دهانه رحم در سن خاصی شایع تر است؟ معمولا حدود 10 تا 15 سال بعد از ورود ویروس به بدن، تغییرات سلولی شروع می شود بنابراین انتظار می رود که سرطان در سنین بالای 30 سال رخ دهد. به همین دلیل در دستورهای جدید به افراد بالای 30 سال توصیه می کنند که فقط تست پاپ اسمیر ندهند و آزمایش تعیین ویروس هم صورت بگیرد. قبل از انجام تست، مواردی هست که زنان باید رعایت کنند؟ برای یک نمونه گیری درست و تشخیص اینکه سلول های دهانه رحم تحت تاثیر چیزی قرار نگرفته باشند، بهتر است از 48 ساعت قبل، از هیچ شوینده واژینال یا مواد ضدعفونی کننده مثل بتادین، اسپری ها و کاندوم هایی که باعث کشته شدن اسپرم ها می شود، کرم های داخل واژن استفاده نشود. خونریزی و لکه بینی هم نداشته باشند. بهترین زمان انجام تست چه زمانی است؟ بهتر است در دوران پریود و هنگام لکه بینی، بعد و قبل از عادت ماهانه هم نباشد اما هیچ قسمتی از سیکل؛ برتری به قسمت دیگر ندارد چون هنگام آزمایش نوشته می شود که در چه زمانی از سیکل عادت ماهانه، نمونه برداری صورت گرفته است. انجام این تست عوارضی هم دارد؟ ممکن است به صورت خیلی مختصر هنگام انجام تست یا چند روز بعد از آن لکه بینی وجود داشته باشد. اگر جواب تست مثبت بود، بیمار باید به همان پزشک زنان مراجعه کند یا به متخصصان دیگر؟ اگر جواب تست ویروس مثبت بود به خصوص نمونه های پرخطر حتی در صورتی که پاپ اسمیر نرمال باشد، توصیه می کنیم حتما آزمایش کولپوسکپی انجام شود. در این آزمایش از طریق وسیله ای، داخل رحم را بزرگ نمایی می کنند و با دید مستقیم از قسمت هایی که از طریق اسید سلول ها تغییر رنگ داده اند، نمونه برداری می شود.   منبع: ماهنامه همشهری تندرستی - سحر آزاد info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8836/اطلاعاتی-کامل-درباره-تست-پاپ-اسمیر Sat, 09 Dec 2017 10:34:43 GMT ۵ تناسب حیاتی در امر ازدواج را جدی بگیرید! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8835/-۵-تناسب-حیاتی-در-امر-ازدواج-را-جدی-بگیرید! نسیم شیراز- ۱) فلسفه ازدواج – چک کنید که تصویر شما از ازدواج خوب چیست؟ دیدگاه طرف مقابل در این باره چیست؟ هر کدام تان چه دلایلی برای ازدواج کردن دارید؟ سهم هر کدام از شما برای رسیدن به موفقیت در ازدواج چقدر است و چه کارهایی باید انجام دهید؟ ۲) کسب بلوغ های ازدواج – آیا هر دو شما به اندازه کافی برای ازدواج پخته هستید؟ یکی از شما عاقل تر است و دیگری هیجانی تر؟ آیا کارهایی که شما یا طرف مقابل تان در زندگی انجام داده اید یا تصمیماتی که می گیرید، از نظر طرف دیگر، معقول و منطقی است یا زیر سوال می رود؟ به جز این ها، آیا هردو بلوغ های لازم در ازدواج را کسب کرده اید؟ برای ازدواج فقط بلوغ جنسی کافی نیست. باید شخصیت خود را بشناسید تا به بلوغ شخصیتی برسید. باید احساسات و عواطف خود را بشناسید تا بلوغ عاطفی داشته باشید. باید موقعیت اجتماعی خود را درک کنید و هویت اجتماعی پیدا کنید تا به بلوغ اجتماعی برسید و باید تکلیف تان با اعتقاداتتان روشن باشد تا بلوغ معنوی داشته باشید. – به جز این ها، بلوغ اقتصادی هم ضروری است. توانایی برآمدن از عهده دخل و خرج زندگی و برنامه مالی داشتن برای آینده، توانایی مدیریت مالی و … همه و همه نشان دهنده بلوغ مادی و اقتصادی هستند. ۳) تناسب اعتقادی – در همان مراحل اولیه آشنایی یا خواستگاری بسنجید که چقدر از نظر اعتقادی به هم شباهت دارید؟ چقدر تناسب دارید؟ چه   تفاوت هایی میان شما وجود دارد و این تفاوت ها چقدر مساله ساز خواهند شد. یادتان باشد، دین و اعتقادات به هیچ وجه یک مساله کاملا شخصی نیستند. چون روی سبک زندگی ما اثر می گذارند و مساله ساز خواند شد. نمی توان از فردی که سال ها با یک اعتقاد و منش خاص رفتار کرده است توقع داشت که یک باره تغییر عقیده دهد. ۴) تناسبات خانوادگی – مسائلی مانند تناسب فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، آداب و رسوم و فلسفه زندگی را بررسی کنید و با فردی ازدواج کنید که بیشترین تناسب را از این جهت با او دارید. چون در نهایت، افراد همیشه به ریشه هایشان برمی گردند و ریشه های آنها، خانواده ای است که در آن رشد کرده اند. ۵) تناسب های شخصی – این تناسب ها شامل تناسب سنی، تناسب در میزان تحصیلات، تشابه علایق و تفریحات، تناسب تیپ شخصیتی می شود. (که البته نِسبی هستند) منبع : مجله پزشکی دکتر سلام info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8835/-۵-تناسب-حیاتی-در-امر-ازدواج-را-جدی-بگیرید! Sat, 09 Dec 2017 10:32:48 GMT ۱۰ گزینه غذایی، چند برابر تخم مرغ پروتئین دارند http://nasimeshiraz.ir/news/show/8834/-۱۰-گزینه-غذایی،-چند-برابر-تخم-مرغ-پروتئین-دارند به گزارش نسیم شیراز، پروتئین موجود در تخم مرغ کمک می‌کند تا احساس سیری طولانی مدت کنید ضمن این که منجر به حفظ توده عضلانی نیز می‌شود. با این حال، تخم مرغ تنها منبع پروتئین کامل نیست و غذاهای فوق‌العاده دیگری هم هستند که میزان اسیدهای آمینه و پروتئینشان چندین برابر یک عدد تخم مرغ است: لوبیا: این ماده غذایی در هر نصف فنجان ۶, ۶ گرم پروتئین دارد. لوبیا منبع گیاهی نادر از اسیدهای آمینه کامل و منیزیم است. مصرف این ماده غذایی منجر به افزایش سوخت و ساز بدن، تولید انرژی و توسعه عضلانی می‌شود. نخود: در هر نصف فنجان نخود پخته شده ۷, ۳ گرم پروتئین دارد. نخود یک غذای عالی برای کسانی است که قصد کاهش وزن دارند. نخود هورمون اشتها را سرکوب و به شما کمک می‌کند که دچار چربی شکمی نشوید. خمیر بادام زمینی: در هر دو قاشق غذاخوری ۸ گرم پروتئین دارد. دوز سالم پروتئین منجر به عضله سازی و چربی سازی می‌شود. اضافه کردن بادام زمینی به نان گندم کامل همراه با عسل و گردو و دانه‌های کدو تنبل، یک میان وعده عالی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی است.   موزارلا و پنیر چدار: موزارلا در هر اونس ۶, ۳ گرم و پنیر چدار در هر اونس، ۶.۵ گرم پروتئین دارد. این پنیرها منابع غنی از پروتئین و سیرکننده هستند ضمن این که چربی‌های سالم، کلسیم و ویتامین دی موجود در آن‌ها، به حفظ سلامت استخوان‌ها با افزایش سن کمک می‌کند. نان غلات: در هر دو برش ۸ گرم پروتئین دارد. نان‌های کامل حاوی ویتامین ب، فولات و ... برای محافظت از سلامت مغز هستند. عدس: در هر نصف فنجان ۹ گرم پروتئین دارد. مانند تمام حبوبات عدس نیز حاوی فیبر فراوان است و به از دست دادن سریع چربی‌ها کمک می‌کند. به عقیده محققان اسپانیایی کسانی که در هفته ۴ بار یا بیشتر حبوبات مصرف می‌کنند، بهبود کلسترول را تجربه خواهند کرد. تخمه کدو: در هر اونس ۹ گرم پروتئین دارد و حاوی فسفر، منیزیم و روی است. مصرف تخمه کدو به ویژه برای کسانی که می‌خواهند پوستی درخشان داشته باشند مفید است و پروتئین موجود در آن به تعمیر سلول‌های آسیب دیده و بازسازی سلول‌های جدید کمک می‌کند. ماست یونانی: در هر ۷ اونس، ۲۰ گرم پروتئین دارد و منبع غنی از پروبیوتیک ها محسوب می‌شود. مصرف ماست پروبیوتیک به از دست دادن وزن و احساس سیری کمک می‌کند. گوشت گاو: پروتئین گوشت گاو در هر اونس ۹, ۱۲ گرم است. گوشت گاو یکی از غنی‌ترین مواد غذایی حاوی اسیدهای آمینه بوده و مصرف آن به عضله سازی کمک می‌کند. مرغ: سینه مرغ در هر ۳ اونس ۱۶ گرم و ران مرغ در هر ۳ اونس ۹ گرم پروتئین دارد. مرغ نیز یکی از غنی‌تری منابع اسیدهای آمینه است. منبع: آوای سلامت info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8834/-۱۰-گزینه-غذایی،-چند-برابر-تخم-مرغ-پروتئین-دارند Sat, 09 Dec 2017 10:30:26 GMT چرا همسرتان زبان شما را نمی فهمد؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8833/چرا-همسرتان-زبان-شما-را-نمی-فهمد؟ به گزارش نسیم شیراز، او به زبان فارسی صحبت می‌كند، شما هم فارسی صحبت می‌كنید. اما باز هم حرف‌های یكدیگر را نمی‌فهمید. ● چرا همسرتان زبان شما را نمی‌فهمد؟ اصولاً چطور باید صحبت كنیم تا منظور را درست به همسرمان برسانیم و او كلمه به كلمه حرف‌هایمان را درك كند؟ برای چندمین مرتبه به همسرتان یادآوری می‌كنید كه پاركینگ را تمیز كند. اما فردای همان روز باز می‌بینید تمام آشغال‌ها و خرت‌وپرت‌های دور ریختنی را روی زمین پخش كرده و جمع نكرده است‌...‌ چند بار اشاره كرده‌اید كه از عروسك‌های كوچولوی دوست داشتنی و موزیكال خوشتان می‌آید ولی باز هم برای تولدتان یك آدم آهنی ز‌مخت و خشن كه از آن نفرت دارید خریده است! در این مواقع همیشه زن‌ها از خود می‌پرسند مگر او صدای مرا نمی‌شنود؟ یا اینكه حرف‌های مرا نمی‌فهمد؟ در واقع مشكل اصلی اینجاست كه لحن شما در گفتن جملات، با سبك ارتباط برقرار كردن همسرتان تفاوت دارد. دكتر لوری پان، نویسنده كتاب <لحن كلام چگونه زندگی را تغییر می‌دهد> می‌گوید: <مردم برای بیان حالات و درخواست‌های خود از روش‌های متفاوت استفاده می‌كنند.> اگر همسر شما با رفتار و نوع گفتار شما آشنایی كافی نداشته باشد، بعد از هر گفتگویی سوءتفاهم‌ها آغاز می‌شود. برای این كه شكاف میان این فاصله‌های رفتاری و گفتاری برطرف شود، این تست را با دقت مطالعه كنید و در هر وضعیتی كه شرح داده شده، نزدیك‌ترین پاسخ را انتخاب كنید. سپس با توجه به پاسخ‌هایتان، راه حل‌های مشكل را بخوانید تا دیگر لحظه‌هایتان را با دعوا بر سر سوءتفاهم‌ها هدر ندهید. ● وقتی از كار منزل خسته می‌شوید... الف) همسرتان را متهم می‌كنید كه بار مسوِولیت خودش را به دوش نمی‌كشد. ب) با طعنه و كنایه نشان می‌دهید كه دیگر توان ندارید و در دل امیدوارید همسرتان متوجه منظورتان شود و در كار خانه كمكتان كند. ج) هیچ چیز نمی‌گویید و خودتان كارها را انجام می‌دهید. چون معتقدید اگر خودتان كارها را بكنید، راحت‌تر است تا این كه ۲ ساعت وقت بگذارید و به او یاد بدهید چطور با ماشین ظرف‌شویی كار كند. د) از همسرتان خواهش می‌كنید چند روز در هفته كارها را انجام دهد تا شما هم كمی استراحت كنید. ● همسرتان از شما می‌خواهد روز تعطیل آخر هفته را به سینما بروید و فیلم علمی ‌- تخیلی مورد علاقه او را ببیند، در حالی كه شما از این نوع فیلم‌ها متنفرید... الف) او را سرزنش می‌كنید و می‌گویید این بدترین پیشنهادی است كه او می‌توانسته بدهد و بهتر است به كار خودش برسد. ب) می‌گویید: <آ‌... نمی‌دانم...‌اما اگر واقعاً دوست داری برویم،...> و در دل آرزو می‌كنید كاش نظرش عوض شود. ج) با او می‌روید. شاید فیلمش خیلی هم بد نباشد. د) به او می‌گویید هرگز این فیلم‌ها را دوست ندارید و بهتر است كه فیلم دیگری انتخاب كند‌‌... ● همسرتان عادت بدی دارد كه شما را ‌آزار می‌دهد. یك‌بار، وقتی كه دوباره آن عادت را انجام داد... الف) از كوره در می‌روید. مثلا می‌گویید چند بار گفتم طوری مسواك بزن كه كف خمیر دندان به آینه دستشویی نپاشد؟ ب) خود شما هر بار پس از مسواك زدن با دستمال آینه را پاك می‌كنید و امیدوارید او نیز یاد بگیرد. ج) به خود می‌قبولانید كه هیچ انسانی ایده‌آل نیست و بی‌عیب و نقص آفریده نشده است. د) صبر می‌كنید تا كارش تمام شود. سپس مشكل را مطرح می‌كنید و پیشنهاد می‌دهید وقتی شب‌ها دوش می‌گیرد، زیر دوش مسواك بزند یا هر راه‌حل دیگری كه خودش فكر می‌كند از آن راه مشكل حل می‌‌شود، را انجام دهید. ● همسرتان از شما می‌پرسد برای هدیه تولدتان چه هدیه‌ای می‌خواهید؟... الف) تمام مشخصات، رنگ، مدل و مارك یك قهوه‌جوش را به او می‌دهید و تا‡كید می‌كنید مبادا چیزی مغایر با سلیقه شما بخرد. ب) می‌گویید <هرچه خودت می‌خواهی> و بعد با اشاره به او می‌فهمانید كه دوست دارید به كنسرت خواننده محبوبتان بروید. ج) می‌گویید <هر چه خودت انتخاب كنی و بخری، قبول دارم> و بعد به خودتان می‌گویید كه توی این سن و سال دیگر كادوی تولد چیز بی‌مزه‌ای است و نیازی به آن نیست. د) به او می‌گویید خواننده محبوبتان در سالن اصلی شهر كنسرت دارد و خیلی دوست دارید كه بلیت كنسرت به عنوان كادوی تولد از او هدیه بگیرید. ● شما درباره مشكلاتی كه در محل‌كار برایتان پیش آمده صحبت می‌كنید. همسرتان یك پیشنهاد می‌دهد كه زیاد مورد پسند شما نیست. الف) او را متهم می‌كنید كه همیشه فقط مشكل را بیشتر می‌كند و پیشنهادش بسیار بد است و بهتر است دیگر راجع به آن صحبت نكند. ب) در طول شام، ساكت می‌مانید و با او صحبت نمی‌كنید تا خودش متوجه شود اشتباه كرده است. ج) از او به خاطر پیشنهادش تشكر می‌كنید و می‌كوشید به طریقی آن پیشنهاد را عملی كنید. د) می‌گویید پیشنهادش را انجام داده‌اید، اما فایده‌ای نداشته است. ● همسرتان با پس‌اندازی كه از حقوقش جمع كرده، بدون مشورت با شما یك تلویزیون مدل جدید و بزرگ خریده است. الف) به او می‌گویید برود و آن را پس بدهد. ب) شما هم یك مرتبه وقتی با او به خرید می‌روید، حسابی ولخرجی می‌كنید تا او هم به فكر فرو رود و بفهمد اسراف و ولخرجی كار بدی است. ج) چیزی نمی‌گویید و با خود می‌اندیشید او برای پول درآوردن زحمت زیادی كشیده است وحق دارد گاهی پولش را هر طور كه دوست دارد خرج كند. د) به او می‌گویید دفعه بعد اگر خواستی چیزی بخری، با من مشورت كن و اگر پول زیادی پس‌انداز كردی و نمی‌دانستی چكارش كنی، بهتر است با هم برویم اوراق مشاركت بخریم. ● تعطیلات فرا رسیده و می‌خواهید با خانواده به مسافرت بروید. شما می‌گویید شیراز و همسرتان می‌گوید كیش. الف) پیشنهاد بدی داده است. چون در كیش باید پول كلان خرج كرد و زیاد هم خوش نمی‌گذرد. ب) موقع راه‌رفتن سرتان را پایین می‌اندازید و پاهایتان را طوری روی زمین می‌كشید تا نشان دهید از رفتن به كیش ناراضی هستید و دوست دارید به شیراز بروید. ج) به این فكر می‌كنید كه كیش چه منظره‌های زیبا و خاطره‌انگیزی دارد، می‌توانید از ساحل زیبای آن استفاده كنید و به خرید بروید. پس در آنجا هم خوش خواهد گذشت. د) با همسرتان قول و قرار می‌گذارید كه امسال به كیش بروید و سال بعد به شیراز. ● او روز تولد شما را فراموش می‌كند. الف) با ناراحتی فراوان می‌گویید به جهنم كه فراموش كرد! ب) به او می‌گویید اشكالی ندارد، اما با خودتان فكر می‌كنید ماه آینده هم من سالگرد تولد او را فراموش می‌كنم تا ببینم خوشش می‌آید یا نه! ج) با خود عهد می‌بندید سال دیگر خودتان حتما به یادش بیندازید فردا روز تولدتان است. د) به او می‌گویید بسیار ناراحت و ناامید شده‌اید و برای این كه فراموش كنید، پیشنهاد می‌دهید به یك رستوران چینی كه در آن خاطرات زیادی دارید، بروید. ● همسرتان تصمیم دارد برای خواهرش كه تازه ازدواج كرده، یك كادو بخرد. از صبح به بازار رفته‌اید و او هنوز چیزی نخریده است. از خستگی عرقتان در آمده ... الف) اعصابتان خرد می‌شود و خودتان با عصبانیت یك چیزی می‌خرید. ب) مرتب به دست‌های خالی همسرتان اشاره می‌كنید و طعنه می‌زنید تا شاید بهش بربخورد و بالاخره چیزی بخرد. ج) پشت‌سر او به آرامی می‌آیید و صبر می‌كنید تا بالاخره چیزی پیدا كند و بخرد. د) به او می‌گویید اگر با من مشورت كرده بودی، به تو می‌گفتم كه جمعه‌ها مغازه‌های بازار اكثراً تعطیل است و یك روز دیگر با هم به خرید می‌رفتیم. ● احساس می‌كنید مدتی است روابط عاشقانه و رمانتیك در زندگیتان كمرنگ شده است... الف) از همسرتان انتقاد می‌كنید كه هیچ‌وقت كاری نكرده تا شما احساس خاص و رمانتیكی‌ پیدا كنید. ب) به او می‌گویید شوهر <نازنین> بدون هیچ دلیلی برای همسرش یك سبد گل خریده است و امیدوارید او منظور شما را درك كند. ج) به خودتان نهیب می‌زنید بیدار شو! رمانتیك بودن برای نوجوانان و شخصیت‌های رمان‌های دانیل ‌استیل است، نه برای تو. د) به او می‌گویید احساس می‌كنم روابطمان كمی سرد و بی‌روح شده است. بهتر است برای این كه از این كسالت بیرون بیاییم، هفته‌ای یك شب برویم بیرون و تفریح كنیم. ‌پاسخ‌های خود را علامت زدید؟ حالا تعداد دفعاتی كه الف، ب، ج یا د را انتخاب كرده‌اید، با هم جمع كنید و ببینید كدام بیشتر امتیاز می‌آورند. سپس كلید پاسخ‌ها را بخوانید. برای هر پاسخ، یك توضیح كامل ارائه داده شده است. در هر توضیح، خصوصیات خوب و خصوصیات بد شما ارائه می‌‌شود و نیز این كه چطور صحبت كنید تا همسرتان دركتان كند و حرف‌هایتان را بفهمد. منبع : آفتاب info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8833/چرا-همسرتان-زبان-شما-را-نمی-فهمد؟ Sat, 09 Dec 2017 10:26:17 GMT درمان سوختگی زبان و گلو http://nasimeshiraz.ir/news/show/8832/درمان-سوختگی-زبان-و-گلو به گزارش نسیم شیراز، دکتر شهرزاد تقوی، عضو انجمن حمایت از بیماران سوخته در این باره می گوید: «در سوختگی درجه یک زبان، لایه سطحی آن دچار آسیب شده و درد، قرمزی و تورم ایجاد خواهد شد. در صورتی که سوختگی شدیدتر باشد و لایه‌های عمقی‌تر را درگیر کند، سوختگی درجه دو با تشکیل تاول، تورم و قرمزی اتفاق خواهد افتاد. در سوختگی درجه سه، تغییر رنگ سفید یا سیاه، درد شدید و احساس گزگز در زبان رخ خواهد داد. در صورت ایجاد سوختگی درجه دو و سه با توجه به ایجاد عفونت در مراحل بعد، باید به پزشک مراجعه شود. توجه داشته باشید که کاهش حس چشایی به دنبال سوختگی، کوتاه‌مدت است و بعد از حدود دو هفته، مجددا به حالت طبیعی باز خواهد گشت، اما برای کاهش درد و پیشگیری از عفونت در سوختگی درجه یک، باید زبان را با آب خنک به مدت چند دقیقه شست‌و‌شو دهید. در صورتی که ذرات غذا یا آلودگی روی ناحیه سوخته است، به آرامی آن را پاک کنید. یک تکه پارچه تمیز را با آب خنک، خیس کنید و در دهان، روی ناحیه سوختگی قرار دهید. برای کاهش درد، تکه‌های کوچک یخ را در دهان بمکید. همچنین آب سرد یا آب نمک غرغره کنید و از نوشیدن مایعات گرم بپرهیزید.» سوختگی گلو بافت گلو نیز تنها چند میلی متر ضخامت دارد، بنابراین نسبت به غذای داغ بسیار حساس است. سوختگی گلو معمولاً در اثر نوشیدن مایعات خیلى داغ، بلعیدن حلال‌هاى شیمیایى یا استنشاق بخار خیلى داغ اتفاق می افتد. برای درمان سوختگی گلو باید فورا اقدام شود، زیرا بافت گلو به سرعت ورم مى‌کند و سبب بسته شدن راه تنفسی مى‌شود.   درمان های سوختگی زبان و گلو - استفاده از ماده ای سرد بر روی سوختگی زبان، یکی از اولین راه ها برای رهایی فوری از درد است. انجمن سوختگی بریتانیا توصیه می کند که برای درمان سوختگی زبان از آب سرد استفاده کنید. این کار باعث می شود التهاب کاهش یافته و از آسیب بیشتر جلوگیری شود. به محض سوختن زبان، برای چند دقیقه آن را زیر آب سرد بگیرید. اگر این کار برایتان امکان پذیر نیست، کمی آب سرد را در دهان خود ریخته و نگه دارید و غرغره کنید. سپس آن را بیرون بریزید و جرعه دیگری از آب سرد را وارد دهان کنید. تکرار این روند اغلب برای کاهش درد و ناراحتی در دهان و زبان موثر است. - سوختگی گلوی خود را با یک قاشق بستنی یا ماست یخ زده تسکین دهید. خنکی می تواند باعث تسکین موقتی سوختگی شود. - سرکشیدن یک نوشیدنی خنک یا قرار دادن یک قطعه یخ هم در دهان نیز در تسکین سوختگی زبان و گلو موثر است. اما مراقب باشید یخ را پیش از آن که موجب درد شود از دهان خارج کنید. سرمای حاصل از یخ، درد سوختگی و همچنین دمای داخل دهان را پایین می آورد. در ضمن به کنترل بلع نیز کمک می کند. - استفاده از محلول آب نمک نیز از جمله پیشنهادها است. به این ترتیب که نصف قاشق مرباخوری نمک را در یک لیوان آب گرم حل کرده و در دهان نگه داشته و غرغره کنید. این کار به ضدعفونی کردن محیط دهان و همچنین درمان سوختگی آن کمک می کند. - استفاده از عسل بر روی پوست سوخته کمک می کند درمان سریع تر انجام شود. گزارش ها نشان می دهد که عسل پراکسید هیدروژن تولید می کند به همین دلیل به روند التیام سرعت می بخشد. فعالیت ضد میکروبی آن نیز به سرعت میکروب هایی که می توانند باعث عفونت شوند را خنثی می کند. اثر دارویی عسل در زخم های سوختگی حتی از آنتی بیوتیک های مقاوم در برابر باکتری ها موثرتر است. فعالیت های زیستی عسل حتی با رقیق شدن نیز کم نخواهد شد. برای استفاده از عسل برای کاهش احساس سوزش در زبان، یک قاشق مرباخوری عسل را در دهان خود بریزید. تا جایی که می توانید اجازه دهید عسل بر روی زبان باقی بماند. سپس آن را ببلعید. این درمان را ۲ الی ۳ بار در روز تکرار کنید تا زمانی که زبانتان خوب شود.   - محققان نتیجه گرفته اند که آلوئه ورا یک درمان موثر در التیام زخم سوختگی درجه دو است. تنها نکته ای که باید رعایت کنید این است که از ژل خود گیاه استفاده کنید. ژل های آماده ممکن است حاوی مواد شیمایی بوده و در صورت بلع برای بدن مضر باشند. برای این منظور کافی است مقداری از ژل داخل گیاه را روی محل سوختگی زبان بمالید. اگر مزه ژل را دوست ندارید می توانید ۲ قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا را با یک لیوان آب گرم مخلوط کنید. سپس محلول را مانند محلول آب نمک جرعه جرعه در دهان ریخته و آن را ۳۰ ثانیه در دهان نگه دارید. سپس آن را تف کنید. این درمان را تا بهبود کامل ۲ الی ۳ بار در روز انجام دهید. - یک راه بسیار ساده برای خنک کردن زبان سوخته، خوردن یک قاشق مرباخوری ماست است. این کار کمک خواهد کرد که گرما از زبان سوخته دور شده و احساس درد، کمتر شود. استفاده از ماست یونانی و چکیده به دلیل این که قوام بیشتری دارند در درمان موثر هستند. برای درمان، چند بار در روز یک قاشق مرباخوری ماست را در دهان گذاشته و چند دقیقه آن را در همان حالت نگه دارید. سپس آن را قورت دهید. - در زمان سوختگی زبان با آب جوش یا چای داغ می توانید برای کاهش التهاب سوختگی، خیار را تراشیده و روی زبان قرار دهید تا التهاب آن کاهش پیدا کند. - می توانید خمیر دندانی را که طعم نعنا دارد را روی زبان بزنید تا درد کاهش پیدا کند. البته در اولین لحظه تماس خمیر دندان با زبان کمی سوزش زبان و لب ها اضافه می شود، ولی بعد از یکی دو دقیقه آرام می گردد. - می توانید شربت آلومینیوم ال جی را خوب بهم بزنید تا مخلوط شود. سپس آن را در دهان ریخته و غرغره نمایید و به مدت یک دقیقه در دهان نگه دارید و بعد آن را خالی کنید تا محل سوختگی آرام آرام ترمیم گردد. توصیه ها برای کمک به تسریع بهبود سوختگی زبان ، به توصیه های زیر عمل کنید: - تا زمان بهبودی کامل، از خوردن هر نوع غذای داغ و ادویه دار و موادی با بافت خشن که سبب آزار غشای داخلی دهان می گردد، بپرهیزید. - از خوردن غذاهای اسیدی مثل گوجه فرنگی و مرکبات اجتناب کنید. - از مواد غذایی و نوشیدنی که گرم هستند کمتر استفاده کنید. به یاد داشته باشی، که زبان در روند بهبود نیز به غذاهای داغ حساس است. - غذاهای نوک تیز و یا ترد مثل چیپس سیب زمینی و یا آجیل مصرف نکنید. - غذاهای ادویه دار یا حاوی طعم دهنده های قوی زبان شما را بیشتر تحریک می کند. پس آن ها را نیز تا زمان بهبودی زخم زبان کنار بگذارید. فراوری : نیره ولدخانی - بخش سلامت تبیان منابع: شفاآنلاین جام جم سلامتی جهان نیوز info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8832/درمان-سوختگی-زبان-و-گلو Sat, 09 Dec 2017 09:56:56 GMT جذاب تر از فیلم های مستهجن! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8831/جذاب-تر-از-فیلم-های-مستهجن!- به گزارش نسیم شیراز، این روزها کوچه و خانه ها ساکت شده است... دیگر همه  راحت و بدون سر و صدا خوابیده اند که خوابیده اند! پدر و مادرتازه از سرکار آمده اند و  در اتاقشان در حال استراحت هستند و بچه ها هم که تازه از مدرسه امده اند هر کدام در اتاق خودشان حتما در حال استراحت هستند اما نه!  انها هنوز انرژی دارند و اکنون در حال بازی و گردش هستند البته از نوع مستهجنش! تا به حال گردش مستهجن به گوشتان خورده است؟! گردشی که قلبتان را به تپش می اندازد و شوق ادامه دادن را در شما زنده می‌کند...آن قدر پیش می روید تا در این گردش مستهجن دچار سانحه ی روحی می شوید ... متاسفانه این روزها باتوجه به در دسترس بودن تلفن همراه در دست کودکان و نوجوانان دستیابی به تصاویر و فیلم‌های هرزه نگاری هم به سهولت امکان پذیر است . اگر تا چند دهه قبل دستیابی به تصاویر غیر اخلاقی تنها با فیلتر‌شکن امکان پذیر بود اما  امروز همه چیز برای شما باز است! ایسنتاگرام ، گیف های جنسی، گروه های مختلط جنسی، روابط ناسالم در ملاعام و ... این ابزار جنسی تقدیم تو باد! اگر به چند دهه قبل برگردید به یاد می اورید زمانی را که  حتی روابط پدر و مادرها هم در حضور فرزندانشان دست و پا شکسته و با احتیاط بود که مبادا فرزندان دچار اختلالات جنسی شوند اما این روزها این خود پدر و مادرها هستند که ابزارهای جنسی را دو دستی تقدیم فرزندانشان می کنند... بارها از پدر و مادرهایی که برای نوجوانشان موبایل خریده اند شنیده ایم که میگویند : " وقتی دست دوستانش موبایل می بیند خب او هم دوست دارد که داشته باشد بعد هم که فرزند ما خواهر و برادری ندارد که با او بازی و تفریح کند دلش به همین موبایل خوش است!" اما آیا می دانید که شما پدر و مادر به اصطلاح دلسوز نوجوانتان را در دام هرزگی انداختید؟! شما امدید او را از تنهایی در اوردید و خودتان را خلاص کنید اما او را با هزار و یک مشکل رو برو کردید... شما علاوه بر اینکه ابزار جنسی را در اختیار فرزندتان قرار دادید حتی در روابط زناشویی هم حرمت ها را نگه نداشتید و با هر نوع لباس و پوششی در حضور نوجوانتان در کنار همسرتان طنازی کردید و آسیب‌هایی همچون بلوغ زودرس ، تقلید از رفتارهای جنسی، خودارضایی و... را در نوجوانتان تقویت کردید. بدانید که  نوجوان شما در  سن حساسی قرار دارد . مهم‌ترین پدیده‌ای که در این دوره رخ می‌دهد این است که افراد به دوره‌ی کودکی خود باز می‌گردندو مثل دوران کودکی خود سرکش  و کنجکاو می‌شوند، زیرا بچه‌های کوچک لجبازهستند و صحبت‌های کسی را گوش نمی‌دهند و در نهایت به علت ترسی که از پدرو مادر خود دارندمجبور می‌شوند صحبت‌های آنها را اجرا کنند و در نهایت کاری را که دلشان می خواهد در خفا از پدر و مادر انجام دهند. چه باید کرد؟ 1)ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مسائل جنسی نوعی تابو محسوب می شود تا جایی که هنوز بسیاری ازوالدین نمی دانند که چگونه باب گفتگو درباره مسال جنسی را با فرزندانشان باز کنند. اکثر والدین به گونه ای نقش کنترل گر را بازی می کنند که فرزندان حتی به خودشان اجازه نمی دهند که حتی اگر در زمینه جنسی به مشکل برخورد کردند از والدینشان سوالی بپرسند لذا در حالی که هیچ منبع معتبری برای ارضای حس کنجکاویشان نمی یابند مجبور می شوند که خودشان دست به کار شوند و از طریق کسب اطلاعات ممنوعه! به جواب مور نظر دست یابند. 2)خیلی وقت‌ها والدین شواهدی مبنی بر مشاهده فیلم‌ها و تصاویر مستهجن از طرف فرزندانشان دارند اما گمان می‌کنند سکوت سبب می‌شود حرمت بینشان حفظ شود، در حالی که برخی فرزندان از این سکوت سوء‌استفاده می‌کنند لذا اگر با یکی از محصولات هرزه‌نگاری مواجه شدید بدون این‌که پرخاشگری کنید یا او را از امکاناتش محروم کنید با او حرف بزنید، حتی می‌توانید از این فرصت استفاده کنید و درباره آموزش این مسائل با او سخن بگویید. 3) همانطور که اشاره شد نوجوانی سن حساسی است که نیاز به توجه و انگیزه دارد لذا هنگامی که نوجوان در این سن با کمبود توجه مواجه می شود و در یک خانه هر کس مشغول به کار خودش باشد نوجوان ناخواسته تن به هم کلام شدن با افراد ناشناس در فضای مجازی می دهد و جذابیت های حضور در فضای مجازی به مراتب برای او بیشتر از در کنار خانواده بودن می شود لذا یکی از راهکارهای اساسی برای دور کردن نوجوانان از فضای اینترنتی و مجازی توجه و فراهم کردن محیطی شاد برای نوجوانان است . خانواده ها می توانند با برنامه ریزی های مناسب تفریحات و ورزش‌های مفرح بخشی را تدارک ببیند به گونه ای که نوجوان از طرفی فرصت برای حضور در شبکه های مجازی را نداشته باشد و از طرفی به گونه ای از لحاظ عاطفی تامین شود که دیگر نیازی به ارتباطات مجازی نداشته باشد اما از انجایی که دنیای امروز دنیای ارتباطات و فناوری است منع کردن نوجوانان از تلفن همراه به صورت قطعی هم امکان پذیر نیست بنابراین والدین می توانند تلفن همراه خود را برای چند ساعتی در حضور خود  به فرزندنشان قرض دهند ... در نهایت می توان گفت که یکی از مهم ترین و اصل ترین دلایل حضور نوجوانان در شبکه های مجازی خودِ والدین هستند که با کمبود محبت و توجه ،پوشش های نامناسب و ارتباط هایی خارج از حریم زناشویی ، فراهم کردن تلفن همراه شخصی و ..فرزندانشان را به سمت فضای مجازی و درنهایت تماشای فیلم های مستهجن سوق می دهند. پس بیاییم برای فرزندانمان خانواده‌ای  جذاب باشیم حتی جذاب تر از فیلم های مستهجن!   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8831/جذاب-تر-از-فیلم-های-مستهجن!- Sat, 09 Dec 2017 08:49:49 GMT ازدواج استیجاری! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8830/ازدواج-استیجاری! به گزارش نسیم شیراز، ازدواج سفید، ازدواج ساندویچی، ازدواج رنگین کمانی و حالا ازدواج استیجاری!. ازدواج استیجاری چند سالی است که در ایران مشاهده می‌شود و دلیل نام گذاری آن، اجاره‌ی منزل از سوی مردان متمول برای همسر دوم (موقت) است، بطوری که زن دوم در این منزل سکنی گزیده و مرد تنها برای رفع نیاز جنسی خود به آنجا مراجعه می‌کند. باید توجه داشت که این قبیل جریان‌ها منجر به آن شده است که مخالفان ازدواج موقت، آن را زمینه ساز اشاعه‌ی فحشا در جامعه قلمداد کنند.   ازدواج‌های نامتعارف متاسفانه قریب به دو دهه است که شاهد انواع ازدواج‌های نامتعارف در جامعه هستیم. ازدواج‌هایی که با هدف ریشه کن سازی بنیان‌های خانواده ایجاد شده‌ و جوانان را از زیر بار مسئولیت و چارچوب‌های قانونی رها می‌کند. همین دو فاکتور اساسی، باعث گرایش خیل عظیمی از این قشر آسیب پذیر به انواع ازدواج‌های نامتعارف شده است که هر روز شاهد انتشار اخباری جدید از آسیب‌های آن هستیم. تغییر الگوی ازدواج ایرانی جامعه شناسان اجتماعی معتقدند که امروزه الگوی ازدواج در کشورمان تغییرات فراوانی را به خود دیده است. در واقع ازدواج و زندگی متاهلی که بر پایه و اساس اصول اسلامی بنا نهاده شده، به تدریج در حال تغییر شکل و حرکت به سمت و سوی ازدواج‌های فارغ از قید و بند کشورهای غربی می‌رود. بی شک این روند نامناسب، زمینه‌ی ایجاد فحشا و روابط آزاد را در جامعه محیا ساخته و همین موضوع سبب دوری بیش از پیش جوانان از امر مقدس ازدواج می شود و این یعنی نابودی بنیان‌های جامعه.   در این راستا باید اشاره‌ای داشته باشیم به عوامل پدید آورنده‌ی ازدواج استیجاری. افزایش سن ازدواج، تغییر معیارهای دختران برای "هم باشی"، گرایش به روابط رنگی در مردان (ارتباط با چند نفر) و ... مهم‌ترین عوامل در بروز و ظهور ازدواج استیجاری است. یکی از مسائلی که امروزه تبدیل به معضلی بزرگ شده، بحث افزایش سطح خواسته‌های دختران و نیز گرایش به زندگی لاکچری است. این نوع نگرش مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است که شاید ازدواج‌های استیجاری بخشی از آن را تامین کنند و این باوری است که شاید تا چند سال پیش تصور آن هم غیر ممکن بود و حالا به وفور دیده می‌شود. در این میان جای این سوال پیش می‌آید که چرا مردان به سمت ازدواج استیجاری می‌روند؟ شاید نتوان پاسخ قانع کننده‌ای برای این سوال در نظر گرفت اما می‌توان یکی از علل اصلی گرایش مردان به ازدواج موقت و در پی آن ازدواج‌های استیجاری را افزایش میل جنسی به دلایل نامتعارف (افزایش بی بند و باری، مشاهده فیلم‌های پورن، تهاجم فرهنگی) و همچنین فرار از چارچوب خانواده نام بُرد. ازدواج استیجاری چیست؟ طبق آمارهای منتشر شده، ظهور اینگونه ازدواج ها، طلاق در جامعه را بطور چشم گیری افزایش داده است، که در ادامه‌ی آن زن به عنوان سرپرست خانواده ملزم به تامین هزینه‌ها می‌شود که در اکثر موارد و با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه، رو به سوی ازدواج مجدد (ازدواج سفید و یا استیجاری) می‌گذارد و این روند (ازدواج استیجاری) نیز در پاره‌ای از موارد، باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ای دیگر می‌شود. اگر کمی تامل کنیم متوجه می‌شویم که چرخه‌ای از روابط در جامعه‌ی امروزی به وجود آمده است که مردی برای تامین نیازهای جنسی خود به سمت زن دیگری می‌رود و زنی برای تامین نیازهای مالی خود به سمت مردان ثروتمند دیگر. این چرخه را "چرخه‌ی براندازی خانواده" می‌نامند. کاهش گرایش به ازدواج دائم مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی از عمده دلایل کاهش آمار ازدواج دائم است. همان طور که پیش‌تر اشاره کردیم، عدم دسترسی آسان به ازدواج دائم یکی از علل گرایش به ازدواج‌های نامتعارف است از این رو ضروریست که مسئولین مربوطه با بررسی‌های همه جانبه، تدابیری برای رفع این قبیل معضلات اجتماعی اندیشیده و زمینه‌ی تسهیل ازدواج دائم در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان را فراهم آورند. شاید با راه‌اندازی این روند سدی در برابر ظهور ازدواج‌های دیگر ایجاد شده و دور برگردانی شود برای بازگشت جامعه به مسیر خانواده گرایی.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8830/ازدواج-استیجاری! Sat, 09 Dec 2017 08:43:17 GMT چرایی رشد فزاینده شبهات نوپدید پیرامون حجاب بانوان http://nasimeshiraz.ir/news/show/8829/چرایی-رشد-فزاینده-شبهات-نوپدید-پیرامون-حجاب-بانوان به گزارش نسیم شیراز، به طور معمول افزایش پرسش ها پیرامون زوایای تاریک یک موضوع می تواند نشانه توجه عالمانه بشر به آن مساله و رشد دانائی و آگاهی انسان باشد. اما در موضوع حجاب باید گفت که چنین مساله ای صادق نیست. زیرا حجم وسیع شبهات نوپدید و پرسش های چالش آفرین پیرامون این مساله، با هدف سلطه فرهنگی غرب بر اندیشه ناب اسلامی و غارت همه جانبه فرهنگ مسلمانان و استثمار فکری و اعتقادی آنها است و به هیچ وجه ریشه در جستجوی عالمانه و کنکاش فهیمانه ندارد. دنیای غرب در پی آن است که تفکر و اندیشه خود را از یک سو و حاکمیت و نفوذ سیاسی و اجتماعی خود را از سوی دیگر بر تمامی جهان بگستراند. اما مهمترین سدّ در پیش روی خود را اندیشه اسلام و حاکمیت آن بر قلب ها می داند. به همین جهت با هجومی سازمان دهی شده، ناجوانمردانه و ساختار شکنانه به تمامی مبانی فکری، فرهنگی و اجتماعی مسلمانان حمله ور شده است و مطمئنا در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. اگرچه در ظاهر، مساله کشف حجاب در کشورهای اسلامی، تقلیدی کورکورانه و تجددمآبانه بوده است و با امید دستیابی به رشد و پیشرفت جوامع اسلامی انجام پذیرفته اما باید گفت که نقش موثر غربی ها در گسترش و ترویج فرهنگ خود آن هم با روشی تهاجمی و استعماری، امری انکار پذیر است. نگاهی کوتاه به تفاوت کشف حجاب در غرب و دنیای اسلام نشانگر تفاوت ماهوی این دو نوع حرکت اجتماعی است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که رشد فزاینده شبهات نوپدید در دنیای اسلامی ریشه در تهاجم فرهنگی دنیای غرب داشته و یک چالش و موج ساختگی در راستای دستیابی به اهداف شوم آنها است.     تفاوت کشف حجاب در غرب و دنیای اسلام کشف حجاب عمومی در میان بانوان کشورهای اسلامی از حدود صد سال پیش توسط سردمداران فاسد سه کشور ترکیه، ایران و افغانستان، با اجبار و فشار حاکمیتی به وقوع پیوست اما ریشه اصلی آن از یک سو باید در تحولات فکری و اندیشه ای دنیای غرب و از سوی دیگر در دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی غرب جستجو کرد. با این حال اگرچه کشف حجاب در کشورهای اسلامی، تقلید و الگوبرداری از تحولات غرب بوده است اما همانطور که در ادامه خواهیم گفت، نوع و سنخ این رخداد در دنیای غرب و جهان اسلام تفاوت بسیار زیادی با هم دارد. مهمترین دلیل برای این تفاوت ماهوی میان کشف حجاب در غرب و جهان اسلام، اختیاری بودن ظاهری این حرکت در غرب و اجباری بودن آن در کشورهای اسلامی است. ترکیه در این مساله شباهت بیشتری به اروپا دارد و با فشار و جبر کمتری به کشف حجاب روی آورده اما وجه اشتراک کشف حجاب در میان این سه کشور خصوصا ایران و افغانستان، اجباری بودن آن و تشدید اقدامات خشونت آمیز برای ترویج بی‌حجابی در جامعه بوده است. در ایران و در زمان حکومت رضاشاه چادر از سر زنان با زور و اجبار برداشته می‌شد و اجرای سیاست کشف حجاب با خشونت همراه بود. در افغانستان نیز شبیه همین وضعیت به وجود آمد و همین خشونت و اجبار بود که نهایتاً منجر به شورشهایی بر علیه امان‌الله خان شد و به حکومت وی پایان داد. وارداتی بودن این سیاست و عدم تمایل قاطبه مردم نسبت به «مسئله کشف حجاب» در این سه کشور، مساله ای غیر قابل انکار می باشد. در واقع یکی از مهمترین نقاط تشابه پدیده و پروژه کشف حجاب در این کشورها و حتی کشورهای دیگری نظیر مصر، الجزایر و ...، وارداتی بودن این پدیده و عدم وجود ریشه‌های داخلی و تمایلات درونی و مردمی برای این مسئله بوده است. در حالیکه تحولات اجتماعی اروپا پس از تحولات فکری، اعتقادی و اندیشه ای صورت پذیرفته است. اصولاً این سه کشور در آن مقطع زمانی کاملاً سنتی و مذهبی بوده و نه تنها تمایلی به کشف حجاب نداشتند، بلکه کاملاً مقید به تقیدات دینی و پوشش و حجاب اسلامی بودند. در این بین سیاستهای کشف حجاب در ترکیه، به دلیل نزدیکی جغرافیایی این کشور به غرب با موفقیت بیشتری همراه بوده و به دلیل گستره وسیع ارتباطات این کشور با کشورهای غربی، سیاست کشف حجاب در این کشور ـ بر خلاف ایران و افغانستان ـ با موفقیت چشمگیری مواجه بوده و در بسیاری از نواحی ریشه دوانید و گسترش یافت. (پروژه «کشف حجاب» چرا و چگونه انجام گرفت؟