کد خبر: 9598 يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷- ساعت ۱۱:۳۲

با آگاه سازی نسبت به تبعات روابط نامناسب زن و مرد، جامعه را بیدار کنیم!

به گزارش نسیم شیراز، امروزه، به واسطه افزایش مناسبات اجتماعی و اقتصادی و در پی آن، گسترش حضور زنان در عرصه جامعه، مسأله ارتباط سالم و صحیح میان زن و مرد، به عنوان یکی از بارزترین دغدغه ها در جامعه اسلامی است.

از دیدگاه اسلام، ارتباط میان زن و مرد في نفسه ممنوعیتی ندارد. طبیعی است، در جامعه ای که معمولا نیمی از آن را مردان و نیمی دیگر را زنان تشکیل می دهند، چاره ای جز ارتباط دو جنس مخالف با همدیگر نیست. به تعبیر دیگر اجتماع مجموعه ای از زنان و مردان است و قابل تقسیم به جامعه مردان و جامعه زنان نیست.

طبق این دیدگاه، زن و مرد باید با توجه به شخصیت انسانی هم که به طور قطع در روابطی سالم خود را نشان می دهد، در تعاملات اجتماعی حضور یابند. رعایت این موضوع سبب ایجاد جریانی سالم و آسیب ناپذیر در روابط میان زن و مردمیشود. بر این مبنا، مرد باید در زیرساختهای فکری خویش، تصویر درستی از زن به عنوان یک شخصیت ارجمند، پاک، باکرامت و حرمت داشته باشد و زن نیز باید در روساختهای رفتاری اش که وجوه ارتباطی او را در پوشش، گفتار و حرکات نمایان می سازد، حرمت و کرامت زن بودن خود را نشان دهد. این تنها طریقی است که زن می تواند مقام و موقعیت خویش را در جامعه حفظ نماید. زن هر اندازه متین تر، باوقارتر و عفیف تر رفتار کند و خود را در معرض نمایش برای مرد قرار ندهد، بر حرمت و کرامتش افزوده می شود.

یکی از مؤلفه های مهم در ساخت اجتماع، اصول و ضوابط حاکم بر ارتباط زن و مرد و سبک و سیاق رابطه میان این دو است. چگونگی این ارتباط در بخشهای مختلف و ارزش های حاکم بر آن، نقش قابل توجه و تعیین کننده ای در تعیین سبک زندگی و در نتیجه سرنوشت یک جامعه دارد.

ارزشهای حاکم بر روابط زن و مرد ارتباط مستقیمی با مفهوم خانواده پیدا کرده است، چرا که از یک سو روابط درون خانوادگی را تنظیم می کند و از سوی دیگر، حدود و مرزهای یک خانواده را نسبت با سایر نهادهای اجتماعی تعریف می نماید. در مقابل، روابط خارج از خانواده تأثیرات جدی بر روابط درون خانواده ایجاد می کند. از این رو مقوله ارتباط میان زن و مرد و ارزش هایی که از سوی دین، سنت، فرهنگ برآمده از تکنولوژی (تکنوپولی) و البته رسانه ها بر آن تحمیل می شود، تأثیر مستقیمی بر وضعیت خانواده ها دارد. میزان کاهش یا افزایش آمار ازدواج، میل به  فرزندآوری و البته طلاق (رسمی و عاطفی) از جمله آمارهایی  هستند که از این مقوله فرهنگی - اجتماعی تأثیر می پذیرند.

در این میان رسانه ها با ارزش سازی با ارزش ستیزی در  این حیطه، به یک بازیگر مهم اجتماعی بدل شده اند و البته تأثیر شبکه های تلویزیونی ماهواره ای با بیش از صد شبکه تلویزیونی فارسی زبان، غیر قابل انکار است. تنها لازم است  با شناخت کم و کیف این شبکه ها و برنامه هایشان و نیز بررسی آثار و پیامدهای هر یک، اهداف پیدا و پنهان شان را مورد بازخوانی قرار داده و نتایج را در عرصه عمومی اطلاع رسانی نمود.

/

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه فرهنگی و اجتماعی نسیم شیراز می باشد