، سید محمد موسوی، موسسه مطالعات تاریخ ایران)   پوشش و لباس روبنای تغییر و تحولات فرهنگی این کشف حجاب موازی در این سه کشور بزرگ اسلامی، آغازی بر هجوم همه جانبه غرب به فرهنگ اصیل اسلامی بود که خود را در قالب پوشش و لباس عموم مردم خصوصا بانوان، نمایان کرد. در واقع پوشش هر جامعه ای رونمای تمدن و تفکر و فرهنگ آن جامعه به حساب می آید که دگرگونی و تغییر و تحول در آن ارتباط مستقیم با تغییر و تحول در اندیشه و اعتقادات و فرهنگ آن جامعه خواهد داشت. به بیان دیگر می توان گفت همانطور که لباس و نوع پوشش زنان و مردان هر جامعه ای نشانگر اعتقادات و نوع تفکر آن جامعه است، تغییر در فرهنگ و تفکر هر جامعه ای نیز می تواند از تحول در پوشش و ظاهر عموم مردم آغاز گردد و فرهنگ و تفکر آن اجتماع را به سمت و سویی دیگر بکشاند. بنابراین باید گفت که میان نوع پوشش و فرهنگ عمومی هر اجتماعی رابطه ای دو طرفه و ارتباطی مستقیم وجود دارد. با این مقدمه می توان گفت که اگرچه تغییر پوشش در جهان اسلام ریشه در تحولات دنیای غرب و تغییر پوشش در آن دیار داشته است، اما نوع و سنخ این تغییرات با هم متفاوت است. چراکه برهنگی در اروپا پس از تغییر و تحولات فکری، اجتماعی و فرهنگی در آن دیار صورت پذیرفته اما کشف حجاب در جهان اسلام بیشتر به عنوان آغازی برای گرایش به تفکر غربی و پذیرش اندیشه آنان صورت گرفته است. در واقع کشف حجاب در جهان اسلام به عنوان ابزار و دست آویزی برای گرایشات فرهنگی و اجتماعی مردم به سوی تفکرات و فرهنگ غرب به حساب می آید. در بعد تغییر و تحولات اجتماعی نیز باید گفت که غرب در اثر تعصبات و تنگ نظری های دوران قرون وسطی در کلیسا، به دوران نوزائی (رنسانس) و آزادی طلبی بی حد و مرز رسید و برای رهائی از زندان نادانی و تعصبات کور مذهبی، به چاه عمیق سکولاریسم و جدائی دین از زندگی اجتماعی و سیاسی گرفتار شد، اما کشورهای اسلامی بدون آنکه تصوری از این مساله داشته باشند تنها با یک تهاجم فرهنگی همه جانبه از سوی غرب مواجه شدند و خود را در برابر سیلی از تفکرات، اعتقادات، تمایلات، شبهات و خرده فرهنگ های بیگانه یافتند. به همین جهت مساله حجاب در کشورهای اسلامی را نیز باید از این منظر نگاه کرد و به عنوان یک چالش غرب گرایانه به آن نظر افکند. در واقع سردمداران و روشن فکر مآبان در جوامع اسلامی به امید دستیابی به پیشرفت های صنعتی و اقتصادی دنیای غرب، خود را به ورطه تباهی فرهنگی و اجتماعی برآمده از تفکرات نوپدید غرب انداختند و گمان کردند که دلیل رشد اقتصادی غرب، همین تحولات اجتماعی و فرهنگی پوچ و قهقرا گونه است.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8829/چرایی-رشد-فزاینده-شبهات-نوپدید-پیرامون-حجاب-بانوان Sat, 09 Dec 2017 08:39:45 GMT روش‌های تمیز کردن سینوس‌ها http://nasimeshiraz.ir/news/show/8828/روش‌های-تمیز-کردن-سینوس‌ها به گزارش نسیم شیراز، برای اینکه فرآیند تنفس به طور طبیعی شکل بگیرد، باید عمل دم و بازدم را انجام داد. با این حال گاهی ترشحات زیاد مجاری تنفسی، امکان انجام عمل را به صورت عادی سلب می کند. سینوس های پارانازال یا همان سینوس های مجاور بینی، حفره های توخالی و پر از هوایی هستند که در بین استخوان های صورت و جمجمه قرار داشته و با حفره بینی در ارتباط هستند. این حفره های استخوانی پر از مخاط بوده و وظیفه مرطوب نگه داشتن منطقه، حفظ تعادل دمای ورودی و غیره را بر عهده دارند. سینوس ها بیشتر در زمستان و با سرد شدن هوا سر زبان ها می افتند. در این زمان نیز احتقان و گرفتگی بینی مهم ترین مسئله خیلی از افراد می شود. در این فصل حفره ها دچار التهاب شده و در عملکرد بینی اختلال ایجاد می کنند، چون سینوس های مجاور بینی دچار مشکلات ناشی از عفونت، ویروس یا آلرژی می شوند. در حالت عادی هوا باید بدون مشکل از این منطقه عبور کند. زمانی که این امر انجام نمی گیرد، مشکلاتی نظیر سینوزیت ایجاد می شود که ممکن است در اثر سرماخوردگی، گریپ یا باکتری ها بروز کند. برای تمیز کردن سینوس ها و باز شدن راه های تنفسی، روش های موثری وجود دارد که به سه مورد از آنها اشاره می شود.   بینی تان را با آب نمک بشویید در طول شب ترشحات بیشتری به سینوس ها هجوم می آورد. در نتیجه برای جلوگیری از این وضعیت نامناسب بهتر است قبل از خواب، بینی خود را با آب نمک شستشو دهید. این کار باعث تمیز شدن ناحیه و کاهش التهاب می شود. مواد لازم نمک                              3 قاشق چایخوری(معادل 15 گرم) جوش شیرین                     1 قاشق چایخوری(معادل 5 گرم) آب مقطر یا آب جوش           1 لیوان(معادل 250 میلی گرم) روش تهیه و استفاده ابتدا نمک را با آب مقطر یا آب جوش خنک شده مخلوط کرده و هم بزنید تا کاملا حل شود. سپس جوش شیرین را به ترکیب افزوده و دوباره هم بزنید. یک محلول بی رنگ حاصل می شود. برای استفاده از این محلول کافیست آن را در قوری نتی (تصویر بالا) یا قطره چکان یا سرنگ بریزید. سر را به سمت چپ بچرخانید و از راه دهان نفس بکشید. به آرامی محلول را در حفره راست بینی بریزید و منتظر بمانید تا از سمت چپ خارج شود. اگر احساس کردید که محلول به سمت گوش ها یا گلو می رود وضعیت سرتان را تغییر دهید. همین کار را برای حفره چپ تکرار کنید. در نهایت فین کنید تا مخاط و ترشحات اضافی سینوس ها دفع شود.   بینی تان را با بخار آب شستشو دهید بخار آب به عنوان یک تمیزکننده و مرطوب کننده طبیعی عمل می کند. بخار آب همچنین منطقه مورد نظر را آبرسانی کرده و حتی وضعیت دستگاه قلبی عروقی را نیز بهبود می دهد، چون باعث دفع سموم می شود. علاوه بر این، بخار آب همچنین می تواند باعث آزاد شدن آندورفین ها شده و به این ترتیب در مناطق سفت شده آرامش و راحتی ایجاد کند. روش تهیه و استفاده کار بسیار ساده ای است. مقداری آب را بجوشانید. زمانی که آب به جوش آمد و بخار آن بلند شد، صورت تان را به بخار نزدیک کنید (مواظب باشید نسوزید) و یا می توانید آب جوش را در ظرفی بریزید و با انداختن حوله ای روی سرتان، صورت خود را روی بخار آب بگیرید (بخور دهید). دم و باز دم را به صورت آرام و عمیق انجام دهید تا سینوس ها تمیز شوند. این کار را به مدت 5 دقیقه انجام دهید. در نهایت یک حوله را با آب گرم خیس کرده و روی صورت خود قرار دهید. اجازه دهید حوله خنک شود و سپس آن را از روی صورت خود بردارید. محل سینوس ها را با روغن ها ماساژ دهید یکی از روغن های بسیار موثر در تسکین سینوس ها، روغن آویشن است. این روغن حاوی خواص آنتی اکسیدانی  و ترکیبات ضدعفونی کنندگی است که برای بهبود عفونت ها درمان مناسبی محسوب می شود. اگر شما این روغن را با روغن های دیگری مانند روغن بادام ترکیب کنید نتیجه به مراتب بهتر خواهد بود، چون این روغن خاصیت مرطوب کنندگی پوست داشته و باعث می شود مناطق مجاور بینی مرطوب بماند. مواد لازم روغن بادام             1 قاشق غذاخوری(معادل 15 گرم) روغن آویشن            2 قطره روش تهیه و استفاده در مرحله اول مهم است که دست ها و صورتتان را به خوبی بشویید. سپس روغن بادام را با دو قطره روغن آویشن مخلوط کنید. این ترکیب را به دست ها مالیده و به آرامی روی محل سینوس ها بمالید. با نوک انگشت ها حرکات دورانی روی صورت انجام داده و به آرامی دم و بازدم کنید. این کار را به مدت 5 دقیقه انجام دهید. متوجه خواهید شدن که تنفس تان بهتر شده است. توصیه های دیگر - برای بهبودی بیشتر علاوه بر انجام این کارها بهتر است مصرف ویتامین ها را بیشتر کنید. ویتامین ها به تقویت دستگاه ایمنی بدن کمک کرده و با علائم مشکل سینوس ها مقابله می کنند. - دم نوش های گرم بنوشید تا مجاری تنفسی تان باز شود. - روزانه سه مرتبه کمپرس آب گرم (حوله خیس شده با آب گرم) روی سینوس ها بگذارید. - میزان مایعات مصرفی روزانه را افزایش دهید. - از مصرف سیگار یا رفتن در بین سیگاری ها خودداری کنید. - به طور مداوم فین نکنید، چون بینی تان بیش از اندازه خشک می شود. - به آرامی فین کنید، چون در غیر این صورت باعث التهاب یا پاره شدن عروق خونی می شود. - به طور مرتب گردگیری کرده و منزل را تمیز نگه دارید. - از انجام فعالیت ورزشی غافل نشوید. ورزش و تحرک باعث آزاد شدن بیشتر آندورفین شده و درد را تسکین می دهد.   منبع:تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8828/روش‌های-تمیز-کردن-سینوس‌ها Thu, 07 Dec 2017 18:09:12 GMT با شبیه خود ازدواج کنیم یا مکمل؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8827/با-شبیه-خود-ازدواج-کنیم-یا-مکمل؟ به گزارش نسیم شیراز، مشابه یا مکمل؟ مسئله این است «اصلا همین تفاوتاس که زندگی رو معنادار می‌کنه»، «ببین! تصور کن من که خودخواهم، حالا اگه زن آینده‌ام هم خودخواه باشه که دیگه زندگی‌مون جهنم می‌شه!»، «نمی‌دونم چی کار کنم... دوستش دارم ولی انگار من تو یه دنیای دیگه‌ام، اون تو یه دنیای دیگه» شما هم احتمالا بارها وقتی که با بهترین دوستتان دارید در مورد ازدواج حرف می‌زنید این جمله‌ها را گفته یا شنیده‌اید اما آیا مثل گوینده جمله آخر تا به حال تردید کرده‌اید؟ آیا رفته‌اید بالاتر از حستان و از آن بالا ، رابطه فعلی و آینده‌تان را ببینید و تصمیم بگیرید که همسر آینده‌تان مشابه‌تان باشد یا مکمل؟ می‌خواهید بدانید روان‌شناس‌ها با کدام فرضیه بیشتر موافق‌اند و چرا؟ زن و شوهر شبیه یکدیگر باشند بهتر است یا اینکه یکدیگر را تکمیل کنند؟ لطیفی جامعه شناس  : زمانی که بحث انتخاب پیش می آید باید دید مطالبات ما چیست.انسان ها افرادی را انتخاب می کنند که نیازهایشان را تامین کنند.به عنوان مثال یک انسان خیلی عصبی است و به دنبال فردی است که صبور باشد و دامنه تحمل بالاتری داشته باشد. در برخی موارد افراد ضعف هایی دارند که به دنبال شخصی هستند که این ضعف ها را هم پوشانی کند.بنابراین شناخت بسیار اهمیت دارد. متغیر اصلی مکمل بودن تضاد است و باید به دنبال کسی باشیم که آن تضاد را دارا باشد. این تضاد نباید منفی باشد.به عنوان مثال برخی از افراد سلطه جو هستند و همیشه حس غالب بودن را دارند .این افراد باید به دنبال شخصی باشند که مهارت لازم داشته باشد که بدون توهین به شخصیت چیرگی را داشته باشد. در نهاد خانواده زن نقش عاطفی دارد و در حال حاضر با اشتغال زنان قدری این حالت بهم ریخته است چون زنها با کارکردن وقت کمتری برای خانه دارند.بنابراین فردی که زن شاغل را برای همسری برمی گزیند باید این موارد را در نظر بگیرد. پیر خائفی استاد دانشگاه و روانشناس  : تمام تحقیقاتی که بر روی انسان ها صورت گرفته بیانگر این مطلب است که هر چقدر انسان ها شبیه تر باشند کمتر دچار چالش میشوند و مسیر رضایت سریعتر به وجود می آید.و افرادی که مکمل هم هستند به دنبال چالش و ارتقا هستند. اگر بر روی مدل رفتاری و شخصیت انسانها که بیان می کند از زندگی چه می خواهند. برخی زندگی بدون دغدغه و دردسر می خواهند و همسری که این آرامش را ایجاد کند.در این حالت اگر شبیه به هم باشند تعارضات به حداقل می رسد. اما گروهی از انسان ها که ماجراجو هستند و چالش طلب هستند و خواهان این هستند که سربه سر همسر خود بگذارند و خلاقیت در زندگی خود را بالا ببرند.این دسته از انسان ها اگر با افراد شبیه خود ازدواج کنند زندگی خسته کننده ای خواهند داشت. شاید دلیل خانه گریزی ها در زندگی مشترک همین اختلافات است.یعنی یک فرد ماجراجو با یک فردی که از چالش به دور است ازدواج می کند. زن و شوهر برای مکمل بودن چه شاخص هایی باید داشته باشند و چگونه رفتار کنند که تضاد میان آنها سبب تکامل شود؟ پیرخائفی : مکمل بودن پیش نیازهایی دارد.یکی از این موارد خلاقیت است یعنی توانایی نگاه به زندگی از زوایای مختلف را داشته باشند. از سوی دیگر باید انعطاف پذیر باشند و زمانی که در معرض نقد و ارزیابی قرار می گیریم باید بتوانیم جلوه های متعدد آن را با یک ظرفیت بالا در نظر بگیریم. هوشیاری و آگاهی بسیار اهمیت دارد تا ما فضای زندگی را کلیشه ای  تجسم نکنیم. ظرفیت پذیرش و تحمل و سازگاری در فضای مکمل بودن بسیار نیاز است. تحقیقات چه می‌گویند؟ تقریبا تمام پژوهش‌هایی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در مورد رابطه تشابه شخصیتی و دوستی انجام شده، به این نتیجه رسیده‌اند که شباهت، دوستی عمیق‌تری می‌آورد. مثلا در یک تحقیق بی‌رحمانه در دهه‌ی شصت میلادی دانشجویان دانشگاه میشیگان بدون این که بدانند در دو گروه جداگانه به خوابگاه فرستاده شدند. بعضی دانشجوها در کنار هم‌اتاقی‌های شبیه‌تر و بعضی در کنار هم‌اتاقی‌های بی‌شباهت. بعد از یک‌سال آنهایی که شباهت بیشتری در شخصیت داشتند، بیشتر با هم دوست بودند. بعضی از روان‌شناسان این قضیه را این جور تببیین می‌کنند که انسان ذاتا «خود دوست» است. هر کسی برای دیدگاه‌های خودش ارزش قایل است و ترجیح می‌دهد با کسانی زندگی کنند، که به این دیدگاه‌ها معتقد باشند، بنابراین او را تایید کنند و بنابراین اعتماد به نفسش بالا رود. شما خودتان ترجیح می‌دهید مرتب بروید یک جایی که با یک نفر باشید که نگاهش زمین تا آسمان با شما فرق کند و بنابراین دیدگاه‌های شما را قبول نداشته باشد و در نتیجه هی شخصیت‌تان را لگد‌مال کند؟ می‌گویید این‌جوری‌ها هم نیست؟ اما متاسفانه در زندگی طولانی مدت این اتفاق می‌افتد. در یک تحقیق مشهور که در آن چند روان‌شناس در طول ده سال چندین زوج اعم از مشابه و غیر‌مشابه را تحت نظر داشتند معلوم شد که زوج‌هایی که بیشترین شباهت شخصیت را با هم دارند‌، تفریحات روزانه مشابهی هم دارند. مثلاً هر دو آنها موافقند به دیدار دوستان بروند، گاهی بیرون شام بخورند، و فعالیت‌های اجتماعی یا فرهنگی مشخصی را دنبال کنند. بر خلاف فرضیه آنهایی که به مکمل بودن زوج معتقدند، زوج‌های مشابه در مقایسه با آن‌ها که شباهت کمتری به هم دارند(شما بخوانید مکمل)‌، با هم تعارض کمتری دارند، بیشتر با هم صمیمی و رفیقند و در نتیجه، از زندگی زناشویی‌شان رضایت بیشتری دارند.   منابع : سپیده دانایی/ آکا ایران / تسنیم  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8827/با-شبیه-خود-ازدواج-کنیم-یا-مکمل؟ Thu, 07 Dec 2017 18:04:29 GMT حرف زدن های پولکی بین زن وشوهر http://nasimeshiraz.ir/news/show/8826/-حرف-زدن-های-پولکی-بین-زن-وشوهر به گزارش نسیم شیراز، مثل تمام مسائل ارتباطی زندگی باید در این مورد گفتگو کرد. شاه کلید یک ارتباط موفق در زندگی مشترک گفتگوی اصولی و بی‌حاشیه در مورد مسائل است. فکر نکنید اگر در باره ی موضوعات مالی گفتگو کنید یعنی انسان مادی هستید و همسرتان ناراحت می شود. وقتی نارضایتی ها تلمبار می شود و هر کدام روش خود را پیش می گیرید ، آسیب جدی تری به زندگی مشترک تان می‌خورد.  پس از این که توانستید ارتباطی مناسب با همسرتان برقرار کنید و در این مورد یک گفتگوی اصولی داشته باشید ، می‌توانید اهداف مالی تان را هم بررسی کنید. ممکن است مردی نسبت به موضوعات مالی با دید آینده نگرتر نگاه کند و زنی به فکر حفظ ظاهر زندگی باشد. این ها باید در این موارد حرف بزنند. باید عینک پیش داوری ها را برداریم.شاید از دید مردی که همسرش به اقتصاد خانواده کمک نمی کند، همسرش خودخواه باشد، ولی لازم است پیش از قضاوت یک طرفه به دلایل و نگرانی های وی هم گوش کنید. همان طور که شما سعی در بهبود شرایط زندگی دارید همسرتان نیز تلاش می کند با حفظ موقعیت ها، به بهتر شدن زندگی مشترکتان کمک کند. منتها شاید روش و شیوه برخورد هر کدام از شما با دیگری متفاوت است. برای رسیدن به هدفی مشترک، مثلا بهبود اوضاع اقتصادی خانواده یا خرید یک وسیله، لازم است هر دو نفربا اعتماد به یکدیگر، به حل موضوع بپردازند. حفظ احترام، لطمه نزدن به اقتدار و اعتبار یکدیگر و ایجاد فضایی امن از دیگر مسائلی است که حائز اهمیت است. به یاد داشته باشید مادامی که همسرتان از لحاظ تأمین منابع مالی در آینده احساس امنیت روانی نکند نمی توانید از او بخواهید در حل مسائل مالی با شما شریک شود. بهتر است برنامه های مالی تان را برای یکدیگر شفافانه توضیح دهید، اهدافتان را عنوان کنید و پس از آن به حل مشکلات بپردازید. زندگی مشترک یعنی چه! برای حل مشکلات اقتصادی بین لیلی و مجنون دیروز که امروز برای چند تا صفر ناقابل قصد جدایی از هم را دارند باید یک بازنگری کلی و ریشه ای داشته باشیم. اول از همه مفهوم زندگی مشترک باید دوباره در خانه ی آنها بازنگری شود. زندگی مشترک یعنی چه؟ تا بحال از خودتان پرسیده اید؟ زندگی مشترک، یعنی اشتراک در همه چیز . اشتراک در خود زندگی . در مال و اموال، در تصمیم‌گیری ها، در خورد و خوراک، در استراحت و تفریح ، در کار و پیشرفت، در تحصیل و مطالعه ، در مسافرت و بازی و ... وقتی دو نفر باهم زن و شوهر می شوند در عین اینکه دو انسان هستند یک «ما»ی مشترک را می سازند که با خود الزاماتی را می‌آورد. شاید در نگاه اول این اشتراک در همه چیز کار سختی نباشد اما اصولا همین مشترک بودن هاست که باعث اختلاف می‌شود مثلا یک روز تعطیل مشترک و دعوت شدن توسط خانواده ی هردوی شان! حال باید تصمیم گرفته شود به دعوت کدام یک پاسخ مثبت بدهند . زن و شوهر نمی توانند این روز مشترک را هر کدام به فکر بودن با خانواده ی خود باشند زیرا باید به طور مشترک تصمیم بگیرند.مثال دیگر هم همین بحث دخل و خرج مشترک است که باید در مورد آن به تفاهم برسند. وقتی بعد از ازدواج بدانیم زندگی مشترک یعنی چه ، آنوقت خیلی بهتر در مورد هر چیز تصمیم می گیریم. پول من، مال من است ، پول تو مال من! وقتی در مورد موضوعی صحبت می کنیم باید مناسبات فرهنگی که آن موضوع در بسترش اتفاق می افتد را در نظر بگیریم.مثلا اینکه در کشور ما نفقه بر عهده ی مرد است و با توجه به تغییر نقش ها اما هنوز در بسیاری از خانواده ها این وظیفه پا برجاست. یعنی با اینکه خانم خانه کار می کند اما وظیفه ای در قبال خرج خانه ندارد. طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد، داشته باشد. با این وصف، درباره زنانی که مشغول کار هستند - اگر با اجازه شوهر باشد - شوهر نمی تواند به حقوق زنش چشم داشتی داشته باشد چون متعلق به زن است و مرد خودش به او اذن داده است که کار کند. در این مواقع، مرد درباره حقوق و درآمد همسرش هیچ حقی ندارد و وظیفه خود اوست که مخارج خانواده را پرداخت کند، مگر این که زن با رضایت خود مقداری از حقوق خود را برای کمک به هزینه‌های زندگی مشترک به همسرش اختصاص دهد، ولی این امر برای زن واجب نیست. البته ذکر این نکته هم ضروری به نظر می رسد که برابر با ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. البته چیزی که در بالا گفته شد یک ماده ی قانونی است که فقط حد و مرز قانون ، باید و نباید را مشخص می کند.همه ی افرادی که در یک چهاردیواری زندگی می کنند و اسمشان در شناسنامه ی هم به عناون زن و شوهر ثبت شده ، خوب می دانند که قانون برای مرحله ایست که عشق نتوانسته مشکلات را حل کند وگرنه خانم های شاغل زیادی بدون هیچ چشم داشتی در دخل خانه سهیم شده اند. حتی درهمان فرهنگی که در ابتدای بحث گفتیم خرج خانه را وظیفه ی مرد می داند ،زنان زیادی بدون اینکه شاغل باشند در بیرون از خانه ، سهم بسزایی در اقتصاد خانواده دارند مانند زنان صبور عشایر و زحمت کش در روستا! چند راه حل کوچک بهتر است زن و شوهر یاد بگیرند به عنوان یک گروه مالی با مسائلی که در زندگی مشترک‌شان پیش می‌آید، برخورد کنند. این ایده به آن معناست که زن و مرد باید در ابتدای زندگی، اهداف‌شان را به طور مشترک طراحی کنند و بدانند از زندگی مشترک‌شان چه انتظاری دارند. آنها باید به طور دقیق هزینه‌های مختلف زندگی مانند اجاره یا خریدن خانه و اتومبیل، تامین مخارج تحصیل بچه‌ها، برنامه‌ریزی برای سفرهای مختلف، هزینه تفریح و گردش‌های خانوادگی و هزینه‌های درمانی  را مشخص کنند و بدانند برای رسیدن به هر یک از این اهداف چه کارهایی باید انجام شود. داشتن حساب بانکی مشترک می تواند به همراهی مالی بیشتر کمک کند البته این حساب به این معنی نیست که هر کدام از همسران نمی توانند هیچ پولی را برای خود داشته باشند بلکه می شود بخشی از درآمد را در حساب مشترک گذاشت و بخشی را در یک حساب فردی.زن و شوهر می توانند باهم قرار بگذارند که چیزهایی که بعد از تشکیل زندگی و به کمک هم به دست می آورند را به نام هر دو کنند. این قرارها به صورت اجبار نباشد اما یک قول و قرار زن وشوهری است که با رعایت آن هر دو احساس بهتری دارند. فراموش نکنید حساب حسابه اما کاکا برادر در زیر یک سقف درست نیست و باید زن و شوهر حسابشان باهم فرق کند.   منبع: چهاردیواری info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8826/-حرف-زدن-های-پولکی-بین-زن-وشوهر Thu, 07 Dec 2017 17:58:44 GMT غرب نسخه‌های فروپاشی خانواده‌ را برای کشورمان می‌پیچد/ نهضت بازگشت به خانواده در غرب شروع شده است http://nasimeshiraz.ir/news/show/8825/غرب-نسخه‌های-فروپاشی-خانواده‌-را-برای-کشورمان-می‌پیچد/-نهضت-بازگشت-به-خانواده-در-غرب-شروع-شده-است به گزارش نسیم شیراز، فاطمه آلیا دبیر کل حزب زنان جمهوری اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی ر گفت: خشنونت علیه انسان‌ها و انسانیت در همه ادیان و فرهنگ‌ها بخصوص دین مبین اسلام مورد نفی و نفرت واقع شده است. وی افزود: مسئله مقابله و منع خشونت مورد جدیدی در تاریخ بشریت نیست و باید از بیان شعارها به طور جدی پرهیز کرد. آلیا در مورد مطالعه تاریخچه خشونت بیان کرد: کسانی که در جامعه شعارهای نه به خشونت را به تقلید از افکار غرب می‌زنند باید تاریخچه منع خشونت در قرون اخیر و تاریخچه تولید خشونت را مطالعه کنند. وی ادامه داد: نباید طوری عمل کرد که در رفتارها شاهد تولید خشونت علیه زنان و در شعارها از منع خشونت و مبارزه با آن را دم زد. دبیر کل حزب زنان جمهوری اسلامی با اشاره به رویکرد شغل محور زنان در غرب مطرح کرد: رویکرد شغل محور جایگزین خانواده محور در غرب شده است، نتیجه آن بی‌اعتنایی به اهمیت خانواده، کشاندن افراطی زنان از خانه به کارهای خدماتی کشور و... است که نمونه بارز خشونت برای زنان محسوب می‌شود. وی اظهار داشت: وقتی بنیان خانواده در غرب متزلزل گردید و عواطف مادرانه از فرزندان دریغ شد خشونت‌ها بوجود آمد که ریشه آن استفاده از زنان برای نیروی انسانی ارزان به بازار کار است. آلیا با تاکید بر حفظ ارزش زنان و عدم خشونت علیه آنان گفت: تولید کنندگان خشونت در این راستا فرار به جلو داشته‌اند و شعارهای نه به خشونت را مطرح می‌کنند، به طور مثال باید گفت که در سالهای اخیر در دفاع مقدس مشاهده کردیم که کشورهای بیگانه‌ای که علیه ما از سلاح شیمیایی استفاده کردند و زنان، مردان و کودکان را به ضایعات شیمیایی مبتلا کردند، همان ها نیز گفتند که دارو و معالجه در دستان ما است. وی ادامه داد: افرادی که در کشورمان به تقلید از غرب شعارهایی را سر می‌دهند، تفکر کنند و مسیری که غرب رفته است و از آن پشیمان است را ادامه ندهند. دبیر کل حزب زنان جمهوری اسلامی با اشاره به نهضت بازگشت به خانواده در غرب اذعان کرد: در غرب به دلیل اینکه متوجه شده‌اند که دارو و درمان مقابله با خشونت بازگشت به خانواده است، نهضت بازگشت به خانواده ایجاد شده است و می‌دانند که خانواده باید حفظ شود ولی در این مورد نسخه‌های فروپاشی خانواده‌ها را برای کشورمان می‌پیچند. منبع: زنان خبر info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8825/غرب-نسخه‌های-فروپاشی-خانواده‌-را-برای-کشورمان-می‌پیچد/-نهضت-بازگشت-به-خانواده-در-غرب-شروع-شده-است Thu, 07 Dec 2017 17:53:41 GMT فریب تبلیغات رژیم‌های لاغری فشرده، در فضای مجازی را نخوریم http://nasimeshiraz.ir/news/show/8824/فریب-تبلیغات-رژیم‌های-لاغری-فشرده،-در-فضای-مجازی-را-نخوریم به گزارش نسیم شیراز، رسیدن به اندام‌های لاغر این روزها در بین دختران و زنان ایرانی بسیار به چشم می‌خورد به‌طوری که همه دختران و زنان به دنبال طی ره صد ساله در یک شب بوده بی‌اطلاع از پشت پرده این لاغری‌ها، رژیم‌های سخت لاغری را برگزیده و اجرا می‌کنند. در این بین نباید از تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه تلگرام و اینستاگرام می‌شود غافل شد، متاسفانه در این شبکه‌ها هر روز زنان و دختران جوان با روش‌های جدید رژیم لاغری آشنا می‌شوند، رژیم‌هایی که هیچ پایه و اساس علمی ندارند، این رژیم‌ها نه‌تنها لاغری حاصل نمی‌کنند بلکه عوارض جانبی بسیاری هم بر بدن افراد دارد.   اگر زمان تکرار شود هرگز برای لاغری به سراغ رژیم‌های فشرده نخواهم رفت یکی از دختران اظهار کرد: چون اضافه وزن داشتم همیشه به دنبال یک رژیم سریع برای لاغری بودم و اینکه این رژیم چقد سخت باشد برایم مهم نبود. وی با بیان اینکه چند روزی به دنبال این رژیم بودم و آن زمان هنوز شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام زیاد باب نبود، بنابراین برای پیدا کردن رژیم مورد نظرم چند هفته‌ایی معطل ماندم اما سرانجام آن را از یکی از سایت‌ها پیدا کردم افزود: رژیم یک هفته‌ایی گزینه‌ایی بود، که سریعا من را تبدیل به آن چیزی که می‌خواستم می‌کرد. این دختر بیان داشت: در مدتی که برنامه رژیم داشتم سختی‌های بسیاری را تحمل کردم و بعضی از روزها احساس ضعفی که بر بدنم غالب بود مرا از انجام کارهای روزانه هم باز می‌داشت و چون در آن زمان دانشجو بودم از درس‌هایم هم عقب مانده بودم. وی با بیان اینکه در عرض یک هفته و با رژیم سختی که داشتم راهی بیمارستان شدم و تا پای مرگ پیش رفتم افزود: اگر به آن روزها برگردم هرگز کاری که در آن سال‌ها انجام دادم تکرار نخواهم کرد چون عوارض آن رژیم سخت، تا چندین ماه در بدنم وجود داشت و آزارم می‌داد.   رژیم‌هایی که لاغری نمی‌آورد! سیامک مرادی کارشناس تغذیه اظهار کرد: رژیم‌های غذایی که در فضای مجازی و سایت‌های مختلف وجود دارد و تایم ۱۰-۱۵ روز و یا حتی یک هفته‌ایی را برای آن در نظر می‌گیرند و بصورت فشرده بوده رژیم‌های کاملا غلطی هستند. عوارض و عواقب بلندمدت، تنها دستاورد رژیم‌های لاغری فشرده وی با بیان اینکه رژیم‌های اصولی که چه برای کاهش وزن و چه برای افزایش وزن در نظر گرفته می‌شود برای کاهش یا افزایش دو تا سه کیلو وزن است افزود: اما برخی از افراد بصورت فشرده در رژیم‌های ناصحیح قرار می‌گیرند و دچار عوارض و عواقبی که بعد از آن پیش می‌آید، می‌شوند.   مرادی خاطرنشان کرد: کربوهیدرات و کالری مورد نیاز افراد، بعد از رژیم‌های سخت به بدن نمی‌رسد و این رژیم در برخی موارد بسیاری از مواد مغذی بدن را حذف خواهد کرد و این فرد دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری چون کم‌خونی، سرگیجه، سیاهی چشم، افت فشار و... می‌شود. وی اضافه کرد: رژیم‌های سخت، کل مواد معدنی و مواد مغذی که باید به بدن فرد برسد را از بدن گرفته و فرد دچار آسیب‌های شدید می‌شود. این کارشناس تغذیه با اشاره به رژیم‌های ارائه شده در فضای مجازی چون رژیم‌های سیگار و شیشه تاکید کرد: این نوع رژیم‌ها کاملا غلط و بسیار آسیب‌رسان هستند و فرد را دچار اعتیاد می‌کند، در هیچ جامعه علمی، پزشکی و بحث تغذیه این رژیم‌ها توصیه نشده بلکه رد هم شده هستند. رژیم پیشنهادی بستگی به بدن فرد دارد مرادی ادامه داد: بهترین رژیم برای کاهش یا افزایش وزن، رژیمی است که نسبت به ذائقه فرد و میزان دریافتی و مصرفی کالری در فرد محاسبه می‌شود.   وی تاکید کرد: رژیم پیشنهادی به افراد بستگی به بدن فردی دارد که می‌خواهد از این رژیم استفاده کند، افرادی که وزن زیادی نسبت به وزن معمولی دارند می‌توانند از رژیم‌های با کربوهیدرات‌های پایین‌تر و درصد میزان کالری پایین‌تر استفاده کنند. مرادی اضافه کرد: این رژیم درصورتی که هیچ گونه آسیبی از لحاظ آسیب‌های قلبی-عروقی و ریوی نداشته و با ذائقه فرد همخوانی داشته باشد رژیم مناسبی برای یک فرد محسوب می‌شود. آگاه‌سازی جوانان و نوجوانان درخصوص انتخاب رژیم‌های غذایی بسیار مهم و ضروری است همچنین استفاده از رژیم‌هایی که از سوی هیچ پزشکی تائید نمی‌شود قطعا رژیم مناسبی برای افراد نخواهد بود، بنابراین لازم است هر رژیمی با نظارت پزشک یا کارشناس تغذیه صورت بگیرد تا در آینده فرد دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر نشود. منبع: جهان بین نیوز انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8824/فریب-تبلیغات-رژیم‌های-لاغری-فشرده،-در-فضای-مجازی-را-نخوریم Thu, 07 Dec 2017 17:36:33 GMT جشن بزرگ ستارگان (تجلیل از دختران فرهیخته بسیجی) http://nasimeshiraz.ir/news/show/8823/جشن-بزرگ-ستارگان-(تجلیل-از-دختران-فرهیخته-بسیجی)- به گزارش نسیم شیراز، جشن بزرگ ستارگان (تجلیل از دختران فرهیخته بسیجی) به همت بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه بقیه الله (عج) شیراز برگزار شد.    این مراسم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه بقیه الله (عج) شیراز و سرهنگ پورمنتصری جانشین فرماندهی این سپاه در تالار ولایت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به همراه مولود خوانی گروه نورالحرم و اجرای برنامه های شاد دیگر از قبیل نمایش، تقلید صدا و اجرای مسابقه برای فرهیختگان و خانواده ها برگزار شد.   فاطمه شعبانی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه بقیه الله (عج) شیراز در حاشیه این مراسم  در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : جشن ستارگان را با ارزیابی بسیجیان خواهر این ناحیه در راستای شناسایی دختران بسیجی مستعد و توانمند با هدف معرفی آنان به عنوان الگو به قشر جوان و نوجوان ، تاثیر بسیج و تفکر بسیجی در موفقیت جوانان و نوجوانان ، قویتر نمودن ارتباط مدرسه،دانشگاه با مسجد ، رونق بخشی مساجد و حسینیه‌ها از حضور نوجوانان و جوانان ، حضور پر رنگ این دختران مستعد و توانمند در مساجد و بکارگیری توانمندی‌هایشان در راستای جذب جوانان به مسجد توسط این سپاه برگزار گردیده است .   در آخر این مراسم از زهرا امیدی (نفر اول) ،مائده احمدپور (نفر دوم ) و زهرا پاسالاری( نفر سوم ) از گروه نوجوانان  و فاطمه ده بزرگی (نفر اول )  ،نرگس همتی (نفر دوم) وفرزانه آبسالان (نفر سوم ) ازگروه جوانان با اهدا تندیس جشن ستارگان تقدیر بعمل آمد و از خواهران بسیجی فاطمه بختیاری ، مهسا صالحی ، زهرا دهقانی ، طاهره میرزایی ، فرزانه فیروزی ، فاطمه جاف ، نازیلا جعفری ، زهرا همایونی ، مریم خانی دهنوی ، صدیقه ابراهیمی ، فرشته عباسی ، زهرا زارع ، فاطمه مکلا ، پریسا یاور خواه ، مبینا کرانی ، یاسمین خمین بحرینی ، شقایق رزمجویی ، پریسا زارع ، سعیده الوان پور ، ژیلا حیدری فرد ، آیدا نگهبان ، فاطمه سرطاوی ، زهرا نوشادی ، نرجس اسفندیاری ، فاطمه هادی پور ، فاطمه حدادی ، مهناز شفیعی سروستانی ، فاطمه لعل خیرخواه ، فاطمه جمال آبادی ، زهرا افراسیابی ، زهرا میرزایی داریونی ، فاطمه کبار ، نگار جاماسب ، بهاره ملک پور ، مریم توکلی ، زهرا محمدی ، مینا جهانشاهی ، زهرا ثابت شوریجه ، زهرا رئیسی ، عارفه مومن نسب ، زهرا رضایی نیا ، ملیکا علیائی ، زهرا زاهدیان نژادی ، ملیکا ابراهیمی ، مهدیه رفیعی ، نیلوفر رضایی ، فاطمه حیدری ، فاطمه جاودانه ، زهرا ظفرآبادی ، زهرا رضایی برایجانی ، فاطمه دهقان ، کیمیا کشاورزی ، فاطمه نیکبخت ، ریحانه صفرپور حقیقی ، زینب گورکانی ، مهسا نوروزی ، مریم عباسی ، فاطمه یاراحمدی ، سحر جهانتاب ، سیده ملیکا علوی ، راضیه خواجه پور ، بهاره رحمانیان ، فاطمه امیری ، سارا سپهری ، فاطمه خشنود ، نگین نامجو ، ملیکا زارع ، فاطمه کشاورز ، مریم دهقان ، فرخزاد گرگین ، فاطمه بهنیافر ، مائده شبدری ، معصومه جعفری ، فاطمه شرزه ، الهه کریمی ، فاطمه صابر زاده ، ستیا منتخب ، فاطمه پارسایی متین ، فاطمه جوانمردی ، بهاره نارکی ، فائزه اکبرپور ، زهرا صادقی ، مهرگان درم سرا ، الهه محسن پور ، کیمیا اسدی ، ملیکا نیک فرجام ، فاطمه نجف زاده ، فاطمه حیدریان ، غزل نوبخت ، فاطمه زندی لک ، شکیبا امیدی ، مریم مرئی ، زهرا علیپور ، فاطمه زارع ، ملیحه هوشمند ، فاطمه خارا ، ستایش بهرامی ، مرضیه زارع ، فاطمه صالحی ، صغری معینی ، فریبا محبی ، مری چرخ انداز ، زهرا سادات هاشمی ، سمیرا روستا ، شیما عباسی ، فاطمه کاظم کرانی ، زهرا پارسا ، مرضیه شرایین ، فاطمه جوکار ، نرگس عباسی ، مریم زارعی ، الهه عظیمی فرد ، زهرا هاشمی کرناوه ، زهرا بذرافشان ، زهرا فلاح زاده  نیز تقدیر صورت گرفت. info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8823/جشن-بزرگ-ستارگان-(تجلیل-از-دختران-فرهیخته-بسیجی)- Wed, 06 Dec 2017 13:55:29 GMT برگزاری جشن بزرگ ستارگان http://nasimeshiraz.ir/news/show/8822/برگزاری-جشن-بزرگ-ستارگان {{g:159}} info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8822/برگزاری-جشن-بزرگ-ستارگان Wed, 06 Dec 2017 13:16:51 GMT در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال زنان از ایجاد خطای محاسباتی جلوگیری کنیم/ گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت کاذب بود http://nasimeshiraz.ir/news/show/8821/در-حوزه-سیاست‌گذاری-اشتغال-زنان-از-ایجاد-خطای-محاسباتی-جلوگیری-کنیم/-گزارش-عملکرد-۱۰۰-روزه-دولت-کاذب-بود به گزارش نسیم شیراز، در این نامه آمده است: «چندی پیش رئیس‌جمهور کشورمان در گزارش عملکرد 100 روز خود به مردم ایجاد 307 هزار شغل برای زنان را یکی از موفقیت‌های این دولت عنوان کرد . وی با منفی دانستن اشتغال بانوان در دولت قبل، ایجاد اشتغال برای بانوان را از عملکردهای مثبت دولت خود دانست، اما جای این پرسش از رئیس‌جمهور باقی است که آیا اشتغال مذکور صرفاً به‌منظور بیرون کشاندن زنان از پستوها به خیابان‌ها بوده است یا قرار است دولت اشتغالی متناسب با شأن و منزلت زنان ایجاد کرده و در جهت تقویت امنیت شغلی گام بردارد. به‌واقع آنچه از برآیند عملکرد سیاست‌گذاری دولت در حوزه اشتغال دیده می‌شود؛ استفاده ابزاری از زنان در نمایش دادن خودروهای مجلل، مشاور شدن زنان در آژانس‌های مسکن، افزایش حضور بانوان در آژانس‌ها، ارائه شغل‌های نازل خدماتی در قطارها، هواپیماها و ... افزایش شغل‌های کاذب همچون دست‌فروشی زنان و افزایش حضور بانوان در شغل بازاریابی است  این روند در حوزه اشتغال خلاف اصل 21 قانون اساسی است که در آن آمده است، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد را برای شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن ایجاد کند. برنامه ریزان در حوزه زنان بدانند با انتصاب یکی یا دو نفر معاون و فرماندار زن مشکلی از زنان جامعه حل نخواهد شد و بیم آن وجود دارد که با ادامه روند سیاست‌های شما این حضور باعث افزایش آسیب‌های حوزه زنان شود. نهایتاً اینکه ازجمله مقدمات سیاست‌گذاری در حوزه‌های اجتماعی تعیین هدف است. هرچه هدف واضح و متناسب با نیازمندی‌ها باشد عملیاتی شدن برنامه‌ها نیز امکان‌پذیرتر خواهد شد، در موضوع سیاست‌گذاری اشتغال بانوان هم ظاهراً هدف، چندان مشخص نیست که شاهد چنین روندی در حوزه اشتغال زنان هستیم. به نظر می‌رسد در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال زنان بهتر است از ایجاد خطای محاسباتی جلوگیری نماییم تا شاهد استفاده  ابزاری از زنان در  به نمایش درآوردن کسب سود و تجارت و ... نباشیم. ما بانوان فعال اجتماعی از مسئولین و برنامه ریزان در حوزه زنان خواستاریم نسبت به اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، بیانات مقام معظم رهبری در حوزه زنان و مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان دقت بیشتری کنند تا روندی که در برنامه‌ریزی حوزه زنان در پیش‌گرفته می‌شود منجر به افزایش شان و شخصیت مادی و معنوی زنان در جامعه شود.»   منبع: فارس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8821/در-حوزه-سیاست‌گذاری-اشتغال-زنان-از-ایجاد-خطای-محاسباتی-جلوگیری-کنیم/-گزارش-عملکرد-۱۰۰-روزه-دولت-کاذب-بود Wed, 06 Dec 2017 12:46:03 GMT برای کاهش شکاف جنسیتی از تعارف جهانی فراتر نرویم/ آزار جنسی و جسمی دو موضوع مهم در خشونت علیه زنان در غرب http://nasimeshiraz.ir/news/show/8820/برای-کاهش-شکاف-جنسیتی-از-تعارف-جهانی-فراتر-نرویم/-آزار-جنسی-و-جسمی-دو-موضوع-مهم-در-خشونت-علیه-زنان-در-غرب به گزارش نسیم شیراز، لیلا استیری از فعالان حوزه زنان در یادداشتی درباره منع خشونت علیه زنان نوشت: در داخل کشور برخی از مدعیان دفاع از خشونت علیه زنان واژه دیگری را در این تعریف اضافه می‌کنند و از نگاه آنان خشونت جنسیتی هم خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. این افراد در واقع به دنبال این هستند که با آوردن واژه های جدید تعریف خشونت را گسترش دهند تا به خیال خود از حقوق زنان دفاع کنند این در حالی است که با این واژگان گستره خشونت را افزایش و خود را بیش از گذشته در معرض خشونت خواهند دید. در متن این یادداشت آمده است: «همان‌گونه که همگان می‌دانیم 25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان بود و در رسانه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی پیام‌های گوناگون از این روز شنیدیم چنانکه در رسانه‌ها آمد دبیر کل سازمان ملل هم در پیامی به مناسبت این روز گفت: از هر سه زن در جهان بیش از یک نفر خشونت جسمی و جنسی را تجربه کرده است و این پیام او نشان از تعریف خشونت از نگاه جهانی است. همان‌گونه که دیدید خشونت جسمی و جنسی از جمله خشونت‌های موردتوجه در سازمان ملل علیه زنان است. این نگاه به خشونت  در جهان در حالی است که می‌بینیم در داخل کشور برخی از مدعیان دفاع از خشونت علیه زنان واژه دیگری را در این تعریف اضافه می‌کنند و از نگاه آنان خشونت جنسیتی  هم خشونت علیه زنان محسوب می‌شد. در واقع اینان به دنبال این هستند که با آوردن واژه های جدید تعریف خشونت را گسترش دهند تا به خیال خود از حقوق زنان دفاع کنند این در حالی است که اینان با این واژگان گستره خشونت را افزایش و خود را بیش از گذشته در معرض خشونت خواهند دید. افرادی که در داخل به دنبال کاهش شکاف جنسیتی در ایران هستند بهتر است سعی کنند حداقل از تعریف‌های جهانی فراتر نروند چراکه بیش از این در معرض اتهام قرار خواهند گرفت و در این میان مردان هم مدعی خشونت خواهند شد و آن‌ها هم به مطالبه گری روی می‌آورند و این زنان باعث خواهند شد که زنان آسیب‌دیده آزار جنسی و جسمی فراموش و حواشی جایگزین فرع شود. بنابراین این‌گونه است که می‌بینیم در بسیاری از یادداشت‌های فمینیستی در ایران بیان می‌شود که خشونت تنها فیزیکی نیست. خشونت کلامی و روانی بسیار مخرب‌تر از خشونت فیزیکی است و آثار باقی‌مانده از آن آسیب‌زننده‌تر است و در آن سخت‌تر و پیچیده‌تر .  این در حالی است که این نوع خشونت هر جنسی از مرد و زن را مورد اذیت قرار می‌دهد و این‌گونه نیست که فقط شامل زنان باشد و مردان با آن بیگانه چه‌بسا مردانی که دچار این آسیب‌ها شده‌اند، بنابراین لایحه «منع خشونت علیه زنان» همان‌گونه که در تعریف‌ها آمده منظور خشونت جسمی و جنسی است نه جنسیتی چراکه در غیر این صورت لایحه منع خشونت علیه مردان هم‌معنا می‌یابد. پس بنابراین مدعیان دفاع از حقوق زنان تلاش نمایند مسئله حل کنند نه مسئله‌ساز شوند. منبع: فارس info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8820/برای-کاهش-شکاف-جنسیتی-از-تعارف-جهانی-فراتر-نرویم/-آزار-جنسی-و-جسمی-دو-موضوع-مهم-در-خشونت-علیه-زنان-در-غرب Wed, 06 Dec 2017 12:41:58 GMT گلچین مولودی ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) http://nasimeshiraz.ir/news/show/8819/-گلچین-مولودی-ولادت-پیامبر-اکرم-(ص)-و-امام-صادق-(ع) نسیم شیراز- 17ربیع الاول که مقارن به خجسته زاد روز نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)است یکی از چهار روزی است که در تمام سال به فضیلت روزه امتیاز دارد.به همین مناسبت گلچین بهترین مدیحه سرایی و مولودی خوانیحاج منصور ارضی،میثم مطیعی، محمود کریمی، سیدمجید بنی فاطمه، سعید حدادیان ،محمد حسین  حدادیان،سید مهدی میرداماد، جواد مقدم محمد حسین پویانفر ،حسن خلج، حسین طاهری،محمدرضا طاهری، مهدی اکبری ویژه میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را در ادامه گزارش بشنوید و دانلود کنید.   مولودی حاج منصور ارضی ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از آن زمان که پای من بر کوی دلبر باز شد در تجلی یا صنم مأثوره شد روزی که از وجود دو عالم معاف بود     مولودی میثم مطیعی  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)  صلوات بر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) لب نگار که باشد رطب حرام بود (مدح) موسم برادری و عید رحمته، بهار وحدته (سرود)   مولودی محمود کریمی ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) توسل می کنن ملائک عالمین (سرود) با نگاهی می شکافد نیل را نیلوفری (مدح) تو نازنین دو عالم فرشته یا بشری (تصنیف) ای نقش ترنج آسمونا (سرود)        مولودی سیدمجید بنی فاطمه ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)                               ز سر بیرون خواهم کرد (مدح   (ای نبی خدا پیغمبر (ص)(سرود   (ز مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا (مدح    (داره نور از آسمونا می باره (سرود   (محمد عربی آبروی هر دو سراست (شعرخوانی و ذکر   (امشب هوا خوبه حال گدا خوبه (سرود   (روزی که علی به صلب آدم دم شد (مدح و ذکر   (داده چشمان تو بر کشتن من دست بهم (مدح         مولودی سعید حدادیان  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)       به بهار گفتم ثمرت مبارک (مدح)   صحبت های سعید حدادیان   گرچه ندیده دیده ام (سرود)           مولودی محمد حسین  حدادیان  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)   گنبد خضراتو برم (سرود)     محمد رسول الله (سرود)   روضه و شعرخوانی        مولودی سید مهدی میرداماد  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)   صلی الله علی النبی (سرود)   با نسیم کلمات عطر جنان می آید (مدح)   پر می گیره دل من تا گنبد خضرا (سرود)   به سر هوای علی (ع)(سرود)   فروزان از دو مشرق (مدح)   دل و دلبر حیدر (ع)(سرود)        مولودی  جواد مقدم  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)     (لب نگار که باشد رطب حرام بود (مدح   (زمین و اسمونا شد گل بارون (سرود سه ضرب    (ای دل شیدا اومده گل گلها (سرود   (دلای عاشق شده رنگ شقایق (سرود   (کربلا اکسیر مستی و جنونه (شور           مولودی  محمد حسین پویانفر  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)   ای یار من یا مرتضی علی مدد (سرود)   دو تا ساقی دو تا باده دو تا مینو دو تا ساغر (مدح)   ذکر قلبم شد یا اباالزهرا (ص)(سرود)   بلغ العلی بکماله (سرود)   روز و شب گویم به آوای جلی (شعرخوانی و ذکر)   جامی بده به یاد رخ مرتضی علی (ع)(سرود)   نام احمد تو را برازنده است (مدح)      مولودی  حسن خلج  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)   کسی که دیگر خود خدا هم نیافریند مثال او را   ای چراغ آسمان ها روشن از برق نگاهت            مولودی  حسین طاهری  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)   جبرئیلی که ازو جلوه رب می ریزد (مدح)     با حال خراب اومدم (سرود)     مولای قنبر (سرود)        مولودی  محمد رضا طاهری  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)   امشب دو گل دمیده در مکه و مدینه   شمس رویت همیشه تابنده است (مدح)   باز امشب در میکده بازه (سرود)          مولودی مهدی اکبری  ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع   باز داره اشکای شوق آسمون می باره   تو آمدی و زمین در هوای تو افتاد   این صدای نم نم بارونه         باشگاه خبرنگاران     info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8819/-گلچین-مولودی-ولادت-پیامبر-اکرم-(ص)-و-امام-صادق-(ع) Wed, 06 Dec 2017 12:38:58 GMT راه های ساده برای تمیز کردن پرده ها http://nasimeshiraz.ir/news/show/8818/-راه-های-ساده-برای-تمیز-کردن-پرده-ها نسیم شیراز- ۱) پرده ها را به طور مرتب گردگیری کنید. کندن پرده ها کار آسانی نیست و شما می توانید گاهی بدون اینکه زحمت جدا کردن پرده را به خودتان بدهید، با جاروبرقی گرد و خاک آن را بگیرید. ۲) با جاروبرقی و با استفاده از سری مخصوص گردگیری از بالا به پایین پرده ها را تمیز کنید و گرد و خاکشان را بگیرید. در قسمت های بالا و ریشه ها که گرد و غبار بیشتر جمع می شود دقت بیشتری به خرج دهید. ۳) برای اینکه پرده وارد جاروبرقی نشود درجه و قدرت مکش جاروبرقی را کمتر کنید. اگر وسایل مناسب ندارید، می توانید از گردگیرهای دستی پردار استفاده کنید. گردگیری از چرک شدن پرده پیشگیری می کند و لازم نیست هنگام شستن پرده از  شوینده ها و سفیدکننده های قوی استفاده کنید. ۴) پیش از اینکه پرده ها را بشویید، سعی کنید جنس پرده، تزیینات و آستر آن را بشناسید و بهترین روش را برای شست وشو انتخاب کنید. اگر پرده را با ماشین لباسشویی می شویید از کمی مایع نرم کننده استفاده کنید و پرده را در حالتی که مرطوب است آویزان و نصب کنید. در این صورت دیگر لازم نیست آن را اتو بکشید. ۵) بهتر است جنس پرده را طوری انتخاب کنید که به راحتی قابل شست وشو باشد. اگر جنس پارچه پرده طوری است که پس از شست وشو کوتاه می شود و جلوه اش را از دست می دهد، می توانید آن را در یک روز آفتابی که باد ملایمی می وزد چند ساعت روی بند رخت آویزان کنید.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8818/-راه-های-ساده-برای-تمیز-کردن-پرده-ها Wed, 06 Dec 2017 12:35:58 GMT بهترین فاصله سنی بین کودکان چقدر است ؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8817/-بهترین-فاصله-سنی-بین-کودکان-چقدر-است-؟ به گزارش نسیم شیراز، دنیای مدرن امروز و فن آوری هایی که روز به روز تغییرات گسترده و زیادی در زندگی ها ایجاد می کند نه تنها شکاف بین نسل ها که حتی بین فرزندان یک خانواده با چند سال اختلاف سنی شکاف زیادی ایجاد کرده است. فاصله سنی کمتر از یک سال درست مثل این است که دوقلو دارید. مزایا : شما تجربه بچه دار شدن را دارید و همه آن ها بخوبی یادتان است. حتی می توانید از وسایل کودک قبلی برای نوزاد جدید استفاده کنید. به دلیل فاصله سنی کم احتمالا علایق مشترکی خواهند داشت و بهتر همدیگر را درک می کنند. دوستان مشترکی خواهند داشت در نتیجه کنترل و هدایت آن ها برای والدین راحت تر است. حتی می توانید یک پرستار برای نگهداری از هر دو فرزندتان استخدام کنید که به این ترتیب صرفه جویی اقتصادی هم دارید. چون بچه ها در یک گروه سنی هستند از نظر نیازهای روانی و تغذیه ای، مدرسه، همبازی و فعالیت های خارج از خانه نگهداری از آن ها برای تان زیاد پیچیده نمی شود. مشکلات : فاصله کم بین بارداری صدمات زیادی به مادر و فرزند جدید وارد می کند چون بدن زن بعد از هر بارداری تقریبا به ۲ سال زمان نیاز دارد تا برای فرزند بعدی آماده شود. مساله دیگر با بزرگ شدن بچه ها و ورود به دانشگاه هزینه های تحصیلی آن ها فشار اقتصادی زیادی به خانواده تحمیل می کند. پدر و مادر برای نگهداری از بچه ها مسوولیت زیادی دارند و گاهی حتی احساس گناه هم می کنند چون باید به جای یک نفر توجه و احساس و مسائل مادی را بین دو نفر تقسیم کنند. حتی ممکن است به دلیل مسوولیت زیادی که دارید خیلی از پیشرفت های شغلی تان را از دست بدهید. فاصله سنی بین ۱ تا ۲ سال وقت کمی برای نفس کشیدن دارید. مزایا : فاصله زمانی بین بارداری ها برای بدن مادر مناسب است. بچه ها می توانند همبازی هم باشند و والدین هم می‌توانند یک برنامه برای آن ها بگذارند. به یک مدرسه بروند. در بزرگ سالی هم معمولا دوستان خوبی برای هم می شوند. مشکلات : معمولا بچه ها به هم حسادت می کنند. برای جلوگیری از خطرات خیلی باید مواظب آن ها باشید تا مبادا بچه بزرگتر چیزی در دهان یا بینی بچه کوچکتر وارد کند. بچه بزرگتر درک درستی از بزرگتر بودن خود ندارد و توجیه او برای نگهداری از بچه کوچک تر سخت است. فاصله سنی ۳ تا ۴ سال مزایا: والدین فرصت کافی داشته اند تا خود را برای ورود عضو جدید آماده کنند. بچه بزرگتر راحت تر با ورود بچه جدید کنار می آید. از او نگهداری می کند و درک این را دارد که باید مواظب خواهر یا برادر کوچک تر خود باشد. بچه بزرگ تر حتی می تواند الگوی فرزند کوچک تر باشد و شما نیازی نیست دوباره آموزش و پرورش را از اول تکرار کنید. تحقیقات ثابت کرده این فاصله سنی حتی باعث می شود فرزندان ضریب هوش بالاتری داشته باشند. مشکلات: بچه بزرگتر مدرسه رو شده و میکروب و باکتری و انواع آلودگی ها به خانه می آورد در حالی که بچه نورسیده از نظر سیستم ایمنی چندان قوی نیست و هر نوع بیماری و میکرب می تواند او را بیمار کند. باید به درس های فرزند بزرگ تر رسیدگی کنید در حالی که باید مراقب فرزند کوچک تر هم باشید. فاصله سنی ۵ سال و بیشتر درست مثل این است که برای اولین بار بچه دار شده اید. مزایا: پدر و مادر در طی این مدت توانسته اند به خانه و زندگی نظم بدهند و در کارشان از نظر موقعیت شغلی و اقتصادی پیشرفت کنند. بچه بزرگ تر به راحتی می تواند از خواهر و برادر کوچک تر خود نگهداری کند و پرستارش باشد. بچه بزرگ تر کاملا درک می کند که بزرگ تر است و حتی از نگهداری خواهر یا برادرش احساس غرور هم می کند. حس همدلی و کمک بین بچه ها شکل می گیرد. مشکلات: بچه ها در گروه های سنی مختلف هستند به همین دلیل نیازهای روحی و جسمی شان با هم تفاوت دارد و برنامه ریزی برای آن ها مشکل می شود. برای والدین همه چیز از اول شروع می شود. از خرید نیاز فرزند جدید تا نگهداری و تربیت او. به دلیل بالارفتن سن و فاصله زیاد بین بارداری خطر ابتلا به فشارخون و مشکلات کلیوی برای مادر بیشتر است. در کل بچه ها در دو دنیای مختلف اند و به احتمال زیاد فرزند بزرگ تر شما می‌گوید:” اصلا نمی تونم درکش کنم. انگار تو یه دنیای دیگه اس.” دو دانشمند و پزشک متخصص کودک ژان پیاژه سوئیسی و کتاب تغذیه و تربیت کودک نوشته دکتر بنیامین اسپاک ترجمه دکتر مصطفی مدنی مطالب بسیار خوبی در زمینه گروه سنی کودکان و نیازهای روحی و روانی هر گروه و طرز برخورد با این نیازها توسط والدین ارائه داده اند که می تواند منبع خوبی برای تصمیم گیری درست برای ورود فرزند جدید و تربیت و نگهداری از فرزندان خانواده باشد. اگر اهل مطالعه هم نیستید پیشنهاد می کنم کتاب های این دو دانشمند بزرگ را مطالعه فرمایید.   منبع : نت نوشت  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8817/-بهترین-فاصله-سنی-بین-کودکان-چقدر-است-؟ Wed, 06 Dec 2017 12:33:25 GMT ۱۱ دلیل برای از بین نرفتن چاقی شکمی! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8816/-۱۱-دلیل-برای-از-بین-نرفتن-چاقی-شکمی! به گزارش نسیم شیراز، چاقی شکمی با نام‌های مختلفی مورد اشاره قرار می‌گیرد، از جمله چاقی بالاتنه‌ای، چاقی تنه‌ای، چاقی مرکزی و چاقی احشایی. در اینجا برخی از عادات غلط و تعجب آوری که اجازه نمی‌دهد چربی شکمی از بین برود، بیشتر معرفی شده است: مصرف نوشیدنی‌های گازدار: مصرف هرگونه نوشیدنی گازدار که منجر به ایجاد نفخ شود، خود راهی برای افزایش چربی شکمی است. به طوری که افرادی که روزانه دو یا چند لیوان نوشابه گازدار می‌نوشند، اندازه دور کمرشان ۶ برابر بیشتر از کسانی است که از این نوشیدنی‌ها پرهیز می‌کنند. مصرف غذاهای فراوری شده: هر گونه غذای فراوری شده از قبیل قند و چربی‌های اشباع، باید کنار گذاشته شود؛ اگر واقعاً قصد کاهش وزن و از دست دادن چربی شکمی را دارید. غذاهای فراوری شده حاوی مقادیر بالای سدیم هستند که منجر به احتباس مایعات در بدن می‌شوند. همچنین میزان چربی ترانس در هر وعده غذایی باید کمتر از ۰, ۵ گرم باشد در حالی که بسیاری مردم بیش از این میزان، چربی ترانس دریافت می‌کنند. نوشیدن الکل: مصرف مشروبات الکلی به دلیل این که حاوی مقادیر زیادی قند است، خود باعث افزایش دور کمر و چاقی شکمی می‌شود. پرهیز از ورزش‌های قلبی عروقی: این ورزش‌ها باید برای از بین بردن چربی اضافه شکم انجام شود. تمرینات قلبی عروقی یا هوازی به هر تمرین پیوسته‌ای که قلب شما را به فعالیت وادار کند، برای ۱۵ تا ۶۰ دقیقه ادامه یابد و گروه‌های بزرگ عضلانی شما را از قبیل: عضلات ساق، ران و باسن، درگیر کند (البته در بعضی از ورزش‌ها از قبیل شنا و اسکی کلیه عضلات بدن درگیر می‌شوند) گفته می‌شود. ورزش‌های معمول قلبی عروقی شامل پیاده روی، دویدن و دوچرخه سواری است. برای انجام این ورزش‌ها نیازی به عضویت در باشگاه‌های ورزشی نیست ولی گاهی استفاده از بعضی تجهیزات ورزشی دامنه انتخاب وسیع‌تری در اختیار شما قرار می‌دهد. این‌ها شامل انواع دستگاه‌های استپر، اسکی ثابت، تردمیل، روئینگ (پاروزنی) و... است. غفلت از تمرینات قدرتی: بزرگ‌ترین تصور غلط این است که انجام تمرینات قلبی مهم‌تر از تمرینات قدرتی است. این در حالی است که تمرینات قدرتی سوخت و ساز بدن را با اضافه کردن عضله افزایش می‌دهد. هر چه بدن شما بیشتر عضلانی باشد، بیشتر کالری می‌سوزانید و بنابراین تمرینات قدرتی به اندازه تمرینات قلبی در اولویت انجام باشد.   مصرف هرگونه نوشیدنی گازدار که منجر به ایجاد نفخ شود، خود راهی برای افزایش چربی شکمی است. به طوری که افرادی که روزانه دو یا چند لیوان نوشابه گازدار می‌نوشند، اندازه دور کمرشان ۶ برابر بیشتر از کسانی است که از این نوشیدنی‌ها پرهیز می‌کنند پرهیز کامل از چربی‌ها: یک رژیم غذایی غنی از چربی‌های اشباع نشده از جمله آجیل، آووکادو، روغن زیتون و ماهی، برای جلوگیری از تجمع چربی در بدن مفید است و نباید به طور کامل از تمام چربی‌ها اجتناب کرد. تجربه استرس مزمن: این حالت روانی خود عاملی برای افزایش وزن و افزایش ذخیره چربی شکمی است و آن ‌هم به این دلیل که در حالت استرس به دلیل ترشح هورمون‌های کورتیزول و آدرنال، پرخوری بیشتر صورت می‌گیرد. اجتناب از کربوهیدرات‌ها: اگر می‌خواهید چربی شکمی و یا چربی کلی بدن را از بین ببرید، باید گروه‌هایی از کربوهیدرات‌های پیچیده را به رژیم غذایی خود برای افزایش حجم عضلانی اضافه کنید. تقریباً ۴۵ تا ۶۵ درصد از کالری دریافتی شما باید از طریق کربوهیدرات‌های سالم باشد. عدم دریافت پروتئین کافی: غذاهای غنی از پروتئین وزن شما را کنترل کرده و هورمون گرلین را که مرتبط با احساس سیری است، فعال نگه می‌دارد. محرومیت از خواب: کمبود خواب و افزایش وزن، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از نظر علمی تأیید شده است که ساعات کمتر خواب با افزایش سایز کمر در ارتباط است. محرومیت از خواب میل به مصرف غذاهای پرکالری و پردازش شده را افزایش می‌دهد و سوخت و ساز بدن را کم می‌کند. اجتناب از نوشیدن چای سبز: اگر شما مشکل در از بین بردن چربی‌های دور کمر و شکم دارید، چای سبز بنوشید. این نوع چای حاوی آنتی‌اکسیدانی به نام کاتچین است که منجر به سوزاندن بیشتر چربی در طول ورزش می‌شود.   منبع: آوای سلامت info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8816/-۱۱-دلیل-برای-از-بین-نرفتن-چاقی-شکمی! Wed, 06 Dec 2017 12:20:39 GMT لطفا؛ ازدواج کال را گاز نزنید http://nasimeshiraz.ir/news/show/8815/لطفا؛-ازدواج-کال-را-گاز-نزنید به گزارش نسیم شیراز، پدیده ازدواج و تشکیل خانواده گرچه از جنبه های  مختلفی توصیه می شود، اما شکلی از ازدواج به نام ازدواج زودرس و یا زود به هنگام نه تنها امروزه  تجربه مثبتی قلمداد نمی شود بلکه در نوع خود باعث ایجاد پدیده های نابهنجار در سطح جامعه و بروز مشکلات در زندگی خود فرد می شود. بر اساس داده های آماری، پیش رسی ازدواج؛  ازدواج در سنین کمتر از 15 سال در بین زنان، به ترتیب در سال های 94،93،92 و 95 برابر با 5.4،5.6،5.4 و 5.5 بوده است. این ارقام از  پیش رسی ازدواج با توجه به  تغییر و تحولی که در سبک زندگی مدرن و تفکر در ارتباط با ازدواج در سنین بالا صورت گرفته است، قابل توجه به نظر می رسد. در برخی از استان های کشور و حتی موارد کمی در شهرهای کلان، ازدواج دختر و پسر در سنین پایین بنا بر سنت و آداب رسومی که از گذشته وجود داشته است نه به اندازه قبل اما هنوز وجود دارد. در این بین، استان خراسان رضوی با ثبت 6759، آذربایجان شرقی با ثبت 3348 و  سیستان و بلوچستان با ثبت 2355 ازدواج در سنین زیر 15 رتبه اول تا سوم را در  کشور به خود اختصاص داده اند. آنچه که در این امر قابل توجه به نظر می رسد، میزان طلاق های است که در مقابل این ازدواج های سن پایین اتفاق می افتد. برای داشتن اطلاعات دقیق تر از آمار طلاق در سنین پایین،  اگر طلاق های هر گروه سنی را نسبت به همسردارهای همان سن در نظر بگیریم که ممکن است سال گذشته ازدواج کرده باشند و ممکن است سابقه ازدواجشان  به چند سال گذشته برگردد ولی چون همسردار هستند ممکن است در معرض طلاق قرار بگیرند. در این بررسی، بر اساس داده آماری تعداد طلاق های سال 95 نسبت به همسردارهای سال 95،  بالاترین آمار برای زنان 14-10ساله بوده است. بعد از این گروه سنی، زنان 19-15ساله 3.2 درصد و گروه سنی 24-20ساله 1.9 درصد درگیر پدیده طلاق بوده اند. در سطح  کلان تر بر اساس آمار ثبت احوال کشور، در سال 95 در کل کشور بیشترین ترکیب ثبت‌شده ازدواج مربوط به ترکیب سنی مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله بوده که تعداد آن برابر با 76 هزار و 243 واقعه است. در مقابل میزان طلاق برای زنان زیر 20 سال معادل 20 در صد و برای مردان در سنین 30-20 سال معادل 92 درصد است. به نگاهی گذرا به این داده های آماری می توان گفت که، با وجود تحول در سطح زندگی افراد، متناسب با قرن حاضر و افزایش سطح سواد افراد از نظر دانش و آگاهی نسبت به امر ازدواج هنوز به سطح مطلوب و مناسبی نرسیده اند. چرایی اینکه، خانواده ها در سطح شهرها تمایل به ازدواج زود هنگام فرزندان خود دارند و دختران و پسرانی که خواسته یا ناخواسته تن به این نوع ازدواج ها در سنین پایین می دهند، نشان دهنده این امر است که ازدواج نه به معنای پذیرش مسئولیت و برعهده گرفتن وظایف همسرداری بلکه تنها به عنوان امری که یک دختر و پسر با هم زن و شوهر باشند در اذهان مردم جا افتاده است. در ازدواج های پیش رس، که بر اساس تعریف سازمان ثبت احوال در کشور، ازدواج زیر 15سال و بر اساس تعریف سازمان ملل ازدواج زیر 18 سال است، افراد هنوز به بلوغ و رشد اجتماعی و آگاهی و شناخت در امر ازدواج نرسیده اند. این نوع از پیوند بین دختر و پسر، مسائل و مشکلاتی را نه فقط برای خود و خانواده بلکه برای جامعه نیز به همراه دارند. فقدان یادگیری مهارت های زندگی و بلوغ اجتماعی، عاطفی  و فکری، سبب می شود تا افرادی که در سن پایین ازدواج می کنند بیشتر از هر سن دیگری دخالت های خانواده ها را در زندگی خود احساس کنند. در مرحله اول آشنایی و شناخت، خانواده ها بواسطه این امر که تمایل به ازدواج هر چه زودتر فرزند خود دارند اما از سویی احساس می کنند که فرزند آنها نمی تواند انتخاب خوبی داشته باشد، در انتخاب همسر برای فرزند خود تا حد توان اعمال نظر  و سعی می کنند که نظر پدر خانواده به واسطه آنکه تجربه بیشتری در زندگی را دارد حاکم کنند. همین امر موجب می شود تا دختر و پسر هیچ دخل و تصرفی در انتخاب و شناخت زوج و زوجه خود نداشته باشند و بعد از تشریفات و مراسم های خانوادگی و گاهاً  بعد از آنکه زیر یک سقف می روند تازه به شناخت یکدیگر بپردازند. از سوی دیگر این زوجین چون رده های سنی نرمال در جامعه یعنی کودکی، نوجوانی و جوانی و بزرگسالی را به ترتیب نگذراندن و مسئولیت یک خانواده خیلی زودتر از حد معمول بر عهده آنها گذاشته شده است، به موجب این امر از دیگر گروه همسالان خود جدا افتاده و درگیر مسائلی می شوند که متناسب با سن آنها نیست. از این رو این افراد حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خانواده های هر دو طرف را در زندگی خود به میزان بالایی شاهد  هستند. حمایت های نابجای خانواده ها بویژه مالی از سوی پدرها موجب می شود تا زوجین هیچ گاه احساس استقلال نکنند و این امر، قدرت تصمیم گیری و فکر کردن و قدرت حل مسائل در زندگی و مشورت به همدیگر را از آنها می گیرد و آنها را وابسته به خانواده ها می کند. از سوی دیگر این متاهلین کم سن، با ازدواج از فرصت های آموزشی دور می شوند. در شکل خوش بینانه آن دختر بعد از ازدواج به ادامه تحصیل مشغول می شود. پسر هم اگر بتواند کار و تحصیل را در کنار هم سپری کند یک شرایط آرمانی  را برای این گونه ازدواج ها رقم می زند. اما در این گونه موارد پسر اغلب، به سبب آنکه مهارت و تجربه کاری چندانی ندارد یا در حجره پدرش مشغول به کار می شود و یا به سفارش پدر، پیش یکی از دوستان او عمر کاری خود را سپری می کند. در ارتباط با دادن عدد و رقم هیچ گاه نمی توان به صورت صد در صد و قطع به یقین حکمی را صادر کرد، ولی بر اساس آمار ذکر شده در ارتباط با طلاق ها در رده های مختلف سنی، میزان طلاق ها در گروه های سنی پایین گویای این امر است که ازدواج نیاز به دانش و آگاهی دارد و تا زمانی که این دانش و آگاهی کسب نشود و به تعبیری دختر و پسر به سان میوه ای رسیده به درجه ای از پختگی و اطلاعات نرسند، کال بودن این نوع ازدواج ها آسیب های قابل توجهی را برای فرد و خانواده اش به بار می آورد. افزایش تعداد دخترانی که در سن پایین برچسب مطلقه بودن به آنها زده می شود روز به روز در حال افزایش است. بعضا این دختران هنوز به سن بیست سال نرسیده باید مسئولیت دار یک یا چند فرزند نیز باشند که ثمره ازدواج ناآگاهانه خانواده و خود آنها بوده است. وبی نرسد باز شاهد دختربچه های مطلقه و مسائل و مشکلات بعدی ناشی از آن هستیم.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8815/لطفا؛-ازدواج-کال-را-گاز-نزنید Wed, 06 Dec 2017 12:17:02 GMT زندگی رویایی ، رویا نیست! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8814/زندگی-رویایی-،-رویا-نیست! به گزارش نسیم شیراز، زمانی که دختری و پسری تصمیم می گیرند با یکدیگر ازدواج کنند، رویاهای زیادی را در ذهن خود دارند. آنها به این فکر می کنند که با ازدواج کردن می توانند به آرامش برسند و نیازهایشان را برآورده کنند. اما اگر به فکر شناسایی دقیق نیازهای خود و البته نیازهای همسرشان نباشند، نمی توانند به آرامش واقعی در زندگی برسند. همسران برای رسیدن به یک زندگی رویایی بهتراست نکاتی را مورد توجه قرار دهند : برنامه ریزی زن و شوهر باید قبل از ازدواج و در دوران آشنایی و عقد، درباره نیازهایشان با یکدیگر صحبت کنند و بر سر تامین آنها با یکدیگر به تفاهم برسند و برای آن یک برنامه ریزی دقیق داشته باشند. هنگامی که طرفین ازدواج شفاف و واضح و دقیق بدانند که طرف مقابلشان دقیقا چه نیازهایی دارد، به راحتی می توانند آن را تامین کنند. اینجاست که آرامش واقعی در زندگی آنها ایجاد می شود. مسائل مالی همسران باید درباره نیازهای مالی، دیدگاه های اقتصادی، نحوه پس انداز و خرج کردن و همچنین درباره این که تا چه حد می توانند بدون مشورت با هم خرج کنند، صحبت کرده و از نظر هم باخبر باشند. صحبت کردن درباره قرض دادن، وام گرفتن و حتی خرج کردن یا پس انداز کردن حقوق خانم در صورت شاغل بودن، می تواند عاملی برای رسیدن به آرامش باشد. تفریح و سرگرمی یکی از نیازهای بسیار مهم و تاثیر گذار در رسیدن به آرامش همسران، تفریح و سرگرمی است. اگر این مساله در زندگی زناشویی حذف شود، زندگی دچار یکنواختی می شود و دیگر همسران از کنار هم بودن لذتی نمی برند. پس حتما باید درباره نیاز به تفریح، چگونگی تفریح رفتن، تفریحات مورد علاقه و حتی تفریحات مجردی یا مشترک یا با دوستان و فامیل به صورت دسته جمعی با یکدیگر صحبت کنند. گرایشات معنوی و مذهبی یکی دیگر ازا رکان مهم ازدواج دیدگاه های مذهبی است. باید درباره اعتقادات و باورهای مذهبی و چگونگی تامین آنها با یکدیگر به صورت کاملا شفاف و واضح صحبت کنند. اگر علاقه مند رفتن به اماکن مذهبی رهستند، باید با طرف مقابلشان درمیان بگذارند. رابطه جنسی و فرزند دار شدن در دوران عقد باید درباره نیازهای جنسی با هم صحبت کنند ولی تامین کامل آن را به بعد از مراسم ازدواج موکول نمایند. راجع به تعداد فرزند و زمان فرزنددار شدن هم با یکدیگر صحبت کنند. ارتباطات موثر زوجین باید درباره مهارت های ارتباط موثر آموزش هایی را ببینند. مهارت های گوش دادن، موانع گوش دادن، مهارت های صحبت کردن و گفت و گو، مهارت های حل تعارض و کنترل خشم و همچنین مهارت مهم ابراز نیاز و احساسات و هچنین درک نیازها و احساسات طرف مقابلشان را آموزش ببینند. اگر همسران در زمان مجردی خود در ایجاد و برقراری ارتباطاتشان با دیگران مشکل داشته اند باید خیلی بیشتر و زودتر روی یادگیری این مهارت ها تمرکز کنند. همسران باید نوع نیاز به محبتی را که در خودشان دوست دارند را بشناسند و به یکدیگر بیان کنند تا بتوانند محبتشان به یکدیگر را با توجه به نیاز واقعی یکدیگر تامین کنند. شخصیت شناسی بعد دیگری که در زندگی زناشویی بسیار مهم و تاثیر گذار است، شناختن نوع شخصیتی همسر می باشد. هر آدمی شخصیت منحصر به فرد خودش را دارد و طبیعتا با دیگری متفاوت می باشد. هنگامی که زوجین شخصیت واقعی همسرشان را بشناسند و بدانند که دقیقا چه نوع رفتارهایی را دارد و چگونه باید با او ارتباط برقرار کنند، می توانند زندگی آرام تری را داشته باشند. برای شناخت شخصیت خود و همسرمان می توانیم از یک مشاور و تست های معتبر مربوطه کمک بگیریم. روش های حل اختلاف دقیقا به دلیل اینکه آدم ها منحصر به فرد هستند ممکن است روش های مختلفی را هم برای حل مشکلاتشان به کار گیرند. همسران باید روش های اصولی حل اختلافات را یاد بگیرند و با یکدیگر درباره آن حرف بزنند تا بتوانند در زمان مناسب از آنها کمک بگیرند. رضایت زناشویی و جلسات هدفمند همسران بعد از گذشت مدتی که در کنار هم بوده اند باید هر چند وقت یکبار جلسات هدفمندی را با یکدیگر داشته باشند و راجع به مشکلاتشان، نیازهایشان و احساساتشان با یکدیگر صحبت کنند. همچنین باید راجع به میزان رضایت زناشویی و نقاط قوت و ضعف ارتباطشان هم با یکدیگر شفاف و واضح حرف بزنند.   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8814/زندگی-رویایی-،-رویا-نیست! Wed, 06 Dec 2017 12:12:58 GMT مزایای زایمان طبیعی در آب http://nasimeshiraz.ir/news/show/8813/مزایای-زایمان-طبیعی-در-آب به گزارش نسیم شیراز، در آب بودن، برای مادران حریم خصوصی و استقلال فراهم می کند و به آنها کمک می کند تا با انقباضات کنار بیایند. همان طور که زمانی که احساس ناراحتی یا درد یا خستگی می کردیم، دوش یا حمام آب گرم به آرامش ما کمک می کرد و ناراحتی ها را از بین می برد. آب به سادگی باعث می شود که ما احساس خوبی داشته باشیم و به ما انرژی می دهد و این حقیقت دارد که زایمان طبیعی در آب مزایای مشابهی دارد. زایمان طبیعی در آب دقیقا به سادگی گفتن آن است. در یک وان پر از آب گرم درد زایمان تحمل شده و سر انجام زایمان انجام می شود. برخی از مادران ترجیح می دهند که در آب درد انقباضات را تحمل کنند ولی در بیرون از آب زایمان کنند. تحمل درد زایمان طبیعی در آب همان مزایای زایمان را دارد، و یا حتی بیشتر. زمانی که شما در آب برای زایمان تلاش می کنید و درد آن را تحمل می کنید، به طور نسبی بیشتر آرامش دارید و از مزایای جریانی از هورمون های درد زایمان بهره مند هستید. مزایا در حالی که تحقیقات هنوز در این زمینه در حال ادامه است، تحقیقات و تجربیات گزارش شده در حال حاضر به ما می گویند که زایمان در آب مزایای فراوانی دارد، از جمله: - تسکین درد - ایجاد آرامش - نیروی شناوری کمک می کند که احساس سبک تر داشته باشید. - می توانید به راحتی وضعیت خود را تغییر دهید. - به کاهش هورمون های استرس که موجب درد می شود کمک می کند. - غوطه وری در آب می تواند به افت فشار خون مرتبط با اضطراب کمک کند. - کاهش خطر اپیزیتومی و پاره شدن ناحیه تناسلی می تواند عمل خروج جنین را بدون دخالت در آن تسهیل کند. - حس آرامش در کف لگن را بیشتر می کند. - اضطراب را با ایجاد یک حریم خصوصی کاهش می دهد و به مادر اجازه می دهد به غرایز طبیعی بدن خود بهتر گوش فرا دهد و با بدن خود کار کند. - ورود و انتقال موثر تر کودک - تسهیل حرکات، حریم خصوصی و آرامش جسمی و روحی می تواند مدت زمان تحمل درد برای زایمان را با ترشح هورمون های درد کاهش دهد. - خطر مداخلات مانند اکسی توسین مصنوعی و اپیدورال را کاهش می دهد. آیا من برای زایمان طبیعی در آب مورد مناسبی هستم؟ زمانی که شما در موقعیت تحمل درد زایمان هستید، سخت است که تشخیص دهید چه چیزهایی می تواند برای کاهش انقباضات کمک کند. با این حال، بسیاری از زنان که در حال برنامه ریزی برای زایمان طبیعی در آب هستند باید از گزینه ی مناسب و موثر بودن آن برای خود مطمئن شوند. اگر شما می خواهید زایمان طبیعی در آب را انتخاب کنید، انتخاب یک مراقب یا دکتر و مامای مناسب بسیار مهم است. چگونه زایمان طبیعی در آب، درد را کاهش می دهد؟ زمان زایمان توسط تغییرات هورمونی و تغییرات فیزیکی و انقباضات عضلانی شدید آشکار می شود. متغیرهای زیادی وجود دارد که بر میزان ناراحتی، درد و احساسات شدید تاثیر می گذارد. یک تعریف علمی از درد عبارت است از:  در ارتباط با زایمان، این درد ۲ بعد دارد. یکی از نظر انتقال واقعی اطلاعات به مغز که محرک درد است و دیگری اینکه چگونه این محرک ها که می تواند تحت تاثیر متغیرهای عاطفی، شناختی، اجتماعی و فرهنگی منحصر به فرد هر زنی باشد، تفسیر شوند. به تعبیر ساده، در حالی که درد زایمان یک درد فیزیکی است اما این درد فیزیکی تحت تاثیر عوامل محیطی، اطرافیان حامی و تجربیات گذشته است. زایمان در آب فقط بر جنبه ی فیزیکی زایمان موثر نیست بلکه بر جنبه های عاطفی نیز تاثیر می گذارد و این یک رویکرد یکپارچه برای مقابله با درد زایمان است. آب درمانی، همان آب گرم، گاهی اوقات به همراه حباب های تسکین دهنده است تا به آرامش عضلات دردناک کمک کند. تمامی این ها چیزهایی هستند که می توانند کمک کنند تا با درد انقباضات کنار بیایید. آب موجب شناوری می شود و باعث می شود شما احساس سبک تری داشته باشید و کمتر احساس فشار کنید. همچنین حرکت را آسان می کند و اجازه می دهد تا بتوانید بهترین پوزیشن را برای بدن خود پیدا کنید. شاید یکی از بهترین مزایای زایمان در آب این است که به دلیل داشتن حریم خصوصی، به جریان یافتن هورمون درد کمک می کند. اکسی توسین، یک هورمون مهم درد است که زمانی که یک زن احساس آرامش و راحتی و عشق داشته باشد ترشح شده و در بدن جریان می یابد. با ترشح اکسی توسین که موجب تحریک انقباضات می شود، بدن نیز بتا-اندورفین ترشح می کند که هورمونی است که با درد مقابله می کند و حتی می تواند باعث بوجود آمدن احساس رضایت و خوشحالی شود! زایمان در آب می تواند به بدن کمک کند تا از روش های طبیعی خود برای کاهش درد استفاده کند.   منبع: سایت روزیاتو info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8813/مزایای-زایمان-طبیعی-در-آب Wed, 06 Dec 2017 12:09:25 GMT محجبه شدن خواننده معروف +عکس http://nasimeshiraz.ir/news/show/8812/محجبه-شدن-خواننده-معروف-+عکس به گزارش نسیم شیراز، امل حجازی، یکی از موفق‎ترین خوانندگان زن دنیای عرب در چند دهه گذشته، امسال با اعلام بازنشستگی و تصمیمش برای ادامه زندگی چون یک زن مسلمان معتقد، میلیون‌ها نفر را در کشورهای عربی شگفت‌زده کرده است.   خانم حجازی نخستین آلبوم خود را در سال ۲۰۰۱ منتشر کرد و یک سال پس از آن با آلبوم جدیدش، زمان، به صدر ستارگان پاپ لبنان پیوست.   او در پایان دهه اول قرن بیست و یکم به یکی از بزرگترین هنرمندان دنیای عرب بدل شد.   آلبوم زمان او یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی به زبان عربی است. امل این آلبوم را در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد اما ماه سپتامبر گذشته با اعلام تصمیمش برای بازنشستگی از دنیای حرفه‌ای موسیقی، میلیون‌ها نفر را شگفت‌زده کرد.   او در فیسبوک نوشته: «پروردگار بالاخره دعای من را اجابت کرد... سال‌ها بود که من میان علاقه عاشقانه‌ام به هنر از یک سو و ستایش و پرستشم برای نزدیکی به عقاید دینی‌ام، در کشمکش بودم. من این کشمکش درونی را سال‌ها در خودم داشتم تا بالاخره خداوند پاسخ نیایش‌های من را داد».     این ستاره دنیای پاپ در فیسبوک یک عکس باحجاب از خود منتشر کرده و آن را تصویر اصلی صفحه خود کرده است.   منبع:جام جم آنلاین   info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8812/محجبه-شدن-خواننده-معروف-+عکس Wed, 06 Dec 2017 12:05:22 GMT مهربانی مهم ترین شاخصه سبک زندگی اسلامی/ محبت و عشق میان زن و شوهر ضامن پاکی، عفاف، سعادت است http://nasimeshiraz.ir/news/show/8811/مهربانی-مهم-ترین-شاخصه-سبک-زندگی-اسلامی/-محبت-و-عشق-میان-زن-و-شوهر-ضامن-پاکی،-عفاف،-سعادت-است به گزارش نسیم شیراز، سیده زهرا میرنبی کارشناس ارشد علوم قرآنی و مدرس دانشگاه  در خصوص سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در جامعه امروزی گفت: ابتدای هر کلامی باید بگویم که سبک زندگی اسلامی چیست؟ و منابع و مأخذ این سبک چه چیزها و چه کسانی هستند؟   وی با اشاره به اینکه ما اکنون در آستانه میلاد پیامبر اسلام(ص) قرار داریم، افزود: منظور از سبک زندگی اسلامی، راهکارهای و مجموعه اصولی اسلامی است که دین مبین در تمام شئون زندگی و هر یک از این ابعاد مختلف روحی و جسمی انسان  تدارک دیده است. این مدرس دانشگاه، قرآن کریم و احادیث قدسی را مهم ترین منابع سبک زندگی اسلامی دانست و افزود، از این منظر روش های زندگی فردی و اجتماعی  پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام در ابعاد مختلف فردی و خانوادگی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و سیاسی به عنوان الگوها و منابع انسانی ما در اجرا و تعمیق سبک زندگی اسلامی محسوب می شوند.   این کارشناس علوم قرآنی، با بیان اینکه برای سبک زندگی اسلامی، شاخصه های زیادی وجود دارد که مهم ترین آنها مورد پسند و مقبول همه بشریت قرار گرفتن است، گفت: تربیت زیستی، تربیت اخلاقی و تربیت عقلانی به عنوان مهم ترین شاخصه های سبک زندگی اسلامی است.   میرنبی نظم و انضباظ، تولید علم و جنبش نرم افزاری، رستگاری معنوی را از مهم ترین مؤلفه های این سبک برشمرد و اظهار داشت: این مؤلفه ها دقیقا آن چیزی است که در سبک و سیره پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهارعلیهم السلام و سپس اصحاب و انصار آنها می توان دید.   وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که مهم ترین ویژگی سبک زندگی اسلامی چیست؟ با استناد به آیه « بسم الله الرحمن الرحیم» و اینکه پیامبر اسلام (ص) را پیامبر رحمت و مهربانی می نامند، گفت: "مهربانی"   مهم ترین ویژگی سبک زندگی اسلامی است.   این مدرس دانشگاه بیان کرد: خداوند متعال در آیه آخر سوره مبارکه فتح درباره ویژگی یاران واقعی پیامبر می فرماید: « اشداء علی‌الکفار، رحماء بینهم»؛ یعنی که به این معنا که پیروان واقعی رسول مهربانی با یک‌دیگر مهربانند و با دشمنانشان سخت‌گیر و نامهربان و درجای دیگر می‌فرماید: «تواصعو بالمرحمه»؛ یعنی نه تنها با مردم مهربانی کنید بلکه یکدیگر را نیز به مهربانی سفارش  کنید.   این کارشناس علوم قرآنی با اشاره به اینکه مهربانی گذشت، عطوفت و تحکیم روابط انسانی را به همراه دارد، افزود: این موارد رمز تحکیم بنیان خانواده و اکسیر عشق در بین زن و شوهر است از این رو به نظر می رسد با توجه به اینکه کانون خانواده، مقدس ترین نهاد در اسلام است، بیشترین فایده در جاری کردن مؤلفه های سبک زندگی اسلامی را می توانیم در داشتن خانواده ای سعادتمند بدانیم.   میرنبی وجود محبت و عشق میان زن و شوهر از اساسی ترین نیازهای زندگی و ضامن پاکی، عفاف، سعادت، حرکت، نشاط و امید دانست و افزود:  زندگی بدون محبت، فاقد کشش، نشاط و جاذبه بوده، از حلاوت و طراوت خالی است. از این رو، یکی از جاذبه های اخلاقی و از مهم ترین عوامل مانایی نظام خانوادگی، اظهار محبت و اعلام مودّت می باشد.   وی بیان کرد: همسران با آشکار ساختن محبت و دلدادگی خود، می توانند دلهای یکدیگر را به خود جلب کنند. منبع: طنین یاس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8811/مهربانی-مهم-ترین-شاخصه-سبک-زندگی-اسلامی/-محبت-و-عشق-میان-زن-و-شوهر-ضامن-پاکی،-عفاف،-سعادت-است Wed, 06 Dec 2017 11:59:39 GMT مادر رسول خدا را بشناسیم http://nasimeshiraz.ir/news/show/8810/-مادر-رسول-خدا-را-بشناسیم به گزارش نسیم شیراز، آمنه بودن، یعنی مادری ختم‌الرسل؛ یعنی مادری امامت تا به امروز؛ یعنی انتخاب‌شدن برای امانتداری ستوده خدا. آمنه را باید بسیار بیشتر شناخت. یگانه زنی که لایق همسری عبدالله و مادری رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بود (1). آمنه از بافضلیت‌ترین و پاکدامن‌ترین زنان قریش بود و به هوش و حسن بیان شهره بود (2). زندگی دختر وهب بن عبدمناف و عبدالله بن عبدالمطلب، چند ماه هم به طول نکشید که عبدالله عازم سفری بی‌بازگشت شد. و این‌گونه بود که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم یتیم قریش شد و هنوز هفت ساله نشده بود و روزهای در کنار مادر بودن را حس نکرده بود که مادرش، آمنه بنت وهب را نیز در سفر به یثرب و براثر بیماری از دست داد (3). به برکت سال‌روز میلاد ختم‌المرسلین، محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به دنبال مکتوباتی بودیم تا از آمنه بیشتر بدانیم، اما تنها چند جلد کتاب از او یافتیم که معرفی می‌کنیم؛ شاید مفید فایده باشد. -    آمنه سلام‌الله‌علیها، مادر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: سيدمحمد مهاجرانى؛ مدرسه، 1395. -    ستاره زهره؛ نگاهی به زندگینامه آمنه،‌ مادر بزرگوار حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: لیلا سهیلی‌راد؛ بزم قلم، 1395. -    آمنه مادر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: عایشه بنت‌الشاطی؛ بوستان کتاب، 1394. -    حضرت آمنه سلام‌الله علیها، مادر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ابوالفضل هادی‌منش؛ حدیث نینوا، 1393. -    به نام گل سرخ؛ ‏‫حضرت آمنه سلام‌الله علیها:‏‫ سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)؛ بوستان کتاب، 1392.‬‬ -    زنان بنی‌هاشم، آمنه، اسماء بنت عمیس، ام‌هانی و ام‌البنین علیهم‌السلام ...: محسن ماجراجو؛ اصباح، 1392. -    حضرت آمنه، مادر گرامی رسول خدا صلی‌الله علیه و آله: صدیقه شاکری؛ مشعر، 1390. -    شکوفه لبخند، بانو آمنه دختر وهب: مهدی وحیدی‌صدر؛ مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، 1387. -    آمنه مادر عشق و عاطفه: فریبا انیسی؛ بروج، 1386. -    کاروانی با سیزده کجاوه، تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو...: محبوبه زارع؛ بوستان کتاب، 1385. -    ب‍ا م‍ن‌ س‍خ‍ن‌ ب‍گ‍و، م‍ادر: داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آم‍ن‍ه‌، م‍ادر پ‍ی‍ام‍ب‍ر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رش‍ار (رض‍ا ره‍گ‍ذر)؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1375. پی‌نوشت 1.    علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۳۵، ص۱۰. 2.    بیهقی، احمدبن حسین، دلایل النبوه، ج۱، ص۱۰۲. 3.    بنت شاطی، عایشه، آمنه مادر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، ص123: مرثیه آمنه در سوگ عبدالله: «سرزمین بطحا افتخار بنی‌هاشم را در کام مرگ فرو برد؛ و دور از هیاهو در دل گور جای داد. مرگ او را به سوی خود خواند و او دعوتش را پذیرفت؛ ولی مرگ کسی را به جانشینی وی در بنی‌هاشم انتخاب نکرد. شبانگاه جنازه‌اش را بر دوش کشیدند؛ و انبوه یاران دست بر دست آن را می‌بردند. حوادث روزگار، کسی را به کام مرگ فرو برد؛ که دارای طبعی سخی و قلبی سرشار از مهربانی بود».   منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8810/-مادر-رسول-خدا-را-بشناسیم Wed, 06 Dec 2017 11:55:52 GMT زنان در عصر پیامبر اکرم (ص)؛ از علم‌آموزی تا عطرفروشی و تجارت http://nasimeshiraz.ir/news/show/8809/-زنان-در-عصر-پیامبر-اکرم-(ص)؛-از-علم‌آموزی-تا-عطرفروشی-و-تجارت به گزارش نسیم شیراز، ظهور اسلام و به نبوت رسیدن پیامبر خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، برگی نو در تاریخ حیات بشری، خصوصاً اعراب جاهلی و بالاخص زنان آن دوران بود. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با آموختن گام‌به‌گام تعالیم والای اسلامی، جامعه عقب‌مانده آن روزگار را نه گام‌به‌گام که ناگهان، دچار تحولات شگرفی کرد. ورق عصبیت و جمود فکری و کوته‌نظری برگشت و روحیه عدالت‌خواهی، برابری، واقع‌بینی و نیک‌اندیشی در مسلمانان دمیده شد. روزگار، به یمن حضور اسلام و با تلاش‌های حضرت ختمی مرتبت، دچار تغییرات اساسی شد. از بزرگ‌ترین این تحولات، تغییر نگاه مصرف‌گرایانه و تنگ‌نظرانه جاهلیت، به زنان بود. زنان در پرتو تعالیم اسلامی و حمایت‌های پدرانه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم توانستند جایگاه و مرتبه واقعی خود را در نقشه راه ترسیمی اسلام بیابند و شخصیت فراموش‌شده خود را بازیابند و به اثبات برسانند. در این یادداشت و به بهانه ولادت پیامبر خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، مروری خواهیم داشت بر حضور و نقش‌های زنان در عصر ایشان. (در همین زمینه: زنان در سیره پیامبر مهربانی) 1.    اسلام‌آوری در آغاز دعوت علنی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به اسلام، زنان نیز هم‌پای مردان به این دعوت الهی لبیک گفته و اسلام را پذیرفتند. از اسلام‌آوردن اولین یار و همراه پیامبر، حضرت خدیجه کبری سلام‌الله‌علیها گرفته تا اسلام‌آوردن زنان خانواده‌های پرنفوذ و مشرکی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را به پیامبری نمی‌پذیرفتند؛ زنانی مانند دختر ولید بن مغیره؛ همسر صفوان بن امیه و ام‌حکیم؛ همسر عکرمه بن ابی جهل (1)؛ و سایر زنان مانند فاطمه خواهر عمر، اسماء دختر ابوبکر، سمیه مادر عمار، اسماء دختر سلامه تمیمی، اسماء بنت عمیس، اسماء دختر مجلل، فکیهه دختر یسار، رمله دختر ابوعوف و امینه دختر خلف بن اسعد (2). 2.    بیعت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای محکم‌ترکردن رشته نوپای اسلام، پا را از مکه فراتر نهاد و دعوت خود را در میان سایر قبایل نیز علنی ساخت؛ در این میان پیمان‌هایی را با این قبایل و افراد تازه مسلمان‌شده بست که در بسیاری از آن‌ها زنان نیز حضور داشتند. 2.1.     پیمان عقبه اول و دوم در اولین بیعت انجام‌گرفته در سال 12بعثت، گروه 12 نفری از مردم مدینه در پیمانی تحت عنوان پیمان عقبه اول، با پیامبر بیعت کردند؛ بنا به نقل برخی کتب، زنی به نام عفراء دختر ثعلبه نیز در این بیعت حضور یافت (3). در سال بعد گروه کثیری از مسلمانان که توسط گروه قبلی مسلمان‌شده بودند و در میانشان دو زن به نام‌های «ام عماره»، به نام «نسیبه» و دیگری «ام منیع» به نام «أسماء» نیز بود، با پیامبر بیعت کردند (4). این بیعت به بیعت عقبه دوم معروف گردید؛ بیعتی که طی آن متعهد می‌شدند از پیامبر دفاع کرده و از بذل جان و مال در راه اسلام دریغ نورزند. 2.2.     صلح حدیبیه زمانی که پیامبر و مسلمانان برای انجام اعمال حج عازم مکه بودند، متوجه قصد حمله قریشیان شدند؛ ازاین‌رو پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عازمان به حج را در زیر درختی گرد آورده و از آنان بیعت گرفت تا از فرامین و اوامرش عدول نکنند؛ در کتب تاریخی به نام سه زن در این بیعت اشاره شده است: ربیع دختر معوذ، ام هشام انصاریه و نسیبه دختر حارث (5). 2.3.    بیعت النساء پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با فتح مکه در سال هشتم هجرت، پس از بیعت مردان با ایشان، زنان را نیز به بیعت فراخواندند. بر اساس این بیعت چنان‌چه در آیه 12 سوره ممتحنه آمده است، زنان متعهد به انجام اموری شدند، مانند: شریک‌نگرفتن برای خدا، دزدی‌نکردن، زنانکردن، نکشتن فرزندان، نبستن تهمت و افترا به دیگران، سرپیچی‌نکردن از فرمان پیامبر در نیکی‌ها و... . آن حضرت دستور داد تا ظرف آبی آوردند. سپس حضرت دست خود را در میان آن ظرف گذاشت و مواد پیمان را متذکر شد، آن‌گاه دست خود را بیرون آورد و پس از آن زنان به عنوان اقرار و ایمان به خدا و تصدیق رسول خدا، دست خویش را در همان آب فروبردند (6). 2.4.    پیمان غدیرخم آخرین پیمانی که زنان نیز در آن حضور فعالی داشتند، پیمان غدیر است؛ زنان در واقعه غدیر، همانند بیعت النساء با قراردادن دست خود در تشت آب، با امیرمؤمنان علیه‌السلام بیعت کردند. 3.    هجرت 3.1.     حبشه در میان افرادی که بنابر نظر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در سال پنجم بعثت به سوی حبشه مهاجرت کردند، تعدادی از زنان مسلمان نیز قابل مشاهده بودند. زنانی مانند: اسماء بنت عمیس همسر جعفر طیار، ام سلمه همسر ابوسلمه، و سهله همسر ابوحذیفه حضور داشتند (7)؛ زنانی که توانستند در کنار جعفر طیار پیام اسلام را به سرزمین حبشه و پادشاه آن برسانند. 3.2.    مدینه فشار مشرکان قریش موجب شد که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمان هجرت به مدینه را صادر کند. در این هجرت نیز زنان همانند مردان حضور داشتند؛ در تاریخ به مهاجرت سخت و تنهای ام‌سلمه اشاره شده است (8). همینطور در تاریخ به تفضیل به ماجرای مهاجرت عده‌ای از زنان، مانند حضرت زهرای مرضیه سلام‌الله‌علیها، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر و... به همراهی امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز اشاره شده است (9). 4.    جهاد میدان جهاد و عرصه نبرد، در روزگاری که گسترش و دفاع از اسلام نیازمند مجهادت و جان‌فشانی بود، یکی دیگر از عرصه‌های حضور و فعالیت زنان به‌شمار می‌رفت؛ زنان برای آمادگی نبرد، پشت صحنه نبرد و حتی در میدان نبرد، حضوری فعال داشتند. 4.1.    پیش از نبرد نمونه ای از فعالیت زنان برای آمادگی پیش از نبرد، جمع‌آوری کمک‌های نقدی بود که در جنگ تبوک قابل مشاهده بود (10). 4.2.    پشت صحنه نبرد در جنگ احد زنان زیادی برای کمک به مجاهدان شرکت داشتند و با رساندن آب و غذا و شستن لباس‌ها و پرستاری مجروحان، به سپاه اسلام یاری می‌رساندند؛ زنانی مانند حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها (11). در جنگ خیبر نیز شاهد حضور چهارده زن هستیم که از مدینه خوراکی آورده بودند و به جستجوی آب می‌رفتند (12). همچنین در جنگ خندق شاهد آشپزی حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هستیم (13). ام عطیه نیز در هفت جنگ همراه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حضور داشت و یکی از وظایفش تهیه غذا برای رزمندگان اسلام بود (14). از دیگر فعالیت‌های زنان در پشت جبهه، رسیدگی به مجروحان بود. حضور سیزده زن در جبهه احد برای مداوای مجروحان و زخم‌بندی حمنه، شاهدی بر این مدعاست (15). حتی برخی از زنان به دلیل تبحری که در امر معالجه بیماران داشتند، خیمه‌ای مخصوص این کار برپا کرده بودند؛ مانند خیمه رفیده در جنگ خندق (16). از دیگر کارهایی که زنان در پشت میدان نبرد انجام می‌دادند، تشویق مردان به قتال و ادامه مبارزه بود. مانند ام عماره که پس از بستن زخم‌های پسرش در جنگ احد، او را به ادامه جهاد ترغیب و تشویق می‌کند (17). از طرف دیگر این زنان با سخنان آتشین خود، فراریان از میدان نبرد را به مبارزه فراخوانده و آنان را تشویق و تهییج می‌کردند؛ برخورد ام‌ایمن و صفیه با فراریان احد (18) و برخورد ام‌حارث و ام‌عماره با فراریان جنگ حنین (19)، همه موارد اندکی از این‌گونه رشادت‌های زنان است. 4.3.    در میدان نبرد علاوه بر تلاش‌های غیرمستقیم زنان برای دفاع و حمایت از رزمندگان، گاه حضور ایشان در میدان نبرد، حضوری مستقیم بود. مانند مسئولیت دیده‌بانی از بارها در جنگ خیبر که بر عهده ام‌سنان اسلمی قرار داشت (20). در این میان می‌توان به رشادت‌های ام‌عماره در جنگ‌ها اشاره کرد؛ این شیرزن صدر اسلام، نه تنها در جنگ‌ها حضور می‌یافت، بلکه در موقعیت‌های حساس جنگ‌هایی چون احد، خیبر و حنین به جنگاوری و دفاع از پیامبر پرداخت. داستان دلیری‌های این بانوی فداکار در جبهه احد به حدی شگفت‌آور بود که پیامبر در حق او فرمود: «مقام نسیبه (ام‌عماره) از مقام فلان و فلان برتر است» (21). از زنان دیگری که نامش در نبرد حنین به چشم می‌خورد، ام‌حارث است که پس از فرار جنگجویان، پیش روی پیامبر قرار گرفت و سپر ایشان شد (22). داستان رشادت صفیه در غزوه خندق و کشتن مرد یهودی به وسیله او، نمونه دیگری از رشادت این زنان است (23). 4.4.    پس از نبرد دلاوری‌های زنان محدود به عرصه نبرد و پیش از نبرد نیست، بلکه پس از جنگ و مدیریت احساسات هم از مراتب مهمی است که نباید از نظر دور داشت. به عنوان نمونه، هند، دختر عمرو و عمه جابربن عبدالله انصاری است. پس از جنگ احد، پیکر همسر، برادر و پسر خود را روی شتر گذاشته و به سوی مدینه رهسپار بود؛ در راه عایشه از او پرسید: از احد چه خبر داری؟ و او در جواب گفت: خبر خیر؛ چراکه رسول خدا صحیح و سالم است و هر مصیبتی با وجود رسول خدا ناچیز و آسان است. دیگر این‌که خداوند، کفار قریش را با خشم و غضب و با دستان تهی و بدون این‌که آنان به آرزوی خود برسند، برگرداند و خدا در جنگ برای مؤمنان کافی است و خداوند قوی و عزیز است (24) و (25). و یا ام‌حارث که پس از شنیدن خبر شهادت پسرش منتظر پیامبر شد و چون از جایگاه پسرش در بهشت اطمینان یافت، گفت: «هرگز بر او گریه نخواهم کرد» (26). سمیرا، هند و کبشه زنان دیگری هستند که هرکدام در جبهه احد، شاهد شهادت چند تن از عزیزانشان بودند، ولی پس از اطلاع از سلامتی پیامبر، هر مصیبتی را در قبال آن اندک شمردند (27). 5.    امان‌دادن یکی دیگر از عرصه‌های حضور زنان، اقدام مهمی مانند امام‌دادن به غیرمسلمانان بود؛ امری که علی‌رغم اهمیت آن تفاوتی میان زن و مرد قایل نشده بود. مانند: اما‌ن‌دادن زینب به همسرش ابوالعاص (28)، امان‌دادن ام‌هانی در روز فتح مکه به دو تن از بستگانش (29)، و امان‌دادن ام حکیم به همسرش (30). 6.    آموزش حضور آگاهانه زنان در هجرت و بیعت، همه بیان‌گر رسوخ تعالیم اسلامی در میان زنان است. به‌گونه‌ای که نقل شده است که حضرت روزی را مخصوص آموزش زنان قرار داده بود (31). در نقلی از بلاذری آمده است که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از یکی از زنان کاتب در جاهلیت به نام شفاء دختر عبداللّه عدویه می‌خواهد که به حفصه همسرش کتابت را آموزش دهد (32). همچنین از زنی به نام ام‌هشام دختر حارثه بن نعمان نقل شده است که می‌گفت: «من سوره ق و القرآن المجید را از زبان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فراگرفتم که هر روز جمعه آن را بر بالای منبر می‌خواند (33). این نص نشان‌دهنده حضور فعال زنان در مسجد و فراگیری احکام از زبان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است.   (در همین زمینه: اسلام چه نگاهی به علم‌آموزی زنان دارد؟/ زنان دانشمند در تاریخ اسلام)   7.    اشتغال زنان عصر پیامبر، هر یک به تناسب شأن و جایگاه و طبیعتشان، به برخی از حرف اشتغال داشتند، در این میان مهم‌ترین و مشهورترین زنی که نام و به نوعی گسترش و بقای اسلام مرهون او و خدمات و سرمایه‌اش است، حضرت خدیجه کبری سلام‌الله‌علیها است؛ زنی که از چهره‌هاى بارز و از تاجران سرشناس عربستان و کشورهاى هم‌جوار آن بود و ارقام عمده‌اى از کالاهاى مورد نیاز را خرید و فروش مى‌کرد (34). از دیگر سو، زینب دختر جحش همسر دیگر پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز زنی صنعتگر بود که با دست‌هایش دباغى و خرازى کرده و آن را مى‌فروخت و پولش را به درماندگان صدقه می‌داد (35). بر اساس نقل‌ها، تعدادى از زنان عصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به عطرفروشى اشتغال داشتند. اینان به صورت دوره‌گرد، به خانه‌هاى مردم مراجعه کرده، کالاهاى خویش را عرضه مى‌کردند. تاریخ اسلام از زنان فروشنده‌اى مانند حولاء و ملیکه نام برده که براى فروش عطر به منزل رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌آمدند (36).   منابع 1.    الخلاف، شیخ طوسی، ج 4، ص 329. 2.    عبدالملک بن هشام، سیره رسول الله مشهور به سیرة النبی، ج1، ص231. 3.    اسدالغابه، ج5، ص506. 4.    بحارالانوار، ج19، ص24/ ابوبکر احمد بن حسین بیهقی، دلائل النبوه، ج2، ص140. 5.    محمد حسون و امّ علی مشکور، اعلام النساء المؤمنات، ص264، 403 و 733. 6.    وسائل الشیعه، ج20، ص211. 7.    سیره ابن هشام، ج1، ص344 و 345/ الطبقات الکبری، ج1، ص203 و 204. 8.    سیره ابن هشام، ج 2، ص 77 و 78. 9.    حلیه الابرار، ج 1، ص 150. 10.    واقدی، المغازی، ج3، ص755. 11.    الطبقات الکبری، ج 8، ص 414. 12.    ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج6، ص272. 13.    بحارالانوار، ج20، ص245. 14.    الطبقات الکبیر فی النساء، ج8، ص334. 15.    شرح نهج البلاغه، ج6، ص272. 16.    تاریخ طبری، ج3، ص1078. 17.    طبقات، ج8، ص414. 18.    المغازی، ج1، ص200. 19.    المغازی، ج3، ص689 و 690. 20.    ذبیح الله محلاتی، ریاحین الشریعه، ج3، ص410. 21.    بحارالانوار، ج20 ، ص53؛ مغازی، ج1، ص196. 22.    ریاحین الشریعه، ج3، ص360. 23.    تاریخ طبری، ج2، ص1078/ مغازی، ج1، ص207/ تاریخ یعقوبی، ج1، ص407. 24.    سوره احزاب، آیه25. 25.    المغازی، ج1، ص265. 26.    المغازی، ج1، ص70. 27.    المغازی، ج1، ص192، 211 و 227/ شرح نهج البلاغه، ج1، ص225 و 273. 28.    تاریخ طبری، ج3، ص987/ تاریخ یعقوبی، ج1، ص433/ المغازی، ج2، ص418. 29.    طبقات، ج2، ص178/ تاریخ کامل، ج3، ص419. 30.    تاریخ طبری، ج3، ص1188/ تاریخ کامل، ج3، ص1103. 31.    محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج11، ص5489. 32.    بلاذری، همان، ص458. 33.    خالد عبدالرحمن العک، حیاة الصحابیات، دمشق، ج1، ص246. 34.    السیره ابن هشام، ج۱، ص۲۱۱ ـ ۲۱۲. 35.    زوجات النبى(ص) و اولاده، ص۲۲۵ـ۲۲۴. 36.    الاصابه، ج۸، ص۱۹۱. * کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی   (در همین زمینه: زنان زندگی پیامبر (ص))   (در همین زمینه: "دوستت دارم"های همسرانه در اسلام)   (در همین زمینه: پیامبر اعظم (ص) چگونه با همسرانشان رفتار می‌کردند؟) منبع: مهرخانه info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8809/-زنان-در-عصر-پیامبر-اکرم-(ص)؛-از-علم‌آموزی-تا-عطرفروشی-و-تجارت Wed, 06 Dec 2017 11:53:07 GMT شواهد پزشکان گویای افزایش زگیل تناسلی در ایران است/ ظاهر سالم گویای سلامت نیست/ عدم جلوگیری وسایل محافظت‌کننده جنسی از ابتلا http://nasimeshiraz.ir/news/show/8808/-شواهد-پزشکان-گویای-افزایش-زگیل-تناسلی-در-ایران-است/-ظاهر-سالم-گویای-سلامت-نیست/-عدم-جلوگیری-وسایل-محافظت‌کننده-جنسی-از-ابتلا----- به گزارش نسیم شیراز، زگیل تناسلی به‌عنوان یکی از بیماری‌های منتقل‌شونده از راه ارتباط جنسی است و در سال‌های اخیر در ایران رو به افزایش است. هرچند راه‌های درمان و حتی واکسن زگیل تناسلی در ایران موجود است اما در مورد آن کمتر صحبت می‌شود.  زگیل‌های تناسلی به شکل برآمدگی‌های پوستی توپُری به ابعاد 2 تا چند میلی‌متر به شکل متعدد یا حتی خوشه‌ای خودنمایی می‌کنند. این ضایعات بدون درد، سوزش یا خارش هستند. گاه ضایعات کوچک حتی بدون مداخله درمانی برطرف می‌شوند، ولی در مواردی هم بدون تغییر باقی مانده یا بزرگ‌تر شده و حتی گسترش می‌یابند. مکانیسم انتقال زگیل تناسلی رابطه جنسی است انواعی از ویروس پاپیلوما که ایجاد زگیل می‌کنند با انواعی که شانس سرطان را افزایش می‌دهند، متفاوت است؛ اما نباید فراموش کرد که با توجه به نحوه انتقال، احتمال آلودگی همزمان با چند گونه ویروس پاپیلوما و حتی سایر ویروس‌های منتقل‌شونده از راه تماس جنسی مثل HIV، هرپس و هپاتیت‌های نوع B و C وجود دارد. دکتر بهنام فرهودی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی درباره چگونگی بروز زگیل تناسلی تصریح کرد: بیش از 100 تیپ زگیل تناسلی داریم که تعدادی از آن‌ها مرتبط با برخی سرطان‌های دستگاه تناسلی، مقعد و دهان می‌شوند. مکانیسم انتقال زگیل تناسلی رابطه جنسی است. یعنی اکثریت مطلق موارد از طریق رابطه جنسی منتقل می‌شود. اگرچه ممکن است از راه وسایل مشترک مانند حوله مشترک نیز منتقل شود. زگیل در هر نقطه از نواحی جنسی انسان از یک دسته است اما تیپ‌هایش متفاوت است که برخی سرطان‌زا هستند. پس زگیل دهانه رحم با زگیل نوک آلت تفاوت ندارد و همگی ویروس پاپیلومای انسانی هستند.   (در همین زمینه: همه چیز درباره زگیل تناسلی/ زنان جوان در معرض خطر) نقش محیط در انتقال بیماری گروهی از متخصصان معتقدند که حدود 95 درصد انتقال این بیماری از راه تماس جنسی و 5 درصد از طرق دیگر صورت می‌گیرد. البته در موارد خاص این بیماری ممکن است از طریق اشیاء و محیط هم منتقل شود. برای مثال مادر مبتلا زایمان واژینال داشته باشد و نوزاد را مبتلا کند. حتی در مواردی دیده شده است که ضایعه HPV در حنجره نوزاد تشکیل شده که بسیار خطرناک است. همچنین آلودگی به هر شکلی ممکن است از طریق اشیاء داخل بیمارستان به نوزاد منتقل شود. در موارد نادر هم دیده شده در محیط‌هایی مانند استخر و مکان‌هایی که از وسایل نظافت شخصی یکدیگر استفاده می‌کنند، این بیماری انتقال پیدا کرده است. زگیل تناسلی و سرطان زگیل‌های تناسلی در ابتدا کوچک، سفت و بدون درد هستند و ممکن است در ناحیه اندام تناسلی زنان، آلت تناسلی مردان یا اطراف مقعد به‌وجود بیایند. اگر این زگیل‌ها در مراحل اولیه درمان نشوند، ممکن است بزرگ شده و نمایی گوشتی پیدا کنند. اگر از مقوله شکل ظاهری این زگیل‌ها بگذریم، همان‌طور که اشاره شد اهمیت آن‌ها در این است که برخی از آن‌ها ممکن است خطر سرطان دهانه رحم یا سایر سرطان‌‌های منطقه تناسلی در زنان را افزایش دهند. ویروس HPV را می‌توان از علل اساسی سرطان دهانه رحم در زنان ذکر کرد که دارای انواع پرخطر و کم‌خطر است؛ نوع کم‌خطر آن اغلب باعث زگیل تناسلی شده و نوع پرخطر آن بیشتر تبدیل به سرطان می‌شود. البته هر زنی در طول زندگی خود احتمال ابتلا به این ویروس را دارد که حدود ۹۰ درصد این عفونت‌ها به خودی خود بهبود می‌یابند. به گفته دکتر فرهودی به‌طور میانگین از زمان ورود ویروس تا ابتلای فرد به زگیل، سه ماه طول می‌کشد اما ممکن است این روند سال‌ها نیز ادامه داشته باشد. به گفته برخی متخصصان بیشتر زنان در سنین پایین و جوانی مبتلا به این ویروس می‌شوند و به دلیل این‌که در مواردی عوارض ظاهری ندارد، احتمال این‌که به دلیل عدم تشخیص به‌موقع منجر به سرطان دهانه رحم شود، افزایش می‌یابد. البته در مردان نیز این عارضه ممکن است منجر به سرطان شود. ظاهر سالم گویای سلامت از نظر زگیل تناسلی نیست دکتر فرهودی با تأکید بر این‌که ممکن است زگیل با چشم قابل مشاهده نباشد، افزود: زگیل ممکن است گاهی در واژن زنان، پیشابراه یا نوک آلت مردان قرار گیرد یا کوچک باشد که در تمام این موارد دیده نمی‌شود. به همین دلیل کسی که ظاهراً زگیل ندارد، ممکن است زگیل داشته باشد اما با چشم یا با معاینه سطحی دیده نشود. ظاهر سالم گویای سلامت از نظر زگیل تناسلی نیست. شروع بیماری با زگیل است و علایم دیگری ندارد اما می‌تواند عوارضی مانند سرطان داشته باشد. در تمام زنانی که سرطان دهانه رحم یا سرویکس دارند، بدون استثنا زگیل تناسلی داشته‌اند و اغلب زگیل‌هایی هستند که برایشان واکسن ساخته شده است. اکثریت مطلق سرطان‌های مقعد با زگیل ارتباط دارند. بیشتر موارد سرطان‌های آلت تناسلی مردان با زگیل مرتبط است و گاهی سرطان‌های دهان نیز با زگیل تناسلی ارتباط دارند. پس ایده این‌که فردی ظاهرش سالم است، پس زگیل ندارد، ایده غلطی است. نبود آمار مشخص از شیوع و بروز بیماری در سال 1392، دکتر مصطفی اقلیما، رییس وقت انجمن مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد که تاکنون حدود یک میلیون نفر در کشور به زگیل تناسلی مبتلا شده‌اند و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد و افراد مبتلا نمی‌توانند صاحب فرزند شوند. او در این زمینه گفت: "طی سال‌های 91 تا 92 این بیماری به شدت شیوع یافته است و از آن‌جایی که از راه مقاربت انتقال پیدا می‌کند، سرعت شیوع آن بسیار زیاد است. سال گذشته روزانه 1 تا 2 نفر مبتلا به من مراجعه می‌کردند؛ در حالی‌که امسال روزی 10 الی 15 مرد مبتلا به من مراجعه می‌کنند. این بیماری در آستانه اپیدمی شدن است و باید سریعاً از خارج واکسن تهیه شود و مانند فلج اطفال، همه واکسینه شوند".   (در همین زمینه: تأملی بر آمار یک میلیونی مبتلایان به زگیل تناسلی؛ بیماری خطرناکی که شانس ابتلا به سرطان دهانه رحم را افزایش می‌دهد) مدتی پس از اظهارات اقلیما، دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی‌اجتماعی، روان‌درمانگر جنسی و عضو هیأت علمی و رییس پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن‌سینا در واکنش به صحبت‌های اقلیما بیان کرد که تغییر الگوی رفتار جنسی در جامعه طی دو دهه اخیر و سهولت نسبی انتقال ویروس در کنار آموزش ناکافی و متأسفانه درک ناکافی خطر در افرادی که به لحاظ جنسی فعال هستند، شرایطی را به‌وجود آورده که چنین آماری چندان دور از ذهن نیست؛ اگرچه مستند هم نیست. به گفته او آلودگی با این ویروس در سایر نقاط دنیا نیز چشم‌گیر است. طبق آمار رسمی ‌در ایالات متحده در همان سال حدود 79 میلیون نفر با این ویروس آلوده شده‌اند. مهم این است که مراجعان مبتلا به زگیل‌های تناسلی به مراکز دریافت خدمات سلامت، طی یکی دو سال اخیر افزایش قابل توجهی نشان می‌دهند. در کلینیک سلامت جنسی ابن‌سینا و همچنین در اطلاعات دریافتی از همکاران متخصص اورولوژی، زنان و زایمان و بیماری‌های پوست همین روند به چشم می‌خورد؛ اگرچه ممکن است بخشی از این افزایش تقاضا برای خدمات، مربوط به آگاهی بیشتر مردم و تغییر رفتار آن‌ها در جستجو برای کمک باشد، ولی به‌عنوان یک متخصص پزشکی اجتماعی به خود اجازه نمی‌دهم که تا این حد خوشبینانه به موضوع نگاه کنم؛ کمااین‌که تغییرات سریع در الگوی انتقال بیماری ایدز به سمت رفتار جنسی نیز باید بسیار زودتر از این‌ها جدی گرفته می‌شد. احتمال افزایش ابتلا مطرح است دکتر فرهودی نیز در این زمینه بیان کرد: در ایران آمار مدون نداریم. اما با توجه به مشاهدات پزشکان و گفته‌های‌شان به نظر می‌رسد که ابتلا به زگیل تناسلی در حال افزایش است. البته مطالعات پراکنده‌ای انجام شده که نشان می‌دهد شیوع این بیماری کم نیست. از طرفی ممکن است مردم یک پزشک را شناخته باشند و به او بسیار مراجعه کنند. البته افزایش آگاهی نیز مطرح است. احتمالاً مردم آگاه شده‌اند که زگیل، سرطان‌زاست پس باید درمان کنند؛ در نتیجه بیشتر مراجعه می‌کنند. اما فقط این نیست و واقعاً احتمال افزایش ابتلا مطرح است. البته باید مطالعه این موضوع را نشان دهد. افزایش ابتلا به HIV از راه ارتباط جنسی، می‌تواند گویای افزایش ابتلا به زگیل تناسلی نیز باشد او با تأکید بر تأثیر روابط جنسی پرخطر ادامه داد: افزایش روابط جنسی پرخطر حتماً می‌تواند به افزایش بیماری زگیل تناسلی منجر شود و این نگرانی به شدت وجود دارد. کمااین‌که راه ارتباط جنسی در انتقال ویروس HIV کاملاً مشخص شده است. تا 10 سال پیش زن جوانی که از راه جنسی مبتلا شده باشد را نمی‌دیدیم. افراد یا تزریقی بودند یا خارج از کشور مبتلا شده بودند. زنان مبتلا نیز از همسر تزریقی خود بیماری را گرفته بودند. امروز افرادی را می‌بینیم که نه خودشان و نه شرکای جنسی‌شان تزریقی نیستند. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، احتمالاً در زگیل هم رخ داده اما مطالعه‌ای انجام نشده است. وزارت بهداشت مطالعاتی را آغاز کرده است این فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به مطالعاتی که در وزارت بهداشت در حال انجام است، افزود: وزارت بهداشت از سال گذشته مطالعاتی را در گروه‌های مختلف جمعیتی مانند زندانیان، روسپی‌ها و افراد دارای رفتار جنسی پرخطر شروع کرده است. حتی در جمعت عمومی تلاش کرده است کارهایی را شروع کند. هنوز مطالعات به اتمام نرسیده و نتایج آن منتشر نشده است. اگر مطالعات به اتمام برسد، پایه‌ای برای اقدامات بعدی می‌شود. آن‌چه تاکنون انجام شده، مطالعات کوچکی است که قابل تعمیم به کشور نیست. ولی به نظر می‌رسد براساس مشاهدات بالینی پزشکان باید افزایش پیدا کرده باشد. بارداری و ابتلای کودک دکتر ایراندخت مهری‌ماهانی، متخصص زنان و زایمان معتقد است که گرما احتمال ضخیم شدن زگیل تناسلی را بالا می‌برد و بارداری نیز موجب رشد سریع آن خواهد بود. زگیل تناسلی اگر به صورت فعال در دوره‌ زایمان ایجاد شود، برای جلوگیری از درگیری نوزاد، بهتر است از روش سزارین برای زایمان استفاده شود. نوزادانی که با زایمان طبیعی متولد می‌شوند، ممکن است در ناحیه تناسلی، دهان و حلق دچار درگیری عفونی شوند. بیش از 30 بیماری آمیزشی شناخته شده است دکتر فرهودی نیز اظهار کرد که امکان بارداری قبل و پس از درمان وجود دارد. بیش از 30 بیماری آمیزشی داریم که برخی از آن‌ها باروری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. اما زگیل باعث عدم باروری نمی‌شود. البته ممکن است فرد همراه با زگیل، درگیر عفونت‌های دیگری نیز شده باشد. باید دقت کرد که زگیل تأثیری در ابتلا به عفونت‌های دیگر ندارد. در این زمینه در مورد HIV مطالعات زیادی صورت گرفته که نشان می‌دهد تبخال، سوزاک، سفلیس خطر انتقال را زیاد می‌کنند اما تأثیر زگیل اثبات نشده است. البته راه انتقال‌شان مشترک است. درمان زگیل تناسلی طولانی‌مدت است در اغلب موارد درمان براساس پذیرش بیمار، نوع ضایعه و محل ضایعه انجام می‌شود. متخصصان معتقدند اولین راه درمان فریزکردن است. در این روش از طریق مایع نیتروژن ضایعه را می‌سوزانند. همچنین مطابق شرایط فردی بیمار، جراحی یا محلول‌های موضعی تجویز می‌شود. تأکید می‌شود که مبتلایان به زگیل تناسلی بایستی در زمینه سایر بیماری‌های انتقالی از راه تماس جنسی مانند ویروس ایدز، هپاتیت C و B، سفلیس و عفونت‌های دیگر نیز ارزیابی شوند. دکتر فرهودی با تأکید بر این‌که زگیل تناسلی درمان دارد، گفت: اگرچه این درمان‌ها، طولانی‌مدت هستند و احتمال عود وجود دارد. بیشتر درمان‌های موضعی انجام و سعی می‌شود که زگیل با درمان‌های شیمیایی یا روش‌های فیزیکی حذف شود و پس از حذف، با هدف جلوگیری از عود کنترل می‌شود. اگر بعد از مدتی عود نکرد، دیگر عود نمی‌کند. طول درمان بستگی به بیمار دارد زیرا زگیلی که برداشته یا سوزانده می‌شود ممکن است سلول کنار آن با ویروس زگیل تماس داشته و آلوده شده باشد اما آن سلول دیده نمی‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان آن را حذف کرد تا زمانی‌که خود را نشان دهد. پس از مدتی از آن‌جایی که سلول تکثیر می‌شود دوباره زگیل دیده می‌شود. به همین دلیل بیمار باید مرتباً زیر نظر پزشک باشد تا هر زمان که سلول مشاهده شد، برداشته شود. بر این اساس زمان درمان برای هر بیمار متفاوت است. یک بیمار ممکن است با دو یا سه دوره درمان شود اما در بیمار دیگر ممکن است سلول‌های زیادی آلوده شده باشند و زمان زیادی ببرد تا خود را نشان دهند و دوره‌های درمان طولانی‌تری داشته باشد. قطعاً هیچ‌کس با یک ویزیت درمان نمی‌شوند. واکسن زگیل تناسلی؛ راهی مناسب برای پیشگیری در سال 2012، واکسن زگیل تناسلی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تأیید شد. این واکسن 4 تیپ ویروس زگیل را پوشش می‌دهد و از بروز سرطان جلوگیری می‌کند. اخیراً نیز نوع جدیدی از این واکسن تولید شده که از بروز 5 نوع دیگر از این ویروس جلوگیری می‌کند. به گفته رییس پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی در کشورهای پیشرفته اغلب توصیه می‌شود همه پسران و دختران بالای 10 تا 12 سال در برابر این ویروس واکسینه شوند؛ اما شرایط اپیدمیولوژیک و ابهام‌های موجود و همچنین ملاحظات اجرایی و اقتصادی در کشور، فعلاً برای توجیه چنین مداخله‌ای کافی نیست، اما شهروندان حق دارند تا به این واکسن دسترسی داشته باشند. دکتر فرهودی با بیان این‌که واکسن زگیل تناسلی در ایران موجود است، گفت: تیپ‌هایی از این ویروس سرطان‌زا است که واکسن برای این تیپ‌ها ساخته شده است. البته واکسن تمام تیپ‌های سرطان‌زا را پوشش نمی‌دهد؛ بلکه شایع‌ترین تیپ‌ها را پوشش می‌دهد. یک واکسن دو تیپ ویروس و یک واکسن 9 تیپ را پوشش می‌دهند که هیچ‌کدام در ایران وجود ندارند. یک واکسن نیز چهار تیپ شایع ویروس زگیل را پوشش می‌دهد که در ایران موجود است. البته واکسن گرانی است و به‌صورت عمومی تزریق نمی‌شود. حدود 700 هزار تومان قیمت واکسن است که سه دوز دارد. واکسن زگیل تناسلی تا حد زیادی جلوی تیپ‌های شایع‌تر را می‌گیرد.   (در همین زمینه: تزریق واکسن گامی مؤثر برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم) توصیه به قطع رابطه جنسی در صورت ابتلا با توجه به روش انتقال زگیل تناسلی از راه جنسی و تأثیر آن در ابتلا به سرطان‌های مهمی مانند دهانه رحم، عموم متخصصان توصیه می‌کنند که مبتلایان، رابطه جنسی را متوقف کنند و بلافاصله به درمان روی آورند. از طرفی با توجه به احتمال مخفی‌بودن زگیل‌ها توصیه می‌شود زنان برای انجام آزمایش‌های دوره‌ای مانند تست پاپ‌اسمیر به پزشک مراجعه کنند تا در صورت ابتلا، در مراحل اولیه تشخیص داده و درمان شود.   (در همین زمینه: انجام معاینات دوره ای سالانه؛ مهم ترین عامل پیشگیری از سرطان دهانه رحم)   وسایل محافظت‌کننده جنسی در عدم انتقال جنسی زگیل تناسلی کاملاً مؤثر نیستند دکتر فرهودی با اشاره به نقش کم‌رنگ وسایل محافظت‌کننده جنسی در جلوگیری از انتقال بیماری تصریح کرد: وسایل محافظت‌کننده جنسی تا حدی جلوی انتقال ویروس را می‌گیرند اما صد درصد این اتفاق نمی‌افتد. وسایل محافظت‌کننده جنسی وسایلی کاملا مؤثر در انتقال جنسی زگیل تناسلی نیستند. اگرچه استفاده از آن‌ها توصیه می‌شود اما نمی‌توان به‌طور کامل جلوی آن را گرفت. البته این وسایل در برخی بیماری‌های منتقل‌شونده از راه ارتباط جنسی مؤثر است؛ مثلاً در صورت استفاده صحیح، می‌توان جلوی انتقال جنسی سوزاک را گرفت؛ اگرچه توصیه اولیه به درمان و دوری از رابطه جنسی در دوره درمان است. رفتار جنسی سالم در چارچوب تک‌همسری است او به بیان توصیه‌هایی پرداخت و افزود: توصیه می‌کنم مردم رفتار جنسی سالم را پیش بگیرند. رفتار جنسی سالم در چارچوب تک‌همسری است. در صورتی‌که امکان تک‌همسری وجود نداشت، حتماً از وسایل محافظت‌کننده جنسی استفاده شود؛ هرچند صد درصد جلوی زگیل را نمی‌گیرد.   منبع: مهرخانه info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8808/-شواهد-پزشکان-گویای-افزایش-زگیل-تناسلی-در-ایران-است/-ظاهر-سالم-گویای-سلامت-نیست/-عدم-جلوگیری-وسایل-محافظت‌کننده-جنسی-از-ابتلا----- Wed, 06 Dec 2017 11:49:21 GMT چگونگی نقش‌آفرینی زنان در پروسه صلح‌سازی و آموزش صلح/ تأثیر تغییرات اقلیمی در حوزه زنان و صلح http://nasimeshiraz.ir/news/show/8807/-چگونگی-نقش‌آفرینی-زنان-در-پروسه-صلح‌سازی-و-آموزش-صلح/-تأثیر-تغییرات-اقلیمی-در-حوزه-زنان-و-صلح به گزارش نسیم شیراز، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: نقش زنان در تربیت کودکان بر مبنای عشق و محبت است که این احساس عشق و محبت از مبانی صلح است. از سوی دیگر، حضور زنان در جامعه تنوع ایجاد می‌کند و آنها با خودشان نگرش‌ها و مهارت‌های جدیدی را به همراه می‌آورند. زنان هم در تغییر نگرش ما موثر هستند هم دانش لازم را از زاویه دید خودشان در اختیار ما می‌گذارند. علاوه بر این، حضور زنان به همزیستی مسالمت‌آمیز و درک متقابل کمک می‌کند که اینها هم از مبانی صلح است.  نشست علمی "زنان و صلح پایدار" به همت کارگروه زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو عصر دیروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست، دکتر رضا اسلامی؛ استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مریم جلالی؛ مدیر پردیس سینمایی ملت و دکتر علی ملک‌پور؛ استاد دانشگاه به ارایه دیدگاه‌های خود در رابطه با این موضوع پرداختند. در ابتدای این نشست، اسلامی طی سخنانی گفت: صلح محور اصلی تمام مباحث حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق عمومی است. نهایت حقوق بشر این است که انسان با خود، جامعه و حکومت در صلح باشد. صلح باید ساخته شود و تلاش خاصی برای این موضوع لازم است. بنابراین، اغراق نیست اگر صلح را محور تمام مطالعات علوم انسانی و هدف غایی حقوق بشر بدانیم. نمی‌شود از صلح بدون حضور زنان صحبت کرد او با اشاره به این‌که موضوع زنان سمبل تحقق حقوق بشر در جوامع است عنوان داشت: وقتی از برابری جنسیتی و مشارکت زنان در عرصه عمومی کشور صحبت می‌کنیم از حقوق یک گروه مثل سایر گروه‌ها صحبت نکرده‌ایم. صحبت از حقوق زنان، یک درجه متعالی از تحقق حقوق بشر است و حقوق این گروه نمادی برای حقوق همه گروه‌هاست. برابری به‌عنوان مهم‌ترین اصل حقوق بشر هم به معنای منع تبعیض و هم به معنای در اختیار بودن فرصت‌های برابر در عمل است. دو موضوع زنان و صلح درواقع یک موضوع هستند و نمی‌شود از صلح بدون حضور زنان صحبت کرد. چگونگی نقش‌آفرینی زنان در پروسه صلح‌سازی و آموزش صلح استاد دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با چگونگی نقش‌آفرینی زنان در پروسه صلح‌سازی و آموزش صلح بیان داشت: نقش زنان در تربیت کودکان بر مبنای عشق و محبت است که این احساس عشق و محبت از مبانی صلح است. از سوی دیگر، حضور زنان در جامعه تنوع ایجاد می‌کند و آن‌ها با خود نگرش‌ها و مهارت‌های جدیدی را به همراه می‌آورند. زنان هم در تغییر نگرش ما مؤثر هستند هم دانش لازم را از زاویه دید خودشان در اختیار ما می‌گذارند. علاوه بر این، حضور زنان به همزیستی مسالمت‌آمیز و درک متقابل کمک می‌کند که این‌ها هم از مبانی صلح است. ما باید با احترام به تفاوت‌ها و پذیرش آن‌ها همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. حق بر متفاوت بودن یکی دیگر از حقوق بشری است که زنان در این عرصه هم می‌توانند کمک کنند. اسلامی افزود: اخلاق، تعالی و تقویت سجایای اخلاقی از دیگر نتایج حضور مؤثر زنان در جامعه است زیرا آن‌ها هارمونی اجتماعی را شکل می‌دهند و نقشی راهبردی در جامعه ایفا می‌کنند. بدون حضور زنان صحبت از صلح و آموزش آن بی‌معنی است. نقش زنان در تربیت نسل جدید هم بسیار تأثیرگذار است. ما نمی‌توانیم برای تربیت نسل جدید تنها به مدارس تکیه کنیم زیرا مدارس مهارت‌های لازم برای زندگی را به دانش‌آموزان یاد نمی‌دهند. در حال حاضر، نمی‌توان توقع داشت مدارس به آموزش صلح بپردازند مگر این‌که نگرش صحیحی نسبت به صلح به‌وجود بیاید و کتب درسی و برنامه‌های آموزشی از خشونت، تبعیض و بیانات نفرت‌زا دور باشد. زنان اگر در اداره مدارس و تهیه و تدوین کتب درسی وارد شوند می‌توانند در رفع خشونت و تبعیض نقش مؤثری داشته باشند. زنان باید دیده و شنیده شوند او خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که به این درک از نقش زنان می‌رسد باید زمینه را برای حضور آن‌ها در همه عرصه‌ها فراهم کند. البته، پیشرفت‌هایی در این زمینه انجام گرفته اما همچنان مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد. برای این که از توانایی زنان استفاده شود، ابتدا باید دیده و شنیده شوند و در جامعه مشارکت داشته باشند. ساختارهای قانونی، فرهنگی و سنت‌های کشور ما کمک می‌کنند که زن دیده و شنیده نشود؛ پس چنین زنی چگونه می‌تواند به تحقق صلح کمک کند؟ استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: در سند توسعه پایدار به برابری جنسیتی اشاره شده و در همه اهداف 17 گانه این سند زنان هم در هدف‌ها و هم در زیرهدف‌ها حضور دارند. ما اگر می‌خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید به این اهداف عمل کنیم و برای زنان حقوق و مسؤولیت‌ها و نحوه مشارکت تعریف شده است. اگر ساختار قانونی ما برای دیده و شنیده نشدن زنان و عدم مشارکت آن‌ها باشد، جامعه به صلح پایدار نمی‌رسد. اگر سیستم حقوقی کشور نسبت به زنان تبعیض‌آمیز باشد، صحبت از صلح بی‌معناست زیرا گروه مورد تبعیض احساس آرامش نمی‌کنند و طبیعتاً در پروسه صلح‌سازی هم نقش ایفا نمی‌کنند. در حوزه اقتصاد هم در کشور ما زن به‌عنوان نماینده خانواده در امور اقتصادی نمی‌تواند بسیاری از کارها را انجام دهد و حتی گاهی وقتی زنی می‌خواهد وام بگیرد باید شوهر او به بانک مراجعه کند و امضا دهد. از سوی دیگر، زنان ایرانی که شوهران افغان دارند هویت بچه‌هایشان به‌رسمیت شناخته نمی‌شود اما اگر این زنان می‌توانستند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند، وضعیت بهتر بود. همه این مسایل، در نسبت زنان و صلح چالش ایجاد می‌کند. باید تشکل‌های مدنی از صلح‌سازان به وجود بیاید او بیان داشت: فقر یکی از موانع صلح است و اگر در جامعه فقر وجود داشته باشد، صلح ایجاد نخواهد شد. همچنین، در جامعه‌ای که خشونت زیاد باشد، صلح معنا پیدا نمی‌کند. باید تشکل‌های مدنی از صلح‌سازان به‌وجود بیاید و این تشکل‌ها در قالب شبکه‌هایی فعال شوند و کار را در حوزه‌های مختلف پیش ببرند. صلح توسط زنان در خانواده و جامعه پایدار خواهد بود چون درک و احترام متقابل، دوستی، محبت، تسامح، مدارا و تعادل را به همراه دارد. اسلامی اظهار داشت: یک‌سری الگوها و کلیشه‌های سرکوب‌گر در طول تاریخ به‌وجود آمده و جزو شناخت ما شده‌اند و این کلیشه‌ها در خود زنان هم وجود دارند. امروز دنیا از این صحبت می‌کند که تعدادی از کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص داده شود اما اگر خود زنان در هر حوزه‌ای، به زنان رأی دهند، زنان پیروز خواهند شد. یکی از کانون‌های اصلی برای آموزش شهروندی، آموزش مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی و صلح‌محوری خانواده است و باید خانواده را تکریم کرد اما نباید نقش زنان را تنها به خانواده محدود کنیم. تأثیر تغییرات اقلیمی در حوزه زنان و صلح او با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی در حوزه زنان و صلح گفت: در بسیاری از روستاهای دورافتاده مخصوصاً در مناطقی که خشکسالی است و مردان به دلیل بیکاری مجبور به مهاجرت هستند، وظیفه اصلی تأمین معاش و تربیت بچه‌ها به دوش زنان است. بسیاری از این زنان روزانه برای تهیه آب رفت‌وآمد می‌کنند و آب را با خود حمل می‌کنند. این حمل هر روزه آب تغییراتی را در فیزیک این زنان ایجاد کرده است و گاهی این زنان در معرض تعرض قرار می‌گیرند. درواقع، این تغییرات اقلیمی روی زنان تأثیر گذاشته و صلح را با مشکل مواجه کرده است. همه این موضوعات به‌هم پیوسته هستند و اگر زن را بخواهیم صرفاً به خانواده محدود کنیم، در حق او جفا شده است. استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: هم حضور و هم مشارکت زنان در ایجاد صلح مؤثر است اما مشارکت نیاز به ساختار دارد. حضور ممکن است صرفاً وجهه نمایشی داشته باشد اما مشارکت معنادار و با قصد و اراده است و می‌خواهیم که زنان در پروسه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کنند و مؤثر باشند. اما اگر این ساختارها، شبکه‌هایی که زنان را پرورش می‌دهند و احزابی که زنان را معرفی می‌کنند وجود نداشته باشند، حتی اگر زنان به مقام وزارت هم برسند اعتماد به نفس لازم را نخواهند داشت و حضور آن‌ها صرفاً نمادین خواهد بود. البته، این جنبه نمادین هم مؤثر است اما باید از حالت نمایشی بیرون بیاید و زنان مشارکت مؤثر داشته باشند. ما فاصله زیادی تا رسیدن به این مرحله داریم و اگر می‌خواهیم این ساختارها به‌وجود بیایند، باید شبکه‌های زنان ایجاد شوند. به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، دکتر مریم جلالی؛ مدیر پردیس سینمایی ملت به ارایه سخنانی با موضوع زنان، صلح و رسانه پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: واقعیت این است که ما روی دریای خون ایستاده‌ایم و از رسانه انتظار داریم نمایش خوبی از زنان و صلح عرضه کند. جنگ، فقر و خشونت تلخی‌های زیادی دارند اما کسانی که کنار می‌ایستند، معمولاً نگاهشان این است که "دیگری" جز آن‌ها مورد خشونت قرار گرفته که این نگاه، ریشه اصلی از بین رفتن صلح است. اما این نگاه در زنان وجود ندارد و زن سایر افرادی که درگیر این مشکلات هستند را "دیگری" نمی‌داند. هر جا صدای ناله‌ای بلند می‌شود این زن است که به درد می‌آید. رسانه باید به زن به‌عنوان بال دوم برای پریدن توجه کند جلالی با اشاره به تفکیک بین حضور زنان و مؤثر بودن آن‌ها بیان داشت: شاید در جامعه حضور داشته باشیم اما آیا این حضور به تأثیرگذاری می‌انجامد؟ اگر رسانه‌ها تجلی‌گاه آرام‌بخشی زنان نیستند به این دلیل است که در زیرساخت آن‌ها این نگرش وجود ندارد. در حوزه آرام‌بخشی زنان اگر رسانه را به‌عنوان یک نظام نشانه‌شناسی تصویر کنیم و رسانه بخواهد مولد آرام‌بخشی باشد، باید به زن به‌عنوان بال دوم برای پریدن توجه شود. فضیلت صلح در زن به‌عنوان زندگی تجلی پیدا می‌کند و اگر رسانه به این باور نرسد، پیامی که مطرح می‌کند ابتر و یا حتی ضد پیامی خواهد بود که قصد ارایه آن را داشته است. ضرورت توجه رسانه‌ها به توسعه روح مادرانگی او افزود: اگر تعریف صلح، فضای عاری از کشمکش باشد، رسانه‌ها باید به توسعه روح مادرانگی توجه کنند. اما رسانه‌ها بیشتر به زن به‌عنوان یک گونه نگاه می‌کنند. رسانه‌ها قائل به قابلیت‌های زنان در حوزه آرام‌بخشی هستند اما محل اتهام رسانه‌ها این است که چگونه اجازه دهیم این کار را انجام دهند؟ آیا زنان اجازه حضور مدیریتی دارند؟ به نظر من مسأله اجازه نداشتن زنان مطرح است نه توانایی نداشتن آن‌ها. پیامبر می‌فرمایند زن ریحانه است نه قهرمان. این سخن ناظر به این است که نقش‌آفرینی زنان در میدان جنگ و جنگاوری نیست و زن ریحانه است. مردهایی که به موفقیت رسیده‌اند رایحه حضور زن آن‌ها را موفق کرده و این مسأله در تاریخ، اساطیر و دینمان وجود داشته است. مدیر پردیس سینمایی ملت بیان داشت: رسانه‌ها به دلیل سطحی‌اندیشی به نمایش حضور زن بسنده کرده‌اند اما تأثیر آن کجاست؟ اگر خانواده را در ایران مزیت رقابتی نسبت به شرق و غرب تلقی کنیم، آن وقت زن در خانواده مولد و مؤثر است. او در خانواده با محبت خود تولید عشق و عاطفه، با تربیت کردن تولید قانون و امنیت، با سلامت خود تولید مثل و از سوی دیگر، تولید اقتصادی می‌کند. ما می‌توانیم از چنین زنی به‌عنوان عنصر مؤثر در صلح یاد کنیم، چنین زنی مصلح است و حکمت دارد. به عقیده من مادربزرگان ما تأثیر صلح‌آمیز بیشتری نسبت به ما داشتند. پیرزن‌های روستایی بیشتر مولد صلح هستند چون به زنانگی و مادرانگی‌شان احساس افتخار داشتند نه احساس اجحاف. جلالی اظهار داشت: اگر خانواده محور توسعه شود و به زنان به‌عنوان مدیران این عرصه اعتماد کنیم، تغییراتی در این زمینه خواهیم داشت. رسانه‌ها همیشه در این زمینه متهم می‌شوند اما رسانه فرهنگ‌ساز نیست بلکه قابلیت افزاینده یا کاهنده دارد. تولید محتوا باید در خانواده، دانشگاه و مدرسه اتفاق بیفتد و رسانه آن را بزرگ یا کوچک کند. اهمیت روح تناسب در توسعه فرهنگ صلح او در رابطه با نوع تجلی و مؤثر بودن زنان در رسانه گفت: گاهی درباره یک مسأله توافق داریم اما گاهی توافق نداریم اما شرایط هم را درک می‌کنیم و با هم تفاهم داریم. گاهی هم توافق و تفاهم وجود ندارد و مجبور به تبانی می‌شویم. اما این سه مورد راهگشا نیست؛ چون همیشه توافق و تفاهم نداریم و تبانی هم کار درستی نیست. روحی که باید در توسعه فرهنگ صلح در رسانه تنیده شود، روح تناسب است. برهم خوردن تناسب است که موجب ایجاد مشکل بین زن و مرد می‌شود. در مورد زن هیچ‌وقت به تناسب نرسیده‌ایم. شخصیت هر جامعه در بطن نظام ارزشی آن نهفته است. در رادیو زن صدای لطیفی دارد که شعر می‌خواند، در تلویزیون زن یا یک خانم بسیار موقر یا یک خانم بسیار پرخاشگر است و هیچ تناسبی وجود ندارد. نظام رسانه‌ای ما برای پرهیز از توسعه خشونت، نباید نقش‌آفرینی زنان را فقط در نمایش آن‌ها ببیند بلکه باید به مؤثر بودن آن‌ها هم توجه کند. زن برای توسعه صلح باید تبدیل به رسانه شود مدیر پردیس سینمایی ملت خاطرنشان کرد: زن برای توسعه صلح باید تبدیل به رسانه شود در این صورت رایحه و فرهنگ مدارا در جامعه توسعه پیدا می‌کند. رسانه سعی کرده مخاطب خود را اغوا کند اما در مورد زنان و صلح باید به سمت اقناع‌گری برویم. ذات تلویزیون هویدایی و تبرج است اما با وجود فرهنگ ضد تبرج، چگونه می‌توان از این ظرف استفاده کرد؟ هنوز نمی‌دانیم. جلالی بیان داشت: ما اسیر واژه‌ها هستیم و وقتی از روح مادرانگی صحبت می‌کنیم ذهنمان به سمت جنسیت و مادر خانه بودن می‌رود اما منظور من از روح مادرانگی، روح مدارا، همان چیزی است که در فرهنگ اساطیر ما وجود دارد و آن روح مراقبت و تمایز و تشخصی است که در زنان وجود دارد. وقتی از تناسب صحبت می‌کنم به این دلیل است که نباید از حیطه تعادل خارج شویم. باید در وجوه بشری و انسانی به تعادل برسیم و این به معنای خردورزی است. خرد جمعی و سرمایه اجتماعی باید در جامعه ما وجود داشته باشد و سرمایه اجتماعی ما بپذیرد که زن می‌تواند کار را انجام دهد و هویت دارد. او گفت: در بینش ما نگاهی جا گرفته که زن را جنس دوم می‌داند و صرفاً وظایف خاصی را برای او تعریف می‌کند. من همان‌قدر که به حضور و مؤثر بودن زن اعتقاد دارم، به همان میزان معتقدم که ما باید انسانی رفتار کنیم. در دین ما ملاک اصلی تقواست، نه زن یا مرد بودن. امتیاز اضافه هم خوب نیست و اگر بگویند این زن خیلی قدرتمند است و مانند مردها رفتار می‌کند، این بزرگ‌ترین توهین به زنان است. به گزارش مهرخانه، سخنران آخر این نشست، دکتر ملک‌پور؛ استاد دانشگاه بود که طی سخنانی به موضوع "صلح به‌مثابه زبان مادری" پرداخت. مرکز ثقل قدرت جامعه، زن است او در ابتدای سخنان خود گفت: اهمیت زن امروز کشف نشده بلکه از همان دوره غارنشینی به این موضوع پی بردند و ما در مورد آن‌چه کشف شده دوباره بحث می‌کنیم. مرکز ثقل قدرت جامعه، زن است. هرکس زنان را در کنترل داشته باشد می‌تواند جامعه را کنترل کند. زن عین قدرت است و می‌خواهند او را تحت کنترل خود درآورند اما این مسأله را هیچ‌وقت در ادبیات، اسطوره‌ها و... اعلام نکردند چون رمزگشایی می‌شد و دیگر نمی‌توانستند آن را کنترل کنند. برای کنترل زنان باید داستان‌های دیگری سر هم می‌کردند که زنان ترسو و ضعیف هستند و صدها خرافه تولید کردند تا ذخایر فرهنگی غنی شکل بگیرد و او را به‌عنوان کارخانه تولید سرباز برای قدرت به‌شمار آوردند. بنابراین، پتانسیل‌های زن را به او یادآوری نکردند. بعدها زن در فرآیند زمان به این باور رسید که باید مطیع و تحت سلطه باشد و این مسایل را درونی کرد تا بتواند با سلطه هم‌نوایی داشته باشد. ملک‌پور خاطرنشان کرد: ساختار انسانی روابط کج و معوج شده است. اما باید توجه کنیم که تفاوت در خلقت زن و مرد بر مبنای حکمت بوده و این تفاوت نباید مبنای تفوق یکی بر دیگری باشد بلکه باید هم‌افزایی وجود داشته باشد. انسان اولیه آن ساختار را فربه کرد تا به امروز ما رسید اما امروز اثبات توانایی زن کاری بی‌معناست چون زن از ابتدا توانا بوده است. تکنولوژی مدرن و تمدن کنونی می‌توانست در قرن اول یا پنجم میلادی به‌وجود بیاید اما علت این‌که این اتفاق نیفتاد، فقدان حضور و مشارکت زنان در جامعه بود. نیمکره زنانه بشریت آسیب دیده است این استاد دانشگاه بیان داشت: به گفته سعدی بنی‌آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند؛ اگر اعضای یک پیکره باشیم پس یک نفر هستیم و یک هویت واحد داریم. یک مغز دو نیمکره دارد که با وجود کارکردهای متمایز، مکمل یکدیگر هستند و وقتی با هم به‌صورت متعادل کار می‌کنند انسان سالم است. بشریت هم نیمکره زنانه و مردانه دارد اما نیمکره مردانه بیشتر از نیمکره زنانه کار کرده است. درواقع، نیمکره مردانه فعال‌تر بوده و ورزیده شده اما نیمکره زنانه به حاشیه رانده شده و در تاریک‌خانه جهل و ستم جنسیتی و طبقاتی نتوانسته خود را بروز دهد. پس نیمکره زنانه آسیب‌ دیده و نتوانسته به اندازه نیمکره دیگر رشد کند. او افزود: نیمکره زنانه کارکردهایی دارد که در نیمکره مردانه کمتر دیده می‌شود. یکی از این کارکردها، قابلیت تولید و بازآفرینی صلح است چون ظرافت‌هایی در هستی زن به کار رفته که قابلیت تخصصی صلح‌آفرینی را در نیمکره زنانه مغز بشریت بیشتر می‌کند. علت این‌که در تاریخ به جز برهه‌های کوتاهی همیشه جنگ وجود داشته، به عدم فعالیت و عدم استفاده از ظرفیت‌های نیمکره زنانه مغز بشری برمی‌گردد. اگر در طول تاریخ، زنان در جامعه مشارکت داشتند، بشریت صلح را زودتر کشف می‌کرد و جنگ تبدیل به ارزش نمی‌شد. این مسأله بشریت را ناقص‌الخلقه کرده و تبدیل به موجود عقب‌مانده ذهنی شده که بخشی از مغز او کار نمی‌کند. این وضعیت که جنگ در جهان مسلط شده تاوان سلطه‌طلبی جنس مرد است. جنسیت، هویت ثانویه و برای هم‌افزایی دو جنس است ملک‌پور اظهار داشت: باید از مکاتب و تئوری‌های مختلف درباره زن به‌صورت موشکافانه سؤال بپرسیم. اگر آن مکتب توانست تصویر انسانی و عقلانی از زن ارایه دهد، می‌توانیم به بقیه استدلال‌های او هم توجه کنیم اما اگر تلقی آن مکتب از زن همان تلقی ناقص تاریخی است، سایر منویات آن مکتب ارزش پرداختن ندارد؛ چون وقتی مسأله زن حل نشود امیدی به حل مسایل دیگر وجود ندارد. انسانیت اصل است اما جنسیت، هویت ثانویه و برای هم‌افزایی دو جنس است. صلح و زبان مادری او بیان داشت: زن هویت بشری هم‌تراز با مرد دارد و در دین ما هم روی آن تأکید شده است. صلح زبان مادری است چون وقتی زن مرکز ثقل جامعه است و بخواهیم جامعه را بازسازی کنیم باید از مادر و زن شروع کنیم. حدود 70 درصد از شخصیت و هویت افراد تا قبل از 10 سالگی شکل می‌گیرد که حدود 7 سال از این زمان بچه در خانه است و بیشترین ارتباط را با مادر دارد و بیشترین مسایل را از مادر یاد می‌گیرد. این مادر اگر زبان صلح و مدارا داشته باشد و با تربیت صلح‌گرا آشنا باشد، می‌تواند صلح را به فرزندش آموزش دهد و نسل‌هایی به‌وجود بیاورد که با صلح به‌مثابه زبان مادری آشنا باشند. ملک‌پور در پایان گفت: راهبرد صلح باید با مقدمات و تمهیداتی همراه باشد. من در این‌جا پیشنهاداتی در این حوزه مطرح می‌کنم که این پیشنهادات عبارتند از: تدوین استراتژی‌های صلح پایدار، تخصیص جایگاه ویژه به زنان در مطالعات و تدوین راهبردهای صلح در سمت مدیر، سیاست‌گذار، مجری و ارزیاب پروژه‌های صلح، به‌رسمیت شناختن نقش راهبری زنان، آموزش عمومی استراتژی صلح به زنان و مادران، در نظر گرفتن جایزه ملی صلح برای فعالان علمی، فرهنگی و مدنی صلح در ایران، پیشنهاد عنوان چهره ماندگار صلح و برگزاری جشنواره کتاب سال یا دو سالانه کتاب صلح.   منبع: مهرخانه info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8807/-چگونگی-نقش‌آفرینی-زنان-در-پروسه-صلح‌سازی-و-آموزش-صلح/-تأثیر-تغییرات-اقلیمی-در-حوزه-زنان-و-صلح Wed, 06 Dec 2017 11:38:36 GMT طرح حریم زیبایی در سایه عفاف و حجاب برگزار شد http://nasimeshiraz.ir/news/show/8806/طرح-حریم-زیبایی-در-سایه-عفاف-و-حجاب-برگزار-شد به گزارش نسیم شیراز ، مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور بابیان اینکه طرح حریم زیبایی در سایه عفاف و حجاب با حضور بیش از 100 نفر از بانوان آرایشگر در قم برگزار شده اند، گفت:  این طرح باهدف آشنایی آرایشگران با چارچوب‌های اخلاقی در حوزه آرایشگری برگزار شد. وی افزود: با توجه به اینکه آسیب‌های اجتماعی به خاطر خصلت‌های انسانی کنترل نشده هستند از دیرباز دست‌به‌گریبان جوامع مختلف بوده و روزبه‌روز شایعه تر می‌شوند. وی یکی از اصول عمده در پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی را اتخاذ تصمیمات هماهنگ و همسو دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی دانست و افزود: تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که در حوزه تقویت فرهنگ اسلامی ـ ایرانی وظیفه‌دارند باید با احصاء این آسیب‌ها و تهدیدات و ارائه راهکارهای لازم به حل آن بپردازند. اصلانی یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور را توجه به فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی دانست و گفت: توجه به موضوع فرهنگ جوامع و بومی‌سازی شیوه‌های اتخاذ از عوامل مؤثر در کنترل آسیب‌هاست. این فعال حوزه زنان در خصوص طرح حریم زیبایی در سایه عفاف اظهار داشت: در این طرح که با توجه به شناخت آسیب‌های رایج در حوزه آرایشگری تدوین‌شده است سعی داریم  با ارتقاء بصیرت آرایشگران، آن‌ها را با حوزه‌های تهدیدات این حرفه آشنا کرده و با توانمندسازی بانوان آرایشگر در رفع این تهدیدات و آسیب‌ها گامی مؤثر برداریم. وی دو حوزه بهداشت و سلامت و فرهنگ را از حوزه‌های مهمی دانست که آرایشگاه‌ها با آن مواجه هستند و برخی از آن‌ها با اهداف مالی و درآمد، بدون در نظر گرفتن قوانین و چارچوب‌ها وارد آن شده و چالش‌هایی را به وجود آورده‌اند. که در این طرح ارتقاء بصیرت باهدف رفع این چالش‌ها در نظر گرفته‌شده است. اصلانی اجرای طرح حریم زیبایی در سایه عفاف را گامی در جهت ارتقاء توانمندی آرایشگران به‌منظور شناخت آسیب‌ها و تهدیدات دانست چراکه این بصیرت می‌تواند به کاهش آن کمک نماید. وی گفت: اولین مرحله از این طرح توسط بسیج جامعه زنان کشور و با همکاری اتحادیه اصناف و بسیج اتحادیه در استان قم با حضور بیش از 100 بانوی آرایشگر  برگزار شد و آن‌ها در یک آموزش یک‌روزه  با برخی مباحث تخصصی مربوط به حرفه آرایشگری، اخلاق آرایشگری، احکام و مسائل حقوقی آرایشگری و تهدیدات و آسیب‌هایی که این حرفه را تهدید می‌کند آشنا شدند.   منبع: فارس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8806/طرح-حریم-زیبایی-در-سایه-عفاف-و-حجاب-برگزار-شد Tue, 05 Dec 2017 09:34:00 GMT ترویج ولنگاری میان جوانان در سایه رخوت نهادهای فرهنگی کشور/ جوانان همچنان زینت‌المجالس مسئولان دولتی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8805/ترویج-ولنگاری-میان-جوانان-در-سایه-رخوت-نهادهای-فرهنگی-کشور/-جوانان-همچنان-زینت‌المجالس-مسئولان-دولتی به گزارش نسیم شیراز، چیزی از نایت استند می‌دانی؟ دوست داری نایت استند داشته باشی؟ این‌ها پرسش‌هایی است که دست‌اندرکاران یک برنامه ویدئویی که در شبکه آپارات بارگذاری شده بود از چند جوان ایرانی پرسیده است. چند ساعت پس از انتشار این ویدئوی با واکنش برخی کاربران و شاید تذکری که به مسئولان این شبکه اینترنتی داده شد، این ویدئو از لیست شبکه خارج شد. این اصطلاح برای بسیاری از جوانان ایرانی ناآشناست، همان‌طور که برای عمده مصاحبه‌شوندگان این ویدئو ناآشنا و غریب آمد. به سراغ گوگل رفتیم، One night stand با یک سرچ ساده ما را هم گیج و خشمگین کرد. One night stand  ((ONS) تعبیری از یک رابطه آزاد یک‌شبه است.  بر اساس این رویداد هر شخصی آزاد است تا هرگونه می خواهد شبش را بگذراند. واکنش مصاحبه‌شوندگان این برنامه جالب است، عمدتاً چیزی از این فرهنگ غربی نمی‌دانند، و در مقابل سؤال  مصاحبه‌کننده که با خونسردی و نگاهی مثبت سعی در عادی جلوه دادن آن دارد و از آن‌ها می‌پرسد دوست دارید چنین شبی داشته باشید؟ گیج، متحیر می‌گویند: بد نیست، می‌تواند خوب باشد، به نظرم از تنهایی بهتر است، فکر نمی‌کنم خوب باشد. این فرهنگ ولنگاری و ترویج آن از سوی عاملان چند برنامه‌ساز ناشناس و انتشار آن در یک شبکه اینترنتی سرشناس چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ فضای بازی که اینترنت و شبکه‌های اینترنتی برای تولید محتوا ایجاد کرده‌اند باعث شده هر شخص با هر سلیقه و فکری دوربین به دست بگیرد و بدون توجه به چارچوب‌های جامعه ایرانی برنامه بسازد و در اینترنت بارگذاری کند. هرچند به نظر می‌رسد این رسوم که حتی در غرب هم فراگیر نیست بر پایه مادی‌گرایی و لذت طلبی  شکل‌گرفته است و جایی در فرهنگ ما ندارد، اما تبلیغ ازادانه آن در فضای مجازی بار دیگر این نکته را به اذان متبادر می‌کند که جوانان کشور ففقط زینت المجالس مسئولان دولتی هستند و بعد از انتخابات به حال خود رها می‌شوند. در اینجا نقش نظارت از سوی نهادهای فرهنگی کشور پررنگ‌تر می‌شود، که به دلیل رخوت و عقب ماندن در مقابل  پیشرفت روزافزون شبکه‌ها و فضای مجازی به امکان واکنش و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را از آن‌ها گرفته است.   منبع: فارس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8805/ترویج-ولنگاری-میان-جوانان-در-سایه-رخوت-نهادهای-فرهنگی-کشور/-جوانان-همچنان-زینت‌المجالس-مسئولان-دولتی Tue, 05 Dec 2017 09:31:13 GMT بهترین روش برای رشد مو + آموزش تصویری http://nasimeshiraz.ir/news/show/8804/-بهترین-روش-برای-رشد-مو-+-آموزش-تصویری به گزارش نسیم شیراز، داشتن مو‌های زیبا و سالم برای افراد به ویژه خانم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ریزش مو، کندی رشد، وجود موخوره و شوره می‌تواند سبب آسیب رسیدن به مو‌ها و افت اعتماد به نفس افراد شود. برخی از بانوان پس از رنگ آمیزی و دکلره کردن مو‌ها دچار سوختگی انتهای ساقه مو‌ها شده و به اجبارمو‌های خود را کوتاه می‌کنند، برخی دیگر نیز به دلایل متفاوت از جمله پایان شیمی درمانی و رشد دوباره مو‌ها تمایل به بلند کردن مو‌های خود را دارند. کندی رشد مو دلایل مختلفی دارد، اما می‌توان با راهکار‌هایی سرعت رشد مو‌ها را افزایش داد. رشد مو سه مرحله دارد: آناژن (زمانی که مو در حال رشد است)، کاتاژن (زمانی که رشد مو شروع به توقف می‌کند) و تلوژن (زمانی که رشد متوقف می‌شود و مو‌ها از بین می‌روند) که با انجام راهکار‌هایی می‌توان مرحله آناژن را افزایش داد. درگام اول اصلاح رژیم غذایی و مصرف خوراک‌های سالم و سرشار از ویتامین و املاح معدنی می‌تواند نقش به سزایی در افزایش رشد مو‌ها داشته باشد. تخم مرغ، ماست پروبیوتیک و مرغ از جمله خوراکی‌های مفید برای افزایش سرعت رشد مو هستند. خوردن مواد غذایی یا مکمل‌های خوراکی حاوی آهن و روی (با نظارت پزشک و به میزان استاندارد) می‌تواند سبب تولید پروتئین در ریشه مو و افزایش طول عمر آن‌ها شود. کم خونی یکی از اصلی‌ترین دلیل‌های ریزش و کم پشتی مو‌ها است. خوردن مواد غذایی حاوی ویتامین‌های D و C مانند پرتقال، گریپ فروت، لیموترش، ماهی‌های روغنی و شیر کامل نیز می‌تواند سبب تقویت ریشه و ساقه مو‌ها شود. خوراکی‌های حاوی گروه ویتامین B که به نام بیوتین شناخته می‌شود نیز در حفظ سلامت بدن، تقویت و کمک به بلند شدن مو‌ها بسیار موثر است. از جمله خوراکی‌های حاوی بیوتین می‌توان تخم مرغ، پنیر، قارچ، بادام، گل کلم، ماهی، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، سبزیجات برگ، نخود فرنگی و لوبیا را نام برد که همگی منبع‌های خوب بیوتین هستند. برخی رفتار‌های اشتباه نیز سبب ریزش مو، شکنندگی ساقه و درنهایت کندی رشد آن‌ها می‌شوند که از آن جمله می‌توان شانه کردن مو با شانه‌های دندانه ریز یا برس را نام برد. همچنین شانه زدن بیش از حد موها، استفاده از خشک کن یا صاف کننده‌های حرارتی نیز می‌تواند سبب شکنندگی ساقه مو‌ها شود. استفاده از روبالشی از جنس ابریشم یا سیلک نیز می‌تواند سبب جلوگیری از بروز اصطکاک بین ساقه مو و بالش در زمان خواب و شکنندگی در ساقه مو‌ها شود. پس از اتمام حمام مو‌های خود را درون حوله نپیچید، زیرا سبب گره خوردن و شکنندگی مو‌ها می‌شود، خشک شدن مو‌ها به طور طبیعی در جریان هوا سبب سلامت و جلوگیری از بروز موخوره و کندی در رشد می‌شود. شستشوی روزانه مو‌ها با شامپو نیز می‌تواند سبب آسیب دیدن ساقه موها، از بین رفتن چربی طبیعی موجود در کف سر وکندی رشد مو‌ها شود. برای تحریک رشد مو و فولیکول سازی استفاده از ماساژ کف سر و ساقه‌های مو با روغن‌های گیاهی از جمله روغن‌های نارگیل، بادام، زیتون، اسطوخدوس و رزماری نیز بسیار مفید است. در مرحله آخر شستشو مو‌های خود را با آب سرد انجام دهید این کار سبب تقویت فولیکول مو و جلوگیری از ریزش پس از شستشو با آب می‌شود. بستن مو‌ها به صورت دم اسبی درخانم‌ها سبب افزایش قدرت جاذبه زمین بر مو‌ها و سرعت رشد آن‌ها می‌شود؛ و درنهایت ماساژ کف سر، کوتاه کردن مو‌ها هر سه الی چهار ماه به میزان یک سانتی متر، پرهیز از استفاده از رنگ‌های شیمیایی برای رنگ آمیزی مو‌ها همگی می‌تواند در عرض مدت کوتاهی سبب رشد باورنکردنی مو‌ها شود. البته سرعت رشد مو‌ها و کیفیت آن‌ها به ژنتیک، جنسیت، سن، سابقه بیماری، میزان استرس و مواردی از این دست نیز بستگی دارد. منبع:Wikihow انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8804/-بهترین-روش-برای-رشد-مو-+-آموزش-تصویری Tue, 05 Dec 2017 09:26:57 GMT خلاقیت با میوه‌های کاج http://nasimeshiraz.ir/news/show/8803/خلاقیت-با-میوه‌های-کاج- info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8803/خلاقیت-با-میوه‌های-کاج- Tue, 05 Dec 2017 09:14:29 GMT اگر کودکتان را دست پرستار می سپارید بخوانید http://nasimeshiraz.ir/news/show/8802/-اگر-کودکتان-را-دست-پرستار-می-سپارید-بخوانید به گزارش نسیم شیراز، سن کودک یکی از اولین نکاتی که در مورد انتخاب پرستار باید درنظر گرفته شود، سن کودک است. در سنین پایین که کودک نیاز به مراقبت دارد، بهتر است پرستار با مهارت‌های نگهداری از کودک آشنا بوده و تجربه کافی داشته باشد. به‌عنوان مثال پرستارانی که مادر هستند یا تجربه نگهداری از کودک را دارند، برای نگهداری از کودک گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر خودشان قادر به صحبت کردن هستند و می‌توانند اتفاقات خانه را گزارش دهند اما در مورد کودکانی که هنوز توانایی حرف زدن ندارند کنترل شرایط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. علاوه بر این در مورد کودکان بزرگ‌تر توصیه می‌شود پدر و مادر پرستاری را انتخاب کنند که توانایی کار و بازی با کودک را داشته باشد. حتی اگر پرستار قادر باشد کارهای آموزشی انجام دهد و تجربه یا تحصیلات مرتبط داشته باشد، داشتن این قابلیت‌ها به مراتب بهتر است. بهترین سن برای پرستاران 28 تا 40 سال است.  کنترل از راه دور در مورد کودکانی که در سنین قبل از سه سالگی هستند و توانایی صحبت کردن ندارند، بهتر است اقدامات دیگری هم در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال اگر پدر و مادر امکانات مالی خوبی دارند، خرید دوربین‌های مدار بسته اقدام موثری است که می‌تواند در نظارت کارهای پرستار تاثیر داشته باشد. درصورتی‌که امکان خرید دوربین مدار بسته وجود ندارد، والدین می‌توانند حداقل صدای پرستار را ضبط کنند. البته نکته مهم اینجاست که خود پرستار در جریان نصب دوربین یا دستگاه ثبت صدا باشد و بداند که والدین کودک، عملکرد او را کنترل می‌کنند.  برای نظارت بر کار پرستار می‌توان از همسایه‌ها هم کمک گرفت. مادر می‌تواند به یکی از خانم‌های همسایه بسپارد تا اگر صدای گریه ممتد کودک را شنید برای پیگیری به خانه‌شان مراجعه کند.  همسویی رفتار والدین و پرستار هماهنگی و همسویی رفتار والدین و پرستار هم موضوع قابل‌توجهی است که خانواده‌ها باید به آن توجه داشته باشند. قرار است کودک 7 یا 8 ساعت در روز را نزد پرستارش باشد و به همین دلیل لازم است بین رفتار پدر و مادر و پرستار همسویی جهت‌داری وجود داشته باشد. مثلا اگر در خانه قانونی وجود دارد که کودک نباید قبل از غذا شیرینی بخورد، توصیه می‌شود که از پرستار هم بخواهید به این نکات توجه داشته باشد و در مورد نحوه تشویق یا تنبیه کودک هم مطلع شود. البته منظور از تنبیه کتک زدن یا فریاد کشیدن بر سر کودک نیست، بلکه پدر و مادر یا پرستار می‌توانند از کودک بخواهند که به دلیل رفتار نامناسب چند دقیقه‌ای کنار اتاق بنشیند. این موارد تنبیهات بی‌ضرری هستند که در مورد آنها والدین و پرستار می‌توانند به توافق برسند. هرقدر شباهت رفتاری بین والدین و پرستار بیشتر باشد احتمال بروز مشکلات کمتر می‌شود.  با نگهدار کودک ارتباط برقرار کنید  برخی والدین با تمام اعتمادی که به نگهدار کودک خود دارند باز هم بخوبی  نمی دانند آیا نگهدار کودک به درستی از کودکشان مراقبت می کند؟ آیا به خوبی درباره ی مسائل نگهداری از کودک با نگهدار کودک صحبت کرده اند؟ پی بردن به این رازها زمانی میسر می شود که شما رابطه ای خوب و کاملی با نگهدار کودک داشته باشید.  رابطه ای که در آن با حفظ حدو مرزها دو طرف انتظارات خود را بدرستی بیان کنند و به صحبت های یکدیگر گوش نمایند. والدین با بکارگیری نکات زیر می توانید ارتباط خوبی را با نگهدار کودک خود داشته باشد و به رازهای پنهان میان نگهدار و کودک پی ببرند. 1- انتظارات خود را مشخص و روشن بیان کنید: اولین چیزی که بعد از ورود نگهدار کودک در منزل باید دقیق انجام شود صحبت کردن درباره ی انتظارات از نگهدار کودک آن هم بصورت کاملا واضح و روشن می باشد. به احتمال زیاد با او در مصاحبه و قبل از قطعی شدن استخدام او درباره ی برخی مسائل به صورت کلی صحبت کرده اید. اما بهتر این است که پس ازاستخدام نگهدار کودک نیز به طور روشن و صریح مسائل را بازگو کرده و نظر نگهدار کودک را در باره ی انتظاراتتان جویا شوید. مثلا اگر نگهدار کودک قرار است لباس های کودک را تعویض کرده و بشوید با او درباره ی حد کثیفی لباس صحبت کنید و یا اگر نگهدار کودک قصد پختن غذا برای کودکتان را دارد بخوبی درباره ی این موضوع با او صحبت کنید. برنامه ی سابق روزانه کودک را برای نگهدار کودک یادداشت کنید و چیزی را از قلم نیندازید. اگر نگهدار کودک از قوانینی که شما وضع می کنید تخطی نمود ممکن است ایراد کار از توضیحات نیمه کامل شما درباره ی قوانین باشد. هدف از داشتن ارتباط خوب با نگهدار کودک جلوگیری از بروز اشتباه و تقویت رابطه می باشد. 2- گاهی با نگهدار کودک صحبت کنید  : بعد از یک روز کاری زمان مناسبی است که با نگهدار کودک خود اندکی درباره ی مسائل مراقبت از کودک صحبت کنید. از او بخواهید درباره ی اینکه روز را چگونه سپری کرده اند و چه فعالیتهایی با کودک انجام دادند؟ آیا در طول روز مشکلی پیش نیامد و یا کودکان تا چه اندازه او را به دردسر انداخته است؟ درباره ی اخلاق و روحیات کودک و اینکه چگونه می توانید نکات منفی اخلاقی در کودک را بهبود ببخشید و به رشد جسمی و ذهنی کودک نمایید سخن بگویید. به خواسته های نگهدار کودک توجه کنید تا او نیز رازها و حرفهای خود را به شما بگوید.استخدام نگهدار کودک در  آیا تفاوت بارزی میان کودکی که پرستار دارد و کودکی که در کنار مادرش بزرگ می‌شود، هست؟ اغلب مادران شاغل چاره‌ای جز گرفتن پرستار برای کودک خود و یا فرستادن او به مهد کودک ندارند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد تفاوت چندانی بین این کودکان و کودکانی که همه ساعات روز را با مادر خود می‌گذارند، وجود ندارد؛ چرا که ثابت شده کیفیت رابطه بسیار مهم‌تر از کمیت آن است. چه بسا تربیت کودکی که پرستار از او نگهداری می‌کند بهتر از کودکی باشد که مادر خانه‌دار اما بی‌حوصله‌اش تمام ساعات روز را با او می‌گذراند و اصلا به آموزش و تربیت و سرگرم کردن کودک خود توجهی نمی‌کند. چطور به پرستارها اعتماد کنیم؟ شاید این سؤال برای برخی خانواده‌ها پیش بیاید که چطور می‌شود به یک فرد غریبه اعتماد کرد و کودک را کنار او تنها گذاشت؟ توصیه اول این است که والدین برای انتخاب پرستار بچه از افراد آشنا کمک بگیرند. در این صورت امکان اطلاع از سابقه و پیشینه فرد وجود دارد. اگر چنین امکانی برای خانواده‌ها وجود ندارد بهتر است به موسسه‌های معتبر مراجعه کنند. البته باید گفت که هر موسسه‌ای معتبر نیست. بعضی موسسه‌ها روی این موضوع تاکید دارند که پرستار باید مدارک یا گواهینامه‌های معتبر ارائه دهد یا تحصیلات مرتبط داشته باشد. در واقع موسساتی که مجوز دارند نسبت به این موضوع سختگیرتر هستند و مشکلات را بهتر پیگیری می‌کنند، ضمن اینکه پدر و مادر می‌توانند در زمان مصاحبه رفتار پرستار را ببینند. توصیه دیگر این است که شماره تماسی از نزدیکان پرستار هم داشته باشید تا در زمان‌های ضروری بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. به یاد داشته باشید زمانی که پرستار در خانه شماست وسایلی که ارزش مادی دارند و همین‌طور پول و جواهرات را در خانه قرار ندهید تا احتمال بروز خطای پرستار به حداقل برسد.                                                                               منابع : مه چهرگان / سلامت نیوز  /مهر پرور info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8802/-اگر-کودکتان-را-دست-پرستار-می-سپارید-بخوانید Tue, 05 Dec 2017 09:12:45 GMT نوشیدنی‌های بد در دوران بارداری http://nasimeshiraz.ir/news/show/8801/نوشیدنی‌های-بد-در-دوران-بارداری به گزارش نسیم شیراز، تقریباً بیشتر خانم‌ها از بایدها و نبایدها دوران بارداری مطلع هستند ولی ممکن است هنوز هم تعدادی از خانواده‌ها دانش کافی در این زمینه نداشته باشند و خطاهای جبران‌ناپذیر از آن‌ها سر بزند.   قبل از نوشیدن کمی فکر کنید برخی از نوشیدنی‌ها، جزو نوشیدنی‌های سالم محسوب می‌شوند اما صرفاً سالم بودن آن‌ها باعث نمی‌شود که تصور کنید مصرفشان در دوران بارداری بلامانع و بی‌خطر است مثل چای سبز، چای یخی، نوشابه‌های رژیمی، قهوه و...   الکل مصرف الکل در دوران بارداری مانع از رشد جسمی و ذهنی جنین می‌شود. حتی برخی نارسایی‌ها در ظاهر جنین و در روح و روان او را نیز ایجاد می‌کند. کودکانی که از مادران الکی و یا حتی مادرانی که گاهی الکل مصرف می‌کنند به دنیا می‌آیند، در آینده دچار مشکلات جدی در تکلم، یادگیری، تمرکز، زبان و بیش فعالی می‌شوند.   چای سرد ممکن است که این چای واقعاً به شما حس نشاط و انرژی بدهد اما کافئین آن بسیار بالا است و نباید مورد مصرف قرار بگیرد.   کافی (قهوه) اگر نمی‌توانید یک روز را بدون قهوه سر کنید بهتر است مصرف آن را در این دوران بسیار کاهش دهید. به‌طور ایده‌آل حذف قهوه از برنامه غذایی‌تان لازم است اما اگر چنانچه نمی‌توانید این کار را انجام دهید. لااقل در مقدار مصرفی آن تجدیدنظر کنید. مصرف زیاد کافئین خصوصاً در سه ماه نخست بارداری می‌تواند منجر به سقط جنین شود و می‌تواند سلامتی جنین را به خطر بیندازد. مصرف مداوم قهوه باعث تنگ‌تر شدن عروق خونی می‌شود و در نتیجه جریان خون در بدن کاهش می‌یابد و از همین طریق جریان خون در بدن جنین نیز کم می‌شود. ترکیبات موجود در کافئین باعث کم‌تر جذب شدن آهن که برای رشد جنین بسیار مهم است، می‌شوند خانم‌های باردار نباید روزانه بیشتر از 150 میلی‌گرم کافئین مصرف کنند پس عاقلانه است که مصرف قهوه را بسیار کم کنید و خودتان را از این خطرات دور نگاه دارید.   شیر و آب‌میوه‌های پاستوریزه نشده حتماً به برچسب محصولات توجه کنید. از انواع شیر و آب‌میوه‌های پاستوریزه نشده کاملاً پرهیز کنید چرا که ممکن است حاوی باکتری‌های باشند که به سیستم عصبی جنین آسیب می‌رسانند.   نوشابه‌ها می‌دانیم که نوشیدن نوشابه‌ها از لذت‌بخش‌ترین چیزها در تمام دنیا هستند، اما نوشابه‌ها حاوی کافئین و برخی مواد شیمیایی دیگر هستند. مصرف نوشابه‌ها باعث بروز مشکلاتی مثل زایمان زودرس می‌شود. مواد مصنوعی به کار رفته در نوشابه‌ها باعث تغییراتی در رحم می‌شود. طعم‌دهنده‌های مصنوعی موجود در نوشابه مثل ساکارین مواد شیمیایی هستند که مردم به جای شکر، آن‌ها را جایگزین کرده‌اند تا کالری کمتری دریافت کنند.   این مواد به طور مستقیم روی تخمک اثر می‌گذارند نوشابه‌ها برای رفع تشنگی خوش‌طعم‌ترین و دلچسب‌ترین انتخاب هستند ولی مواد شیمیایی آن‌ها مثل کوئینین اثرات مخرب زیادی دارند هر زنی که به بارداری سالم و داشتن برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری اهمیت می‌دهد، باید از مصرف نوشابه‌ها پرهیز کند.   نوشابه‌های رژیمی نوشابه‌های رژیمی پر از کافئین نیستند اما شیرین‌کننده‌های غیرطبیعی دارند مثل ساکارین. این طعم‌دهنده‌ها باعث بروز برخی نارسایی‌ها در جنین می‌شوند البته اگر در مقادیر زیاد وارد بدن شوند. نوشابه‌ها در طعم‌های مختلف و متفاوت همگی کافئین دارند و باید در اندازه‌ای که مصرف می‌شوند بسیار دقت شود نوشیدن این نوشابه‌ها، بدترین و مضرترین مواد غذایی نیستند و اگر خانم بارداری میل به نوشیدن آن را داشته باشد می‌تواند کنترل شده و متعادل گاهی نوشابه نیز بنوشد.   نوشیدنی‌های گازدار کولا، لیموناد، تانگو و... همگی گوارا هستند و با نوشیدن مقدار کمی از آن‌ها اتفاق خطرناکی نمی‌افتد ولی اگر عادت کنید که هر روز یک نوشیدن مقدار کمی از آن‌ها اتفاق خطرناکی نمی‌افتد ولی اگر عادت کنید که هر روز یک نوشیدنی گازدار بنوشید، احتمال آنکه در هفته 37 ام دچار وضع حمل شوید تا 38 درصد افزایش می‌یابد. نوشابه‌های انرژی‌زا و نوشیدنی‌های گازدار حاوی کافئین هستند و خطر زایمان زودرس را به همراه دارند. بهترین قانون در دوران بارداری این است که از هر چیزی که دوست دارید و هوس خوردنش را می‌کنید در حد متعادل و متناسب مصرف کنید.   منبع: زندگی آنلاین - اعظم اسلامی مجد   info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8801/نوشیدنی‌های-بد-در-دوران-بارداری Tue, 05 Dec 2017 09:10:08 GMT ازدواج با وجود مخالفت‌های والدین چگونه خواهد بود؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8800/-ازدواج-با-وجود-مخالفت‌های-والدین-چگونه-خواهد-بود؟ به گزارش نسیم شیراز، این اتفاق مسأله نادر و کم‌ حاشیه‌ای نیست؛ ازدواج با کسی که شما دوستش دارید اما خانواده آن را نمی‌پذیرد قدم گذاشتن در راه پرحادثه‌ای است. تحمل این مسأله وقتی سخت‌تر می‌شود که شما و فرد مورد نظرتان واقعاً در کنار هم خوشحال و موفق باشید. هیچ چیز در رابطه شما به‌خودی خود مشکل و مسأله نیست بجز زخم‌ زبان‌ها یا نگاه‌های تند و تیز یکی از اعضای خانواده و طعنه‌ و بی‌توجهی‌ در برابر محبتی که تلاش می‌کنید به همسرتان و خانواده‌اش نشان بدهید. شما احساس خوشبختی می‌کنید ‌چون در کنار فرد درستی قرار گرفته‌اید با این حال همیشه چیزی روی قلبتان سنگینی می‌کند. باری که حتی همسرتان هم نمی‌تواند از روی دوش تان بردارد؛ چون او واقعاً مقصر این رفتارها نیست. واقعیت از یک ضعف فرهنگی و فکری در خانواده‌ها ناشی می‌شود. بسیاری از پدرومادرها فکر می‌کنند حق دارند درباره همه چیز زندگی فرزندشان نظر بدهند و تعیین تکلیف کنند. این باوری اشتباه و یک آسیب اجتماعی است. ما به این دلیل از آن به‌عنوان آسیب اجتماعی یاد می‌کنیم که تبعات آن معمولاً فراتر از محیط خانواده است. این درواقع طرز فکری است که به شکل‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف بروز پیدا می‌کند. اگر شما همسری متناسب با خواسته‌های خودتان پیدا کرده باشید، به این نتیجه برسید که با این فرد خاص در بیشتر موارد همراه و همدل‌ هستید، در کنارش احساس آرامش می‌کنید، تفاوت‌های آشکاری ندارید و او هیچ مشکل و مسأله خاص و نامتعارفی ندارد مخالفت خانواده یک آسیب اجتماعی است. به‌هر‌حال این وضعیتی است که درآن قرار گرفته‌اید، این شما هستید که می‌توانید با راهکارهای مناسب برای مقابله با رفتارهای تهاجمی خانواده رابطه را حفظ کنید. مهم‌ترین کاری که باید برای کنار آمدن با این شرایط انجام بدهید این است که همه چیز را شخصی نکنید. شاید مسأله اصلاً شخص شما نباشید. خیلی از خانواده‌ها وابستگی عمیقی به فرزندشان دارند. وابستگی به فرزندان و احساس مالکیت در خانواده‌های ایرانی بسیار رایج است. در این شرایط گاهی احساس می‌کنید همسرتان مسئول تمام این رفتارهاست اما از خودتان بپرسید چطور همسرتان می‌تواند مسئولیت فرد بالغ دیگری را به‌عهده بگیرد؟ خیلی وقت‌ها وقتی یکی از اعضای خانواده نسبت به شما رفتار بدی دارد و توهین می‌کند همسرتان ‌مقصر نیست. تنها امکان شما برای مقابله این است که روش درست تعامل را پیدا کنید. آیا آنها آزارتان می‌دهند؟ حدومرز این رابطه را مشخص کنید. مجبور نیستید رفت و آمد زیادی با چنین افرادی داشته باشید. اجازه ندهید کنترل رابطه شما و همسرتان به‌دست آنها بیفتد. همچنین تلاش نکنید به آدم‌هایی که نمی‌خواهند دوستتان داشته باشند بیش‌از اندازه محبت کنید. مگر اینکه احساس کنید آنها قابلیت تغییر دارند ومحبت‌های شما موضع آنها را تغییر می‌دهد. یادتان باشد که آدم‌ها پشیمان می‌شوند. بعداز مدتی ممکن است خانواده همسرتان از قضاوت‌های زودهنگام و بدرفتاری‌هایشان پشیمان بشوند. سعی کنید تلخی‌ها و آزارهای گذشته را به مرور زمان و با تمرین و تلاش فراموش کنید. نمی‌توانید فراموش کنید؟ پس آنها را نادیده بگیرید. اجازه ندهید لحظه اکنون به خاطر آنچه در گذشته اتفاق افتاده خراب شود. در بعضی از موارد سطح و حجم توهین‌ها و بدرفتاری‌ها آنقدر وسیع است که سکوت و صبوری، بی‌احترامی به خودتان است. در این شرایط ممکن است بهترین راه محدود کردن رابطه باشد. وقتی آنها در همه جزئیات زندگی و خصوصی‌ترین بخش‌های رابطه زناشویی‌تان دخالت می‌کنند، وقتی احساس می‌کنید افسار زندگی‌تان دست دیگران افتاده‌ است، زمانی که برای وقت و پول و نوع تربیت فرزندتان تکلیف می‌کنند، حق شما را پایمال و هتاکی می‌کنند و حتی در مواردی رفتارهایشان با توهین و آزار جسمی همراه است هیچ راهی بهتر از این نیست که خود را از آنها دور نگه دارید. منبع: سلامت نیوز info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8800/-ازدواج-با-وجود-مخالفت‌های-والدین-چگونه-خواهد-بود؟ Tue, 05 Dec 2017 09:06:38 GMT همسرم اصلا نمی گوید که مرا دوست دارد! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8799/-همسرم-اصلا-نمی-گوید-که-مرا-دوست-دارد! به گزارش نسیم شیراز ،دیگر خسته شده ام. اصلا انگار نه انگار من هستم؟ چرا هیچ حرفی برای گفتن ندارد؟ تقصیر من است یا خودش؟ تا کی می خواهد سکوت کند؟ نکند این سکوت را عمدا انتخاب می کند و می خواهد مرا آزار دهد؟ یا شاید حرف هایش را جای دیگری می زند؟ و هزاران سوال بی جواب دیگر که ذهن خانم هایی را به خود مشغول می کند که همسران کم حرف دارند؛ اما واقعا چرا یک مرد کم حرف است و چه باید کرد؟ قبل از هر چیز یک اصل مهم را نباید فراموش کرد و آن تفاوت زیستی- تکاملی خانم ها و آقایان در صحبت کردن است. خانم ها در صحبت کردن و کلا ارتباط کلامی، بهتر از آقایان عمل می کنند و به خاطر نقش‌هایشان در خانه و محیط اطرافشان این ویژگی در آن ها تقویت می شود؛ مثلا از همان کودکی برای یک دختربچه قابل قبول تر است اگر عروسکش شکست گریه کند و در مورد غم و ناراحتیش حرف بزند و احساسش را مطرح کند، اما برای یک پسر این کار یک رفتار مردانه به حساب نمی آید و او یاد می گیرد نباید زیاد در مورد احساسش حرف بزند. نباید فراموش کرد در کل نیاز خانم ها به ارتباط کلامی و صحبت کردن بیشتر از آقایان است. همه کم حرف ها مثل هم هستند؟ کم حرفی مردها با هم فرق دارد. بعضی ها جزء آدم های درونگرا هستند و کلا کم حرف هستند و در اکثر موقعیت های زندگی و کاری زیاد به حرف زدن و صحبت کردن علاقه ندارند. این دسته افراد برایشان فرق نمی‌کند در جمع دو نفره با همسرشان هستند یا محیط کار یا بین دوستان. این افراد معمولا از صحبت کردن اضافی خوششان نمی آید. حتما شما خودتان در روزهای نامزدی و اوایل رابطه با همسرتان متوجه این موضوع شده اید. علاوه بر این به خوبی دیده اید که فقط با شما کم حرف نمی زند، بلکه کلا از این که بخواهد زیاد صحبت کند، حس خوبی ندارد. حتی گاهی با شما و در جمع دو نفره تان بیشتر از جمع های خانوادگی یا شلوغ حرف می زند. پس تا این جا شما خیالتان راحت شد که علت کم حرفی همسرتان شما نیستید و این کم حرفی به خاطر بی علاقگی و بی اهمیت بودن شما نیست، بلکه بخشی از شخصیت اوست. دسته دوم مردهایی هستند که در جمع های مردانه به خوبی حرف می زنند، اما در خانه و کنار همسر زیاد اهل حرف زدن نیستند. خوب باز هم خوب فکر کنید. آیا همیشه همین بوده؟! بی شک جوابتان این است که نه در روزهای اول آشنایی بیشتر حرف می زد؛ آن روزها بسیار خوش صحبت بود، اما حالا چنان در اخبار و تلویزیون یا گزارش فوتبال غرق می شود که انگار من اصلا در خانه حضور ندارم. چه باید کرد؟ اجازه بدهید با یک مثال ساده و آشنا تفاوت در هدف حرف زدن را مطرح کنیم. ممکن است دو خانم با همدیگر صحبت کنند و ساعت ها از مهمانی هفته قبل و مدل موها و لباس مهمان ها گرفته تا نحوه برخورد آن ها با همدیگر و این که شام یا پذیرایی خوب بود یا بد و نوه خاله شان که در مهمانی بود و قرار است از همسرش جدا شود و خلاصه بی نهایت موضوع ریز و درشت آن مهمانی حرف بزنند. این دو خانم با هم حرف می زنند، نظر می دهند و انگار حرف هایشان تمامی ندارد. ممکن است حتی در چند دیدار آینده هم بتوانند با آب و تاب در مورد همان مهمانی حرف بزنند. شک نکنید آقایان بعد از خروج از مهمانی، به یاد ندارند تک تک افراد چه لباسی پوشیده بودند و یا چه اتفاقاتی افتاد. آن ها یک کلیت را در خاطر دارند و خیلی نمی توانند در مورد جزییات مهمانی مورد نظر حرفی برای گفتن داشته باشند. همان طور که در مثال بالا مشخص است، نوع گفت و گوی زنان یک گفت و گوی آزاد است و ممکن است هدف خاصی جز صحبت کردن نداشته باشند. زنان به جزییات شخصی علاقه مندتر هستند. آن ها از شوهرانشان انتظار دارند در این نوع گفت و گوها شرکت کنند، اما اغلب مردها نمی دانند چگونه می توانند این کار را بکنند. اگر با یک مرد در مورد همان مهمانی بخواهید حرف بزنید، او با بی علاقگی به شما گوش خواهد داد و نمی تواند با شما همراهی کند؛ چون برای همسرتان صحبت در مورد بحث های تکلیف محور مهم است. مردها دوست دارند در مورد مسایلی حرف بزنند و با هم گفت و گو کنند که می توانند بر آن ها تاثیر بگذارند. پذیرش تفاوت ها سعی کنید تفاوت های دنیای مردانه و زنانه را درک کنید و این موضوع را بپذیرید. او کمتر از شما به حرف زدن و برقراری ارتباط کلامی علاقه مند است. بنابراین نمی توانید توقع داشته باشید کاملا پا به پای شما حرف بزند و صحبت کند و همه چیزها را مو به مو و با جزییات تعریف کند. همان قدر که حرف زدن در مورد سیاست و فوتبال برای شما خسته کننده است، این حرف ها هم برای همسرتان خسته کننده خواهد بود. مقایسه نکنید اگر همسرتان فردی درونگراست و خود شما یک آدم برونگرا، شما با هم متفاوت هستید و باید سعی کنید انتظارتان متناسب با روحیه، شخصیت و توانایی های او باشد. دست از مقایسه بردارید و مدام نگویید شوهر دوستم با او زیاد حرف می زند. او خیلی بهتر از توست. او خوش صحبت است و… گاهی لازم است او را درک کنید و شما نیز از سطح انتظاراتتان بکاهید. همان قدر که شما نمی توانید کم حرف باشید، او نیز نمی تواند پرحرف باشد. بی انصافی را کنار بگذارید. آیا ویژگی های مثبت دیگر او را می توانید نادیده بگیرید؟! کم حرفی او را به حساب بی توجهی نگذارید یک زن دوست دارد شوهرش همه چیزهای ریز و درشت را برایش تعریف کند و او را در جریان تمام مشکلات قرار دهد و او نیز سنگ صبور همسرش باشد. گاهی حتی وقتی همسرشان به خاطر مشکلات مالی و کاری و… کمتر حرف می زنند، به این فکر می کنند که او حتما کس دیگری غیر از من را پیدا کرده تا پای حرف ها و درد دل هایش بنشیند. به جای این حرف ها و خیالپردازی ها، این واقعیت را قبول کنید که اکثر مردها مایل نیستند مشغله های فکری شان را با همسر خود درمیان بگذارند؛ چون می ترسند او را دچار نگرانی و اضطراب کنند. فضای صحبت فراهم کنید وقتی سکوت می کند، برای به حرف آوردنش عجله نکنید. به او فرصت دهید به جای غر زدن برای سکوتش و پرسش های مداوم و پی در پی سعی کنید یک فضای آرام و حمایتگر در خانه فراهم کنید. با محبت و آرامش با او صحبت کنید تا آرام آرام خودش بخواهد صحبت کند و موضوع را با شما در میان بگذارد و وقتی با شما صحبت می کند، سعی کنید به خوبی گوش کنید و با او همدلی کنید. وسط حرف هایش نپرید و تلاش کنید صحبت ها را به جر و بحث نکشانید. منبع : سپیده دانایی info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8799/-همسرم-اصلا-نمی-گوید-که-مرا-دوست-دارد! Tue, 05 Dec 2017 09:03:27 GMT اتحاد، نه وحدت! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8798/-اتحاد،-نه-وحدت! به گزارش نسیم شیراز، هفته وحدت یکی از مهم ترین اقدامات مرحوم امام خمینی (ره)  بعد از انقلاب می باشد. این اقدام  جهان اسلامی که چندین قرن متفرق بوده را به اجتماع و برادری فراخواند و بسیاری از نقشه های دشمنان اسلام را نقش بر آب کرد. اما برخی از شیعیان رسیدن به این وحدت را ملازم با ترک اعتقادات شیعه تلقی می کنند به همین جهت برای این موضوع ارزشی قائل نیستند. البته در بین اهل تسنن هم هستند کسانی که وحدت را مغایر با اعتقادات خود می دانند. ولی آنچه که ما به دنبال آن هستیم اتحاد بین تشیع و اهل تسنن است و نه وحدت. مفهوم واژه وحدت با اتحاد از لحاظ فلسفی متفاوت است. وحدت به معنای یکی بودن است اما اتحاد به معنای دو چیز است که در موضوعی اشتراک دارند و از لحاظی با هم اختلاف دارند. مانند دو فرد از انسان که علیرغم تفاوت هایشان در یک عنوان که انسان است مشترک هستند. و یا مانند انسان و سنگ، شاید به نظر بیاید این دو مفهوم هیچ سنخیتی ندارند اما می توان حتی برای این دو نیز محل اشتراکی فرض کرد و آن هم جسمانیت است. البته اختلاف شیعه سنی نظیر سنگ و انسان نیست که تفاوت ها بیشتر از شباهت باشد بلکه مانند دو فرد از انسان است که اختلافاتشان در عوارض و جزئیات است. به همین دلیل رسیدن به اتحاد بسیار ساده است. با توجه به مطلبی که گذشت گفتمان وحدت اسلامی تلاشش رسیدن به اتحاد است و نه وحدت. یعنی هیچ یک از این مذاهب نمی خواهند از اعتقادات گروه دیگر کاسته شود بلکه با تکیه بر اشتراکات، برای اتحادی در راستای قدرت و امنیت و اعتلای دین تلاش می کنند. به عبارت قرآنی «قل تعالوالی کلمة سواء بیننا و بینکم» (آل عمران، 64) یعنی بیایید در موضوعی که مشترک بین ما و شما هست تاکید کنیم. البته این مبحث ناظر بر مباحث دقیق واکاوی واژگان فلسفی است و گرنه عرف تفاوتی بین وحدت و اتحاد نمی گذارد.   کلام رهبر ما نمي‌گوييم‌ كه‌ سني هاي‌ عالم‌ بيايند شيعه‌ بشوند، يا شيعه‌هاي‌ عالم‌ دست‌ از عقيده‌شان‌ بردارند. البته‌، اگر يك‌ سني‌ يا هر كسي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ كرد، عقيده‌اش‌ هر چه‌ شد، بايد بر طبق‌ عقيده‌ و تحقيق‌ خودش‌ عمل‌ كند. تكليف‌ او با خدايش‌ است‌. حرف‌ ما در هفته‌ي‌ وحدت‌ و به‌ عنوان‌ پيام‌ وحدت‌ اين‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ بيايند با هم‌ متحد بشوند و با يكديگر دشمني‌ نكنند. محور هم‌ كتاب‌ خدا و سنت‌ نبي‌اكرم‌ (صلي‌الله‌عليه‌واله‌وسلم‌) و شريعت‌ اسلامي‌ باشد. اين‌ حرف‌، حرف‌ بدي‌ نيست‌. اين‌ حرف‌، حرفي‌ است‌ كه‌ هر عاقل‌ بي‌غرض‌ و منصفي‌، آن‌ را قبول‌ خواهد كرد. (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)   اشتراکات شیعیان و اهل تسنن برای انسان ها چند سوال بنیادین مطرح است یکی اینکه از کجا آمده اند؟ و دیگر اینکه به کجا می روند؟ و برای رسیدن به مقصد باید از چه راهی بروند؟ این سوالات که بن مایه اعتقادات نیز می باشد شیعه و سنی در آن مشترکند یعنی همانطور که شیعه مبدا هستی را خدای واجب الوجود واحد می داند، سنی نیز به همین خدا معتقد است و همانگونه که سنی مقصد را معاد و حشر در آخرت می داند شیعه نیز به همین مقصد معتقد است همچنین هر دو راه رسیدن به مقصد را پیروی از قرآن و پیامبر عظیم الشأن می دانند و یا در مسائل فرعی تر مانند احکام و فقه نیز دارای مشترکات فراوانی هستند و یا حداقل هر دو به بدست آوردن احکام حقوقی از شریعت باور دارند و همانگونه که بین علمای شیعه در مبانی فقهی اختلاف است بین شیعه و علمای سنی  نیز اختلاف متصور است. در بسیاری از شعائر دینی، دارای مشترکات فراوانیم مانند حج که هرساله مذاهب و تفکرات مختلف اسلامی را دور هم در مکه جمع می کند و همه از آن جهت که مسلمان هستند به این عمل عبادی مشغول می شوند.   لازمه رسیدن به اتحاد بنظر می رسد رسیدن به اتحاد هم شرعی هست هم عقلی فقط باید طرفین اراده کنند تا به اتحاد دست یابند و هر غیر ممکنی را با هم ممکن سازند. اما اتحاد شیعه و سنی لوازمی هم دارد یکی از لوازم احترام گذاشتن به همدیگر و اعتقادات یکدیگر است. البته سبک رفتاری قرآن با تفکرات غیر اسلامی نیز همین مدارا و احترام است آنجا که می فرماید: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام، 108)   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8798/-اتحاد،-نه-وحدت! Tue, 05 Dec 2017 08:55:03 GMT بیماری‌های پوستی لاعلاج حاصل استفاده از لوازم آرایشی قاچاق http://nasimeshiraz.ir/news/show/8797/بیماری‌های-پوستی-لاعلاج-حاصل-استفاده-از-لوازم-آرایشی-قاچاق به گزارش نسیم شیراز، مشکلات پیش روی واردکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی که در داخل تولید نمی شوند و یا اینکه نیاز داخلی را تامین نمی کنند، باعث شده تا افراد سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کرده و بازار لوازم بهداشتی و آرایشی را تحت سیطره خود در آورند، به گونه ای که در حال حاضر سهم لوازم آرایشی تقلبی و قاچاق در کشور، بیشتر از محصولات استاندارد و برند است و این وضعیت در خصوص لوازم بهداشتی پر مصرف مثل مسواک و خمیردندان نیز، رو به افزایش است. کیفیت فدای قیمت می شود دکتر مصطفی اسماعیلی رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با بیان این مطلب که در مصرف لوازم آرایشی باید بسیار حساس باشیم، اظهار داشت: لوازم آرایشی و بهداشتی در بازار در انواع مختلف وجود دارد و متأسفانه اکثر شهروندان در خرید لوازم آرایشی به دنبال قیمت مناسب هستند نه کیفیت، که این موضوع یکی از اشتباهات در خرید لوازم آرایشی است. وی با بیان اینکه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی و بدون مجوز های بهداشتی که در بازار وجود دارد اکثر با قیمت های بسیار پایین به فروش می رسد، گفت: حساسیت پوستی، ریزش شدید مو، صدمات کبدی، آکنه و جوش سرسیاه و ایجاد لکه های پوستی از مهم ترین عوارض استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی است. 50 درصد بازار آرایشی و بهداشتی کشور قاچاق است در همین حال، دکتر رسول دیناروند رئیس سابق سازمان غذا و دارو، عنوان داشته بود که بیش از 50 درصد بازار لوازم آرایشی و بهداشتی کشور در اختیار محصولات تقلبی و قاچاق است. وی با طرح این موضوع که گاهی اوقات علت بروز قاچاق و تقلب ناشی از ضعف دسترسی مردم به کالاهای اصیل و مجاز است و گاهی اوقات ناشی از مسائل مالی و اقتصادی است، گفت: زیان های قاچاق کالاهای سلامت نسبت به سایر کالاها بیشتر است و زیان در این حوزه فقط اقتصادی نیست بلکه آسیب کالاهای قاچاق در این حوزه که عمدتا تقلبی هم هستند به سلامت مردم از زیان های اقتصادی آنها کمتر نیست. متأسفانه شبکه های مویرگی توزیع کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد که از طریق کشورهای دیگر به طرق مختلف به کشورمان ارسال می شود که باید با مسئله برخورد شود. اشد مجازات برای سازندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی تقلبی دکتر شهریار اسلامی تبار مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که اشد مجازات در انتظار سازندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی تقلبی است، گفت: قانون درباره فراورده ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده را الزام کرده است تا در فراورده های مذکور برای مثال رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز بکار برده نشود که اگر تخطی از ضوابط موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شونده آن 6 ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود. وی با بیان اینکه اگر مدت معالجه ای که در پی آسیب و بیماری ناشی از تخلف بوجود آمده بیشتر از یک ماه باشد افزود: این مجازات می تواند مشمول یک تا سه سال حبس تادیبی گردد. اسلامی تبار به مجازات مواد بهداشتی یا آرایشی که موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود نیز تصریح کرد: مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تادیبی است که اگر این فرآورده ها موجبات نقص یکی از اعضای مصرف کننده شوند نیز بین سه تا 10 سال مجازات حبس آن هم با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود. مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به تولید کنندگان محصولات زیر پله ای و غیر مجاز بویژه آنهایی که ناآگاهانه و سهوی قدم در این راه گذارده اند، هشدار داد: اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر به مرگ مصرف کننده ای شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و حتی اعدام سرنوشتی است که برای آنان رقم خواهد خورد. مضرات استفاده زیاد از لوازم آرایشی بررسی های میدانی از سطح فروشگاه های بهداشتی و آرایشی، حاکی از این است که استفاده از رژ لب در بین خانم ها افزایش یافته است. این در حالی است که این فرآورده آرایشی مواد مضر زیادی همچون فلزات سمی سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و آنتیموان در خود دارد. وقتی رژ لب برای ساعت های طولانی روی لب باقی می ماند ممکن است به طور ناخواسته و در اثر خوردن یا آشامیدن مواد غذایی، بلعیده شود که نتیجه آن تماس بدن با مواد سمی است. عناصر مذکور به عنوان مواد اولیه رژ لب ها، موم، روغن، الکل و رنگ است که از آلاینده های معمول زیست محیطی هستند. این مواد مضر در محصولات آرایشی وجود دارد و به مرور زمان در بدن تجمع و باعث بروز مسمومیت می شود. گرچه سرب جزء سازنده رژ لب نیست اما آن با هدف تثبیت کنندگی رنگ، تولید رنگ قرمز در ترکیباتش استفاده می شود. این در حالی است که متاسفانه قوانین مربوط به محصولات آرایشی حد مجاز معینی از غلظت فلزات سمی را به عنوان ناخالصی در محصولات آرایشی ارائه نداده است. استفاده بیش از حد این مواد می تواند موجب بروز انواع سرطان ها در اثر تجمع زیاد این فلزات در بدن شود. سرب می تواند از طریق مادر و از راه جفت وارد بدن جنین شود و اثراتی مانند مرگ جنین و زایمان نارس را به همراه بیاورد. بازار لوازم بهداشتی قاچاق هم داغ شده است در همین حال، همخوانی نداشتن میزان تولید محصولات بهداشتی همچون خمیر دندان و مسواک در کشور و نیاز به استفاده از این قبیل لوازم بهداشتی در زندگی روزانه مردم، باعث شده تا قاچاق این نوع محصولات بهداشتی نیز افزایش یابد و شاهد مسواک هایی باشیم که به اسم برندهای معتبر خارجی به فروش می رسد. این در حالی است که واردکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی، از موانع پیش رو برای واردات قانونی این قبیل محصولات که در ارتباط مستقیم با سلامت مردم هستند، گلایه دارند. حمید مقیمی نایب رئیس اول انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی ایران،  با عنوان این مطلب که محصولات بهداشتی همچون مسواک و خمیردندان در سبد کالای مردم قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه تولید این دو قلم محصول بهداشتی در کشور، بسیار کمتر از نیاز مصرفی است، باعث خواهد شد در صورت نبود کالای با کیفیت و مرغوب بهداشتی در بازار، مردم به سراغ کالاهای بی کیفیت بروند. وی با اشاره به بسته شدن سامانه ثبت سفارش و دپو شدن کالاهای وارداتی در گمرک، اظهارداشت: این وضعیت، هزینه تمام شده این کالاها را افزایش می دهد و باعث دلسردی و عدم اطمینان واردکنندگان رسمی خواهد شد. به گفته مقیمی، سهم تولید داخل مسواک از بازار مورد نیاز کشور در حدود 10 درصد است و آنچه به عنوان خمیر دندان تخصصی وارد می شود، مشابه داخلی ندارد. منبع:مهر info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8797/بیماری‌های-پوستی-لاعلاج-حاصل-استفاده-از-لوازم-آرایشی-قاچاق Tue, 05 Dec 2017 08:52:33 GMT تعهد پذیری و رابطه سالم عاطفی؛ راه علاج آسیب های خانوادگی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8796/تعهد-پذیری-و-رابطه-سالم-عاطفی؛-راه-علاج-آسیب-های-خانوادگی به گزارش نسیم شیراز، یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی که امروزه خانواده ها با آن روبه رو هستند خیانت می باشد  و بدتر از خیانت می توان به عادی شدن این واژه در میان نسل جدید اشاره کرد.   خیانت واژه های است که شاید همگی ما وقتی که با واژه ه طلاق روبه رو می شویم جزء دلیلی باشد که به ذهنمان خطور می کند آمارها و گزارش های روانشناسان و دادگاه های خانواده نشان می دهد در دهه گذشته گرایش به خیانت به همسر در جامعه ما بسیار افزایش یافته است اما چرا خیانت؟ و چه عوامل و دلایلی دست در دست هم قرار می دهند و شرایط را فرهم می اورند که موجب خیانت از طرف زوجین شود می توان گفت تحقیقات نشان داده است که یکی از علت‌های اصلی برای انجام خیانت در زوجین نارضایتی عاطفی است که البته این مسئله از سوی هر دو زوج مطرح است، چه زن و چه مرد بیشتر زمانی به سمت خیانت می‌روند که مورد بی‌توجهی عاطفی قرار بگیرند این بی‌توجهی به هر نحوی می‌تواند خود را نشان دهد خیانت زوجین یکی از شایع ترین مسایلی است که در زندگی امروزی افراد به چشم می خورد. خیانت می تواند بصورت های مختلف در زندگی فرد بروز داده شود این موضوع می تواند در ابتدا بصورت یک مشکل ساده خود را نمایان کند و در ادامه تبدیل به یک مشکل جدی و حتی در بعضی از مواقع منجر به جدایی و از هم پاشیدن خانواده شود جهت روشن شدن اینکه چرا خیانت در خانواده ها صورت می گیرد به سراغ چندین نفر از این افراد رفته ونظرات ان ها را در این باره جویا شده ایم که در ادامه می خوانید. بی توجهی عاطفی عامل ایجاد خیانت ساره . م که دو سال است از همسرش جدا شده و به همراه دختر سه ساله اش به تنهایی زندگی می کند در گفتکو با خبرنگارمی گوید: در ابتدا زندگی خوبی داشتیم و من و همسرم در یک کارگاه مشغول فعالیت و کار بودیم بعد از سه سال از زندگی صاحب یک دختر شدیم و زندگیمان روال عادی خود را طی می کرد ولی کم کم مشاهده کردم که رفتار همسرم تغییر کرده است و بیشتر اوقات سرش به گوشی مشغول می باشد  و حتی از من می خواست که بیشتر اوقات در خانه پدریم باشم و برایش مهم نبود که کی به خانه بیایم. وی ادامه می دهد : این روال ادامه داشت تا اینکه متوجه شدم که همسرم با یه دختر در ارتباط می باشد و حتی بیشتر اوقاتش را با او می گذراند . وقتی علت خیانت را از او جویا می شوم جواب می دهد: با تولد اولین بچه ا م بیشترین وقت را صرف بچه ام می کردم به گونه ای که شاید بگویم کمتر به همسرم توجه می کردم و اکثر اوقات تنهایش می گذاشتم و می گویم کمبود عاطفی که همسرم با ان مواجه شد سبب روی اوردن به خیانت و از هم پاشیده شدن زندگیمان شد واعتراف می کنم که هر دوی ما در به وجود اوردن خیانت مقصر بودیم و امیدوارم که این مسایل برای هیچ خانواده ای پیش نیاید و خانم ها سعی نمایند که بیشتر اوقات به همسرشان توجه نموده و سرگرم شدن و تربیت فرزند موجب نشود که همسرشان را از مهر و عطوفت و محبت خود محروم کرده و توجه به همسر در اولویت زندگیشان باشد.   شبکه های اجتماعی دری برای ورود خیانت به خانواده   کامران .ف در گفتگو با خبرنگار از زندگیش می گوید و از پشیمان شدنش از زندگی زمانی که تازه جوان بودم و خیال ازدواج به سرم زده بود  مادرم اصرار داشت با دختر باایمان و باحجابی ازدواج کنم که تا آخر عمر یار و یاورم باشد با همین معیارها هر دختری را که از همسایه و فامیل می‌شناخت به من پیشنهاد داد اما متاسفانه من تنها به دنبال یاری زیبا بودم. وی ادامه می دهد: مدتی گذشت و کسی که به دنبالش می‌گشتم را یک روز توی خیابان دیدم و در یک نگاه عاشقش شدم. تعقیبش کردم و خانه‌اش را پیدا کردم. ما زیر یک سقف رفتیم. همسرم زیبا بود اما نه باحجاب بود و نه باایمان. وی می افزاید : عاشق او بودم و هرکاری برایش می‌کردم. وقتی گفت باید خانه‌مان در محله‌های بالاشهر باشد قبول کردم. گفت می‌خواهم درس بخوانم، قبول کردم و تلاش کردم تا به راحتی به تحصیل بپردازد. حتی موتورم را دادم و برای همسرم ماشین خریدم. روزها همین طور سپری شدند ولی او هر روز بیش‌تر تغییر می‌کرد. وی ادامه می دهد : او دیگر بهانه‌گیر شده بود و به هر دلیلی با من قهر می‌کرد. مشغولیتش با موبایلش بود و من هم انتظار می‌کشیدم دوباره همان همسر خودم شود اما یک شب روبرویم نشست و از طلاق توافقی گفت که بعدا مشخص شد  که در فضای مجازی در تلگرام با پسری در حال چت کردن شده و با مرور زمان رابطه ان ها محکم شده بود و پسر از وی درخواست کرده است که طلاق بگیرد می‌گفت به درد هم نمی‌خوریم. من را بی‌سواد و لاغر می‌دانست. من هم طبیعتا مخالفت کردم. حتی غرور مردانه‌ام را له کردم و به او التماس کردم حرف از جدایی‌مان نزند اما او ناراحت شد و رفت و.... وی می گوید: من بی تجربه بودم  و به راحتی تمام تکنولوژی های نو را در خانه گذاشته بودم غافل از اینکه روزی برسد و همین گوشی ای که در دست همسرم است موجب از هم پاشیده شدن زندگیم شود از خانواده ها می خواهم که سعی کنند هر چیزی رابدون نظارت درچهار چوب منزلشان  وارد نکنند و انشالله روزی برسد که خانواده های ما ایمان و اعتماد و عقیده خود را چون والدین گذشته ما رعایت کرده تا بتوانند در مسیر تکامل قرار گرقته و از این اسیب ها به دور باشند چرا که فرهنگ کرد و کردستان قدمتی بس طولانی دارد و اگر بتوانیم فرهنگ خود را حفظ کرده از بسیاری از این مسایل جلو گیری کرده ایم. عادی شدن رابطه و خیانت به همسر با تماشای فیلم های ماهواره ای یکی دیگر از اشخاصی که دچار خیانت شده بود و نخواست نامی از وی منتشر شود در گفتگو با خبرنگار اظهار می کند: شوهرم مهندس ساختمان بود و اکثر اوقات سرکار و شب ها دیر به خانه برمی گشت من هم خودم تنها در خانه و سرگرمی که داشتم هفته ای سه مرتبه به باشگاه می رفتم و اکثر اوقات پای ماهواره می نشستم و فیلم های ترکیه ای را نگاه می کردم. وی ادامه می دهد: ادمی بودم که همیشه چهار چوب زندگی خود را راعایت کرده ولی به مرور زمان حسی در من به وجود امد حالا که شوهرم خانه نیست مشکلی ندارد که من هم مانند فیلم های ماهواره ای رفتار کرده و دوستی برای خود بگیرمو  کم رنگ شدن حیا و به قول معروف حیا زدایی  من از کانون خانواده و اعضای آن  شروع شد. وی ادامه می دهد : اعضای یک خانواده وقتی در سریال های ماهواره ای خیانت و روابط آزاد زن و مرد را تماشا می کنند این احساس به آنها دست می دهد که این افراد در زندگی خود موفق هستند و هیچ مشکلی ندارند؛ پس به راحتی به آن سمت و سو گرایش پیدا می کنند و به راحتی در دامی می افتند که مدیران این شبکه ها برای آنها طراحی کرده اند.   وی اضافه می کند: دیگر همه چیز برایم عادی شده بود و به مرور زمان حتی تیپ و قیافه خود را مانند ان ها می کردم و دیگر به گونه ای شده بودم که کاملا بی حجاب و در قید و بند خاصی هم نبودم همین اثرات ماهواره و بی قیدی سبب شد که با یک نفر دوست شده  و رابطه ی پنهانی شروع شد و زمانی که شوهرم از این رابطه خبر دار شد دیگر حتی برای یک دقیقه هم اجازه نداد که با هم زندگی کنیم. وی می افزود: از خانواده ها می خواهم و خواهش دارم که ماهواره ها را در خانه خود جمع کرده و به هیچ وجه  نگذارند که به خانه شان بیاید چون به مرور زمان ادم هایی که که این برنامه های انها را دنبال می کند مانند خودشان می کنند و از هم پاشیدگی خانواده و در نهایت طلاق بسیار بسیار پشیمانم.     راه جلو گیری از خیانت؛ تعهد پذیری و رابطه سالم عاطفی فریده کمانگر کارشناس ارشد  روانشناسی در گفتگو با خبرنگار در خصوص خیانت اظهار داشت: به توصیه روانشناسان برای داشتن یک رابطه سالم، ابتدا باید رابطه عاطفی را بهبود بخشید تا احساس پوچی و تنهایی در طرف مقابل پیش نیاید وقتی دو نفر با هم پیوند زناشویی انجام داده و عقد می بندند درواقع نسبت به همدیگر متعهد می شوند که در تمامی شرایط دشوار در کنار هم یارو یاور همدیگر باشند اما با توجه به شرایط اقتصادی، یکنواخت بودن زندگی ،تفاهم نداشتن و رفع نکردن نیازها و همچنین دیگر عوامل باعث بروز لغزشی به نام خیانت می شوند.   وی در ادامه افزود: وقتی مرد یا زن دچار لغزش می شود و نفر دومی را به زندگی خصوصی اش راه می دهد  مرتکب خیانت شده که عملی نکوهیده ، زشت و خطایی نابخشودنی و ناپسند است. کمانگر اضافه کرد: پیمان شکنی به عنوان یک رویداد آسیب زا، قادر است زندگی زناشویی یک زوج را به مخاطره اندازد. به بیان دیگر، این رفتار یکی از دلایل اصلی جدایی در خانواده های ایرانی محسوب می شود. علت های زیادی را برای پیمان شکنی یک زوج می توان برشمرد که مهم ترین آن ها مشکلات شخصیتی، کم رنگ شدن آموزه های دینی، عدم تعهد و نبود نگرش پایبندی به خانواده ، ازبین رفتن عشق و علاقه، عدم جذابیت همسر، سهل انگاری همسر، هوسرانی، عقده های جنسی، اخلاق و رفتار غیرقابل تحمل همسر، بی خطر شمردن خیانت، زیاده خواهی و تنوع طلبی را از دلایل اصلی خیانت و بی وفایی همسران به یکدیگر می دانند.   راه علاج چیست؟   روانشناس : اول اینکه زن و مرد باید در انتخاب همسر دقت کنند و فقط بر اساس یک بعد ازدواج نکنند چرا که در طول زمان این ابعاد در نظر زن و شوهر عادی می شود. پس باید حتما یکسری اصول در انتخاب شریک زندگی شان در نظر بگیرند. دوم اینکه زمانی که زن و شوهر ازدواج کردند نباید فکر کنند حالا همه چیز درست است. زندگی مشترک نیاز به توجه و تقویت دارد. ازدواج مانند گیاهی است که باید به آن رسید تا رشد پیدا کند. وقتی دختر و پسر با یکدیگر ازدواج کردند مثل آن است نهالی را کاشته باشند و اگر آبیاری نشود، خشک می شود. توصیه ام این است که افراد پس از ازدواج خاطرات خوب خود را با یکدیگر مرور کنند و اینکه ازدواجشان براساس عشق و علاقه بوده است همیشه زنده نگهدارند و آموزه های دینی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.  منبع: آفتاب دل info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8796/تعهد-پذیری-و-رابطه-سالم-عاطفی؛-راه-علاج-آسیب-های-خانوادگی Tue, 05 Dec 2017 08:48:18 GMT پدیده " تقدس " را در ازدواج فراموش کرده ایم!/ جاری شدن خطبه عقد را به اماکن مقدس برگردانیم/ زیبایی، مادیات و تفاوت سنی معیارهای درست ازدواج نیستند http://nasimeshiraz.ir/news/show/8795/پدیده-"-تقدس-"-را-در-ازدواج-فراموش-کرده-ایم!/-جاری-شدن-خطبه-عقد-را-به-اماکن-مقدس-برگردانیم/-زیبایی،-مادیات-و-تفاوت-سنی-معیارهای-درست-ازدواج-نیستند به گزارش نسیم شیراز، در بخش اول گفت وگو با معصومه حکیمیان، کارشناس فرهنگی و مشاور خانواده به معیارهای درست ازدواج با نگاه به ازدواج پیامبر(ص) و حضرت خدیجه (س) و امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) پرداختیم. در این بخش معیارهای غلط امروزی را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.   از مباحث فرهنگی و اقتصادی به عنوان مهم ترین دلایل از بین 40 دلیل برای بالارفتن سن ازدواج در جامعه  امروزی یاد می شود. در بخش فرهنگی لانه کردن معیارهای نادرست برای انتخاب همسر هم کفو به جای معیارهای درست ملی – مذهبی از تأثیرگذارترین دلایل است. معیارهایی که بیشتر چشم سر را راضی می کند تا دل آگاه و عاشق را.. در بحث اقتصادی نیز که تأثیرپذیرفته از مباحث فرهنگی است،مهریه های کلان، چشم و هم چشمی، جشن های مجلل عروسی، مسکن، توجه به داشته های مالی خانواده دختر و پسر و .. از مهم ترین دلایلی است که افراد را به مجرد بودن ترغیب می کند.   ولی الله نقی پور عضو هیئت علمی دانشگا قم در خصوص نقش مسائل فرهنگی و اقتصادی و تأثیر آن در بالا رفتن سن ازدواج جوانان گفت: حداقل 60 درصد مسائل فرهنگی و 40 درصد مسائل اقتصادی باعث بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده است.   از دیدگاه اسلام، جامعه سالم مساوی با خانواده سالم است و  در شکل‌گیری جامعه سالم، ازدواج اگر بتواند مختصات حقیقی خود را داشته باشد، می‌تواند تکامل بخش باشد.   برای مطالعه بخش اول این گزازش در خصوص مختصات و معیارهای درست انتخاب همسر اینجا کلیک کنید.   و اما اگر معیارها و مختصات انتخاب همسر به عنوان نخستین گام در تشکیل بنیان خانواده نادرست باشد ، قطعا هسته اولیه تشکیل بنیان خانواده متزلزل بوده و شاهد فروپاشی عن قریب آن خواهیم بود!. در نیتجه جامعه ای سالم را نیز نخواهیم داشت.     معصومه حکیمیان در این خصوص با اشاره به اینکه در اکثر طلاق ها شاهد این هستیم که انتخاب نادرست بر چگونگی زندگی کردن اولویت دارد، گفت: معیارهای نادرست ازدواج را می توان در سه دسته مباحث  مالی، زیبایی و محوریت قراردادن تفاوت سنی دختر و پسر قرار داد.   وی معیار قرار دادن مادیات در امر ازدواج را ظلم به خود دانسته و می گوید: کسی که مادیات را معیار انتخاب همسر قرار دهد بعد از مدتی خواهد دید که هیچ چیز، جز مال نخواهد داشت و سؤال اینجاست که چند وقت این معیار می تواند او را سرپای این زندگی نگاه دارد.   معیارهای مادی نگاه وسیع است از درآمد پسر، تا میزان داشته های مالی خانواده او، از تدارکات جشن عروسی تا خانه ای که دختر باید در آن سکنی بگیرد، از مهریه ای که پسر متقبل می شود تا سایر چشم و هم چشمی هایی که می تواند برای مدت کوتاهی جایگزین مباحث اخلاقی و رفتاری شود.   البته  درآمد مکفی برای شروع یک زندگی و داشتن سرپناه چیزی نیست که آن را  نادیده گرفت اما با سبک زندگی اسلامی و آغاز ساده یک زندگی مشترک می شود ، با حداقل درآمدها ازدواج کرد. این حقیقت انکار ناپذیر است که بی کاری چشمگیر جوانان و رها شدن گرگ تورم در بین جوانان و بازتاب این ناامنی در تصمیمات مهم زندگی باعث شده است تا گرفتن تصمیم برای امر خطیر ازدواج سخت‌تر شود و در شرایط پیش رو به نقش رسانه‌ها در آسان‌سازی ازدواج  بسیار با اهمیت است.   این کارشناس فرهنگی و مشاور خانواده یکی دیگر از معیارهای غلط امروزی جوانان برای انتخاب همسر را توجه افراطی به " زیبایی" دختر و گاها پسر برشمرد و افزود: دختر و پسر باید آموزش ببینند و به این درک برسند که زیبایی سیمای دختر خوشبختی نخواهد آورد و حتما دختر باید از نظر جمال در حد بالایی باشد همینطور دختران باید بدانند که وجاهت ظاهری مرد نباید در اولویت های اول قرار بگیرد.   وی ادامه می دهد: این زیبایی های ظاهری در گذشت زمان ، عادی شده و کمتر به چشم می آید و این عاقلانه و عالمانه نیست که به دنبال همسری باشیم که زیبایی های ظاهری او بعد از مدتی در کاستی های رفتاری او گم شده و به چشم نیاید.   این مشاور خانواده با استناد به حدیثی از امام صادق علیه السلام که فرموده اند: کسی که به خاطر جمال و مال ازدواج کند از هیچ کدام سودی نخواهد برد، افزود: زیبایی خلق، منش و شخصیت فرد برای انتخاب همسری در اولویت قرار دارد زیرا انسان می خواهد یک عمر با همسر و شریک زندگی خود زیر یک سقف زندگی کند و شاهد چیزهایی می شود که روی آن حساب و کتابی باز نکرده است و زیبایی پاسخ گوی شان نیست!.   این کارشناس فرهنگی با اشاره به بحث تفاوت سنی بین دختر و پسر گفت: امروزه در جامعه عرف است که از تفاوت سنی 5 تا 10 سال و بزرگ تر بودن مرد سخن به میان می آید. این مسئله اگر چه با یافته های علمی، روانشناسی و تفاوت های فیزیولوژیک بدن زن و مرد قابل تطبیق است ما نباید روی آن اصرار و پافشاری داشت.   حکیمیان با اشاره به ازدواج مقدس تاریخی و تأثیرگذار  پیامبر و حضرت علی علیه السلام، افزود: این موارد نشان می دهد که نمی توان اصرار داشت که اگر دختر از پسر بزرگ تر بوده و یا پسر تفاوت سنی بیش از 10 سال با دختر داشته باشد، ازدواج آنها محکوم به شکست است.   وی با بیان اینکه امروز هم مستندات قابل قبولی برای معیار و در اولویت قرار ندادن تفاوت سن دختر و پسر برای ازدواج وجود دارد گفت: سال های قبل استادی مطرح می کرد که پژوهشی در سطح جهانی انجام شد و نتیجه آن پژوهش نشان داد، خوشبتخت ترین و کم طلاق ترین زوج ها در سطح جهانی زو ج هایی بودند که 12 سال مرد از زن بزرگتر بوده است.   این کارشناس فرهنگی و مشاور خانواده با اشاره به حدیث امام صادق علیه السلام که می فرمایند هر زن دو فرزند در دامن خود دارد، یکی فرزندی که خودش آورده و دیگری فرزندی که دیگری آورده است ( منظور شوهر زن است)، اظهارداشت: زن با اینکه بانوی خانه است ولی در برخی از جاها و روزها باید بتواند مادر باشد و نقش دلگرمی مادرانه را برای همسرش ایفا کند و نوعی پشتوانگی مادرانه را برای او به وجود بیاورد.   این مشاور خانواده، بیان کرد: برخی از زنان فقط زن بودن را یادگرفته اند و پشتوانه و پشتگرمی مادرانه را نمی تواننند داشته باشند به همین خاطر برخی از مردان در جمع خانواده احساس تنهایی می کنند .   حکیمیان در ادامه با بیان اینکه  ما در امر ازدواج، پدیده تقدس را فراموش کرده ایم، افزود: از قدیم گفته اند« پیمان مقدس ازدواج » و به همین دلیل آن را در مکان های مقدس انجام می دادند  . در تاریخ صدر اسلام داریم که پیامبر خطبه های عقد را در مسجد می خواندند، در میان مسیحیان رایج است که مراسم عقد در کلیسا انجام شود و همینطور سایر ادیان الهی خطبه عقد را در فضاهای عبادی خود جاری می کنند و حال باید دید چه کسی و بر اساس چه معیاری و چگونه این رسم مبارک را از ما گرفته است؟!.   این کارشناس فرهنگی و مشاور خانواده گفت: من نمی دانم چرا ما نمی خواهیم پیمان مقدس ازدواج را به مساجد برگردانیم و ای کاش مقدس بودن ازدواج را حداقل از حیث مکان به او بر می گرداندیم در این صورت شاهد نبودیم که به راحتی زوج ها قید آن را بزنند و به این پیمان مقدس خاتمه دهند.   وی در پایان کلام به برخی از سنت های فراموش شده دیگر در امر ازدواج اشاره کرد و گفت: فراموش کردن یا کم رنگ شدن این سنت های زیبا که با شادی و تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط زندگی برای آنها همراه بود، می تواند از دلایل مهم تأخیر در ازدواج باشد. مسائلی چون فراهم کردن جهیزیه عروس با کادوهایی که اقوام به زوج جوان برای تشکیل خانواده می دادند و یا برگزاری چشن های ساده و چندین شبانه روز که شادی  وشعف زیادی را در خانواده به پا می کرد یا طراحی لباس های زیبای عروس و داماد با توجه به عرف و سلیقه بومی منطقه که باعث این شود دختر و پسر هر وقت از کنار فروشگاه یا مغازه رد می شوند برای پوشیدن آن لباس آرزو کرده و تشویق به امر تشکیل خانواده شوند. منبع: طنین یاس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8795/پدیده-"-تقدس-"-را-در-ازدواج-فراموش-کرده-ایم!/-جاری-شدن-خطبه-عقد-را-به-اماکن-مقدس-برگردانیم/-زیبایی،-مادیات-و-تفاوت-سنی-معیارهای-درست-ازدواج-نیستند Tue, 05 Dec 2017 08:45:26 GMT عواقب طلاق برای زنان چیست؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8794/عواقب-طلاق-برای-زنان-چیست؟ به گزارش نسیم شیراز، زندگی اکثر زنانی که طلاق گرفته اند دچار مشکلاتی می شود و اغلب زنانی که طلاق را تجربه کرده اند حاضرند تا با بازگشت به شرایط گذشته آرامشی هرچند مخدوش و دچار مشکلات عدیده را بر زندگی بعنوان یک زن مطلقه ترجیح دهند. متاسفانه طلاق نه تنها اثرات اقتصادی منفی بسیاری برای خانواده دارد بلکه این اثرات در تک تک سلول های اجتماعی رخنه می کند.  درجامعه ما،‌واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از باورهای غلط و مشکل زا نادیده گرفته می شود، درصد زیادی از زنان مطلقه، قضاوت های تنگ نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باور داشته و احساس بیگانگی، ناامنی و ناراحتی را در خود به وجود می آورد. نیازهای اقتصادی چنین می طلبد که زنان مطلقه با تشکیل خانواده جدید به ترمیم روحی و رفع نیازمندی های خود بپردازند. اما چنین شرایطی در جامعه ما امکان پذیر نیست، به علت چنین محدودیتی احتمال ورود زنان مطلقه به فعالیت های بزهکارانه به سبب نیازهای مالی و جنسی افزایش می دهد. موضوع دیگر آن است که با توجه به اینکه بسیاری از طلاق‌ها در اوایل زندگی اتفاق می‌افتد می‌توان انتخاب‌های غلط و نادرست را مهم‌ترین دلیل طلاق‌‌ها عنوان کرد. گاهی توجه به ظواهر زندگی آنچنان زیاد می‌شود که اصل برقراری ازدواج و زندگی مشترک را از بین می‌برد. البته این نکته قابل توجه است که برخی از افراد بر اثر احساساتی شدن تصمیم به انتخاب همسر می‌کنند که این امر کاری بسیار اشتباه است؛ زوجین باید قبل از ازدواج به روحیات و خلقیات همدیگر کاملاً آگاه باشند. باید این مسئله را بدانید که طلاق راه حل آخر نیست. طلاق شاید ظاهراً مشکلی را حل کند ولی مشکلات دیگری را برای فرد ایجاد می‌کند. گفتنی است که زنان و کودکان طلاق در معرض آسیب‌های اجتماعی بیشتری نسبت به مردان قرار دارند افسردگی و به دنبال آن مشکلات روحی از جمله کوچکترین آسیب‌های اجتماعی بعد از طلاق است.  بسیاری از زنان مطلقه بعد از جدایی با والدین خود زندگی می‌کنند ولی برخی از زنانی که متارکه می‌کنند، مکان مناسبی برای گذران زندگی ندارند و حتی افرادی هم که به طور مستقل زندگی می‌کنند، ‌مشکلات خاص خود را دارند. گاهی برخی سوءتفاهم‌ها و توقعات نابجا باعث بروز مشکلات جدی در زندگی‌های مشترک می‌شود که در این شرایط، مراجعه به مراکز مشاوره خانواده می‌تواند بسیاری از این مسائل را حل کند. از طرففی زن طلاق گرفته برای زندگی در میان یک جامعه با مشکلات عدیده ای رو به روست، اگر بخواهد با خانواده اش زندگی کند از سوی آنها مورد آزارهای روحی قرار می گیرد، رفت و‌آمدهای او کنترل می شود و خانواده ها برای حفظ آبروی خود سعی می کنند از معاشرت های او بدلیل حساسیت های جامعه جلوگیری کند . اگر بخواهد به طور مستقل زندگی کند پیدا کردن یک محل مسکونی و صاحب خانه ای که مایل به ارائه یک خانه به یک زن مطلقه باشد کاری بس دشوار است و حتی اگر چنین خانه ای را هم بیابد باز هم باید با همسایگانی بر خورد کند که او را تنها به چشم عمل نابود کننده زندگی خود می بینند . شاید بتوان گفت: یکی از بزرگترین علل این تفکرات، رواج روز افزون ازدواج موقت توسط مردان متاهل باشد که در بیشتر موارد زنان مورد نظر از میان زنان طلاق گرفته ای هستند که تنها به علت مشکلات بسیاری که پس از طلاق به آنها فشار آورده است تن به اینگونه زندگی مشترک می دهند. پس قبل از اینکه تصمیم به طلاق بگیرید، همه جوانب را بررسی کنید و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات زناشویی انجام دهید. منبع:فردا  انتهای پیام/  info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8794/عواقب-طلاق-برای-زنان-چیست؟ Tue, 05 Dec 2017 08:40:32 GMT تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8793/-تعیین-شاخص‌های-عدالت-جنسیتی-در-چه-مرحله‌ای-قرار-دارد؟ به گزارش نسیم شیراز، یکی از عبارت‌های مبهم و کیفی موجود در ماده 101 برنامه ششم توسعه، عبارت "عدالت جنسیتی" است. این عبارت اگرچه پیش از این نیر توسط مسؤولان حوزه زنان با معانی گوناگون به کار رفته و تفاسیر مختلفی را به خود اختصاص داده است، اما در حال حاضر با توجه به ذکرشدن این عبارت در قانون برنامه ششم توسعه، لازم است هرچه زودتر شاخص‌های آن شفاف شود؛ وظیفه‌ای که طبق نظر سیاوشی، نماینده مجلس برعهده معاونت امور زنان گذاشته شده و باید حداکثر تا 6 ماه دیگر تعیین تکلیف شود.  در دو دهه اخیر شاهد آن هستیم که به‌تدریج مفهوم «عدالت جنسیتی» در محافل بین‌المللی از سوی برخی از دولت‌ها خصوصاً کشورهای اسلامی ‌به‌کار برده شده است تا مؤید آن باشد که پذیرش مفهوم برابری جنسیتی با آموزه‌های دینی سازگاری تام ندارد. در جمهوری اسلامی ‌ایران نیز در برهه‌هایی این واژه توسط مسؤولان امر مورد توجه قرار گرفت؛ گاهی به همان معنای برابری جنسیتی و گاهی با معانی نامشخص و معوج؛ هر چند تاکنون شاخص‌های مدونی درباره این واژه ارائه نشده است. همچنین ماده 101 برنامه ششم توسعه نیز به این مفهوم اشاره داشته است. مطابق این ماده "کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند".   (در همین زمینه: مفهوم مبهم "عدالت جنسیتی" و پرسش‌هایی که باید معاونت امور زنان پاسخ دهد)   (در همین زمینه: التزام به شاخص‌های بین‌المللی و انتقاد به مفاهیم حوزه زنان: ممکن یا محال؟!) عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه در کشور ما برای اولین‌بار واژه عدالت جنسیتی در لایحه برنامه چهارم توسعه به‌کار رفت اما از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت خورد که یکی از دلایل آن ابهام در برخی مواد مانند عبارت "برقراری عدالت جنسیتی" از بند ه ماده 155 برنامه چهارم بود که مجلس نیز پس از بازگشت لایحه، این عبارت را حذف کرد. در برنامه پنجم توسعه نیز حرفی از عدالت جنسیتی به میان نیامد اما در برنامه ششم توسعه بار دیگر این عبارت به کار برده شد.   (در همین زمینه: چرا "عدالت جنسیتی" از برنامه چهارم توسعه هم حذف شد؟/ ارزیابی عملکرد فعالان زن و مسؤولان) سوای از مناقشات گوناگونی بر سر عبارت "عدالت جنسیتی" از ناحیه کارشناسان وجود دارد، در حال حاضر مسأله‌ این است که هنوز شاخص‌های عدالت جنسیتی مشخص نشده و معلوم نیست دولت باید با چه شاخص‌هایی به سمت تحقق اهداف موردنظر در این ماده گام بردارد.   (در همین زمینه: دیدگاه‌های طرح‌شده درباره عدالت جنسیتی؛ توافق یا افتراق) تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی باید توسط ستاد ملی زن و خانواده صورت گیرد اردیبهشت ماه سال جاری شهیندخت مولاوردی؛ معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با قرار گرفتن مبحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه بیان داشت: بحث عدالت جنسیتی در ماده 101 لایحه احکام برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده و ما در این ماده چارچوب حرکت خود را مشخص و سعی کردیم ساختار و عملکرد معاونت را به انتظارات نزدیک کنیم. در این زمینه باید شاخص‌سازی کنیم و گزارش‌های سالیانه به هیأت وزیران و مجلس ارایه دهیم. در این‌جا برای اولین‌بار دستگاه‌ها ملزم شدند قبل از تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها، آثار تصمیمات خود را بر حوزه زنان و خانواده بررسی کنند. به گفته مولاوردی، تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی باید توسط ستاد ملی زن و خانواده صورت گیرد که این ستاد اعضای مختلفی دارد و این اعضا با ریاست‌ رییس‌جمهور این شاخص‌ها را تدوین و ابلاغ خواهند کرد. این در حالی است که سال‌هاست تشکیل ستاد ملی زن و خانواده به فردا و فرداهای دیگر موکول می‌شود. البته، معصومه ابتکار؛ معاون فعلی رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده شهریور ماه سال جاری اعلام کرد عدالت جنسیتی از جمله مواردی است که در اولویت کاری معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری قرار دارد. مجلس موضوع تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی را پیگیری می‌کند آذرماه سال جاری طیبه سیاوشی؛ نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی برعهده معاونت امور زنان و خانواده است و منتظریم مدت زمان 6 ماهه معین‌شده به این منظور به پایان برسد و با شأن نظارتی خود وارد این موضوع شویم تا ببینیم در این راستا چه کارهایی انجام شده است. این موضوع نیاز به کار دقیق با پشتوانه فقهی و علمی دارد. ابتکار: گروهی در معاونت روی این موضوع کار می‌کنند برای آگاهی از این موضوع که در حال حاضر تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی در چه مرحله‌ای قرار دارد با معاونت امور زنان و خانواده ارتباط گرفتیم که یکی از مسؤولان این معاونت به خبرنگار مهرخانه اعلام کرد به گفته ابتکار گروهی روی این موضوع کار می‌کنند و هنوز این مسأله نهایی نشده است. پس از نهایی‌شدن، اطلاعات لازم ارایه خواهد شد. با توجه به صحبت‌های مولاوردی، تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی که بر مبنای آن ماده 101 برنامه ششم توسعه باید محقق شود برعهده ستاد ملی زن و خانواده قرار دارد. در حال حاضر هم که خبری از تشکیل این ستاد نیست و معاونت امور زنان و خانواده روی تعیین شاخص‌ها کار می‌کند. حال باید منتظر باشیم و ببینیم جلسه ستاد ملی زن و خانواده با محوریت این موضوع تشکیل خواهد شد یا این قصه همچنان سر دراز دارد. اما باید به این نکته توجه داشت که تعلل در این مساله، تأخیر در تحقق ماده 101 برنامه ششم را در پی خواهد داشت.   منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8793/-تعیین-شاخص‌های-عدالت-جنسیتی-در-چه-مرحله‌ای-قرار-دارد؟ Tue, 05 Dec 2017 08:29:24 GMT افزایش 65 درصدی آمار خودکشی طی 15 سال/ چرا دختران نوجوان خودزنی می‌کنند؟/ نتایج یک پژوهش درباره بازی نهنگ بازی http://nasimeshiraz.ir/news/show/8792/-افزایش-65-درصدی-آمار-خودکشی-طی-15-سال/-چرا-دختران-نوجوان-خودزنی-می‌کنند؟/-نتایج-یک-پژوهش-درباره-بازی-نهنگ-بازی به گزارش نسیم شیراز، نشست چالش نهنگ آبی عصر دیروز در سالن علامه جعفری دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار شد. در این نشست دکتر محمد سلطانی‌فر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، دکتر احمد بخارایی؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، دکتر سید محسن بنی‌هاشم؛ روان‌شناس و استاد دانشگاه صدا و سیما، سرهنگ غلامحسین بیابانی؛ رییس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی کشور، زهره دلگشا؛ پژوهشگر اجتماعی، دکتر کاظم ملکوتی؛ رییس کارگروه خودکشی وزارت بهداشت و دکتر حسین خطیبی؛ روان‌پزشک به ایراد سخنرانی پرداختند.  در ابتدای این نشست محمد سلطانی‌فر گفت: علی‌رغم دعوت از مسؤولان آموزش و پرورش برای حضور در این نشست، غایب بزرگ این جلسه بودند و این در حالی‌ست که بیش از 50 درصد مخاطب این نشست، آموزش و پرورش است؛ چون قطعاً مسؤولیت مستقیمی در رابطه با مسائل دانش‌آموزان دارند.   آمار قربانیان نهنگ آبی در جهان او در ادامه به آمار قربانیان بازی نهنگ آبی اشاره کرد و گفت: این بازی تا الان بالای 120 نفر را در روسیه به کشتن داده و در ایالات متحده آمریکا بالغ بر 14 نفر قربانی آن بوده‌اند. همچنین در هند قربانیان این بازی قابل توجه است. این بازی در کشور ما اتفاقات عدیده‌ای را در حاشیه خود به‌وجود آورد و همه را به واکنش واداشت و من احساس می‌کنم چه این موضوع را تکذیب و چه تأیید کنیم، نمی‌توانیم از معضلاتی مثل خودزنی‌های متعددی که به‌ویژه در مدارس دخترانه رواج یافته و خون‌بازی‌هایی که به دلایل مختلف شایع شده است، به آسانی رد شویم. این رفتارها در بین نوجوانان ما هر روز اتفاق می‌افتد و در کشورهای دیگر قربانی‌های زیادی گرفته است و پنهان کردن آن در کشور راه به جایی نمی‌برد. حتی اگر پرونده نهنگ آبی نیز بسته شود اصلاً به این معنا نیست که خودکشی در کشور کاهش پیدا می‌کند و ما باید نسبت به این مسأله خودآگاهی داشته باشیم. بیشتر قربانیان نهنگ آبی 12 تا 19 ساله هستند استاد دانشگاه با بیان این‌که اکثر قربانیانی که در رابطه با بازی نهنگ آبی خودکشی می‌کنند، 12 تا 19 ساله هستند، خاطرنشان کرد: فضای روحی و روانی و بحران‌های هویتی، همگی بسترهای مناسبی برای بروز آن هستند و ما به عنوان خانواده، مدرسه و دانشگاه وظیفه‌مان این است که بسترهای بروز این چالش‌ها را بشناسیم و بدانیم که هر نوجوان و جوانی ممکن است با یک تلنگر دست به خودکشی بزند و مسائل کوچکی موجب بحران‌های عاطفی و روانی می‌شود و باید خانواده نسبت به این بحران‌ها آگاه باشد. شبکه‌های اجتماعی عامل افشای آسیب‌های پنهانی جامعه است سلطانی‌فر افزود: این اتهامی که به شبکه‌های اجتماعی می‌زنند و ادعا می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی عامل این نوع رفتارها می‌شوند، بی‌اساس است. عوامل عدیده‌ای موجب خودکشی می‌شود؛ مگر ما در سال‌های دهه 80 شاهد خودسوزی دختران جوان‌ در ایلام نبودیم؟ شبکه‌های اجتماعی متهم نیستند بلکه عاملی‌ هستند برای افشای آن‌چه زیر پوست جامعه‌مان وجود دارد و ما به دنبال پنهان کردن آن هستیم. به جای این‌که همدیگر را متهم کنیم، باید خانواده، جامعه و زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم. خودکشی نمادی از انزوای اجتماعی در فرد است به گزارش مهرخانه، در ادامه احمد بخارایی گفت: نهنگ ‌آبی ابتدا به عنوان یکی از نمادها و سمبل‌ها قابل تأمل است. نمادها و سمبل‌هایی که بیان‌گر مفهوم بزرگتری به اسم خودکشی هستند و خودکشی باز سمبلی از یک مفهوم بزرگتر به اسم انزوای اجتماعی است و انزوای اجتماعی هم داستان بسیار پیچیده‌ای است که تحلیل آن به شدت دشوار است. او افزود: هر پدیده‌ای در جامعه یک صورت قابل مشاهده دارد و ما می‌توانیم از این منظر تحلیلی در سطح فرم داشته باشیم؛ اما همان پدیده به جهت محتوایی دارای موادی است و لایه‌های پنهانی دارد و یک شبه وارد عرصه اجتماعی نمی‌شود؛ قطعاً از پیشینه و عللی برخوردار است و بستری تاریخی دارد. این جامعه‌شناس با تأکید بر این‌که چالش نهنگ آبی تنها دلیل آمار بالای خودکشی در میان نوجوانان و جوانان نیست، اضافه کرد: بنابراین در منظومه‌ای که ترسیم کردم تنها یکی از اضلاع آن خودکشی آن دو دختر نوجوان اصفهانی است و ذهن‌مان باید فراتر رود. اگر بخواهیم نسبت به پدیده انزوای اجتماعی نگاه چندجانبه‌ داشته باشیم باید به ازخودبیگانگی یا بحران سرمایه اجتماعی که دارای مؤلفه‌های زیادی مثل اعتماد اجتماعی است نیز توجه داشته باشیم. او ادامه داد: در بحث اعتماد اجتماعی طی تحقیقی که داشتم بیش از 70 درصد گروه نمونه ابراز کردند که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که به مسؤولان خود اعتمادی در سطح کم دارند یا بیش ار 50 درصد ابراز کردند که به دوستان و نزدیکان خود اعتماد کمی دارند. این در حقیقت یک زلزله اجتماعی است. افزایش 65 درصدی آمار خودکشی طی 15 سال عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در ادامه به آمارهای خودکشی طی سال‌های 80 تا 94 اشاره کرد و افزود: بر اساس سالنامه آماری امور قضایی کشور، در سال 80؛ یک هزار و 985 مورد خودکشی در کشور رخ داده و این میزان در سال 90 به 2 هزار و 400 مورد رسیده است. در سال 93 نیز 2 هزار و 445 مورد و در سال 94، سه هزار و 234 مورد خودکشی رخ داده است. یعنی در عرض یک سال در حدود 35 درصد افزایش آمار خودکشی داشته‌ایم و از سال 80 تا 94 چیزی حدود 65 درصد آمار خودکشی افزایش یافته است. بخارایی افزود: این آمار، میزان خودکشی‌هایی است که به ثبت رسیده‌اند و من با اطمینان می‌توانم بگویم که تعداد خودکشی‌های ثبت‌نشده بیش از این آمار است و تأسف‌بارتر این‌که تعداد کسانی که مستعد خودکشی هستند خیلی زیاد است. همه این‌ها نمایانگر انزوای اجتماعی در جامعه است و این انزوای اجتماعی همان بحران هویت است که یا به شکل خودزنی پدیدار می‌شود یا به شکل اضطراب، افسردگی و خودکشی. چرا دختران نوجوان دست به خودزنی می‌زنند؟ او در ادامه به نقش عوامل اجتماعی در شکل‌گیری بحران هویت اشاره کرد و افزود: محیط نقش بسیار اساسی در شکل‌گیری این بحران هویت دارد و این هویت در ابعاد شکل‌گیری یک "من" نوعی پدید می‌آید. اساساً پدیده خون‌بازی در پسرها ممکن است به این علت باشد که فرد بخواهد قلدری و قدرت خود را به دوستان خود نشان دهد اما در دختران این‌گونه نیست و چون کسی صدای دختر را نمی‌شنود و احساساساتش در نطفه خفه شده است، او می‌خواهد با این شیوه مظلومیت خود را نشان دهد؛ یعنی دو پیام کاملاً متفاوت از یک پدیده منعکس می‌شود. خودکشی یک انتقام اجتماعی است محسن بنی‌هاشمی در ادامه این نشست گفت: موضوع نهنگ آبی درواقع بهانه‌ای است که بعضی از پدیده‌های جامانده در جامعه را که نادیده گرفته شده‌اند بشناسیم. بیماری‌های اجتماعی ما فقط خودکشی نیستند و اگر در خانواده‌ها دقیق شویم، بسیاری از وقایعی که ناشی از یک پرخاشگری در درون جامعه است را می‌بینیم. پرخاشگری کاملاً مسری است و موجب پدیدارشدن نفرت در فرد می‌شود و فرد خودکشی‌کننده دچار یک حس انتقام اجتماعی است و سعی می‌کند این حس را روی مظلوم‌ترین فرد که خودش است اعمال می‌کند. به عقیده این روان‌شناس نقش رسانه در این موضوع مهم است و امروز افراد به حدی وابسته به رسانه‌های مجازی شده‌اند که نمی‌توانند بیشتر از بیست دقیقه و بیش از 2 متر از تلفن‌های همراه خود دور باشند. درواقع رسانه‌ها امروزه نقش تعلیم و تربیتی پیدا کرده‌اند. تا چه میزان فرزندان خود را می‌شناسیم و به نیازهای آنان واقف هستیم؟ بنی‌هاشم افزود: اگر بخواهیم از منظر تعلیم و تربیت به موضوع خودکشی بپردازیم یکی از سؤالات مهمی که بایستی از والدین بپرسیم این است که واقعاً چقدر فرزندان خود را می‌شناسند و با نیازهای آنان آشنا هستند؟ طی مطالعه‌ای که در یک مدرسه‌ در تهران انجام دادیم و در آن مدرسه اتفاقاً خودکشی اتفاق افتاده بود، از والدین خواستیم راجع به شناخت‌شان نسبت به فرزندانشان به خود نمره دهند و به نتایج بسیار جالبی رسیدیم. متأسفانه بسیاری از والدین نیازهای فرزندان خود را نمی‌شناختند. با موردی مواجه شدم که دختری علیه والدین خود پرخاشگری می‌کرد و او دلیل کار خود را تأمین نکردن نیازهای بسیار کوچکش در دوران کودکی عنوان کرده بود. او به عدم توجه والدین به تغییرات روانی فرزندان اشاره کرد و افزود: بسیاری از والدین از تغییرات رفتاری فرزندانشان غافل‌اند و بسیاری از  فرزندان مجبورند کم‌کم به حصار پنهانی خزیده شوند و رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند. در صورتی‌که رسانه‌ها کاملاً می‌توانند هیجانات ما را متحول کنند و اگر برای دگرگونی‌های هیجانی برنامه‌ریزی نداشته باشیم، در آینده مشکل‌ساز خواهد شد. به گفته این استاد دانشگاه بسیاری از معلمان، مسؤولان مدارس و مسؤولان آموزش و پرورش این موارد را جزو مسؤولیت‌های خود نمی‌دانند و جای آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در مسائل اجتماعی همیشه خالی است. هیچ‌کس در نشست‌ها و همایش‌ها از شهرداری‌ها نخواسته است که امکانات تفریحی مناسب برای نوجوانان و جوانان بسازد و آن‌ها را از خلوت انزوای رسانه‌ای خارج کند و هیچ‌کس توجه به وجه پرورشی را از آموزش و پرورش به صورت سازمان‌یافته درخواست نکرده است. این روان‌شناس در ادامه اضافه کرد: تمرینات زیادی در آموزش و پرورش می‌تواند هیجانات نوجوانان را مدیریت کند؛ این‌که همواره به خاطر کوچکترین نیاز دچار ناراحتی روحی نشوند و یا زودرنج نشوند، همه این‌ها نشانه این است که ما روی ظرفیت‌سازی‌ها کار نکرد‌ه‌ایم. سال‌ها پیش مطالعه‌ای بر روی زنانی که آرایش بسیار زیاد می‌کنند، انجام دادیم و متوجه شدیم که آن‌ها یک احساس افراطی به نازیبایی خود دارند. یادتان باشد که کشتن خویشتن ناشی از نفرت از خود است و این خشم را باید بتوانیم مدیریت کنیم. خودکشی در قانون ایران و سایر کشورها به گزارش مهرخانه، سرهنگ غلامحسین بیابانی سخنران بعدی نشست بود که به وجوه مختلف خودکشی اشاره کرد و گفت: خودکشی یک موضوع آگاهانه است که 8 وجه دارد؛ وجوه معنایی، آماری، فلسفی، روان‌شناختی، جامعه‌شناسی، رفتاری، تاریخی و مذهبی در درون آن نهفته است. خودکشی نه تنها یک خسارت فردی است بلکه یک خسارت اجتماعی است. تحقیقات زیادی که در مورد خودکشی در کشور انجام شده است، بیشتر خودکشی را از دیدگاه روان‌شناختی بررسی کرده‌اند. او با بیان این‌که در قانون ایران خودکشی جرم نیست اما معاونت در خودکشی جرم است و برای آن حبس 91 روز تا یکسال در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: هر کشوری متناسب با قوانین خود با امر خودکشی برخورد می‌کند؛ به عنوان مثال خودکشی در هند جرم است و جزای آن تا یکسال زندان و پرداخت جریمه است، در ایرلند نیز خودکشی از سال 1993 جرم نیست اما طبق قانون مالزی کسی که اقدام به خودکشی کند و زنده بماند تا یکسال زندان یا جریمه برای آن در نظر گرفته می‌شود. در هلند چنان‌چه فردی در حین خودکشی هم‌دست داشته باشد جرم نیست اما فراهم کردن ادوات برای فرد خودکشی‌کننده جرم است. در کره شمالی چون دولت برای فرد خودکشی‌کننده مجازاتی در نظر نگرفته است، خویشاوندان او را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد و در نروژ نیز خودکشی جرم نیست. طبق قانون کشور روسیه، تشویق فرد به خودکشی تا پنج سال مجازات زندان دارد اما مجوز سانسور اطلاعات نحوه خودکشی در فضای سایت‌ها و روزنامه‌ها را داده‌اند. در حادثه خودکشی دو دختر اصفهانی تأثیر چالش نهنگ آبی ثابت نشده است رییس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا درباره خودکشی دو دختر اصفهانی در 43 روز گذشته گفت: تفاوتی که این خودکشی با نمونه‌های قبلی داشت این بود که این افراد بسیار شاد بودند و آزمایشات سم‌شناسی موضوع مصرف مواد را رد کرده است؛ به نظر من جامعه به سمتی حرکت می‌کند که هر روز آسیب‌های جدیدی به‌وجود می‌آید. هر چه در رسانه مطرح می‌شود غیر‌مستقیم آموزش داده می‌شود به گفته بیابانی هنوز ثابت نشده است که آن دو دختر اصفهانی تحت‌تأثیر نهنگ آبی بوده‌اند و با وجود این‌که در دستانشان زخم‌هایی داشتند اما این زخم‌ها گویای نهنگ آبی نبوده است و حتی در زمانی که تلفن همراه این دو دختر بازرسی شد، آثاری از بازی نهنگ آبی مشاهده نشده است. این در حالیست که مادر یکی از آن دو دختر قبلاً خودکشی کرده بود و نباید انتظار داشته باشیم در چنین خانواده‌ای این‌گونه آسیب‌ها بروز نکند. او افزود: ما در یک جامعه رسانه‌ای زندگی می‌کنیم و رسانه قدرتمندترین افکار را ترویج می‌دهد. رسانه‌ها به دنبال جرایم نادر و موضوعاتی‌ هستند که دنباله‌دار و خشونت‌آمیز باشد. باید توجه داشته باشیم هر چیزی در رسانه مطرح می‌شود غیر‌مستقیم آن موضوع را آموزش می‌دهد. ما در جامعه‌شناسی عقیده داریم که ارزش‌ها بایستی دردسترس قرار گیرند و به این منظور باید ارزش‌های متعالی خود را در دسترس جوانان قرار دهیم. بازی که جوانان را به سمت مرگ دعوت می‌کند در ادامه زهره دلگشا به عنوان کسی که در مورد پدیده خودزنی و چالش نهنگ‌آبی در مدارس استان تهران پژوهش میدانی انجام داده است، به ارائه مطالب و نتایج پژوهشی خود پرداخت و گفت: زمانی که زمزمه‌های ورود بازی نهنگ‌آبی در کشور مطرح شد با این پیش‌فرض به جامعه معرفی شد که این بازی جوانان را به مرگ دعوت می‌کند. پس قطعاً باید توجه داشته باشیم که کسانی‌که به سمت این بازی کشیده می‌شوند به این موضوع آگاهی دارند که در پایان بازی فرد می‌میرد. دقیقاً مثل این‌که فرد می‌داند قرص برنج او را می‌کشد و آن را مصرف می‌کند. او در اشاره به نتایج تحقیقات خود در رابطه با دلایل انتخاب بازی نهنگ‌آبی توسط نوجوانان گفت: طی تحقیقات میدانی که در این خصوص انجام دادم از نوجوانان پرسیدم چرا با وجود این‌که می‌دانند پایان خوشی در انتظارشان نیست اما باز هم این بازی را انجام می‌دهند؟ و جواب‌ها را به سه دسته تقسیم کردم. یک دسته از این افراد می‌گفتند "وارد این می‌شوم و ثابت می‌کنم که می‌توانم مرحله آخر آن را بازی نکنم" این جوابی بود که بارها از جوانان شنیدم؛ دقیقاً مثل این‌که می‌گویند سیگار می‌کشم اما به آن اعتیاد پیدا نمی‌کنم. این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: عده‌ای برای مبارزه وارد این بازی می‌شوند. آن‌ها درواقع می‌خواهند با هنجارهای جامعه مبارزه کنند. این دسته در پاسخ به سؤال من گفتند "ما این بازی را انجام می‌دهیم چون بسیاری به ما گفتند بد است و می‌خواهیم با جامعه و خانواده‌مان لج کنیم". دسته سوم هم کسانی هستند که وارد این بازی می‌شوند تا ته خط بروند؛ این گروه افرادی هستند که با هدف خودکشی این بازی را انجام می‌دهند. سازنده بازی نهنگ‌آبی با نیازهای نوجوانان آشنا بوده است به گفته دلگشا، سازنده این بازی کاملاً به مهارت‌های ارتباطی نوجوانان آشنا بوده است؛ چیز‌ی‌که در جامعه ما به آن توجه نمی‌شود. شاید کارهای این بازی احمقانه به نظر برسد اما برای جوانانی که عاشق ارتباط هستند و حاضرند به خاطر به‌دست آوردن این ارتباط بمیرند، اصلاً احمقانه به نظر نمی‌رسد. از نگاه روان‌شناسان، محیطی که این بازی برایشان ایجاد می‌کند، اوج احساسات مثبت را برای فرد فراهم می‌سازد. او ادامه داد: این بازی در 50 مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله از مخاطب خود می‌خواهد اقدام به خودزنی کند که این اقدام باعث ایجاد حس تخلیه در فرد می‌شود ولی از طرف دیگر اعتماد به نفس او را کاهش می‌دهد. در مراحل بعدی از فرد می‌خواهد که دیر بخوابد و زود بیدار شود و با این شیوه برنامه فیزیولوژیک بدن فرد را تغییر می‌دهند و این باعث تأثیرات روحی و روانی می‌شود. در مرحله‌های بعد از بچه‌ها می‌خواهند با دیگرانی از نوع و جنس خودشان ارتباط بگیرند و دراین ارتباط برای ثابت‌کردن برتری خودشان مجبورند خواسته‌ها را جدی‌تر انجام دهند و در یک میدان ارتباط و رقابت قرار می‌گیرند. در نهایت آدمی که در طی 50 روز رفتارهای خشن را تجربه کرده است، در مرحله آخر شاید خیلی راحت به سمت خودکشی کشیده شود. آیا نحوه شاد‌زیستن را به نوجوانان و جوانانمان اموزش داده‌ایم؟ این پژوهشگر اجتماعی در ادامه با نقل سخنان سازنده بازی نهنگ‌آبی گفت: از سازنده این بازی دلایل طراحی این بازی را پرسیده‌اند و او پاسخ داده است "اصلاً نگران کسانی که با نهنگ آبی خودکشی کرده‌اند نباشید؛ آن‌ها خوشحال از دنیا می‌روند چون من به آن‌ها چیزی را هدیه دادم که در زندگی به آن نیاز داشتند؛ گرما، درک، ارتباط". سؤال من این است که ما در زندگی جوانان و نوجوانان‌مان چه چیزی به آن‌ها هدیه داده‌ایم؟ چگونه نحوه شاد زیستن را به آن‌ها آموزش داده‌ایم؟ او ادامه داد: در یکی از مدارس برزیل برای مقابله با بازی نهنگ‌آبی، بازی‌ای را طراحی کرده‌اند که به دانش‌آموزان نحوه شادزیستن و خوشحال بودن را آموزش داده و در آمریکا سایتی طراحی شده است که نوجوانان را به چالش رسیدن به رفاه و زندگی بهتر دعوت می‌کند؛ اما در ایران چه اقدامی انجام شده است؟ راهکار نادرست مدارس برای مقابله با معضل تیغ‌زنی دانش‌آموزان به گفته دلگشا مدارس برای مقابله با معضل تیغ‌زنی و خون‌بازی، اولیای دانش‌آموز را به مدرسه فرامی‌خوانند و در حضور والدین فرد را ملزم می‌کنند که تعهد بدهد دیگر این کار را انجام ندهد. او در این خصوص تجربه واقعی خود را بیان کرد و افزود: یک روز مسؤولان مدرسه اولیای دانش‌آموزی که اقدام به تیغ‌زنی کرده بود را به مدرسه احضار کردند تا مشخص شود چرا نوجوان اقدام به این کار کرده است اما اولین واکنشی که مادر او داشت کتک‌زدن دختر آن هم در مقابل دوستان و معلمان و مدیر مدرسه بود. من به مادر آن دانش‌آموز گفتم اگر جای دخترت بودم حتما خودکشی می‌کردم. نیازمند ستاد مواجهه با بحران نوجوانی و جوانی هستیم این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: متأسفانه جامعه ما دچار بحران است و جوانان و نوجوانان ما با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند و کسی نیست به آن‌ها کمک کند. ما نیازمند ستاد مواجهه با بحران نوجوانی و جوانی هستیم؛ ستادی که در آن جامعه‌شناسان و روان‌شناسانی که با نیازهای جوانان آشنا هستند حضور داشته باشند. وجود سایت‌های اینترنتی مروج خودکشی در کشور سپس ملکوتی نهنگ‌آبی را تنها یکی از دلایل خودکشی در کشور دانست و گفت: نباید همه ریشه خودکشی نوجوانان را به نهنگ آبی وصل کنیم. در کنار نهنگ‌آبی ده‌ها گروه و سایت اینترنتی وجود دارد که به مراتب خطرناک‌تر از نهنگ آبی هستند و لازم هم نیست 50 قدم طی شود؛ تنها با یک قدم به خودکشی دعوت می‌شوید و متأسفانه قالب کاربران این سایت‌ها هم دختران هستند. من که کارم در کارگروه خودکشی است، به‌شخصه کسی را ندیدم که به‌واسطه نهنگ‌آبی خودکشی کرده باشد. ارتباط با رسانه‌ها برای مدیریت نحوه انتشار اخبار خودکشی در کشور به گفته رییس کارگروه خودکشی وزارت بهداشت یکی از استراتژی‌های پیشگیری از خودکشی استفاده از ابزار رسانه است. رسانه خاصیت تسری دارد و اتفاقاً بعضی از عکس‌ها و فیلم‌هایی که مربوط به خودکشی است نباید منتشر شود چون خودش ترویج خودکشی است. او افزود: کار اصلی‌مان در کارگروه خودکشی رصد رسانه‌ای و همراه‌سازی آنان با روش‌های پیشگیری از خودکشی در کشور است. در این خصوص با رسانه‌های زیادی در حال حاضر ارتباط داریم که درباره نحوه انتقال رسانه‌ای اخبار خودکشی به آن‌ها آموزش و مشاوره می‌دهیم که ای کاش این کار با تمامی رسانه‌ها انجام می‌شد و همه روزنامه‌ها نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی این گونه اخبار آگاهی داشتند. امروز نسبت به گذشته آمار بیماران روانی افزایش یافته است به گفته رییس کارگروه خودکشی وزارت بهداشت در حدود سی سال پیش بسیار نادر با افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند مواجه می‌شدیم اما الان امکان ندارد با نمونه‌های این بیماران روبه‌رو نشویم و آمار بستری‌ این افراد در بیمارستان‌های روانی زیاد شده است. او با بیان این‌که یکی از دلایل خودکشی بیماری دوقطبی است، افزود: افسردگی 6 برابر احتمال اقدام به خودکشی را زیاد می‌کند و فقر 2 برابر، الکل 3 برابر؛ همچنین تعارضات خانوادگی همگی پارامترهایی هستند که باعث خودکشی می‌شوند. فرد باید افسرده باشد و یا دارای بیماری دوقطبی باشد تا تعارضات خانوادگی را برای خود تبدیل به بحران کند و به خاطر آن خودکشی کند. بنابراین ما در بستر بیماری باید عوامل زیادی را در نظر بگیریم تا اقدام به خودکشی را ریشه‌یابی کنیم؛ در غیر این‌صورت کسی با دیدن فیلم‌ها و با انجام بازی‌ها خودش را نمی‌کشد. بیماری روانی علایم ثابت و مشخصی ندارد به گزارش مهرخانه، حسین خطیبی سخنرانی پایانی این نشست را بر عهده داشت. او ابتدا به تعریف بیماری روانی اشاره کرد و گفت: بیماری روانی دارای یک طیف است و لزوماً هر کسی که غمگین است، بیمار روانی نیست و ما نمی‌توانیم علایم ثابتی را برای آن مشخص کنیم چون نشانه‌های آن همه‌گیر نیست و بسته به شرایط زندگی و ویژگی‌های فردی متفاوت است. به گفته این روان‌پزشک، خودزنی پدیده‌ای شایع در میان دانش‌آموزان است و دلایل آن بیشتر فضای رقابتی است که بین نوجوانان شکل می‌گیرد و بخش دیگری از آنان می‌خواهند از شرایط موجود خود که خیلی خوشایند نیست، فارغ شوند. چون این کار احساس رخوتی را برای فرد به وجود می‌آورد که آرامش‌بخش است. چگونه بازی‌ها و چالش‌ها بر روی روان فرد تأثیر می‌گذارد؟ خطیبی درباره این‌که چگونه بازی نهنگ‌آبی بر فرد تأثیر می‌گذارد که منجر به خودکشی می‌شود؟ گفت: این بازی مراحلی دارد که طی آن مراحل باید فرد کارهایی انجام دهد که موجب کسب لذت برای او می‌شود. این احساسات در مورد بازی‌های رایانه‌ای عادی نیز به‌وجود می‌آید؛ به این صورت که فردی که وارد بازی رایانه‌ای می‌شود دچار لذت کشف می‌شود و برای این حس خوشایند زمان و درگیری ذهنی زیادی صرف می‌کند. لذت بعدی لذت تصاحب و مالکیت است که در هر بازی رایانه‌ای شایع است و باعث جذب نوجوان می‌‌شود. در اصل فرد در فرآیند بازی شرطی می‌شود برای این‌که مالکیت و تصاحب چیزی را در مرحله بعدی به‌دست بیاورد. او ادامه داد: لذت خروج از مخمصه و فرار، لذت دیگری است که بازی‌های رایانه‌ای ایجاد می‌کند. همچنین در این بازی‌ها به فرد اختیار می‌دهند و یکی از چیزهای مهمی که فرد را بسیار درگیر می‌کند رویارویی با چالش و پیروزی بر آن است. علاوه بر آن، کسب قدرت در بازی‌های کامپیوتری برای فرد لذت‌بخش و مهم است که در بازی نهنگ‌آبی نیز به تمامی این نیازها و لذت‌ها توجه شده است. به گفته این روان‌پزشک، بر این اساس و طی یک فرآیند بازی رایانه‌ای، فرد درگیر تغییرات پلکانی می‌شود و ذهنش به مرور شرطی می‌شود. برای همین ما نمی‌توانیم صد درصد بگوییم فردی که در جریان بازی به خود آسیب می‌زند، حتماً اختلال روانی دارد بلکه این اتفاق و این‌گونه واکنش‌ها ممکن است برای هر فردی رخ دهد. در مجموع بازی‌های آنلاین تأثیری دو برابر بر روح و روان فرد می‌گذارد چون با ادمین ارتباط دوطرفه و پویا برقرار می‌شود و ارتباط مداوم، فرد را به چالش می‌کشد که برای او جذابیت بسیار زیادی دارد. منبع: مهرخانه انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8792/-افزایش-65-درصدی-آمار-خودکشی-طی-15-سال/-چرا-دختران-نوجوان-خودزنی-می‌کنند؟/-نتایج-یک-پژوهش-درباره-بازی-نهنگ-بازی Tue, 05 Dec 2017 08:21:19 GMT زنان ایرانی الگوی سومی برای نقش زن ارائه کرده‌اند/ تحقیر ۱۰۰ ساله زن به بهانه دفاع از حقوق http://nasimeshiraz.ir/news/show/8791/زنان-ایرانی-الگوی-سومی-برای-نقش-زن-ارائه-کرده‌اند/-تحقیر-۱۰۰-ساله-زن-به-بهانه-دفاع-از-حقوق به گزارش نسیم شیراز، مریم مجتهدزاده رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشترک زنان در دفاع مقدس در نشستی با موضوع نقش الگوی سوم در تحقق نوین اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در خصوص تمدن نوین اسلامی و تحقق آن بیاناتی داشته‌اند که انقلاب اسلامی و نظام‌سازی پس از آن و تشکیل دولت اسلامی از مقدمات آن بوده است. بنابر نظر ایشان آنچنانکه باید رسالت انقلاب اسلامی نتوانسته تا به امروز برای تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارد. وی افزود: در این نشست در خصوص اینکه زنان چه نقشی در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی دارند سخن گفته می‌شود. اما سؤال اینجا است که آیا این مسئله خروج محور بوده و یا یک فرایند است. رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشترک زنان در دفاع مقدس با بیان اینکه این نشست را مقدمه‌ای برای شکل‌گیری مباحثی در این زمینه دانست و گفت:‌ شکست غربی‌ها در پروژه پایان جهان و مخدوم شدن تاریخ و پیروزی نهایی لیبرالیسم دموکراسی زمینه‌ای ایجاد کرد که به آرمان خودمان (تمدن نوین اسلامی) نزدیک شویم. وی ادامه داد: انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی که پس از آن ایجاد شد هیمنه تمدن غربی را شکسته است. مجتهدزاده اظهار داشت: وقتی از فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم باید این سؤال مطرح شود که آیا تمدن گذشته اسلامی از میان رفته یا ضعف‌هایی بر آن وجود دارد، آیا می‌خواهیم به اوج تمدن اسلامی در قرن سه و چهار هجری بازگردیم. به نظر می‌رسد تمدن نوین اسلامی دارای تفاوت‌هایی است. رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشترک زنان در دفاع مقدس تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله و هدف برای دستیابی به این مهم نزدیک کردن قلب‌های ملت‌های مسلمان است. وی نزدیک شدن شش کشور در غرب آسیا، ایران، سوریه، افغانستان، لبنان و... را از نشانه‌های نزدیکی قلب‌ها برای تحقق تمدن نوین اسلامی دانست. در ادامه هاجر چنارانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه تنها زن عضو کمیسیون ملی هستم، گفت: تلاش می‌کنم که در زمان حضورم در مجلس شورای اسلامی قوانینی برای زنان نگاشته شود که در بهبود شرایط زندگی آنها تأثیرگذار باشد. وی با طرح این سؤال که پس از موفقیت زنان ایرانی در دفاع مقدس باید پرسید وظیفه زنان امروز چیست، اظهار داشت: در روزهای گذشته در قالب عضو مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای از شورای بین‌المجالس آسیایی شرکت کردم و تمام تلاشم را کردم که پیام مظلومیت مردم میانمار را اعلام کنم. چنارانی گفت: همانطور که امام خمینی (ره) گفته‌اند از دامن زن مرد به معراج می‌رسد اما باید پرسید قوانین جمهوری اسلامی در قبال زنان فداکار ایران چه کرده است.  در ادامه حکیمیان معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه پروژه‌ای به نام داعش یک پروژه قدیمی بوده و بیش از 100 سال قدمت دارد، اظهار داشت: برای مقابله با این پروژه ویرانگرانه نیازمند سرباز هستیم. حکیمیان تصریح کرد: این جنگ یک جنگ نرم است که در 100 سال اخیر در حوزه زنان و خانواده دستاوردهایی هم داشته است. ما باید همانطور که مدافعان حرم با اسلحه می‌جنگند با تولید محتوا و تفکر به جنگ نرم با این پروژه 100 ساله بپردازیم. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع هنرمندان که 313 نفر یار حضرت مهدی در قیام‌شان را از میان آنان برشمرده بود، گفت: آنچه در این نشست به عنوان الگوی سوم یاد می‌شود از منشور طلایی است که برای مقابله با این طولانی‌ترین جنگ نرم تاریخ نگاشته شده است. وی افزود: حدود 6 سال است که جامعه بسیج زنان سعی کرده است به تبیین این الگوی سوم بپردازد اما با وجود برگزاری همایش‌ها و جلسات سخنرانی تنها 5 درصد از زنان ایران و جهان چیزی از این منشور طلایی شنیده‌اند در حالیکه این منشور قرار است عزت و شرافت بشر را به او بازگرداند. معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان با تأکید براینکه انبیا، اولیا و آزادگان عالم زن را موجودی مقدس دانسته‌اند. ابراز داشت: فضای مجازی هالیوود و فرهنگ غربی چه به روزگار این وجود مقدس آورده است اتفاقی که 100 سال اخیر به اسم دفاع از زن افتاده چیزی جز تحقیر زن در پی نداشته است. حیکمیان به تشریح برخی از فرازهای منشور طلایی پرداخت و گفت: این پیام به مناسبت بزرگداشت 7 هزار بانوی شهید اسلامی از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است و در آن آمده؛ برای تعظیم به ارزش هزار نفره زنانی که در تغییر مسیر تاریخ اسلامی و کشور نقش شایسته‌ای داشته‌اند و از جان مقدس‌شان در مسیر اسلام مایه گذاشته‌اند صحبت می‌کنیم. وی افزود: این زنان تعریف جدیدی از زن ارائه کرده‌اند که از قالب شرقی که عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی است و متمایز از قالب غربی به مثابه موجودی که جنسیتش بر انسانیتش می‌چربد، بوده است. معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان اضافه کرد: شیرزنان دفاع مقدس الگوی سوم نه شرقی و نه غربی را ارائه داده‌اند و الگوی جدیدی را پیش روی چشمان ما گشودند این الگو همان الگوی سوم است که می‌تواند در آن زن عفیف، محجبه، شریف و در عین حال در متن و مرکز جامعه باشد. زن در الگوی سوم می‌تواند سنگر خانواده را پاکیزه نگه داشته و در عرصه اجتماعی سنگرسازی جدیدی بکند و فتوحات بزرگی را به ارمغان آورد. در ادامه این نشست همسر شهید مصطفی بدرالدین از فرماندهان حزب‌‌الله لبنان اظهار داشت: با حضور در برخی مجامعی که شرکت کرده‌ام به این درک رسیدم که اگر تمام زندگی و عمر زنان دیگر را محاسبه کنیم به اندازه مقاومت زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نبوده است. وی ادامه داد: زنان عرب و غیر عرب را دعوت می‌کنم که مانند زنان ایرانی هم قوام خانواده را حفظ کنند و هم به قوام جامعه بپردازند. همسر شهید بدرالدین الگوبرداری از بسیج و سپاه را موجب ایجاد شاکله اصلی حزب‌الله لبنان دانست و گفت: تجلی و جلوگاه وحدت اسلامی که همان پیش‌شرط تحقق تمدن نوین اسلامی است در جنگ یمن و سوریه در میان ایرانیان و لبنانی‌ها دیده شد.   منبع: فارس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8791/زنان-ایرانی-الگوی-سومی-برای-نقش-زن-ارائه-کرده‌اند/-تحقیر-۱۰۰-ساله-زن-به-بهانه-دفاع-از-حقوق Mon, 04 Dec 2017 08:57:23 GMT «خشونت علیه زنان» ایرانی را وارونه جلوه می‌دهند http://nasimeshiraz.ir/news/show/8790/«خشونت-علیه-زنان»-ایرانی-را-وارونه-جلوه-می‌دهند به گزارش نسیم شیراز، فرشته روح‌افزا، عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان  با اشاره به اینکه چند روزی است که «خشونت علیه زنان» تیتر خیلی از نشست‌ها و سمینارهای دولتی و غیردولتی شده است و تحت عناوین مختلف همه به میدان آمده‌اند تا حقوق زنان را به او بازگردانند، گفت: متأسفانه مباحثی که در قالب خشونت علیه زنان مطرح می‌شود، مصادیق حقیقی خشونت علیه زنان نبوده یا حداقل دارای اولویت نیست و با فرافکنی‌ها نمی‌توانیم مشکلات حقیقی زنان را فراموش کنیم.  با بالا رفتن سن ازدواج دختران حق مادر شدن را از دست می دهند، این خشونت علیه زنان است وی با اشاره به آمار ثبت‌احوال که بر اساس آن حدود 19 هزار 900 نفر در سن ازدواج قرار دارند، یعنی جوانان ما بین سن 15تا29 سال هستند، اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج حدود 12سال پیش نوشته‌ و رها شده است، بسیاری دختران ما با گذشتن از سن ازدواج در حال از دست دادن شرایط یک زندگی معمولی هستند و حق مادر شدن محروم می‌شوند، آیا این خشونت علیه زنان نیست؟   فراموشی بیمه زنان خانه دار، ترویج وابط نامشروع خشونت علیه زنان ایرانی است عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، بیکاری مردان را که موجب فشار روحی و اقتصادی به زنان می شود را خشونت واقعی این روزهای جامعه علیه زنان دانست و گفت: بیمه زنان خانه‌دار، سال‌هاست که قدمی برای آن برداشته نمی‌شود، آیا این به معنای خشونت نیست؟ آیا فیلم‌ها و مجلات و تئاترهای مروج روابط نامشروع و با نمادهای فمینیستی خشونت علیه زنان نیست؟ آیا از نگاه مروجان این رویداد جهانی حمایت از زنان مسئله‌داری که موازین شرعی را زیر پا می‌گذارند و سلامت روحی و روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کنند،خشونت علیه زنان نیست؟ وی مخالفت برخی مسئولان را با اجرای بی کم‌وکاست افزایش مرخصی زایمان، مخالفت با طرح‌های افزایش باروری، مخالفت با برداشتن قانون تنظیم خانواده، مخالفت با تفکیک جنسیتی در محل کار،که در بسیاری از موارد منجر به طلاق عاطفی در خانواده‌ها می‌شود را خشونت واقعی علیه زنان ایرانی برشمرد و گفت: آمار روزانه هزار سقط غیرقانونی و مخالفت با کاهش ساعات کار بانوان دارای فرزند، تبلیغات فردگرایی و فمینیستی در مجلات بانوان، که منجر به بالا بردن آمار طلاق در کشور می‌شود و آمار بالای طلاق و عدم پرداختن به ریشه آن خشونت علیه زنان است.   استفاده ابزاری از زنانه به بهانه حق حضور در ورزشگاه ها  روح‌افزا ادامه داد:‌ آموزش جنسی به دختران نابالغ، تحت عنوان آموزش‌های سند 2030 ، تبلیغ بی‌حیایی در آموزش‌های جنسی و طرح مسائلی مانند حضور زنان در ورزشگاه‌های مردانه و هتک حرمت زنان در ورزشگاه‌ها و استفاده ابزاری از حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای پایین آوردن سطح فحاشی مردان در ورزشگاه‌ها.(خانم‌ها بروند ورزشگاه‌های مردانه تا آقایان کمتر فحاشی کنند) عدم نظارت بر حوزه لباس و صنعت مد که منجر شکستن حریم خانواده‌ها می‌شود. عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان بابیان اینکه نرخ ناباروری دختران ایرانی نسبت به نرخ جهانی بالاست خاطرنشان کرد: ارائه آمار کشورهای دیگر زمینه ناباروری ااز مطالبات  جامعه زن ایرانی است.   اعتیاد علت نخست طلاق در خانواده های ایرانی است اما به فکر حذف اذن همسر برای خروج از کشور هستیم وی با اشاره به اینکه مشکل اعتیاد، علت اول طلاق در خانواده‌های ایرانی است، گفت: برخی به فکر افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس برای دخترانی که امکان ازدواج را دارند و افزایش اختلافات خانگی با طرح غیر کارشناسی  حذف اذن خروج همسر از کشور   و برداشتن عنوان ثبتی طلاق در شناسنامه‌های زنان هستند که موجب بالا رفتن بدبینی نسبت تمام زنان و سخت کردن ازدواج هستند. به گفته روح افزا لایحه خشونت علیه زنان با هدف  اجرایی کردن اهداف سند 2030 است که اگر تصویب شود به تعداد مردان ایرانی زندانی افزوده می شود. درواقع این لایحه نه‌تنها حقی را برای زنان ابقا نمی‌کند، بلکه آمار طلاق را بالا می‌برد. عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان اضافه کرد: هزاران مسئله دیگر از این قبیل از مصادیق خشونت علیه زنان است، از مسئولین محترم و فعالان حوزه زنان تقاضا داریم اول این مشکلات زنان را حل کنند، بعد به دنبال جلب نظر سازمان ملل و یونیسف و یونسکو و صندوق جمعیت و سند 2030باشند.   منبع: فارس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8790/«خشونت-علیه-زنان»-ایرانی-را-وارونه-جلوه-می‌دهند Mon, 04 Dec 2017 08:54:34 GMT نمایش «خودرو» یا نمایش «زن»؛ مسئله این است! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8789/نمایش-«خودرو»-یا-نمایش-«زن»؛-مسئله-این-است! به گزارش نسیم شیراز، سمیرا خطیب زاده، دکتری مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به  با اظهار تأسف از استفاده ابزاری از زن ایرانی برای تبلیغ خودرو در یک نمایشگاه، ابراز داشت:‌ خوب است این مسئولان از خواب‌سنگین خود بیدار شوند و بدانند چنین عرض‌اندام‌هایی توسط زنان، اگر در کشورهای غربی مرسوم و معمول است بهایش از دست رفتن کانون گرم خانواده است که همین کشورها به سخت‌ترین وجه ممکن در حال پرداختن تاوانش هستند. در متن این یادداشت آمده است: «دیرزمانی نه‌چندان دور این «انقلاب اسلامی» بود که به مدد روح مسیحایی امام خمینی (ره) به زنان جامعه عمقی دوباره بخشید و «زن» را از صرف توجه به کالبد جسمانی‌اش فراتر دید. زنی که تا دیروز با هزار رنگ و لعاب و آرایش، خود را به متنزل ترین مقام انسانیت برای تبلیغ کالای شرکت‌ها و کارخانه‌ها رسانده بود، هویت واقعی خود را به دست آورد و به جایگاهی رسید که به تعبیر بنیان‌گذار همین انقلاب «از دامنش مرد به معراج می‌رسد.» این «زن طراز انقلاب اسلامی» توانست با الگو گیری از مبانی اصیل اسلامی در جبهه‌های فرهنگی و اجتماعی و حتی بحبوحه جنگ پا به‌پای مردان و در بسیاری موارد جلوتر و جدی‌تر از آنان در عرصه‌های کارزار این انقلاب، باشکوهی وصف‌ناشدنی وارد میدان مبارزه شود و حضوری مهم و تأثیرگذار را تجربه کند. همین حضور موفقیت‌آمیز بود که چشم طمع بدخواهان نظام را متوجه نقطه ثقل این انقلاب یعنی زنان جامعه نمود. زنانی که به‌حق پرچم‌داران فکری و عمود خیمه خانواده‌اند. نسخه‌های پوسیده و نخ نمای غربی  از «زن» که دیرزمانی است امتحان مردودیت خویش را به بدترین وجه ممکن پس داده‌اند، با تلاش هر چه تمام‌تر و از طریق رسانه‌ها و سایر ابزارهای فرهنگی برای الگوسازی در کشورمان در دستور کار رسانه‌ها و متولیان فرهنگی غرب قرار گرفت. متأسفانه در چند سال اخیر هم، غفلت بسیاری از مسئولان فرهنگی کشور در این زمینه عرصه را برای جولان چنین تفکرات زهرآگینی بازتر نمود و زن با تکیه‌بر جذابیت‌های صرفاً ظاهری و جسمانی هر چه بیشتر تبلیغ شد. اما کاش ماجرا به همین‌جا ختم می‌شد. در چند روز گذشته شاهد اتفاق نادر و عجیب دیگری بودیم که مهر تأییدی بر ادعاهای ما در این عرصه است.  در نمایشگاه  خودروی کشور و در کمال ناباوری دو زن بالباس‌های نامناسب و چسبان و آرایش در کنار خودرویی لوکس، جهت تبلیغ خودروی موردنظر قرارگرفته‌اند.     نخستین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند آن است که «این نمایشگاه تبلیغ خودرو است یا زن؟!» و صد افسوس و تعجب که به کدامین مجوز مسئولان برگزارکننده این نمایشگاه به خود اجازه داده‌اند که از جنس لطیف و شریف « زن» به‌عنوان عروسکی برای تبلیغ کالای خود استفاده کنند؟! خوب است این مسئولان از خواب‌سنگین خود بیدار شوند و بدانند چنین عرض‌اندام‌هایی توسط زنان، اگر در کشورهای غربی مرسوم و معمول است بهایش از دست رفتن کانون گرم خانواده است که همین کشورها به سخت‌ترین وجه ممکن در حال پرداختن تاوانش هستند!! زنان جامعه ما با الگو گیری از کامل‌ترین زن تاریخ بشریت یعنی «زهرای اطهر» تاریخ‌ساز و آینده‌ساز ایران اسلامی خواهند بود و اجازه نخواهند داد سبک  نمایش زن غربی،  در کشورمان مرسوم مهمول شود. پایان سخن آن‌که مردم کشور مابعد از این اتفاق تأسف‌برانگیز، مطالبه به‌حق  خود را برای چنین توهین و تنزلی در حق مقام والای «زن»، محفوظ نگه‌داشته و از مسئولان و متولیان امر مذکور، خواهان پاسخگویی صریح به موضوع هستند. » منبع: فارس انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8789/نمایش-«خودرو»-یا-نمایش-«زن»؛-مسئله-این-است! Mon, 04 Dec 2017 08:51:40 GMT معجزه ماسک زغال در رفع چین و چروک صورت http://nasimeshiraz.ir/news/show/8788/-معجزه-ماسک-زغال-در-رفع-چین-و-چروک-صورت به گزارش نسیم شیراز، برای محافظت از پوست صورت، لایه برداری، از بین بردن جوش‌های سرسیاه، حذف چربی‌های اضافی از سطح پوست و کم کردن چین و چروک‌ها انواع روش‌ها و ماسک‌های طبیعی و شیمیایی وجود دارد. یکی از ماسک‌های جدید که به تازگی در دنیا بسیار محبوب و مورد توجه دوستداران زیبایی قرار گرفته ماسک زغال یا بلک ماسک است. این ماسک از زغال چوب به دست می‌آید و بسیاری از شرکت‌های تولید کننده محصولات بهداشتی آرایشی آن را تولید و وارد بازار‌های جهانی کرده اند. بیشتر بخوانید: راهکار‌هایی خانگی جهت رفع چین و چروک صورت بانوان فایده‌ها و ضرر‌های ماسک زغال این ماسک برخلاف سایر ماسک‌های گیاهی و شیمیایی که با آب به آسانی شسته می‌شوند بسیار سخت از سطح پوست پاک می‌شود و درصورتی که فرد دارای مو‌های زائد یا آکنه برروی صورت خود باشد پاک کردن ماسک می‌تواند بسیار دردناک و حتی گریه آور باشد. کارشناسان استفاده از ماسک زغال را برای سلامت افراد بی خطر اعلام کرده اند، اما با وجود مزایای درمانی استفاده از آن می‌تواند دردناک باشد و سبب تحریک پوستی و حتی عفونت به دلیل ایجاد زخم در محل آکنه‌ها شود. بیشتر بخوانید: ماسک‌های گیاهی برای زیبایی پوست در زمان برداشتن ماسک از روی صورت چربی‌های طبیعی و مفید برسطح پوست از بین می‌روند و به همین دلیل امکان خشکی و کشیدگی پوست وجود دارد. توصیه می‌شود قبل از استفاده از ماسک ابتدا صورت را شسته و خشک کنید و تمام مو‌های زائد بر سطح آن را حذف کنید تا در زمان برداشتن ماسک کمتر دچار درد شوید. کارشناسان به افراد توصیه می‌کنند ابتدا ماسک را بر روی بخش کوچکی از صورت خود آزمایش کنند و پس از نداشتن حساسیت از ماسک بر روی نواحی بزرگتری از صورت استفاده کنند. متخصصان زیبایی توصیه می‌کنند افراد تنها بر روی ناحیه تی زون (T ZONE) صورت خود که اطراف بینی است از این ماسک استفاده کنند و پس از برداشتن ماسک صورت راشسته و از کرم‌های مرطوب کننده مخصوص پوست‌های چرب و جوش دار استفاده کنند. در کنار استفاده از ماسک زغال برای درمان مشکل‌های پوستی استفاده از دارو و محلول‌های موضعی، اصلاح رژیم غذایی، انجام ورزش و خودداری از داشتن استرس سبب داشتن پوستی زیبا و بدون جوش می‌شود. بیشتر بخوانید: دستورالعملی ساده برای جوان‌سازی پوست در خانه متخصصان به افراد توصیه می‌کنند در صورت داشتن آلرژی پوستی از این ماسک استفاده نکنند، همچنین حداکثر ضخامت ماسک بر روی صورت حدود یک میلیمتر باشد، زیرا ضخامت بیشتر سبب احساس درد فراوان زمان برداشتن ماسک می‌شود و در نهایت از خرید ماسک از برند‌های ناشناخته و غیر مشهور خودداری کنید، زیرا امکان ساخت نمونه‌های تقلبی و ایجاد واکنش‌های پوستی وجود دارد. استفاده از ماسک به میزان زیاد توصیه نمی‌شود، همچنین پس از خشک شدن براساس دستور استفاده از ماسک آن را از سطح پوست بردارید. اگر تمایل به استفاده از برندهای شیمیایی ماسک زغال ندارید می توانید با استفاده از مواد طبیعی این ماسک را در خانه تولید کنید . چندین نوع ماسک زغال می توانید تهیه کنید از جمله ترکیب زغال چوب ، آب، خاک رس، مقداری روغن جوجو با یا روغن نعناء، ترکیب مورد علاقه دیگر اضافه کردن سرکه سیب و عسل به زغال چوب و تهیه ماسک خانگی است. منبع: health انتهای پیام/ info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8788/-معجزه-ماسک-زغال-در-رفع-چین-و-چروک-صورت Mon, 04 Dec 2017 08:48:32 GMT چگونه با عروس جوانمان در خانه رفتار کنیم؟ http://nasimeshiraz.ir/news/show/8787/-چگونه-با-عروس-جوانمان-در-خانه-رفتار-کنیم؟ به گزارش نسیم شیراز، هنگامی که مادر نوزاد پسرش را در آغوش می گیرد چه رویاهایی که برای او ندارد. از همان موقع به فکر داماد کردن پسرش است. وقتی پسر، مرد جوانی شد، یک دل نه صد دل عاشق خانمی می شود و با او ازدواج می کند و شما می شوید، برایش مادرشوهر. این توصیه ها به شما کمک می کند، بفهمید چطور می توانید وضع را در موقعیت بهتری نگه دارید، رابطه تان را با عروس تان تنظیم کنید و زندگی خوبی با پسر و نوه ها داشته باشید. موقعیت هایی که باید در آن سکوت کنید هنگامی که عروس تان می گوید می خواهد کارها چطور انجام شود، مهربان باشید. لبخند بزنید و پیشنهاد بدهید کمکش کنید تا به هدفش برسد؛ حتی اگر عروس تان آن کار را کاملا متفاوت با شما انجام می دهد. این آسان ترین راه است و هر وقت می توانید همین روش را پیش بگیرید. به هرحال هرگز منفعل نباشید. همراه عروس تان تفریح کنید کاری پیدا کنید که مورد علاقه هر دو نفرتان باشد و با هم انجام بدهید. اگر هر دو از هنرمند خاصی خوش تان می آید با هم به نمایشگاه او بروید. ایجاد وابستگی به چیزی خارج از خانواده باعث می شود موضوعی داشته باشید که بتوانید هر بار که همدیگر را می بینید درباره آن صحبت کنید. هوای عروس خانم را داشته باشید هنگامی که خانواده پسرتان و همسرش به دیدن تان می آیند، غذایی درست کنید که می دانید عروستان دوست دارد. هنگامی که می دانید سر عروس تان خیلی شلوغ است، به جای او غذا درست کنید. به عروس تان روش تهیه غذاهای خانواده تان را که آن ها دوست دارند، بدهید. سرزده به خانه شان نروید سرزده به خانه عروس تان نروید. این کار علاوه بر اینکه چهره خوبی ندارد، گاهی حمل بر فضولی هم می شود. مضاف بر اینکه ممکن است در زمان استراحت او مزاحمش شده باشید. نوه داری کنید بگذارید عروس تان بفهمد واقعا چقدر فرزندانش را دوست دارید. حتی اگر میان شما و عروس تان شکرآب شده است، هیچ دلیلی ندارد رابطه تان با بچه ها تحت تاثیر قرار بگیرد و از محبت تان به آنها کم بشود. بدگویی نکنید هرگز در برابر بچه ها از مادرشان بدگویی نکنید. شرکت دادن نوه ها در حرف های بزرگ ترها کار خودخواهانه ای است که ممکن است به ضرر خودتان تمام شود، زیرا بچه ها عموما از مادر خودشان دفاع می کنند. برای عروس تان از تمام شیرین کاری هایی که نوه های تان می کنند و حرف های قشنگی که به شما می زنند تعریف کنید. شما دو نفر عاشق این بچه ها هستید و این باید در همه اعمال و رفتارتان مشخص باشد. هدیه بخرید اولین نفری باشید که برای تولد عروستان تلفن می کند و تبریک می گوید. به جای اینکه فقط اسم تان را روی هدیه بنویسید، هر سال همراه هدیه، کارتی به عروس تان بدهید و روی آن جمله ای پرمعنی بنویسید. بدانید عروس تان چه چیزهایی را می پسندد و مهم تر اینکه چه چیزهایی را اصلا نمی پسندد. درباره هدایایی که برای او می خرید تامل و فکر کنید تا عروس تان چاره ای جز دوست داشتن هدیه اش نداشته باشد. منبع : مجله خانواده سبز info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8787/-چگونه-با-عروس-جوانمان-در-خانه-رفتار-کنیم؟ Mon, 04 Dec 2017 08:46:11 GMT خودشیفتگی، عامل ازدواج با خود! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8786/خودشیفتگی،-عامل-ازدواج-با-خود! به گزارش نسیم شیراز، مدت‌هاست که هر روز با نوع جدیدی از انواع ازدواج مواجه می‌شویم، که عقل از سر می‌پراند؛ یک ‌روز خبر از ازدواج انسان با حیوانات، یک ‌روز ازدواج با ربات‌ها، گاهی هم اخباری مبنی بر ازدواج آدم‌ها با وسایل شخصی و حالا هم ازدواج با خود sologamy . با مشاهده‌ی این شرایط باید پرسید جامعه بشری به چه سویی رهسپار است؟ براستی انسانیت، منش و شان آدمی تا کجا متزلزل گشته؟ جواب این‌ها تماما مجهولاتی است که شاید کسی نداند اما با پرداختن به این مقوله و تقویت آگاهی جامعه برای جبران آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از شیوع این قبیل تفکرات انحرافی، شاید بتوان کمک حائز اهمیتی کرد.   ازدواج با خود یا sologamy اخیرا موج وسیعی از "ازدواج با خود" در اروپا به راه افتاده که واکنش‌های خاصی را به همراه داشته است. ازدواج با خود!، تاکنون یکی از الزامات ازدواج و شروع زندگی متاهلی، وجود دو نفر البته از دو جنس مخالف تا پیش از این بود. (بیش از یک دهه است که ازدواج دو همجنس نیز به وفور مشاهده می‌شود.) اما حالا شاهد جاری شدن عقد بین یک نفر با خودِ وی هستیم. تا چند سال پیش؛ تنهایی یکی از بزرگترین دغدغه‌های انسان بود که آسیب‌های روحی و روانی فراوانی را به همراه داشت که مطلوب‌ترین راه حل آن ازدواج بود، ولی بشر امروزی تنهایی را برای خود به پدیده‌ای تحت عنوان "سولوگامی" که از نظرش مهم و مقدس [!] است تبدیل نموده. شاید بتوان یکی از دلایل بوجود آمدن این قبیل معضلات در بین جوامع بشری را چنین بازگو کرد که ازدواج های سنتی جذابیت خود را نزد جوانان از دست داده و آنها را به سمت ازدواج های نامتعارف کشانده است. اما از نگاه جامعه شناسان و روانشناسان این جریان بیش از همه به اشاعه‌ی نهیلیسم باز می‌گردد. در واقع یکی از دلایل اصلی راه اندازی این قبیل ازدواج‌ها، رسیدن افراد به ویژه جوانان به پوچ‌گرایی شناخته شده است. البته عدم آگاهی جوانان از اصول اصلی ازدواج و تشکیل خانواده و همچنین عدم مسئولیت پذیری، بیکاری و ... نیز از دیگر دلایلی هستند که افراد را به پذیرش چنین ازدواج‌هایی متمایل می‌کنند و روند رو به رشد این آسیب های غیر قابل جبران را افزایش می‌دهند. ازدواج با خود (سولوگامی)، مقوله جدیدی است که در جوامع مدرن و غرب زده طرفداران فراوانی را به خود اختصاص داده است  که بی‌شک به زودی، از هم پاشیدگی جوامع غربی را به ارمغان می‌آورد. خودشیفتگی عامل ازدواج با خود! باید توجه داشت که ازدواج با هدف عشق و همراهی دو شخص انجام می شود اما واژه سولوگامی هدف اصلی ازدواج، که همراهی و تکامل است را از بین می‌برد. طرفداران این نوع از ازدواج‌ (سولوگامی)، دارای احساس خودبرتربینی و خودخواهی شدیدی هستند که هیچ کسی را جز خودشان لایق زندگی کردن با خود نمی دانند. واژه "خودشیفتگی" از نام یک اسطوره یونانی به نام نارسیس گرفته‌ شده است. او یک مرد جوان، زیبا و خوش‌تیپ بود که تمام دختران عاشق او می‌شدند. اما نارسیس بر اساس احساساتی ویژه تنها خودش را جذاب می‌دانست و به دخترانی که عاشق او بودند توجه نمی‌کرد. سرانجام یک روز در حالی که در جنگل قدم می‌زد، برای نوشیدن آب از برکه‌ای توقف کرد. در این هنگام با دیدن تصویر خود در برکه، به گونه‌ای محو تماشای چهرۀ خود شد که در برکه افتاد و غرق شد. (1) تغییر مذاج جوانان کاهش شدید میل به ازدواج در بین جوانان و سیر صعودی سن ازدواج باعث گردیده، معیارهای این امر مهم دست‌خوش تغییرات فراوانی قرار گیرد. سن تجردگرایی به شدت افزایش یافته و به موازات آن خواسته‌های طرفین نیز نامتعارف گردیده و همین تجردگرایی زمینه‌ی افسردگی و عدم تحمل دیگری را به همراه داشته و در برخی موارد منجر به سولوگامی شده است. البته باید خاطر نشان شد که با توجه به فرهنگ نوظهور و متزلزل برخی کشورهای غربی، امروزه شاهد به رسمیت شناخته شدن این نوع از انواع ازدواج هستیم که برای آن مراسم، جشن و ثبت رسمی در دفتر ازدواج در نظر گرفته‌اند. کلام آخر طبق نظر روانشناسان اجتماعی، تا چند سال پیش تنهایی یکی از بزرگترین دغدغه‌های انسان بود که آسیب‌های روحی و روانی فراوانی را به همراه داشت که مطلوب‌ترین راه حل آن ازدواج بود، ولی بشر امروزی تنهایی را برای خود به پدیده‌ای تحت عنوان "سولوگامی" که از نظرش مهم و مقدس است تبدیل کرده و شاهد آن هستیم که جوانان با تقویت خواسته و یا ناخواسته‌ی اختلالات روانی خود در مقوله "ازدواج با خود" به آتش این معضل دامن زده و با اندیشیدن به این نوع ازدواج پا به عرصه‌ای می‌گذارند که انتهای آن مسیر جز سرنوشت نارسیس در انتظارشان نیست. در این میان باید توجه داشت که متاسفانه، فرهنگ غربی با شدتی بیش از پیش و غیرقابل کنترل در حال نفوذ به کشور ما بوده و اگر از حالا تدابیری برای مقابله و مبارزه با ورود چنین تفکراتی اندیشیده نشود، بی تردید به زودی شاهد سونامی هولناکی از ازدواج با خود خواهیم بود که ضربات سهمگینی بر پیکره‌ی جامعه و بنیان خانواده وارد خواهد نمود.   پی نوشت: سولوگامی یا ازدواج با خود چیست؟،خبرگزاری فارس،20 مهر 1396 info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8786/خودشیفتگی،-عامل-ازدواج-با-خود! Mon, 04 Dec 2017 08:41:26 GMT یک گزارش نه چندان دخترانه! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8785/یک-گزارش-نه-چندان-دخترانه! به گزارش نسیم شیراز، وقتی دختری یا پسری را با روپوش مدرسه می بینیم، آنها در نگاهمان دانش آموزانی هستند که هر روز صبح تا عصر وقت خود را در سر کلاس درس  می گذرانند و زمانی که به خانه بر می گردند مشغول انجام تکالیف و پروژه های درسی شان می شوند. فکر می کنیم که همه دغدغه آنها سحرخیزی و شب امتحان و تکلیف است و خیلی حساب قابل توجهی در ذهن برای آنها باز نمی کنیم. اما غافل هستیم که اگر قرار است تربیتی یا پیشرفتی حاصل شود باید از همان دختران و پسران روپوش دار مدرسه ای شروع کنیم. چندسالی است به علت تغییرات فرهنگی و اجتماعی در شبکه جهانی و سرایت آن به ایران دچار بلوغ زودرس و مسائل و مشکلات ناشی از آن هستیم. دختران و پسرانی که دیگر فقط دانش آموز نیستند و هر کدامشان به تنهایی می توانند مسئله ای را برای خانواده و اجتماع رغم بزنند. آزادی خانواده ها در مقابل فرزندان، وجود هزاران نوع آرایش ها، مدلینگ ها، نیمه برهنگی ها و... در سطح جامعه،دسترسی آسان به فیلم های خارجی که تابع هیچ قید و بندی نیستند، همه و همه موجب گردیده است تا همان پسر و دختر از سنین کم، بلوغ جنسی را تجربه کنند. محدودیت های این نوجوانان در خانه آن ها را بیش از هر زمان دیگری به سمت گروه همسالان و دوستان مدرسه شان می کشاند. از سوی دیگرگاهی خانواده ها به علت تز روشنفکری که در بین آنها باب شده و یا به علت زخم هایی که خود والدین در زندگی تجربه کرده اند موجب شده است خود بستر ساز فضایی برای فرزندانشان باشند که مناسب سن آنها نیست. بهار دختر 17 ساله ای که سال سوم دبیرستان دررشته معماری در  یکی از مدرسه های شهر تهران تحصیل می کند.  بهار بعد از جدا شدن پدر و مادرش از یکدیگر، همراه با مادرش در تهران زندگی می کند. به گفته بهار از 13 سالگی شاهد روابط مادرش با پسران بوده و همین باعث شده که او نیز مانند مادرش از همان سن داشتن روابط با پسر را تجربه کند. دختربچه ای 13 ساله که به جای فکر کردن به آینده تحصیلی و اینکه قرار است چه کاره شود، پا به پای مادرش مشروب می خورد و هیچ محدودیتی برای خوردن مواد الکلی نداشته است.  در همان سن برای اولین بار دوست پسر خودش را به منزل دعوت می کند و درگیر اولین رابطه نامشروع در زندگی اش می شود. در همان سن 13 سالگی بعد از اولین رابطه به مرور احساس می کند که قادر به کنترل نیازهای جنسی اش نیست. برای برطرف کردن نیاز جنسی خود رابطه های نامشروعش را ادامه می دهد اما دیگر آن دختر 13 ساله نیست که فقط برای نیاز جنسی خود وارد رابطه شود و نیازهای مالی اش را هم از این طریق تامین می کند. نگار دختر 17 ساله دیگری است که او هم سال سوم دبیرستان در رشته معماری تحصیل می کند. پدر نگار معتاد و بیکار است. نگار اعتیاد و بیکاری پدرش را که می بیند از مادرش می خواد که در سن 14 سالگی او را شوهر بدهد. به گفته خود نگار او نه برای تشکیل خانواده که برای برطرف کردن نیازهای جنسی اش از مادرش این درخواست را داشته است. او می گوید که نیازهای جنسی ام به گونه ای بود که تحت هیچ شرایطی نمی توانستم از همان سنین آن را کنترل کنم. مادر نگار از او می خواهد به جای اینکه ازدواج کند و درگیر مسائل و مشکلات ازدواج شود و به ترس از اینکه آینده ایمچون خودش  در انتظار نگار هم باشد، از او می خواهد به جای ازدواج، به دوستی با پسران بپردازد. قصد نگار از ازدواج   برطرف کردن نیازهای جنسی خود بوده است اما  زمانی که با این پیشنهاد مادرش مواجه می شود، پس از آنکه با پسری دوست می شود، در همان سن داشتن رایطه نامشروع با جنس مخالف را نیز تجربه می کند. نگار اکنون که به سن 17 سالگی رسیده است تعداد روابط نامشروعش به حدی رسیده که شمارش از دستش خارج شده است.   نگار و بهار هم دوست داشتند خانواده ای داشته باشند که به جای پیشنهاد دادن آنها به ارتباط با پسران، به آنها کمک می کردند تا به جای آنکه در سن 17 سالگی تعداد روابط نامشروعشان را بشمارند و داستان تلخ خود را بازگو کنند،  فقط دختر نوجوانی باشند که وقتی  از مدرسه به خانه برمی گردند به جای دادن نرخ تن خود، حساب تست هایی را کنند که باید تا شب کنکور بزنند. بهار و نگار تنها بخش کوچکی از یک مدرسه دخترانه در یکی از مناطق تهران بودند که از سن پایین و رسیدن به بلوغ زودرس درگیر روابط نامشروع با جنس مخالف شدند. نه فقط نگار و بهار بلکه کسانی که حتی فقط دوست پسر داشتند ولی به هر دلیلی یا اعتقاد شخصی و یا ترس از خانواده وارد رابطه با دوست پسران خود نشده بودند به راحتی و با افتخار از روابط خود با جنس مخالف و گردش و تفریح و مهمانی و حتی مسافرت به اسم اردو مدرسه ای با دوست پسران خود صحبت می کردند. نگار و بهارها زیاد نمی شوند اگر کسی که اسم الگو را در خانه برای دختر دارد، الگوی ارتباطات درست و تعهدمندانه به خانواده باشد. اجتماع، جامعه، دوستان و هر کسی اگر به هزاران طرق مختلف راهی را نشان دهند که انتهایش بی راهه است یک مادر با هر مشقتی کج راه را به مسیری مستقیم تبدیل می کند. مادر الگوی دلسوزی برای فرزند است و خود را فنا می کند تا فرزندش به بهترین زندگی دست پیدا کند، اما چه شده که مادر مظهر الگوی پاکدامنی،  دامن فرزند خود را به سوی ارتباط های نامشروع و رفتارهای ناشایست می کشاند. کاش قبل از فرزند دار شدن، تمرین کنیم که دیگر آن زن تنها نیستیم که اگر کاری کنیم یا خطایی از ما سر بزند کسی توجهی نمی کند و به سادگی از آن می گذریم، وقتی مادر باشید همیشه نگاه های دلنشین کودک را به همراه دارید و مادر بزرگترین مقلد برای تکرار کارهای خود در فرزندش می شود. لطفا مادر واقعی باشیم.....   منبع: تبیان info@shirazis.ir http://nasimeshiraz.ir/news/show/8785/یک-گزارش-نه-چندان-دخترانه! Mon, 04 Dec 2017 08:31:39 GMT ورشکستگی عاطفی دختران در بورس آرایش های غلیظ/ زیبایی تقلبی با لوازم آرایشی تقلبی خریدار ندارد! http://nasimeshiraz.ir/news/show/8784/ورشکستگی-عاطفی-دختران-در-بورس-آرایش-های-غلیظ/-زیبایی-تقلبی-با-لوازم-آرایشی-تقلبی-خریدار-ندارد! به گزارش نسیم شیراز،  این روزها آرایش های غلیظ و خارج از عرف دختران و زنان ایرانی که به یک پدیده نامبارک با آثار و تبعات نامبارک تر تبدیل شده است از ابعاد مختلف جامعه شناسی ، روانشناسی فردی و اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است.   بر اساس اعلام گمرک در آبان ماه امسال، واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور از مرز ۱۱ هزار تن گذشته است. رقم ریالی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیش از ۲۱۸ میلیارد تومان است که این حجم از لوازم آرایشی و بهداشتی از ۳۱ کشور جهان وارد ایران شده است.   به گفته مسئولان و صاحب‌نظران این حوزه، میزان واردات لوازم آرایشی بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود چرا که واردات غیر رسمی بیش از 80 درصد از حجم کل واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور را در بر می گیرد.      بر اساس آمار ارائه‌شده در سال گذشته میزان واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران بیش از دو میلیارد دلار بوده که از این حیث، ایران هفتمین واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیا و بعد از عربستان دومین کشور در خاورمیانه محسوب می شود  به عبارتی زنان ایرانی خریدار یک سوم لوازم آرایشی واردات به خاورمیانه هستند!. اگر توجه به زیبایی امری فطری است اما این نوع رفتارها برای زیباتر به چشم آمدن خالی از خلل هایی در حوزه سلامت جسمی و روحی، سلامت و امنیت اجتماعی و اقتصاد نیست. از آنجا که ما در صنعت تولید لوازم بهداشتی – آرایشی دچار ضعف هستیم، قطعا رکورد دار بودن در این حوزه برای ما چیزی جز تبدیل  شدن کشور به یکی از مصرف کنندگان اساسی فراورده های آرایشی بهداشتی نخواهد داشت و در این آب گل آلود قاچاق چیان و سودجویان برای عرضه محصولاتی با کیفیت نازل و تقلبی، ماهی های درشت را صید خواهند کرد.   درآمدی با سود کلان برای قاچاقچیان عرصه لوازم آرایشی که به نوعی با وارد کردن غیررسمی این نوع لوازمی که مستقیما با سلامت دختران و زنان در ارتباط هستند، ربایندگان و خیانت کنندگان به سلامت جامعه زنان محسوب می شوند.    بنابر گفته کارشناسان علوم آزمایشگاهی و بهداشتی 80 درصد لوازم آرایشی – بهداشتی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نه تنها تقلبی اند بلکه از مواد نامرغوب غیربهداشتی و عمدتا سرب ساخته می شوند.   دکتر امیر هوشنگ احسانی استاد دانشگاه تهران  متخصص پوست و مو و معاون آموزشی بیمارستان رازی با اشاره به وجود سرب در برخی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق گفت: چون سرب ماده نگهدارنده قوی به شمار می رود برای طولانی تر کردن عمر این لوازم برخی تولیدکنندگان به طور غیرقانونی از سرب استفاده می کنند و مشکلات پوستی که در آینده افراد را تهدید می کند برای تولیدکنندگان اقلام تقلبی مهم نیست. وی به بیماری های ناشی از جذب سرب اشاره کرد و گفت: سقط جنین، مشکلات ژنتیکی و بروز انواع سرطان ها که منجر به مرگ زودرس می شود به دلیل وجود سرب در لوازم آرایشی و بهداشتی است.جیوه و قطران زغال سنگ مواد شیمیایی مسموم کننده ای است که سیستم اعصاب را درگیر کرده و افرادی که مدام از لوازم آرایشی حاوی سرب استفاده می کنند بیشتر در خطر ابتلا به این بیماری ها هستند.   نکته مهم در این زمینه ورود آرایشگران به مبحث خرید و فروش و حتی واردات لوازم آرایشی نامرغوب است. به طوری که بسیاری از لوازم آرایشی فاقد مجوز بهداشتی در این سالن‌ها استفاده و به فروش می‌رود!   با توجه به شرایط فعلی جامعه که تبیین و جاانداختن استفاده درست از لوازم آرایشی  زمان زیادی را در بر می گیرد و همینطور میزان استفبال بانوان از لوازم آرایشی – بهداشتی یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با تبدیل شدن به یک کشور مصرف گرا و وارد کننده صرف ، تقویت زیرساخت ها و ایجاد بستر مناسب جهت تولیدات داخلی با کیفیت بالاتر است.   اما این مسئله از منظر سلامت روحی نیز قابل بررسی است. میترا خسروبیک کارشناس مسائل اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس با اشاره به اینکه سن استفاده از لوازم آرایش در دختران به 10 سال و در پسران به 18 سال رسیده است! گفت:  افزایش مصرف لوازم آرایشی به خصوص در دختران نوجوان  ، به علت کمبود اعتماد به نفس است آنها برای جبران این کمبود و نشان دادن قدرت تأثیرگذاری خود بر دیگران و زدودن برچسب اُمل بودن! عقب افتادگی اجتماعی و .. و کسب هویت و پذیرش اجتماعی دست به آرایش های غلیظ و شاید در قدم های بعدی عمل های جراحی متعدد بزنند.   وی با بیان اینکه متأسفانه ازدواج ها به تأخیر افتاده است و معیارهایی مانند زیبایی به عنوان ملاک های اصلی انتخاب همسر از سوی پسران در نظر گرفته می شود، برخی از دختران ناخواسته وارد این جریان شده و برای ورود به بازرا رقابت برای جلب توجه جنس مخالف و بالابردن شانس انتخاب شدن  به سمت خودنمایی و آرایش های مخصوص مهمانی ها و مجالس در سطح عمومی جامعه بزنند! که این در دراز مدت باعث بحران هویت، افسردگی و اختلالات شخصیتی در فرد می شود.   این کارشناس مسائل اجتماعی یکی از مهم ترین راه های مقابله با چنین پدیده نامبارکی را   افزایش سطح آگاهی، دانایی و شعور اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ مطالعه و بهره گیری مناسب از ابزار های رسانه ای ، تعریف سیاست های فرهنگی فعال و همچنین تامین بهداشت روان و تعیین جایگزین های مناسب کسب هویت و پذیرش اجتماعی جوانان و زنان جامعه دانست و افزود : زنان باید بیاموزند آنچه که آنها را از دیگران متمایز می کند مهارت های زندگی و توانمند کردن و بالفعل کردن قدرت های زنانه ای است که خداوند در وجودشان به ودیعه گذاشته است. با نگاهی هر چند سطحی به دور اطرافمان در مراکز خرید، اماکن عمومی، وسایل نقیله و .. مترو متوجه خواهیم شد که قریب به اتفاق بانوان و حتی دختران نوجوانی که اطرافمان هستند، با انواع و اقسام لوازم آرایشی صورت خود را رنگ و لعاب داده اند. از سویی دیگر وقتی به نوع برقراری روابط اجتماعی آنها نگاه می کنی متوجه کاستی های زیادی در این زمینه می شویم! دختر نوجوانی که از بیش از چهل دقیقه در مترو تا گردن در موبایل خود فرو رفته و از دنیای واقعی با  آدم های حقیقی غافل مانده است..   این نوع رفتارهای اجتماعی درست نقطه مقابل خواست آنها است! بیشتر این دختران مجرد هستند و وقتی پای درد و دل آنها می نشینی صحبت از عشق های شکست خورده و ناکامی های متعددی دارند که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بر آنها وارد شده است! پس به این نتیجه گیری چندان هم دور از واقعیت نیست که وارد شدن به باتلاق خودنمایی برای دیده شدن ، آن هم با کمک گرفتن از لوازم آرایشی یعنی زیبایی تلقبی ! چندان هم بین مردان خواهان ندارد!.   دکتر غلامرضا حاجتی متخصص اعصاب و روان معتقد است یکی از موثرترین معیار های مردان برای انتخاب همسر و فرد مورد علاقیشان نحوه ی قضاوت او از نظر اطرافیانش است . خواه ناخواه این تصور در مردانی که فرد مورد نظرشان را انتخاب کرده اند رخ می دهد که این شخص که من م